Jump to content

Hümeze Suresi


Guest woruld_turk

Önerilen Mesajlar

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî ceme'a mâlen veaddedeh. Yahsebü enne mâlehu ehledeh. Kellâ leyünbezenne fîlhudameh. Vemâ edrâke melhudameh. Nâsrullâhilmûkadeh. Elletî teddali'u 'alelef'ide. İnnehâ'aleyhim mü'sadeh. Fi'amedin mümeddedeh.

 

 

Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bütün koğucuların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline! Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan.. Zannediyor ki malı kendisini kalıcı kılacak. Hayır, Kesinlikle o hutameye atılacak. Hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Kalplere işleyen.. O üzerlerine kapatılacak, uzatılmış sütunlar arasında...

 

Kaynak

humeze.jpg

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Humeze Suresi Turkçe Meali

1 - 2 - Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

 

3 - Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

 

4 - Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır.

 

5 - Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

 

6 - 7 - O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

 

8 - 9 - Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır.

 

 

bunu internetten buldum.

--------------------

merak ettim ne için nasıl bir uygulama ile kullanacaksın. Sen de bize bu bilgileri verirsen seviniriz.

--------------------

Arkadaşlar Hümeze suresinin ne için okunduğunu araştırırken bunları da buldum belki faydalı olur diye paylaşmak istedim. Umarım konuyu dağıtmamış olurum.

 

FATİHA ŞERİFENİN BAZI SIRLARI:kim Fatiha süresini ''iyyake nesteıyn'' ne kadarve sürei ihlası sonuna kadar okuduktn sonra ''Allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama'te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa Allah 'ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.

İki rekatlık namazın her rekatında 7 şer Fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olur

KURANI KERİMİN [114] SURESİNDEKİ SIRLAR:

BAKARA SURESİ:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunur

ALİ İMRAN SURESİ:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur

NİSA SURESİ:Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılır

MAİDE SURESİ:her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

ENAM SURESİ:istek ve dileğin olması için 7 defa okunur

A'RAF SURESİ:Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

ENFAL SURESİ:Bu mubarek süre zindandan iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

TEVBE SURESİ:Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur ,yazılır,asılırsa oyere hırsız giremez

YUNUS SURESİ:Bu mubarek süreyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

HUD SURESİ:Zalimden intıkam için 3 defa okunur

YUSUF SURESİ:izzet ve saadete nail olup , bahtın açıkması için okunur

RA'D SURESİ:Düşmanın kahrı için okunur

İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

HİCR SURESİ:TICARETİN KAZANÇLI OLMASI İÇİN 10 DEFA OKUNUR

NAHL SURESİ:Azgınlıgın ve fesadın kaklması için 10 defa okunur

İSRA SURESİ:hilecilerin şerrinde korunmak için okunur

KEHF SURESİ:Bu mubarek sureyı okuyan her türlü fitne ve musibetten korunur

MERYEM SURESİ:Bu sureyi 41 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

TAHA SURESİ:BU MUBAREK SUREYİ 21 DEFA OKUYANIN KISMETİ AÇILIR

ENBİYA SURESİ:her turlu tehlıkeye karşı okunur

HAC SURESİ:mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

MÜMİN SURESİ:bu süreyi okuyan kimseler imani itikadı yönden düzelir ,imanın keKotu Soz Yasak ..ine ereler

NUR SURESİ:bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur keKotu Soz Yasak ..i imane veyakine ererler

FURKAN SURESİ:Düşmanın perişan olması için okunur

ŞUARA SURESİ:Zarardan korunmak için okunur

NEML SURESİ:bu süreyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden kurtulur

KASAS SURESİ:Azap ve esarretten kurtulmak için okunur

ANKEBUT SURESİ:bunalan kimse okursa şifa bulur

RUM SURESİ:Düşmana galip olmak için okunur

LOKMAN SURESİ:Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

SECDE SURESİ:yazılarak bir şişeiçine konursa evin bir kenasrında saklanırsa her turlu afattan emin olunur mülk suresıyle okunursa kabır azabını def eder

AHZAB SURESİ:nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

SEBE SURESİ:bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

FATIR SURESİ:bu mubarek sure celile yi okuyan kımse mahlukat tarafından sevilir

YASİN SURESİ:bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

SAFFAT SURESİ:bu sureyi okuyanların rızgı çogalır darlık çekmezler

SAD SURESİ:Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

ZÜMER SURESİ:halk içinde aziz olmak için okunur

MÜ MİN SURESİ:kötü insanın şerrınden emin olmak için 10 defa okunur

FUSSILET SURESİ:bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her turlu tehlıkaden emin olur

