Jump to content

Avcılıkta Silah Terimleri


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

A.C.P.: (Automatic Colt Pistol) Önceleri Colt Pevolverlerde kullanıldığı için bu adı taşıyan özel mermi şekli ve özelliği

Adjustable Sights: Ayarlanabilir gez-arpacık (Nişangâh) düzeneği

Adjustable Rear Sight: Ayarlanabilir gez

Affray: Kavga çatışma (Shooting Affray)

Alm (V): Nişan almak silahı hedefe odaklamak

Almed-fire: Nişan alınmış atış

Alratream: Hava akımı Aerodinamik yapının silah üzerinde uygulanması

Allay Model: Alaşımlı model

All hands to quarters!: Herkes silah başına!

Amsuh: Pusu pusuya düşürmek

Approx: Fişeğe konan barut miktarı

Arc of fire: Atış kavisi

Armament: Teçhizat

Assault Riffle/Gun: Hücum tüfeği baskın tüfeği

Axis: Mihver

Auto Loader: Otomatik dolduruş yapan silah

Action: Genelde doldurup kapatan ateşleme yapan açıp boşaltma mekanizma grubu. Mekanizma kubuz

Anvil: Ateşleme destek pimi. Mesnet

Assembly: Çalışan mekanizma tamamı veya bir grubu

Automatic: Genelde kendinden hareketli mekanizma Silahta; tetik çekişiyle devamlı ateşleme yapan sistem

Advance Priming: Açık süngülü çarpma ateşlemeli düzende çarpmadan çok az önce ateşleme yapan sistem

Ball Ammunition: Yuvarlak çekirdek yapısı (9 mm. Parbellum gibi)

Bayonet: Süngü

Barret: Namlu

Barrel Length: Namlu uzunluğu

Barrel Locking Catch: Namlu kilitleme parçası

Bead: Boncuk arpacık boncuk yapıdaki yuvarlak arpacık

Bending (v): Kıvrılarak atış pozisyonu almak

Bipod: Portatif ayaklar ve bunların takma yeri

Bland Flring Device: Kurusıkı atan cihaz

Blasi: Patlama infilak

Bolt: Süngü

Bolt Stop Pin: Mekanizma durdurucu iğne

Bolt Plunger: Mekanizma Pistonu

Bolt Plunger Spring: Mekanizma piston yayı

Bolt Stop: Mekanizma durdurucusu

Bolt Body: Tüfek mekanizma yapısı (gövdesi)

Bounce (v): Sekmek zıplamak

Bolt Action: Mekanizma hareketine sahip olan

Bore: Çap

Breaching Weapons: Savunma silahları

Brass Head: Pirinç dip tablalı tüfek fişeği

Brachet: Tüfek dürbünlerinin her iki camını koruyan açılıp kapanabilen kapaklar

Breech-Loading: Arkadan dolma silahlar

Breech-Loader: Arkadan dolma top ya da tüfek

Bullet Lube: Mermi yayı

Bullet-Lube Built Up: Mermi yayının namlu ve mekanizmada toplanması

Bull’s Eye: Hedef tahtasının tam ortası (10 ve 12)

Buttstack: Dipçik

Casing: Fişek

Cartridge: Fişek

Cartridge Loop: Armadalardaki (Fişeklik) fişek takılan her bir ilmek

Cartridge Case: Fişek dış yapısı

Carabine/Carbine: 1 m.’nin altındaki tüfek

Case: Mermi

Catch: Süngü

Center Pin: Silindirin merkez mili

Center Pin Spring: Silindir mili yayı (Revolverde)

Changing Handle: Emniyet tutucusu

Chamber: Mermi yatağı

Chambering: Fişek yatağının çapı

C.İ.D: Criminal Investigation Detective: Dedektif

Closed-Bolt: Kapalı sürgü

Closure: Tüfek Fişeğinin ağzını kapatan tıkaç maddesi

Close Quarter: Yakın menzil (kısa mesafe)

Clamping Key: Silahın ayaklar üzerine sabitlenmesini sağlayan kenetlenme anahtarı

Cleaning Rod: Temizleme çubuğu

Cleaning Kit: Temizleme gereçleri

Combat (v/n): Çatışma mücadele

Cover: Arkasından atış yapılan koruyucu Sütre

Concealment: Gizlenme

Cocking Handle: Kurma kolu

Colored Insert: Arpacık üstündeki renkli kısım

Commander Hammer: Yuvarlak horoz şekli

Cradle: Tüfeğin ayaklar üzerine oturtulmasını sağlayan beşik

Crimp: Çekirdekteki çentikler Kıvrımlar

Cue: Atışlarda verilen başlama işareti

Cylinder: Top

Cylinder Stop Spring: Silindir tutucu yay

Cylinder Stop Stud: Silindir tutucu mil

Cyclic Rate: Birim zamandaki mermi yakma kapasitesi

Cyclic Rate of Fire: Atış devri

C.Q.B.: (Close Quarter Battle) Yakın menzil çatışması

Cam: Mekanikte Manivela-Eğik düzlem kombinasyonu Kama

Cook Off: Çevre ısısı ile oluşan istenmeyen ateşlenme

Crane: Yana açılan toplu tabancalarda top taşıma kolu

Creep: Tetik sürümesi

Cylinder Stop: Top dönü kilidi (S.W.)

