Jump to content

Kur'an Müslümanlığı


halukgta
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Sizlere şöyle bir söz söylesem ve desem ki, Kur’an Müslümanlığı diye birsapıklık çıktı, sakın bu düşünceye alet olmayın, sözlerine inanmayın. Bana nedersiniz? Ne yazık bu sözleri söyleyen, büyük bir çoğunluk ve toplumda sözsahibi önemli kişiler var.

Gelin bu sözler üzerinde birlikte, Kur’an ı rehber alarakdüşünelim. Acaba bir Müslüman, yalnız Kur’an Müslüman ı olmayıp da, başkakaynak ve bilgilerinde içine aldığı bir Müslümanlığın içinde mi olmalı? Çünkübu sözleri söyleyenler, sünnet yani rivayet hadisler eşliğinde olmayan, onunsentezi ile birleşmeyen bir İslam olamaz ve O İslam Allah ın istediği İslamdeğildir, BUNA İNANMAK SAPIKLIKTIR deniyor.

Elbette rivayet edilen hadislerden faydalanalım, ama hiçayrım yapmadan, Kur’an ın onayını almadan bunu yapmak, bizleri Allah ınyolundan saptırır. Her doğru bilgi bizlere güzel örnek teşkil edecektir, bundahiç şüphe yok. Çünkü peygamberimiz bizler için örnektir. Ama doğrunun içineyanlış karıştırırsak, doğruların hayrını göremeyiz, lütfen bunu unutmayalım.

Acaba Kur’an, rivayet edilen hadislerden, farklı bilgiler miveriyor da bu sözler söyleniyor. Bir başka deyişle peygamberimiz, Kur’an ındışından da hükümler vermiş midir? Bu konuyu elde Kur’an, doğru araştırmazisek, kendimizi şeytanın yoldaşı bulmamız, kaçınılmaz olacaktır.

Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, yalnız Kur’an ile Müslümanolunmaz, düşüncesi anlatılmaya çalışılıyor. Acaba bu sözler Kur’an dan onayalıyor mu dersiniz? Bu konuda Kur’an merkezli birlikte düşünelim. Hatırlayalımisterseniz, Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum demiyor muydu? Allahelçisine görev verirken, Kur’an ın yanında sende hükümler verebilirsin diye miyetki verdide, bu sözler söyleniyor. Yoksa sana indirdiğimle onlara hükmet midemişti, ne dersiniz? Gelin sorumlu olduğumuz kitaptan, bu konuyu araştıralım.

Allah ın kitabına baktığımızda bu sözlerin, Kur’an ınhükümlerinin tam tersine bir düşünce olduğunu görüyoruz. Çünkü peygamberimizyalnız ama yalnız, Kur’an ile hükmetme görevi almıştır. Bu konu açıkça, birçokayette anlatılır ve bizler bu konuda çok dikkatle uyarıldığımızı görüyoruz.Ayrıca asla unutmamamız gereken Rabbin bir hükmü var ki, BEN HÜKMÜME HİÇKİMSEYİ ORTAK ETMEM diyerek, Kehf 26. ayetinde hükmünü apaçık vermişti.

Şimdide Allah elçisine ve bizlere, uymamız gereken kitabın ne olduğunu söylüyorKur’an da ona bakalım.

Maide 49: ARALARINDA ALLAH'IN İNDİRDİĞİYLE HÜKMET ve onlarınhevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından senişaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allahbir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir.Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.

Kur’an Müslümanlığına sapıklık dersek eğer, yukarıdaki ayete iman etmiyoruzdemektir. Çünkü peygamberimize Allah, ümmetine yalnız Kur’an ile hükmetmegörevi vermiştir. Bu konuya örnekler vermeye devam edelim.

Ahkaf 9: De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size neyapılacağını da bilmiyorum. BANA VAHYE DİLENDEN BAŞKASINA DA UYMAM! Ve ben,açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.