ŞURA SURESİ:Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

ZUHRUF SURESİ:Yedi defa okuyan muradına nail olur

DUHAN SURESİ:3 Defa okuyan her dileğini elde eder

CASİYE SURESİ:iftıradan kurtulmak için okunur

AHKAF SURESİ:bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

MUHAMMED SURESİ:zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

FETİH SURESİ:Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

HUCURAT SURESİ:hastalıgın şifa bulması için 7 defa okunur

KAF SURESİ:cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

ZARİYAT SURESİ:Yetmiş defa okuyan kıtlık yuzu görmez

TUR SURESİ:bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

NECM SURESİ:21 defa okuyan her muradına nail olur

KAMER SURESİ:70 Defa okuyan zalımın şerrınden kurtulur

RAHMAN SURESİ:hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

VAKIA SURESİ:bu sureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketlı olur

HADİD SURESİ:ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

MUCADALE SURESİ:bu sure bi avuç topraga 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşmanı hezımete uğrar

HAŞR SURESİ:40 gun 40 defa okuyan her muradına nail olur

MUHTEHINE SURESİ:bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur

CUMA SURESİ:helalınden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

MUNAFIKUN SURESİ:nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmak için 7 defa okunur

TAĞABÜN SURESİ:Nefes darlıgına karşı suya 7 defa okunarak içilmelıdır

TALAK SURESİ:3 defa okuyan refıkası ile guzel geçinir

TAHRİM SURESİ:21 defa okuyanın düşmanı dost olur

MULK SURESİ:44 defa okuyan her beladan kurtulur kabır azabı çekmez

KALEM SURESİ:şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunKotu Soz Yasak ..ı

ELHAKKA SURESİ:Ahıret mutluluguna ermek için 71 defa okunur

MEARİC SURESİ:Zafere ermek için 180 defa okunur

NUH SURESİ:1000 defa okuyan kımse düşmanını kahreder

CİN SURESİ:Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

MUZEMMIL SURESİ:40 defa okuyan kişinin rızgı ummadıgı yerden gelir

MÜDESSİR SURESİ:bu sureyi okuyan nefsi embaresinden kurtulur

KIYAME SURESİ:cuma gunu okuyan kımse ahıret saadetıne nail olur

INSAN SURESİ:70 defa okuyan kotu ahlaktan kurtulur ,Hak dostlarının zumresıne nail olur

MURSELAT SURESİ:7 defa okuyan goz hastalıgına yakalanmaz

NEBE SURESİ:ikindiden sora okuyan dunya ve ahıret saadetıne nail olur

NAZİAT SURESİ: bu suretyi her gece okuyan son nefesını kelıme şahedet ile kapar

ABESE SURESİ:yakına ermek için 7 defa okunur

TEKVIR SURESI:müşküllerin hallı için 7 defa okunur

İNFİTAR SURESİ:her murat için 21 defa okunur

MUTAFİFFİN SURESİ:aglayan çocugu susturmak için 7 defa okunur

İNŞIKAK SURESİ:dogumun kolay olması için 7 defa okunur

BURUC SURESİ:Fitneci ve hasetcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

TARIK SURESİ:cinlerin şerinden kurtulmak için 3 defa okunur

A'LA SURESİ:3 defa okuyan seferden selametle döner

ĞAŞİYE SURESİ:vucuttakı her turlu yelin izalesi için 3 defa okunur

FECİR SURESİ:belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

BELED SURESİ:kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

ŞEMS SURESİ:her turlu beladan korunmak için 41 defa okunur

LEYL SURESİ:180 defa okuyan fakırlıkten kurtulur

DUHA SURESİ:OKUMAYA DEVAM EDENLER RUHİ BUNALIMDAN SIKINTIDA KURTULUR

İNŞİRAH SURESİ:okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur

TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur

ALAK SURESİ:7 defa okuyan kımsenın sozu gecerlı olur

KADİR SURESİ:her müşkülün hallı için 21 defa okunur

BEYYINE SURESİ:bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

ZİLZAL SURESİ:40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

ADİYAT SURESİ:3 defa ıkuyan nazardan korunur

KARİA SURESİ:her işin intızamı için 100 defa okunur

TEKASUR SURESİ:dunyavi uhrevi musibetlerden kurtulmak için gunde 3 defa okunur

ASR SURESİ:İÇ HASTALIKLARIN ŞİFASI İÇİN YAZILARAK SUYU İÇİLİR 70 defada okunur

HÜMEZE SURESİ:insanların zemmındenden ve iftırasından kurtulmak için 21 defa okunur