Cylinder Latch: Top dönü kilidi (Ruger)

Cylinder Release Button: Top serbest bırakma mandalı (Ruger)

Center Fire: Merkezden ateşlemeli mermi türü

Condition One: Namluda mermi Horoz kurulu taşıma durumu

Condition Two: Namluda mermi Horoz inik taşıma durumu

Condition Three: Namlu boş Horoz inik taşıma durumu

Counter Recess: Mermi kovanı taban çıkıntısı oturma yivi

D.A. (Double Action): Çift hareketli

Decock: Horozun durdurulması

Decocker: Kurucu

Deployment (v): Savaş düzenine sokmak

Deputy Sheriff: Şerif yardımcısı

Ding Up The Empities: Boş kovanları dışarı atmak

Disconnector: Horoz mandalı

Disconnector Pin: Horoz mandalı pimi

Disarm (v): Silahı atmak

Disarmament: Silahsızlanmak

Dove Tall: Kumru kuyruğu diye tabir edilen arpacık türü

Double Column Magazine: Mermileri çaprazlama olarak çift sıra halinde sıralayan şarjör

Draw (V): Tabancayı çekmek

Draw The Pistol: Tabancayı çekmek

Draw A Bead On (stg)‘e: nişan almak

Dump Ammo: Dökme cephanelik

D.V.P.: (Dignitary Protection) Yüksek rütbelileri koruma

Derringer: Genelde iki yahut daha fazla namlulu küçük cep tabancası

Detent: Susta

Doubling: Tek tetik çekişi ile alınan istenmeyen iki atış. Çiftleme

Dog: Çiftelerde horoz kurma levyesi. Çift hareket takılma dişi (Ruger)

Ejector: Fişek Atacağı Çıkarıcı

Ejection: Çıkartma Boş kovan atma

Ejection Of A Magazine: Şarjörü çıkartma

Ejection Part: Boş kovan atma boşluğu

Embelttshment: Süsleme Silahın üzerindeki şekiller

Encounter: Mücadele

Engaged (To Be): Nişan alınmış

Entry: Baskın

Engage Pre-selected: Önceden belirlenmiş hedeflere

Targets: nişan almak

E.O.D.: Su altı patlayıcıları

Escape Hole: Gaz hareketli silahlarda gazın bir kısmını dışarı sızdıran kanal

Evacuation: Bir yerde bulunan masum sivilleri tahliye etmek

Extractor: Tırnak

Extractor Pin: Tırnak pimi

Extractor Head: Çıkarıcı yayı

Extractor Spring: Çıkarıcı (Tırnak) mili

Extractor Stem: Çıkarıcı borusu

Exractor Rod: Boşaltma (Çıkarma) mili

Extractor Rod Collar: Çıkarıcı çubuk halkası

Exlend: Uzatmak Açmak Doğrultmak

Extend The Bipod: Tüfeğin ayaklarını açarak kurmak

Extend The Gun (v): Silahı hedefe doğrultmak

Feed: Şeritli otomatik tüfeklerde şeridin takıldığı sağlı sollu boşluk

Feer Ramp: Mermiyi şarjörden yatağa ileten rampa

Flip-Up Peep: Fiske vurularak ayarlanması yapılan bir tür gaz

Firin-Up (v): Ateş etmek

Firing Pin Stop: Ateşleme iğnesi durdurucusu

Firing Pin Block Safety: Ateşleme iğnesini bloke ederek meydana gelen emniyet çeşidi

Fixed Sights: Sabit nişangâh tertibatı

Flat Spring: Şarjör baskı yayı

Flat Spring Pin: Şarjör baskı yayı pimi

Flat Shooting: 9 mm. Winchester Magnum dolusu

Filnt Lock: Çakmaktaşı esasına göre ateşleme yapan silah

Flash Hider: Ateş (alev) gizleyici

Folding Stock: Katlanabilir dipçik (kundak)

Folding Butt: Katlanabilir dipçik

Frame: Gövde çerçeve

Follow Up Shot: Peşpeşe atış sert atış

Fore-Sight: Arpacık

Front Sight: Arpacık

Full Stock: Klasik üçgen kundak

Fresh Magazine: Yeni şarjör

Floating Firing Pin: Boyu ancak aldığı darbeyle kovan kapsülüne vuracak şekilde yapılmış iğne

Falling Block: Alçalan bloklu kapak takımı

Follower: Şarjörde en alt mermiyi yay tazyiki ile üstünde taşıyan eleman gerdel

Front Strap: Gövde çerçevesi ön dışı. Ön bant

Friction Piece: Uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolma tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember

Field Stripping: Sahra sökümü

Friction Ring: Sürtünme elemanına baskı yapan konik yüzük

Fore-and: El kundağı

Flat: Silah gövde çerçevesi Gövde

Gas Ring: Patlama anında ortaya çıkan belirli yönlere yöneltilmesini (gazın) sağlayan çerçeve yapısı Gaz deliği

Gauge: Yivsiz silahlarda namlu değer ölçüsü

Gadgetry: Silahla ilgili alet-edevat

Gaz Regulator: Gaz düzenleyicisi Gaz regülatörü

Grenade: El bombası

Grenade Launcher: El bombası atıcısı

Groove: Yiv

Grooved: Yivli

Grain: = 0.0648 gr.

