Jump to content

Kurtuluş Savaşı Kronolojisi


Sidre
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

1918

Tarih

30 Ekim Osmanlı Devleti ile I. Dünya Savaşı galibi ülkeler arasında savaşı sona erdiren Mondros Mütarekesinin imzalanması.

31 Ekim Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da konuşlanmış bulunan Yıldırım Orduları Grubu komutanlığını Alman general Liman Von Sanders'den devralması.

1 Kasım İttihat ve Terakki Fırkası'nın son kongresinin İstanbul'da toplanması

2 Kasım Enver Paşavirgs.gif Talat Paşavirgs.gif Cemal Paşa ve diğer bazı İttihat ve Terakki liderlerinin İstanbul'u terketmeleri.

8 Kasım Britanya ordusu birliklerinin Musul'u işgali.

8 Kasım Sadrazam Ahmed İzzet Paşa ve kabinesinin istifası.

9 Kasım Britanya ordusu birliklerinin İskenderun'u ve Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını işgali.

11 Kasım Ahmed Tevfik Paşa'nın sadrazam tayin edilerek yeni Osmanlı hükümetini kurması.

12 Kasım Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi. Ertesi gün Britanyavirgs.gif Fransavirgs.gif ve Yunanistan savaş gemilerinden oluşan bir filonun İstanbul önünde demirlemesi ve karaya ilave birliklerin çıkması.

12 Kasım Fransız ordusu birliklerinin İskenderun'u işgali.

13 Kasım İstanbul'un fiili işgali

13 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan İstanbul'a gelişi.

14 Kasım Fransız ve Yunan ordusu birliklerinin Meriç Nehri'nin doğusuna geçerek Uzunköprü'yü ve Trakya demiryolu hattının Çatalca Hadımköy'e kadar uzanan bölümünü işgali.

15 Kasım Osmanlı ordusu birliklerinin Bakü'den çekilmesi. Şehrin takip eden günlerde Britanya birlikleri tarafından işgali.

15 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Belen'i işgali

18 Kasım Osmanlı ordusu birliklerinin Tebriz'den çekilmesi.

28 Kasım Kâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.

1 Aralık Yapılacak barış anlaşmasında Osmanlı Devleti Türk-Müslüman halkının haklarını savunmak üzere ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin İzmirvirgs.gif Trakya ve Doğu Anadolu vilayetlerinde kuruluşu.

6 Aralık Britanya ordusu birliklerinin Kilis'i.

7 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Antakya'yı işgali.

11 Aralık Fransız ordusu birlikleri ile beraber yerli Ermenilerin Dörtyol'u işgali.

17 Aralık Fransız donanması gemilerinin Mersin'e çıkartma yapması ve Fransız ordusu birliklerinin şehri işgali.

19 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Tarsus'u işgali. Dörtyol'da işgale karşı ilk silahlı direnişin gerçekleşmesi ile Güney Cephesi'nde (Batı kaynaklarında "Cilicia War") çatışmaların başlaması.

20 Aralık Fransız birliklerinin güney Anadolu'nun anahtarı Adana'yı işgali.

21 Aralık Osmanlı Meclis-i Mebusanının tek parti rejimi altında faaliyet göstermiş 1914-1918 Döneminin padişah tarafından sona erdirilmesi.

21 Aralık "Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kuruluşu.

23 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Osmaniye ve Islahiye'yi işgali.

23 Aralık Britanya birliklerinin Batum'u işgali.

27 Aralık Güney'de Fransız işgal bölgesinin Pozantı ve Gülek Boğazı'na kadar genişletilerek Çukurova'nın tamamı üzerinde işgalin tamamlanması.

30 Aralık Yunanistan'ın toprak taleplerini başlatılacak Paris Barış Konferansı'na sunmak amacıyla Kasım ayında Paris'e yaptığı bir ziyaretin ardındanvirgs.gif Yunanistan Başbakanı Venizelos'unvirgs.gif İngiltere Başbakanı Lloyd George'a ilettiği bir nota ilevirgs.gif bu toprak taleplerinin Rodos (veya Meyis) adaları karşısından Marmara Denizi'ne kadar uzanan Batı Anadolu bölgesinin tamamını içerdiğini yinelemesi.

