Jump to content

Irak İşgali ve Türkiye


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Irak İşgali, 20 Mart

2003 tarihinde

ABD ve müttefikleri İngiltere, İtalya, Polonya, Avustralya'nın desteğiyle Irak Cumhuriyeti'nin işgal edilmesi.

 

 

Bu işgal öncesi ABD Türkiye'den Silahlı kuvvetlerinin konuşlanması ve Kuzey Irak'a geçişi için talepte bulunmuş ancak butalep 1 Mart tezkeresi ile reddedilmiştir.

 

ABD Ekonomisi

 

 

Ekonomik durgunluğun sonunda ABD’de

yoksulluk oranı yüzde 11.7’ye çıktı. Bu, 284 milyon

Amerikalının, 33 milyonunun yoksulluk sınırının altında yaşıyor olması anlamına geliyor. Bu rakam, diğer gelişmiş ekonomilerdeki yoksulluk oranları ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Hatta yoksulluk düzeyi, milli geliri düşük,

Pakistan gibi ülkelerle kıyaslandığında bile çok büyük. Nüfusu Amerika’nın yarısı kadar olan, yüzde 33’lük yüksek fakirlik oranına sahip Pakistan’da 46 milyon kişi fakirlik sınırının altında yaşıyor.

 

 

 

 

Avrupa devletleri ve ekonomik olarak güçlü bir çok devlet ihracatının %70 inden fazlasını Amerika'ya yapmaktadır. Amerika bu ülkelerden yaptıgı

ithalat için sıcak

para akışını kesmiş ve bizim tabirimizle yaz tahtaya al haftaya politikası güderek borçlanmasını dolar bazında tutmuş ve

faiz işletmemiştir. Bugün piyasalardaki dolar düşüşü ise tamamiyle Amerika tarafından yapılan bir oyunu olduğu iddia edilmektedir.(dolar düşüyor ve amerikanın borcu azalıyor)

 

 

Washington’daki şahinler savaşın kesin ve kısa olacağını öne sürüyorlar.

Bağdat’da uyumlu bir rejim yerleştirildiğinde, buradan yüksek miktarda petrol çıkartılacak ve petrol fiyatları düşürülerek ABD ekonomisinde istenen büyüme sağlanmış olacak.15 ŞUBAT 2003

 

ABD'nin Irak İşgali

 

 

ABD, Saddam ve

Irak üzerinde, elinde bulundurduğu dünya medyasını harekete geçirmiş ve büyük bir karalama harekâtına girişmiştir.

ABD'ye göre,

Irak’ta

kitle imha silahları vardır ve bu silahlar mutlaka yok edilmelidir. Saddam, ABD’nin tehditleri karşısında boyun eğmiş tüm Irak topraklarını, silah denetleyicilerine açmıştır.

BM kitle imha silah denetleyicilerinin hiçbir bulgu bulmamasına rağmen,

ABD,

20 Mart

2003 tarihinde, Irak’ı bombalamaya başlamıştır. Bombalamalar aralıksız gece gündüz devam etmiştir. Ve nihayet

9 Nisan

2003 tarihinde Amerikan güçleri

Bağdat’a girmişlerdir.

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler silah müfettişlerinin eski şefi

Hans Blix,

6 Nisan 2004 tarihinde, Irak savaşı ve sonuçlarının, hem Iraklılar hem de bütün dünya açısından

Saddam Hüseyin diktatörlüğünden daha kötü olduğunu söyleyerek,

ABD işgalinin Irak’ta tam bir

kaos ortamı oluşturduğunu vurgulamıştır.

 

 

 

 

20 Mart 2003'te başlayan işgalin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Irak’ta henüz

direniş sona ermiş değildir. Aksine direniş her geçen gün daha da artmaktadır.

 

Büyük Orta Doğu Projesi

Basına deklare edilen, dünya kamuoyuna açıklanan hali ile Büyük Ortadoğu Projesi, ortadoğu ve yakın çevresi coğrafyasında yer alan ülkelerde batılı anlamda demokrasinin sağlanması, terörizmin ortadan kaldırılması, ekonomik ilişkilerin arttırılması ve ekonomik işbirlikleri sağlanarak bölgenin istikrara kavuşturulmasıdır.

 

 

Bu projenin çekirdeğinin Türkiye olarak kabul edilmesi. Batı tipi demokrasiyle yönetilen Türkiye, batı ülkeleri tabiriyle "ılımlı islam" bir yönetim altında bu ülkelere önderlik yapacak.