Peygamberimiz bana vahyedilenden başkasına uymam derken, acaba ne anlatıyor?Elbette yalnız Kur’an dan. Peygamberimiz bana vahyedilen Kur’an dan başkasınauymam diyorsa, nasıl olurda yalnız Kur’an Müslüman ı olanlara sapık deriz. Bunusöylemekle aslında ne söylemiş oluyoruz biliyor musunuz? Benim dilim varmıyorsöylemeye.

Bazı düşünce ve inanç sahibi din kardeşlerimiz,peygamberimize yalnız Kur’an değil, onun dışında hüküm koyma yetkisi verildidiyerek, İslam ın sınırlarını kendi nefislerine göre genişletebiliyorlar. HâlbukiRabbimiz bakın ayetinde ne diyor.

Yasin 69: Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(naverdiğimiz) ancak bir öğüt ve APAÇIK BİR KUR’AN’DIR.

Demek ki peygamberimize indirilen, yalnız Kur’an olduğu apaçık ayette belliolduğu halde, nasıl olurda yalnız Kur’an Müslüman ı olanlara sapık yaftasıyapıştırırız. Hepimiz yalnız Kur’an Müslüman ı olmalıyız, çünkü peygamberimizyalnız Kur’an Müslüman’ıydı.

Allah bakın apaçık ne diyor bu konuyla ilgili.

Zühruf 44: Doğrusu o Kur'an, senin için de, kavmin için debir öğüttür VE SİZ ONDAN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ.

Bizler eğer yalnız Kur’an dan hesaba çekileceksek, nasıl olurda Kur’an ındışından da hükümlerden sorumlu olduğumuzu söyleriz. Ayetin hükmünü yerinegetirenlere de nasıl olur da Kur’an Müslümanlığına sapıklıktır deriz? İşteböylece ayetler, birer birer devre dışı kalıyor.

Allah kurtuluşa erecek kullarının, bakın kimler olduğunusöylüyor.

Bakara 5. İşte onlar, RABLERİNDEN GELEN BİR HİDAYETÜZEREDİRLER ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Rabbimizden gelen hidayet sizce nedir? Elbette yalnızKur’an. Allah kurtuluşa ereceklerin yalnız Kur’an üzerine olanlar olduğunusöylüyorsa, Kur’an ın dışına çıkarak hükümler aramamız mümkün mü? Peygamberimizsizce bunca açık ayetlerden sonra, Kur’an ın dışına çıkmış olabilir mi?

Yine Allah ın aynı konuda verdiği, şu örneğe bakar mısınızlütfen.

Muhammet 2: İman edip yararlı işler yapanların, Rableritarafından hak olarak Muhammed'e indirilene inananların günahlarını Allahörtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Allah ın günahlarını affettiği kulları kimlermiş?Peygamberimize hak olarak yani sorumlu olduğumuz kitaba/Kur’an a inananlarınAllah günahlarını bağışlamış ve hallerini düzeltmiştir diyor. Bu durumda Kur’anın dışından, onun sınırlarını aşan, Kur’an ın hiç bahsetmediği bilgilerinardına düşenler, ne durumdadır dersiniz? Aşağıdaki ayetleri lütfen dikkatledüşünelim.

Araf 3: (Ey insanlar) RABBİNİZDEN, SİZE İNDİRİLENE UYUN veO'ndan başka dostlara/velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Enbiya 10; And olsun, SİZE ÖYLE BİR KİTAP İNDİRDİK Kİ, BÜTÜNŞAN VE ŞEREFİNİZ ONDADIR. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?

Enbiya 45: De ki: "Ben sizi ancak VAHİYLEUYARIYORUM." Ama sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki!

Yukarıdaki ayetlerde, Rabbimiz yalnız nereye uymamızı emrediyor? Elbette yalnızKur’an a. Hatta size öyle bir kitap gönderdim ki diyor, bütün şan ve şerefiniz,kurtuluşunuz ondadır. En son ayette de, ben sizi ancak vahiyle uyarıyorumdiyerek, Kur’an ın dışından, peygamberimizin asla ümmetine hiç bir şeysöylemediği, çok açık anlaşılıyor.