 

1919

Tarih

3 Ocak Britanya ordusu birliklerinin Cerablus'u işgali.

15 Ocak Britanya ordusu birliklerinin Antep'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.

22 Ocak Osmanlı ordusu birliklerinin Batum'u tahliye etmeye başlaması.

2 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Maraş'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.

27 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Birecik'i işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.

8 Mart Fransız donanmasının iki gambotunun Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne asker çıkarması.

10 Mart Ahmed Tevfik Paşa hükümetinin düşmesi. Damat Ferit Paşa'nın ilk sadaretinin ilk hükümetini kurması.

24 Mart Britanya ordusu birliklerinin Urfa'yı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.

29 Nisan İtalyan birliklerinin Antalya'yı işgali.

30 Nisan İngilizlerin Kars yönetimini Ermenilere bırakması.

15 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin İzmir'e çıkışı. İzmir'in işgalinin başlaması. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Albay Fethi Bey'in "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddettiği için süngülenmesi. Sarıkışla'daki silahsız Türk askerlerinin katledilmesi. Gün içinde farklı tahminlere göre 300-400 Türk sivilin öldürülmesivirgs.gif yaralanmasıvirgs.gif taciz veya tecavüze uğraması.

15 Mayıs

(9 Eylül 1922) Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi

16 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi.

16 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Urlavirgs.gif Çeşmevirgs.gif Karaburun ve Sakızvirgs.gif Midillivirgs.gif Sisamvirgs.gifAhikerya Ipsara adalarını işgali Seferihisar'ı işgali.

18 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Söke'yi işgali.

19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması.

19 Mayıs Damat Ferit Paşa'nın İzmir'in işgali nedeniyle dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin ikinci kabinesini kurması.

21 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Menemen ve Torbalı'yı işgali.

22 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Selçuk ve Bayındır'ı işgali.

23 Mayıs Sultanahmet Mitingleri'nin birincisinin gerçekleştirilerek Halide Edip'in tarihi bir konuşma yapması (mitingler 30 Mayıs 1919virgs.gif 10 Ekim 1919 ve 13 Ocak 1920 tarihlerinde tekrarlanacaktır).

23 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Foça'yı işgali.

25 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Manisa'yı işgali.

26 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Germencik'i işgali.

27 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Aydın ve İncirliova'yı işgali.

27 Mayıs Aydın Savunması

28 Mayıs Havza genelgesinin yayınlanması

29 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Turgutlu'yu işgali.

30 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Tire'yi işgali.

1 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Ödemiş'i işgali.

2 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Kınık ve Kiraz'ı işgali.

3 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Nazilli'yi işgali.

12 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Bergama'yı işgali.

13 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Dikili'yi işgali.

14 Haziran Yusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye güçlerinin Balıkesir'den hareketle Bergama'yı kuşatması ve Bergama Baskınını gerçekleştirmesiyle Yunan ordusunun 400 kadar zayiatla Bergama'yı terkederek Menemen'e çekilmek zorunda kalması.

22 Haziran Mustafa Kemal Paşavirgs.gif Rauf Orbayvirgs.gif Refet Belevirgs.gif Ali Fuat Cebesoy ve Kâzım Karabekir tarafından Amasya Genelgesinin yayınlanması ile Sivas'ta ulusal ölçekte ve öncesinde Erzurum'da doğu vilayetleri için milletin istiklalini kurtarma amaçlı kongreler düzenlenmesi çağrısı yapılması.

28 Haziran Yunan işgaline direnişin örgütlenmesi amaçlı birinci Balıkesir Kongresinin toplanması. Batı Anadolu'nun tamamını kapsayacak bir kongrenin Alaşehir'de toplanmasına karar verilmesi. Balıkesir'de aynı amaçla 10 Mart 1920 tarihine kadar ardarda beş kongre düzenlenecektir.

30 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Burhaniye ve Saruhanlı'yı işgali.

21 Temmuz Damat Ferit Paşa'nın bir gün önce dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin üçüncü kabinesini kurması.

