Jump to content

Metafizik...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Metafizik kelime anlamı olarak Fizik’ten sonra veya Fizik ötesi demektir.Bir nevi gerçek ve hakikat ayrımı gibidir. ne demek gerçek ve hakikat ayrımı? Mesela bir çay bardağına daldırılmış bir çay kaşığını düşünelim bu çay kaşığı gerçekte bize nasıl görünür? Evet kaşık bize kırılmış gibi görünür. Oysa biz hakikatte biliyoruz ki, kaşık kırılmamıştır. Gördüğümüz sadece bir yanılsamadır. İşte Fizik ve Metafizik arasındaki ilişki de böyledir.

 

Uzmanlar derler ki insanı yönetmek demek duyguları yönetmektir. Hiç düşündünüz mü acaba insanlar neden yıllarca depresyon tedavisi görürler ve sonuç alamazlar. Veya insanlar neden korkularından, kaygılarından neden kolay kolay kurtulamazlar. Mesela Psikiyatriste gittiğinizde derdinizi anlattığınızda yazılan bir ilaç size umut olabilir. Ancak örneklerini son zamanlarda bolca gördüğümüz gibi artık ilaçlar insanların derdine deva olmuyor. Çünkü ilaç zahirde dışta görünen sonuç üzerine odaklanıyor. Oysa ki sizin o sorununuzun sebebi bambaşka bir şeydir.

 

İşte o görünmeyen ilkeye Metafizik Neden diyoruz. Neden mi çünkü zahirde görünmeyen bir sebeptirde ondan. Mesela kabızlık sorunu çeken bir insanın ilaçla tedavisi bir yere kadar olmakta iken, daha doğrusu bazılarının sorunu sadece bir fizik nedene dayanmamaktadır. Belki de kabızlık rahatsızlığının ardında yatan Metafizik Neden kendi sınırlılığına ve yetersizliğine inanan ve bu yüzden de yeniden yerine koyamayacağı korkusuyla bir şeyleri bırakmaktan koyuvermekten zihnen korkma olabilir. Şimdi denilebilir ki alakası yok gibi. İşte bu yüzden Metafizik Neden diyoruz ya. Şimdi insan Ruh ve Beden denilen ikili bir yapıdan mürekkeptir genel anlamda. Ruhumuza giydirilmiş olan Beden bir nevi Ruhun aparatı gibidir.

 

Yani nesneye dokunan hisseden koklayan tarafıdır. Bir arabanın kaportası gibi düşünün. Ancak araba yakıtı olmadan gidemez işte burada Ruh arabanın yakıtı mesabesindedir. Gelelim laka kuracağımız kısıma. Şimdi beden Ruhun iş gören tarafı ise o zaman ruhun bazı istekleri olabilir. Ve bazen beden bu istekler neticesinde hareket etmemiş olabilir. Ancak yakıt olmadan araba gidemeyeceğine göre o zaman beden istesede istemese de ruhun direktiflerine boyun eğmek durumundadır. Ancak beden Ruhun bu isteklerine kendi dilince bir cevap vermektedir.

 

İşte kabızlık örneğinde olduğu gibi beden çoğunlukla Ruh ile olan uyuşmazlıklarda kendince tepkiler oluşturmaktadır. Bunlara da bizler rahatsızlık adını vermekteyiz. Bakınız Kadim Düşünce geleneklerinde unutmamak gerekir ki Beden, Ruh için bir hapishanedir. işte bu nedenle bizler bedenin kendi dilince geliştirmiş olduğu tepkilere göre sorunumuzu halletmeye çalışırsak aslında o rahatsızlığın sadece sonucunu ortadan kaldırmış olmaktayız. Ancaksebep hala ortada durmakta. Ve bir süre sonrada o sonuç sebep ortada olduğu için yeniden ortaya çıkacaktır. Şimdi neden insanların bağımlılıklarından kolay kolay kurtulamadıklarını anlıyor musunuz? En önemli nokta o sonucun sebebi olan Metafizik Nedene ulaşmak.

 • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tam hatırlayamadım ama galiba Eflatun`un sözüydü. Hekimlerin en büyük hatası ruhu düşünmeden sadece bedeni tedavi etmesidir, diye bir sözü vardı. Yazı bunu anımsattı. Metafizik boyutuna bir çok hekim geçemiyor. Kişinin kendi içinde var ettiği fizik ötesi durumlara psikiyatristler bile zor anlıyor. Bunun için en iyi doktor kendimiz. Metafizik insanı yöneten bazen çökertici bazen başarıya ulaştıran güç. Sadece iyi kullanılmayı bekliyor irademiz tarafından.

 

 

Buna ulaşmaya talibim.....

 • Beğen 1
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Metafizik ve Felsefe

   Metafizik ve Felsefe : İnsan zihni sadece rasyonel (akılcı) olgu ve kavramlarla uğraşmaz. Aklı aştığı düşünü-len, cevabının akılla bulunması mümkün görünmeyen konular da insan için sorun oluşturur. Böyle sorunlarla uğraşan bir insan etkinliği olarak metafizik, felsefenin her zaman içinde yer almıştır. Kelime olarak “fizik (doğa) ötesi” anlamına gelir. Bu anlamıyla metafizik varlık, ruh gibi bazı özlerle (cevher, substans) uğraşır. Bilimle veya akılla açıklanamayan olay ve ol-gular var oldukça m

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • Metafizik ve Ontoloji

   Metafizik ve ontoloji aynı alanı ifade eden iki farklı terimdir. Metafizik terimini ilk kullanan düşünür aynı zamanda Aristoteles'in öğrencisi olan Rodoslu Andronikos (MÖ 1. yy)'tur. Andronikos, MÖ 70'li yıllarda Aristoteles'in yazdıklarını düzenlerken onun, doğayı konu alan yazılarını "fizik" adı altında; varlığın ilk nedenleri ve ilkeleri ile ilgili yazdıklarını da "Metafizik (Fizikten sonra gelen) adlı kitapta toplamıştır. Bu anlamda metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili ussal (akılsal) açı

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • Metafizik Yöntem Nedir?

   Metafizik düşünme ve uygulama tekniği. Metafizik düşünme, eytişimsel düşünmenin tam karşıtı olarak, doğasal, bilinçsel ve toplumsal nesne ve olguları; devimsiz, bağımsız, çelişmesiz, değişmez ve gelişmez olarak düşünmektir. Nitekim böylesine nesne ve olgular ne doğada, ne bilinçte, ne de toplumda vardırlar ve ancak ‘doğadışı’ (metafizik)’ında varsayılabilirler.     Evrende her şey sürekli bir devim, çelişme, değişme, gelişme içindedir ve birbiriyle bağımlıdır. Doğayı, insanı ve toplumu bu do

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • Metafizik Özdekçilik Nedir?

   Eytişimsel olmayan (metafizik olan N.) özdekçilik. Eytişimsel ve tarihsel özdekçilik öncesi özdekçilik anlayışı bu adla anılır. Deyim, özellikle, ‘kaba özdekçilik’le ‘mekanikçi özdekçilik’ anlayışlarını kapsar. Nesnel gerçekliği doğadışı güçlere bağlamak kadar doğaiçi güçlere bağlamak (metafizik özdekçilik) da metafiziğe düşmektir. Çünkü bu ikinci halde ruh, düşünce, irade vb. gibi doğadışı ve doğaüstü olarak tasarımlanan güçleri özdeğin ürünü saymak gerekir ki bu da onlarla özdeği aynılaştırmak

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

  • Metafizik Nedensellik Nedir?

   Doğadışı bir ilk neden tasarımlayan nedensellik anlayışı. Bir olayın nedenini ondan önce gelen bir nedene bağlayan ve böylelikle ilksizlikle sonsuzluğu öne sürmüş olan ‘görgül nedensellik’ deyimi karşıtı olarak kullanılır. ‘Metafizik nedensellik’se bu anlayışın tam karşıtı olarak bir ‘ilkneden’le bir ‘son erek(son sonuç)’ düşüncesini gerektirir. Buysa ancak tanrısallıkla açıklanabilir. ‘Metafizik neden’ birçok adlar altında tanrısal bir nitelikle ‘görgül neden’’in karşısına çıkarılmıştır. Metafi

   , Yer: Felsefe Tartışma Platformu

×
×
 • Yeni Oluştur...