 

Büyük Orta Doğu Projesi Kapsama Alanı

Büyük Ortadoğu Projesi Batıda Kıbrıs, Türkiye, İsrail, Kuzeyde Kafkasya ve Türki Cumhuriyetler, Doğuda Afganistan, Hindistan, Pakistan gibi çok geniş bir sınırla çevrilmiş olmasına rağmen asıl yoğun uygulamayı Arap yarımadasında bulunan arap ülkeleri yaşayacaktır.

Her ülkenin etnik, dini, siyasi, ekonomik yapısı büyük farklılıklar gösterebildiği için uygulama, ana prensiplerden taviz vermemek şartı ile her ülkeye farklı zaman ve şartlarda uygulanabilecektir.

 

 

 

 

Globalleşmenin bu evresinde uluslararası toplum, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistemde yaşanan boşlukları doldurmak üzere Avrasya’dan başlamak üzere yeniden yapılandırılmaya tabi tutulmuştur. Bu yapılandırmanın aktörü ABD, ideolojisi Anglo-Saxson kapitalizmi olup, sürecin meşruiyeti ise zorbalığa yani güce dayanmaktadır. Ortak düşmanın adı net olarak belirginleşmemiş olsa da şimdilerde İslam, daha uzak bir gelecekte ise Çin olduğu anlaşılıyor.

 

 

BOP bir yandan nihai mal ve hizmet satışı, bir yandan da üretim girdisi temini anlamında yeni pazar yaratmak, bir yandan İslam ülkelerinin doğal varlıklarını sömürme, öte yandan emperyalistlerin bölgede daha önce kendi elleriyle ördükleri ulusal devletçikleri destablize ederek mal akımlarının serbest hale geldiği tüketim için uygun bir ölçek ekonomisi, devasa bir pazar yaratma hamlesinin adıdır.

 

 

Büyük Ortadoğu'da Suriye bu kadar önemli, İran önemli? Çünkü K.Irak operasyon merkezi olacak, Türkiye olamayacak. Kıbrıs'tan ya da Türkiye'den bir bağlantı kuracaksınız. Sıçrama alanlarınız olacak. Amerikalıların Kıbrıs'tan üs istemeleri de bununla bağlantılıdır. Kuzey Irak'ı Hazar'a bağlamanız gerek. Hazar'a bağlamanız için İran'ın kuzey batısından bir hat kurmanız gerekir. O zaman oradaki Azerileri yahut da Kürtleri ayaklandırmanız gerekir. O zaman oradaki Azerileri yahut da Kürtleri ayaklandırmanız gerekir. Kürtleri ayaklandırırsanız İran ordusu bunları ezmeye gelir. Siz de İran ordusuna müdahale edersiniz. Bir gerekçe ortaya çıkar. Emin Gürses, Mahir Kaynak Büyük Ortadoğu Projesi''

 

 

1 Mart tezkeresinin Reddi ve Etkileri

1 Mart tezkeresi, Irak krizi konusunda Hükümet tarafından 25 Şubat 2003'de TBMM'ye sunulan ve tam adı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için Hükümet'e yetki verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi olan tezkere.

 

 

Tezkerenin reddedilmesi Amerikalılarda hayal kırıklığı yaratmıştır. Türk hava sahasını, liman ve topraklarını en önemlisi İncirlik Hava Üssü'nü kullanamayan ABD Irak işgali sırasında büyük bir başarısızlığa uğramış ve ağır bir ekonomik ve sosyal fatura ödemek zorunda kalmıştır.

 

 

Başkan Bush ve ekibi Amerikan toplumu tarafından dahi büyük ölçüde tepki almış, umduğunun aksine Irak'ta hiç beklemediği ölçüde sivil direnişle karşı karşıya kalmıştır.

 

 

1 Mart tezkeresinin reddi ile soğuk duş etkisi yaşayan ABD misilleme olarak Çuval olayını gerçekleştirmiştir.

 

 

 

 

Sosyal Etkiler

 

Çuval Olayı

Çuval olayı veya Çuval hadisesi, ( İngilizce'de The Hood event) 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş bulunan (bir binbaşı komutasında) 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ve Türkmen mihmandarlarının Irak'taki işgal kuvvetlerinin bir parçası olan Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerlerce ve yanlarında peşmergelerin de bulunduğu bir ortamda, sürpriz bir baskın sonucu derdest edilmeleri ve başlarına çuval ( kukuleta) geçirilmek suretiyle götürülüp 60 saat süresince alıkonularak sorguya çekilmeleri hadisesini tanımlamak için kullanılan terimdir. 2006 başında vizyona giren Kurtlar Vadisi Irak filminin konusunun hareket noktasını oluşturmaktadır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...