23 Temmuz

4 Ağustos Erzurum Kongresi

26 Temmuz

31 Temmuz Balıkesir Kongresi

16 Ağustos Batı Anadolu'nun tamamında direnişin örgütlenmesi amaçlı Alaşehir Kongresinin çalışmalarını tamamlaması ve düzenlenecek Sivas Kongresi'ne gönderilecek temcilcilerin seçilmesi.

4 Eylül

11 Eylül Sivas Kongresi

30 Eylül Damat Ferit Paşa'nın görevden alınmasıyla ilk sadaret döneminin sona erişi.

6 Ekim Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.

22 Ekim Mustafa Kemal Paşavirgs.gif Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey'in (Heyet-i Temsiliye) Amasya'ya gelen Osmanlı hükümeti Bahriye Nazırı Hulusi Salih Paşa ile görüşmeleri sonucunda Amasya Protokolü'nün imzalanması.

29 Ekim Fransız ordusu birliklerinin İngilizlerin yerini alarak Maraş'ı işgali.

31 Ekim Sütçü İmam olayı ile Maraş'ta direnişin başlaması.

21 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Mardin'i bir günlük işgal denemesivirgs.gif şiddetli direnişle karşılaşacaklarını farkederek aynı gün şehri terketmek zorunda kalmaları.

27 Aralık Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi.

 

1920

Tarih

21 Ocak

12 Şubat Maraş Savunması

26 Ocak Köprülü Hamdi Bey önderliğinde 40 atlı arkadaşının 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece Akbaş Cephaneliği Baskını'nı düzenlemesi.

12 Şubat Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Maraş'ı terketmek zorunda bırakmaları.

2 Mart Ali Rıza Paşa kabinesinin düşmesi.

7 Mart Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kadirli'yi terketmek zorunda bırakmaları.

8 Mart Hulusi Salih Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesi kurması.

2 Nisan Hulusi Salih Paşa kabinesinin düşmesi.

5 Nisan Damat Ferit Paşa'nın bir kez daha sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.

13 Nisan Büyük Millet Meclisi seçimlerine ve Ankara'da hükümet kurulmasına karşı Damat Ferit Paşa hükümeti destekli Hilafet Ordusu hareketinin Düzce'de patlak vermesi.

18 Nisan Hilafet Ordusu hareketinin Bolu'ya yayılması

20 Nisan Hilafet Ordusu hareketinin Gerede'ye yayılması

23 Nisan Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 1. Dönem'in olağanüstü şartlarda çalışmalarına başlaması.

25 Nisan Hilafet Ordusu hareketinin Safranbolu'ya yayılması.

25 Nisan Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Pozantı'yı terketmek zorunda bırakmaları.

29 Nisan Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması

30 Nisan Hilafet Ordusu hareketinin Çerkeş'e yayılması

27 Mayıs Güney cephesinde Kuvayı Milliye güçlerinin ilk kapsamlı askeri başarısını teşkil eden Karboğazı Baskınında 500 Fransız askerinin esir edilmesi.

2 Haziran Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kozan'ı terketmek zorunda bırakmaları.

8 Haziran Fransız askerlerinin Karadeniz Ereğlisi'nden çekilmeleri.

18 Haziran Fransızların Zonguldak üzerinde yoğunlaşarak şehrin tamamını ve resmen işgal etmeleri.

15 Haziran 15. Korodu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.

22 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Akhisar'ı işgali.

23 Haziran Yunan ordusunun Batı Anadolu'da güney Marmara Bölgesi'nden Büyük Menderes Nehri'ne kadar uzanan bir hatta geniş çaplı bir taarruza geçmesi.

24 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Salihlivirgs.gif Soma ve Kırkağaç'ı işgali.

25 Haziran Hilafet Ordusu hareketinin (isyanının) bastırılmasıvirgs.gif İstanbul hükümetinin Ankara hükümeti güçleri karşısından aldığı yenilgiler nedeniyle Kuva-i İnzibatiye'yi lağvetmesi.

25 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Alaşehir'i işgali.

28 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Kula'yı işgali.

30 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Balıkesir'ı işgali.

1 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin Edremit'ı işgali.

