Jump to content
Guest abdullah

Bugünkü Hristiyanlık

Recommended Posts

Guest abdullah

Allah’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

“Sizden öncekilerin izlerini, kuşkusuz karış karış, arşın arşın takip

edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar, siz

de gireceksiniz.

 

Dedik ki; Yahûdi ve Hıristiyanlar mı?

 

-Ya kim olabilir? dedi.” (Buhari, İ’tisam bi’s-Sünne, 14)

Hıristiyanlıkta şirk en büyük günahtır. “Birinci buyruk şirki

yasaklar. Allah’tan başka tanrılara inanılmamasını, Tek olandan

başka ilahlara saygı gösterilmemesini ister”

 

İsa şöyle demiştir:

“Tanrın olan Rabb’e tap, yalnız ona kulluk et.” (İncil/Luka 4:5-8)

Havariler zamanında İsa, gerçek anlamda insan sayılırdı.

Zaten elimizdeki İncil’lerin hiçbirinde onun tanrılığından bahsedilmez.

 

Bunun yolunu açan Pavlus’tur. (ALLAH’ın laneti onun üzerine olsun)

Milattan sonra 10. yılında

doğduğu kabul edilenPavlus, İsa aleyhisselam ile çağdaş

olmasına rağmen, Tarsus’ta yaşadığı için onu görememişti. Azılı

bir Hıristiyan düşmanı iken İsa’nın ölümünden kısa bir süre

sonra Hıristiyan olduğunu açıkladı.

 

Havarilerin hayatta olmasına

ve bütün engellemelere rağmen o, Şam yolunda ansızın

gökten parlayan bir nurun çevresini sardığına, İsa’nın ona seslendiğine,

9 sonra İsa’ya inandığına ve vaftiz edildiğine10 insanları

inandırabildi. İsa’nın Elçisi olduğunu da kabul ettirerek

kendi sözlerini İncil’e sokmayı başardı. Pavlus hz. isa(asm) sünnetini reddetti.

kolaycı basitleştirici bir dini kafasından üretti.

 

Bugünkü İncil’in önemli

bir bölümü Pavlus’un mektuplarından oluşur.

Pavlus, Allah’ın dışında tanrıların varlığını kabul etti ve

bunlar arasında İsa’yı, kendilerinin tek Rabbi saydı. Onun, bugünkü

İncil’de yer alan ifadeleri şöyledir:

 

“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da nitekim

birçok ilahlar ve rabler vardır- bizim için tek bir

Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O’nun

için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her

şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla

yaşıyoruz.”

 

Pavlus Rab kelimesini ustaca kullanmıştır. Rab sahip demektir.

Araplar kölenin sahibine rab derler. Biz de efendi deriz.

Yusuf aleyhisselam, köle olarak Mısır’ın bir devlet yetkilisine

satılmış, o yetkilinin karısı Züleyhâ ona aşık olmuş ve beraber

olmak istemişti. İlgili âyet şöyledir:

“Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı, kapıları sıkı sıkı

kapadı ve “gelsene” dedi. Yusuf: “Günah işlemekten Allah’a sığınırım,

doğrusu senin kocan benim rabbimdir bana iyi

bakmıştır. Zalimler iflah olmazlar.” dedi. (Yusuf 12/23)

Rab kelimesi daha çok Allah için kullanılır. Allah’tan başkasına

köle olmayı reddedenler, bir başkasına rab demeyi kabul

etmezler. Köle ile sahibi arasındaki ilişki zoraki ilişkidir. Köle,

ilk fırsatta hürriyetine kavuşmak ister. Kul ile Allah arasındaki

ilişki gönüllü ilişkidir. Yanlışlar peşinde koşanlar, böyle iki anlama

gelen kelimeler seçerler ki kendilerini kolay savunsunlar.

Bir Hıristiyan, İsa’yı Rab kabul ederse aradaki ilişkiyi gönüllü

ilişki haline getireceğinden onu ilah makamına oturtması kolay

olur. Pavlus’un bu tavrı İsa’yı tanrılaştırma sürecinin ilk basamağını

oluşturmuştur.

Pavlus kendini, İsa Mesih’in kulu ve elçisi sayarak şöyle dedi.

 

“İsa Mesih’in kulu, Tanrı’nın müjdesini yaymak için

seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus’tan selam! Tanrı, öz

Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri

aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti.

Bedence Davûd’un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih’in,

kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle

Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan

insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih’in

aracılığıyla ve O’nun adı uğruna Tanrı’nın lütfuna ve

elçilik görevine sahip olduk.”“Söylediğiniz ve yaptığınız

her şeyi Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla Baba Tanrı’ya

şükrederek yapın.”

 

Kaynak:

İncil/Pavlus’un Romalılara Mektubu 1: 1-6.