Ne yazık ki tüm bu ayetler apaçık dururken, ne yanipeygamberimiz postacımıydı diyerek, peygamberimizin asla söylemediği, dahadoğrusu söylemesi Kur’an a göre asla mümkün olmayacak sözleri, peygamberimizeatfederek, büyük bir vebalin içine girilmektedir. Bu vebalin büyüklüğünü, tarifetmekte güçlük çekiyorum.

Kur’an ın muhkem ayetlerini yoruma ve tevile açık bir rehberilan ederek, kendi nefislerimizde şekillendirdiğimiz bir Kur’an a uyan mı acababahsedilen saygısız söze layıktır, yoksa Allah ın, Kur’an ın ipine sarılın,sizi doğruya ulaştıracaktır ayetlerinin hükmünü yerine getirenler mi? Yorumsizlerin.

Bakın bu konuda Rabbimiz bizleri nasıl uyarıyor.

İsra 36: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşinedüşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

Din ve iman konusunda, hakkında kesin emin olabileceğimizbilgi nerede vardır diye sorsam, ne cevap verirsiniz? Sanırım eminolabileceğimiz kesin bilgi, yalnız Kur’an dır diye cevap verirsiniz. Pekineden? Çünkü Allah Kur’an ı ben koruyorum diyor da ondan. O halde Kur’anMüslüman ı olan bir insana, Kur’an ın onay vermediği hiç bilgiyi kabuletmeyenlere, SAPIK DİYEBİLİR MİYİZ?

Bazı din kardeşlerimiz, tıpkı Kur’an gibi peygamberimizinrivayet hadisleri de Allah koruması altındadır diye inandırılmış. Lütfenayetlere bakınız, Allah böyle bilgiden de sorumlusunuz diyor mu? Eğer böyle birbilgiden, Kur’an ın dışından, din adına konmuş olan hükümlerden de sorumluolsaydık, Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum, Kur’an dan hesabaçekeceğim der miydi?

Kelime oyunlarına ve ayetlerdeki sözcüklere farklı anlamlarvererek, Kur’an da adeta çelişki yaratmaya çalışanlara lütfen kanmayalım.Peygamberimiz sizleri yalnız vahiyle/Kur’an ile uyarıyorum der miydi ayetlerde.Lütfen ayetleri görmezden gelerek, inancımızı yaşamayalım, inanın çok üzülürüz.

Rivayet hadisler peygamberimizin zamanında yazılmamıştır.Lütfen hadis tarihini araştırınız. Peygamberimiz önce yasaklamış, daha sonraizin vermiştir diyenler, lütfen dört halife devrinde hadis yazımı ve naklininnasıl yasağının titizlikle devam ettiğini araştırsınlar.

Peygamberimiz Kur’an ın dışından, bunlarda Allah katındandır, bunlardan dasorumluyuz diyerek, Kur’an ın dışından tek bir hüküm vermediğinin örneğiaşağıdaki ayettir. Lütfen Allah ın bu ayetini, atalarımızın yanlışitikatlarının hüküm sürmesi adına, görmezden gelmeyelim.

Hakka 44–45–46: Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuşolsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarınımutlaka keserdik.

Değerli din kardeşlerim, lütfen Rabbimize kulak verelim,rivayet ve sanıya değil. Şunu asla unutmayalım, her Müslüman yalnız Kur’anMüslüman ı olmalıdır. Çünkü peygamberimizde yalnız Kur’an Müslüman’ıydı, Allahın dinde ortağı değil. Çünkü Allah, hükmüme hiç kimseyi ortak etmem diyorsa,Rahmanın verdiği bu hükmü göz ardı ederek, inancımıza yanlış yön vermeyelim.

Aşağıdaki ayet peygamberimizin aldığı görevi çok açıkanlatıyor.

Maide 67: Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemişolursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunuhidayete erdirmeyecektir.