2 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin Bandırma ve Biga'yı işgali.

5 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin Buldan'ı işgali.

8 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin Bursa'yı işgali.

11 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin İznik'i işgali.

20 Temmuz Yunan ordusu birliklerinin işgali Trakya'ya yayarak Tekirdağvirgs.gif Marmara Ereğli ve Çorlu'yu işgali.

11 Temmuz Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Birecik'i terketmek zorunda bırakmaları.

31 Temmuz Bir gün önce kabinesini yenilemek amacıyla istifa etmiş bulunan Damat Ferit Paşa'nın son hükümetini kurması.

4 Ağustos Yunan ordusu birliklerinin Gelibolu'yu işgali.

10 Ağustos Sadrazam Damat Ferit Paşavirgs.gif büyükelçi Bağdatlı Hadi Paşavirgs.gif Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Reşad Halis ve eski Maarif Nazırı Rıza Tevfik'in Sevr Antlaşması'nı imzalamaları.

28 Ağustos Yunan ordusu birliklerinin Uşak ve Afyonkarahisar'ı işgali.

20 Eylül Kazım Karabekir'in Doğu cephesinin başına geçmesi ve Gümrü Antlaşması'nın imzalanması.

17 Ekim Damat Ferit Paşa'nın son kabinesinin düşmesi.

21 Ekim Son Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'nın yeniden göreve tayin edilerek hükümetini kurması.

22 Ekim Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Saimbeyli'yi terketmek zorunda bırakmaları.

24 Ekim

12 Kasım Gediz Muharebeleri

 

 

1921

Tarih

6 Ocak I. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş altı gün sürecek ve 11 Ocak'ta İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.

16 Mart Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında Moskova Antlaşmasının imzalanması

22 Mart Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terketmek zorunda bırakmaları.

23 Mart II. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş on gün sürecek ve 1 Nisan'da İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.

28 Mart Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Düziçi ve Bahçe'yi terketmek zorunda bırakmaları.

1 Nisan Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Karaisalı'yı terketmek zorunda bırakmaları.

11 Nisan Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Urfa'yı terketmek zorunda bırakmaları.

9 Haziran Fransız eski devlet bakanı Franklin Bouillon'un Fransız birliklerinin sürekli gerilediği Güney Cephesi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere Fransa hükümetinin temsilcisi sıfatıyla Ankara'ya gelmesi.

21 Haziran Türk ordusunun başlıca malzeme sevkiyat kanalı İnebolu limanının Yunan muhribi Kilkis ve destroyer Panthir tarafından bombalanması. Bombardıman 30 Ağustos günü tekrarlanacaktır.

21 Haziran Fransızların Zonguldak'tan işgali kaldırarak askerlerini geri çekmeleri

10 Temmuz - 21 Temmuz Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

23 Ağustos Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması.

13 Eylül Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.

20 Ekim Türk Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fransa hükümeti temsilcisi Franklin Bouillon arasında Güney Cephesi'nde savaşın sona ermesini sağlayan Ankara Mutabakatnamesinin imzalanması.

15 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Islahiye'yi boşaltmaları.

7 Aralık Fransız ordusu birlikleri ile eşzamanlı olarak İngiliz işgal kuvvetlerinin Kilis'i boşaltmaları.

25 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Antep'i boşaltmaları.

 

 

1922

Tarih

3 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Mersin'i boşaltmaları.

5 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Adanavirgs.gif Ceyhan ve Tarsus'u boşaltmaları.

7 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Osmaniye'yi boşaltmaları.

8 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Erzin'i boşaltmaları.

9 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Dörtyol'u boşaltmaları.

25 Ağustos 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Atatürk'ün Şuhut'tan Kocatepe'ye yürüyüşü (Zafer yürüyüşü).

26 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlaması. Meydan muharebesi beş gün sürecek ve 30 Ağustos'ta kesinleşen Türk zaferi sonrasında Büyük Taarruz başlayacaktır.