İncil/Pavlus’un Koloselilere Mektubu 3:17.

İncil/Pavlus’un Filipililere Mektubu 2:6.

Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 465.

 

 

 

toplanan dördüncü Ökümenik Kadıköy Konsili’nde ise onun

gerçek tanrı olduğu şöyle ilan edildi:

 

“Rabbimiz Mesih İsa’nın mükemmel Tanrılığa ve mükemmel

insanlığa sahip, gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu, akıllı

bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, Tanrılık açısından Baba

ile, insanlık açısından da bizimle aynı özde olduğunu, günah

dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, Tanrılık açısından

yüzyıllar öncesinden Baba’dan doğduğunu, insanlık açısından

bizim esenliğimiz için bakire Meryem’den doğduğunu

oybirliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz.”16

 

Bugünkü Hıristiyanlar, şirki iyice özümsedikleri için Pavlus

öncesi Hıristiyanlığı kabule yanaşmazlar. Allah Teâlâ Kur’ân-ı

Kerim’de şöyle buyurur:

 

 

Allah oğlu Mesih’tir” diyenler tam kâfir oldular. Oysa

hz isa şöyle demiştir: “Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan

Allah’a kul olun. Şurası bir gerçek ki; kim Allah’a şirk koşarsa Allah

ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir. Zalimlerin yardımcıları

da olmaz”. (Mâide 5/72)

 

...Allah kafirleri perişan edecektir.

 

“Bu Kur’ân, insanlara en doğru yolu gösterir. İyi iş yapan müminlere,

kendilerini büyük bir karşılığın beklediğini müjdeler. Ahirete

inanmayanlara gelince, onlar için elemli bir azap hazırlamışızdır.”

(İsrâ 17/9-10)

Link to post
Share on other sites
Guest umajadeyn

Bunu Hiç birzaman anlamadım anlıyamıyacağım da,

 

Yapılan, Doğruyu bulmak değil; Yanlışı cıkartma cabası.. Bu da ister istemez birine inanırken diyerini karalamaya varıyor..

 

DErlemeler internetten bulunup Kopyalanıp okuyucuya empozedilerek sanki görüş bildiriliyormuş gibi bir hava veriliyor ...

 

Okudukca yazan içinde, inanmayı körükörüne bağlanmak zannedenler içinde üzülüyorum..

 

 

Bu Arda Bunu bilmeyenler için vurgulamak istiyorum ;

 

Hiristiyan dininde GÜNAH ÇIKARTMAK ; ZAnnedildiği gibi yada müslümanlara Hiristiyanlığı göstermek istedikleri gibi değildir..

 

Müslümanlıktada ibandet öncesi Abdest, Temizlenmek emsali bir olgudur günah çıkarmak. Günahı Affeden Papaz yada Peder değil.TANRIDIR. Günah çıkartma sonucu hiç bir peder;

 

.Seni affettim demez.

 

"God will forgive you" Tanrtı seni Affedicektir.

 

Der...

Link to post
Share on other sites
Guest şalom

arkadaş sen ve sizler incil için havariler için yazınca ses çıkmıyor benim dinime inançlarıma alenen saldırılıyor ben yazınca ya konu kilitleniyor ya da mesajlar siliniyor soruyorum nerede buranın yetkilisi ben yazıncamı ortaya çıkacak.

Link to post
Share on other sites
Bunu Hiç birzaman anlamadım anlıyamıyacağım da,

 

Yapılan, Doğruyu bulmak değil; Yanlışı cıkartma cabası.. Bu da ister istemez birine inanırken diyerini karalamaya varıyor..

 

DErlemeler internetten bulunup Kopyalanıp okuyucuya empozedilerek sanki görüş bildiriliyormuş gibi bir hava veriliyor ...

 

Okudukca yazan içinde, inanmayı körükörüne bağlanmak zannedenler içinde üzülüyorum..

 

 

Bu Arda Bunu bilmeyenler için vurgulamak istiyorum ;

 

Hiristiyan dininde GÜNAH ÇIKARTMAK ; ZAnnedildiği gibi yada müslümanlara Hiristiyanlığı göstermek istedikleri gibi değildir..

 

Müslümanlıktada ibandet öncesi Abdest, Temizlenmek emsali bir olgudur günah çıkarmak. Günahı Affeden Papaz yada Peder değil.TANRIDIR. Günah çıkartma sonucu hiç bir peder;

 

.Seni affettim demez.

 

"God will forgive you" Tanrtı seni Affedicektir.

 

Der...

 

Tanrı beni bir tek papazın yanında mı huzuruna kabul ediyor, ondan özür dilemek için neden protokol var ?