Ayete dikkat ederseniz, peygamberimizin asli görevi,indirilen Kur’an ı tebliğ etmek ve toplumu bu konuda ikna etmek, bilgilendirmekolduğu anlaşılıyor. Bu konuya birkaç örnek daha verelim ki, peygamberimizeAllah ın verdiği yetki ve sorumluluk, doğru anlaşılsın. Allah ın elçisinevermediği bir yetkiyi, bizler nefislerimizde vermeye çalışırsak, sizce sonuçbizleri nereye doğru sürükler?

Rad 40: Onlara va’dettiğimiz azabın bir kısmını sanagöstersek de, (göstermeden) senin ruhunu alsak da SENİN GÖREVİN SADECE TEBLİĞETMEKTİR. Hesap görmek ise bize aittir

Ankebut 18: “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakımümmetler de yalanlamışlardı. PEYGAMBERE DÜŞEN APAÇIK TEBLİĞDEN BAŞKA BİR ŞEYDEĞİLDİR.”

Neml 92: "Ve Kur'ân'ı okumam emredildi." Artık kim doğru yolagelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: "BENSADECE UYARICILARDANIM."

Ankebut 50: Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki:“Mucizeler ancak Allah katındadır ve BEN ANCAK APAÇIK BİR UYARICIYIM.”

Gaşiye 21: Artık sen öğüt ver! SEN ANCAK BİR ÖĞÜT VERİCİSİN.

Kehf 56: Biz peygamberleri, SADECE MÜJDELEYİCİ VE UYARICILAROLARAK GÖNDERİRİZ. Kâfir olanlar ise hakkı yerinden kaydırıp ortadan kaldırmakiçin bâtıl uğruna mücâdele verirler. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılantehditleri de alay konusu edinirler.

Değerli din kardeşlerim, bunca apaçık ayetler varken, Kur’an Müslümanlığısapıklıktır demek, günahların en büyüğü değil mi? Yorum ve karar sizlerin. BirMüslüman a düşen, din kardeşini yalnız Kur’an ile uyarmak olmalıdır. Çünkü peygamberimizveda hutbesin de, Kur’an ı bizlere emanet etmiştir.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kurani kavramaya calisan veya kavrayan bilinc hadislerin dogrusunu ve yanlisini sececek kivama gelmistir. Bu konuda tartismaya girmez bile, ancak istişare eder.

Hadisleri kuran ayetinden üstün tutanlar var,bunlarin hangi beyni yaşadigi tartişilir. Peygamberimiz mekkeye donerken sicaktan bayilacak dereceye geldiginde yanindakiler,orucu bozuyoruz diyen peygamberimize ' aaa sende nediyorsun yahu oruc bozulurmu tobe tobe' diyen toplum gibi bu insanlarin hali.

Aman haa elestiriyede gelemezler direk kafir ilan ediliriz. Anlatmaya calistigini cok iyi anliyorum. Hadis ve sunneti islami bir gelenek gorenek olmamasini aciklamaya calisiyorsunuz, oysa kuran zaten acikca bunu bildiriyor: bazi insanlari maymuna benzetiyor, bunun neden belirtildigini hic dusundukmu? Isin ilmini bilmeden ogrenmeden ogrenmek istemeden omur boyu yapilan fiiler insani taklitcilikden yani maymundan baska bir dereceye cikarmaz. Bu hadis icinde gecerli namaz icinde oruc icinde her turlu fiil ve eylem icin gecerli.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Adama diyorsun ki, "Bu böyle değil Kuran'da şu şekilde belirtilmiş" Sana diyor ki, "Bu zamana kadar insanlar yanlış mı yaptı? Sizin yaptığınız dinde reforculuk, vehhabilik felan..." Kullanılmayan akıl nasıl karışacaksa artık...

 

Bakara 170 :

 

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!

 

1400 yıl önce bu ayet Mekkeli müşrikleri işaret ederken şimdi Müslümanları işaret ediyor. Cübbeli Ebu Cehiller'in peşinden gidilirse olacağı budur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Cübbeli, 1400 yıl önceki Ebu Cehil kafasının Müslümanlığa uyarlanmış halidir. Ebu Cehil genel inanışın aksine Allah'ı reddetmemiş, onu tüm kudretiyle kabul etmiştir fakat yanında başka ilâhlarla beraber.