27 Ağustos Afyonkarahisar ve Sincanlı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

30 Ağustos Kütahyavirgs.gif Altınyayla ve Demirci'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

31 Ağustos Banaz ve Sivaslı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

1 Eylül Uşakvirgs.gif Seyitgazivirgs.gif Gediz ve Kiraz'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.

2 Eylül Eskişehirvirgs.gif Karahallıvirgs.gif Ulubey ve Dursunbey'in Yunan işgalinden kurtuluşu.

3 Eylül Eşmevirgs.gif Ödemişvirgs.gif Selendivirgs.gif Tavşanlıvirgs.gif Emetvirgs.gif Güneyvirgs.gif Buharkent ve Bigadiç'in Yunan işgalinden kurtuluşu.

4 Eylül Bilecikvirgs.gif Bozüyükvirgs.gif Söğütvirgs.gif Buldanvirgs.gif Bayındırvirgs.gif Tirevirgs.gif Simavvirgs.gif Kula ve Sarıgöl'ün Yunan işgalinden kurtuluşu.

5 Eylül Kuyucakvirgs.gif Nazillivirgs.gif Sultanhisarvirgs.gif Kınıkvirgs.gif Sındırgıvirgs.gif Susurlukvirgs.gif Pazaryerivirgs.gif Domaniçvirgs.gifAlaşehirvirgs.gif Gördes ve Salihli'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

6 Eylül Balıkesirvirgs.gif Balyavirgs.gif Gönenvirgs.gif Savaştepevirgs.gif Kepsutvirgs.gif Sökevirgs.gif İnegölvirgs.gif Yenişehirvirgs.gif Akhisarvirgs.gifAhmetlivirgs.gif Gölmarmara'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

7 Eylül Aydınvirgs.gif İncirliovavirgs.gif Germencikvirgs.gif Kuşadasıvirgs.gif İvrindivirgs.gif Torbalıvirgs.gif Saruhanlı ve Turgutlu'nun Yunan işgalinden kurtuluşu.

8 Eylül Manisavirgs.gif Selçukvirgs.gif Kemalpaşavirgs.gif Burhaniyevirgs.gif Havranvirgs.gif Edremit'in Yunan işgalinden kurtuluşu.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

10 Eylül Orhangazi'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

11 Eylül Bursavirgs.gif Gemlikvirgs.gif Orhanelivirgs.gif Seferihisar ve Foça'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

12 Eylül Sandıklıvirgs.gif Haymanavirgs.gif Mudanyavirgs.gif Kırkağaç ve Urla'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

13 Eylül Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. 17 Eylül'e kadar sürecek 1922 İzmir Yangınının başlaması.

14 Eylül Manyasvirgs.gif Karacabeyvirgs.gif Mustafakemalpaşavirgs.gif Bergama ve Dikili'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

14 Eylül İzmir Yangını

15 Eylül Ayvalık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.

16 Eylül Çeşme'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

17 Eylül Bandırma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.

18 Eylül Erdekvirgs.gif Bigavirgs.gif Çanvirgs.gif Karaburun ve Mahmudiye'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

20 Eylül Mihalıççık ve Sivrihisar'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Bozcaada'nın alınması.

21 Eylül Ayvacık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.

22 Eylül Emirdağ'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.

24 Eylül Bolvadin ve Çay'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Gökçeada'nın alınması.

25 Eylül Lapseki'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.

3 Ekim Mudanya Mütarekesi görüşmelerinin başlaması.

11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması ile savaşın fiilen sona erişi.

1 Kasım Padişahlığın kaldırılması.

17 Kasım Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahidettin'in İstanbul'dan ayrılması.

 

 

1923

Tarih

17 Şubat İzmir İktisat Kongresi'nin açılışı.

24 Temmuz Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

23 Ağustos Müttefik birliklerinin Lozan Antlaşması çerçevesinde İstanbul'dan ayrılmaya başlamaları.

9 Eylül Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşu.

23 Eylül Son müttefik birliklerinin İstanbul'dan ayrılması.

6 Ekim Bir gün önce Üsküdar'ı teslim alan Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin şehrin yönetimini almak üzere İstanbul'a girişi. 7 Ekim tarihinde Şilevirgs.gif 8 Ekim tarihinde Çatalca'ya kadar tam denetimin sağlanması.

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...