Link to post
Share on other sites

Sayın üyeler konunun devamlılığını istiyorsanız lütfen yorumlarınıza dikkat ediniz. Her dine ve her görüşe saygılı olmak zorundayız. Yorumlarınızda herhangi bir din, dil ve inanışı aşağlarsanız uyarı verilmeden ceza verilecektir. Kişi veya kişilere saygı çerçevesinde konunun ilerlemesi temennisi ile..

 

Keyifli forumlar..

Link to post
Share on other sites
Guest şalom

sayın ışıksu arkadaşım öyle şey olurmu inancıma göre papaz da günahlı dogmuştur ama onun söylediği sadece tanrı günahlarını bagışlasın demektir hiç bir papaz -papa- veya klise önderi kimsenin günahını bagışlıyamaz-günah çıkaramaz-ve beni tanrının önünde temsil edemez ben nasıl dogarken tek başıma ve çıplak olarak dünyaya geliyorsam ölüp tanrının huzuruna çıkarken'de tek başıma ve çıplak olarak çıkacagım ve hesabımı kendim verecegim. Bunu derken öbür dünyada bana kimse yardım edemez.buna peygamberler'de dahildir demek istiyorum.

Link to post
Share on other sites
sayın ışıksu arkadaşım öyle şey olurmu inancıma göre papaz da günahlı dogmuştur ama onun söylediği sadece tanrı günahlarını bagışlasın demektir hiç bir papaz -papa- veya klise önderi kimsenin günahını bagışlıyamaz-günah çıkaramaz-ve beni tanrının önünde temsil edemez ben nasıl dogarken tek başıma ve çıplak olarak dünyaya geliyorsam ölüp tanrının huzuruna çıkarken'de tek başıma ve çıplak olarak çıkacagım ve hesabımı kendim verecegim. Bunu derken öbür dünyada bana kimse yardım edemez.buna peygamberler'de dahildir demek istiyorum.
Çok haklısınız .Kurtuluş sadece kişinin kendi elindedir.Merhamet,bağışlama yüce yaratıcıdandır.
Link to post
Share on other sites
Guest umajadeyn
valla bizde o günah kısmı (doğuş ) farklıdır ama sizi anlamaya çalışıyorum o zaman niye papaza gidiliyor günah çıkarmak için

 

Hiç bir dine mensup olamyan biri olarak Objektif yorumlar yapmaya calışıyorum. Ama; İnandığı şeye kayıtsız şartsız inanmayı, araştırmadan sadece kulaktan duymaları hiç tasvip etmiyorum.

 

Doğru kişidenkişiye değişen bir kavramdır.

 

Papazların görevini islamiyette imalar, İmamın görevini musevilikte ise Hahamlar yapar. Hepsinin görevi aynıdır. Ya olanı inananlara aktarır. Yada devre göre dini yönlendirrler. Bu hep böyle olmuştur.

 

O yüzden Kayıtsız inanmak ve Kendinden olmayanı karalamak yerine yapıcı olup herkese aynada kendine bakıldığı gibi bakılması gerektiğini düşünüyorum..

 

Dünyadaki bütün felsefeler. Barışı ve kardeşliği eğeler ve örgütler. Semavi dinlerde birer felsefe ürünüdür ama Bu felsefeler kendinden olmayana herzman dayatma ve zorbalık getrirmiştir. Dünya tarihinde ki bütün savaşların başlangıcı ve süresi Dini farklılıklar sonucu belirlenmiştir.

 

Bu eminim sizlerin bakış açısına bir pusula olur..

Link to post
Share on other sites
Hiç bir dine mensup olamyan biri olarak Objektif yorumlar yapmaya calışıyorum. Ama; İnandığı şeye kayıtsız şartsız inanmayı, araştırmadan sadece kulaktan duymaları hiç tasvip etmiyorum.

 

Doğru kişidenkişiye değişen bir kavramdır.

 

Papazların görevini islamiyette imalar, İmamın görevini musevilikte ise Hahamlar yapar. Hepsinin görevi aynıdır. Ya olanı inananlara aktarır. Yada devre göre dini yönlendirrler. Bu hep böyle olmuştur.

 

O yüzden Kayıtsız inanmak ve Kendinden olmayanı karalamak yerine yapıcı olup herkese aynada kendine bakıldığı gibi bakılması gerektiğini düşünüyorum..

 

Dünyadaki bütün felsefeler. Barışı ve kardeşliği eğeler ve örgütler. Semavi dinlerde birer felsefe ürünüdür ama Bu felsefeler kendinden olmayana herzman dayatma ve zorbalık getrirmiştir. Dünya tarihinde ki bütün savaşların başlangıcı ve süresi Dini farklılıklar sonucu belirlenmiştir.

 

Bu eminim sizlerin bakış açısına bir pusula olur..

Temel felsefemi dile getirmişsiniz.tebrik ediyorum yüreğinize sağlık.:clapping:
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...