FİL SURESİ:AKŞAMLA YATSI 1000 DEFA OKUYAN KIMSE HER TURL MURADINA NAİL OLUR

KURAYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur

MAUN SURESİ:41 Defa okuyan hz muhammedi ruyasında goror

KEVSER SURESİ:100 defa okuyan muradına nail olur resulu ekremi ruyasında gorur

KAFIRUN SURESİ:YATARKEN OKUYAN İMANINI ŞEYTANDAN KORUR

NASR SURESİ:her muradın halli için 1000 defa okunur

TEBBET SURESİ:Düşmanın helaki için 1000 defa okunur

İHLAS SURESİ:100 DEFA OKUYAN KAMIL BİR İMANA ,10 DEFA OKUYANIN KİMSENİN AMELİNE GUNAH YAZILMAZ ,1000 DEFA OKUYANIN VUCUDU KABIRDE ÇURUMEZ ,ONBİNDEFA OKUYAN HER MURADINA NAİL OLUR

FELAK SURESİ:sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

NAS SURESİ:cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21defa okunur.

 

kaynak olarak birşey veremiyorum çünkü netten buldum ve link vermek yasak mı bilmiyorum.

--------------------

(bu arada o gülme ifadeleri tarafımdan değil noktalama işaretlerinden ötürü öyle çıkmş olabilir. yoksa ha'şa bunun dalgası gülmesi olmaz.)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

konuyu acan ve arkadasdan ve demy arkadasım Allah razı olsun sizden cok güzel bilgiler vermissin ama bu süreleri nette bulmak zor bazılarını tüm sürelerın bulundugu bi adres varmı faziletlerinin yanına sürelerınıde yazmak istiyorumda

Allaha emanet olun iyi geceler

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

yeşilyol arkadaşım ben de konuyu okumak için açtım sonra netten baktım. arama motoruna hangi sureler ne için okunur diye yazınca bir sürü site çıkıyor. ben bildiğimden değil sadece güzel bilgileri sizlerle paylaşmak için yazdım. keşkeeeee bu bilgilere sahip olabilen biriolsamda paylaşsam hepsini szilerle.

--------------------

yeşilyol arkadaşım diyanet işlerinin sitesine girersen tüm sureler ve anlamları var.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

 • Benzer Konular

  • Hümeze Suresi Faziletleri ve Meali...

   Faziletleri Nazara uğrayan yada nazar olan kişiye; 3-5-7 defa okunursa veya okursa nazar geçer.   Hümeze Suresi, iftiradan kurtulmak için 21 defa okunur.   Meali 104. Sureyi asagidan okuyabilirsiniz:9 ayet 104:1 - Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!   104:2 - Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümeze

   , Yer: Kuran-ı Kerim

  • Rüyada Humeze Suresi Görmek

   Ibni Sirin'e göre ; rüyasinda Hümeze suresini okuyan veya okuyandan dinleyen kimse, sözünü geçiren ve halk arasinda sevilen bir kisi olur. Dünya malina düskün olup sonunu düsünmez. Akrabasiyla dedikodu yüzünden geçinemez. Malini rast gele savurur. Bir baska rivayete görede: Rüyada Hümeze süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayir yolunda harcamaya isarettir.

   , Yer: Rüya Tabirleri Sözlüğü

  • Hümeze Suresi Kıssası

   1- İnsanları dilleri ile arkalarından Çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun. 2- Malı toplayıp onu teker teker sayana. 3- Malının kendisini ölümsüzleştireceğini zannedene yazıklar olsun. 4- Hayır. O kırıp geçen yere atılacaktır. 5- O kırıp geçen ne olduğunu bilir misin sen? 6- Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o. 7- Tırmanıp yüreklerin üstüne çıkan. 8- Cehennem onların üzerine kapatılacaktır. 9- Uzun sütunlar içinde. Bu sure davanın il

   , Yer: Kuran-ı Kerim

×
×
 • Yeni Oluştur...