Grip Screw: Kabza kapak vidası

Gun Take Away: Silahın düşmandan alınarak etkisiz hale getirilmesi

Grip: Kabza

Grip Safety: Kabza emniyeti

Gas Detayed: Gaz yastıklamalı geciktirme sistemi

Gas Operated: Gaz kaçırmalı kilit sistemi

Gap: Aralık

Hammer: Horoz Revolverdeki horoz parçacığı

Hammer Pin: Horoz pimi

Hammer Block: Horoz tutucusu

Hammer Stud: Horozun etrafında döndüğü mihver çivisi

Hammer Nose Spring: Horozun dip tablasına vuran ön kısmı ile arka kısmı arasındaki yay

Hammer Nose Rivet: Horoz tutucu perçin

Hammer Nose Bushing: Horoz vurucu temizleyicisi

Hand: Tetiğin çekilmesi ile silindirin sağa veya sola bir kez dönmesini sağlayan iç parça

Handle: Tutacak

Hand Tarsion Spring Pin: Tetiğin çekilmesinde görev yapan yay iğnesi

Handguard: Tüfeklerde el kundağı

Harmess: Koşum şeklindeki silah askısı

Heavy Barrel: Kenar vuruşlu fişek

Hollow Point: Oyuk uçlu çekirdek

 

 

 

 

Hammerless: Horozsuz yahut yanlış olarak kapalı horozlu ateşleme sistemi

Hangfire: Bilinmeyen sebeple oluşan gecikmiş ateşleme

Head Space: Kapak ön yüzü Kovan yatağı-Kovan tutma elemanı arası Açıklık

Hidden Hammer: Kapalı horoz

Hinged Recelver: Menteşeli gövde

Hook: Çiftelerde menteşe pimi gövde ve el kundağı geçiş yuvarlağı

Half Cock: Yarım kurma

Illuminated Sights: Gece görüşü sağlayan parlak noktalı nişângah düzeni

Infantry: Piyade Piyadeye ait olan

Inertla Spring: Sabitleştirici yay

I.A.: (İmmediate Assault) Ani baskın

Lanyard Ring: Tabanca türü silahları bele veya askıya asmaya yarar Laser Sight: Lazer takılmış nişangâh düzeni

Left Grip Plate: Sol kabza kapağı

Lever: Manivela

Leverage: Manivela kuvveti

Lever Gun: Manivela yardımıyla doldur-boşalt yapılan silah

Locking Bolt Spring: Kilitleme mekanizması yayı

Locking Bolt Pin: Kilitleme mekanizması iğnesi

Locking Screw: Kilitleme vidası

Locking Bolt Retention Pin: Kilitleme mekanizmasını durdurucu iğne

Long Riffle: 22 LR’lik mermi

Lower Rim: Çerçevenin iç alt tarafı

L.R. (22 LR): 22 Cal.’lik özel mermi türü

Lock: Yivsiz silahlarda ateşleme mekanizması

Lock Word: Mekanizma grubu

Locked Breech: Kilitli sürgülü sistemlerin genel adı

Latch: Mandal Top serbest bırakma sürgüsü (Colt)

Limbwork: Yana açılan toplu tabancalarda elemanlar grubu

Long Recalt: Geri tepmeli kilitli sürgü sisteminde kilidin açılması için mermi boyundan daha uzun hareket isteyen sistem

Lump: Lop çiftelerde namlu altı kilit ayakları

Magazine Base: Şarjör kapağı

Magazin Catch: Şarjör kilidi

Magazine Disconnector: Şarjör emniyetini sağlayan bağlantısızlık

Magazine Safety: Şarjör emniyeti

Magazine Shelt: Şarjör gövdesi

Magazine Follower: Gerdel

Magazine Spring: Şarjör yayı

Magazine Spring Seat: Şarjör kapağı kilidi

Magazine Catch Spring: Şarjör kilidi yayı

Magazine Well: Şarjör kaldıracı

Magazine Release: Şarjör çıkarıcı buton

Magazine Latch: Şarjör mandalı

Malnspring: Horoz mafsal yayı ana yay

Mainspring Strut: Horoz mafsalı

Main Spring Plug: Horoz mafsal yatağı

Mass Attack: Toplu saldırı grup halinde saldırı

Manual Fixing Screw: Elle ayarlama vidası

Man-Hamess: Birden fazla askıdan meydana gelen koşum şeklindeki silah askısı

Mat: Yatarak atışta üzerine uzanılan paspas

M.O.E (Methods Of Entry): Baskın Metodu

Mounting On: Silahın sökülebilen parçalarını yerine takmak

Multiple Targets: Birden fazla hedef

Munition: Mühimmat

Musket: Misket tüfeği

Musketry: Küçük silahlarda ateş etme sanatı

Muskeeter: Silahçı tüfekci

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...