 

Cübbeli de Allah'ı yanında velisi, evliyası, efendi hazretleri ve peygamber olmadan kabul etmez.Üçüncü kişilerden aktarılmış rivayete dayalı sözleri Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden üstün tutar, ki bu hadislerin içinde hem kitaba hem de peygamberin ahlâkına aykırı onlarca söz vardır. Bu şirkin üzeri de peygamber sevgisi ve Allah dostlarına saygı diye örtülmüştür.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ben hiçbir zaman peygamber evliya vs olmadan allahı kabul etmiyorum gibi bir laf söylemedi

bu acak suizan olur ,kulakla duyulmamıs bişeyi zanla yorumlamak bana göre yanlıs

bizim için peygamberimizin büyük önemi vardır, bu inkar edilemez

ayrıca evliyaya da hürmet gerekir, neyi yanlıs bunun? evliyayı bırak sıradan bir insana karsı bıle saygılı olmak gerekirken sırf nefis kabul etmiyor diye, ben allaha inanıyorum ama onun dostlarına hürmet etmem bu şirktir ya da günahtır demek ne oluyor anlamak mümkün degil bana göre

 

eğer şefaat diye bir makam olmasa idi, peygamber efendimiz s.a.v. veysel karani hakında bir kabilenin koyunlarının tüyleri kadar kişiye ahirette şefaat edecek demezdi

şefaat cehenneme girmesi kesin ve hak olan birini, böyle yüce kimselerin vesile olup kurtarmasıdır

 

bazı şeyleri yanlış anladıgını düşünüyorum

tabi kimin neye inandıgı beni ilgilendirmez bu arada

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Önce bebe nikli kardeşime cevap vermek isterim. İnsanlar özgür iradeye sahiptir, onun için istediği yazıyı okuyup okumamak, sizin elinizde kardeşim. Size tavsiyem yanlış olduğunu düşündüğünüz yazıları bile okuyunuz, çünkü her şerde bile bir hayır vardır. Belki yanlış düşünüyorum anlayışını hiç göz ardı etmeyiniz. Ben öyle yapıyorum, kendimce yanlış olan her yazıyı korkmadan okuyorum.

 

Neden korkmadan okuyorum derseniz, çünkü beni aydınlatan, eğiten Kur'an dır. Onun aydınlığını karartacak, hiç bir güç yoktur. Eğer yazılarımdan kafası karışan varsa, yazdıklarımdan değil, daha önceki bilgilerin kafa karıştırmasından kafalar karışır. Benim verdiğim örneklerin hepsi Kur'andan dır. Bu durumda lütfen bir daha düşünün, Kur'an ayetleri mi kafa karıştırır, yoksa emin olmadığımız rivayet ve sanı bilgiler mi? Ayrıca cevap verme nezaketinde bulunduğunuz içinde teşekkür ederim.

 

Serbest nikli kardeşimize gelince. Aslında bu tür üslupta olanlara, cevap vermem ama bu istisna olsun. Arkadaşımızın söylediği gibi, Kur'an babamın el yazması olmadığı, Yüce Rabbimiz in kelamı olduğu için itinalı ve titiz davranarak, onu sanı ve rivayet bilgilerle anlamak yerine, yine Kur'an ın anlattığı ve açıkladığı bilgilerle anlamaya çalışıyorum. Buna Rabbimiz şahittir. Çünkü Allah Kur'anı biz indirdik, onu açıklayacak anlatacak ta biziz der.

 

Saygılarımla

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arkadaslar bu konulara girmeyin belki bilerek belkide bilmeyerek başınıza öyle bela acarsınızki başınıza öyle belalar gelirki daha ne oluyor diyemeden karanlığın icinde kaybolur gidersiniz kuran kıyamete kadar allahın korumasında doğal olarakta islam dinide koruma altında dünya üzerinde her devrin allah dostları olmuştur olacaktırda onun icin rahat olun bırakın konuşup dursunlar

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...