Jump to content

Lozan Kronolojisi...


Renan

Önerilen Mesajlar

Lozan Kronolojisi - Lozan Kronolojisi Hakkında - Cumhuriyet Tarihi

 

4 Eylül 1922

 

5 Eylül 1922

Mustafa Kemal Paşa’nın H. Rauf Orbay’a mütareke şartlarını bildirmesi

 

7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri temsilcilerinin mütareke için Yunan Hükümeti adına TBMM Hükümeti’ne başvurmaları.

 

9 Eylül 1922 Süvarilerimizin İzmir’e girişi ve Kadifekale’ye Türk bayrağının çekilmesi.

 

12 Eylül 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’nun kurtuluşu dolayısıyla millete beyannamesi.

 

18 Eylül 1922 Fransız Yüksek Komiseri Gen. Pelle’nin İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmesi.

 

28 Eylül 1922 Fransız diplomatı Franklin Bouillon’un İzmir’de Mustafa Kemal Paşa’yla görüşmesi. Bouillon’un teminatı üzerine Boğazlar’a yönelik askeri harekatın durdurulması.

 

29 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa’nın İtilaf Devletleri’nin notasına Mudanya Konferansı’nın kabul edldiğini bildiren cevabı.

 

3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı’nın başlaması.

 

13 Ekim 1922 Yunan Hükümeti’nin Mudanya Ateşkes Anlaşması’nı onaylaması

 

20 Ekim 1922 Refet Paşa’nın 100 jandarmayla İstanbul’a gelişi.

 

26 Ekim 1922 25 Ekim 1922’de Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrılan Yusuf Kemal Tengirşenk’in yerine İsmet (İnönü) Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı’na seçilmesi.

 

27 Ekim 1922 İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti temsilcilerini 13 Kasım 1922’de Lozan’da toplanacak barış konferansına davet etmeleri.

 

29 Ekim 1922 TBMM Hükümeti’nin, İtilaf Devletleri’ne Lozan Konferansı’nı kabul ettiğini bildirmesi..

 

31 Ekim 1922 Bakanlar Kurulu’nun Lozan Konferansı delegesi adaylarını belirlemesi: İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Hüsnü.

 

1 Kasım 1922 Hilafet ve Saltanat’ın birbirinden ayrılarak Saltanat’ın lağvı hakkında TBMM kararı.

 

2 Kasım 1922 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararı.

 

3 Kasım 1922 Lozan’a gidecek TBMM Hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine izin kararının TBMM’nde alınması.

 

5 Kasım 1922 İstanbul’un yönetimine el konulduğuna dair Ankara Hükümeti kararının İstanbul Hükümeti’ne tebliği.

 

5 Kasım 1922 İsmet Paşa başkanlığındaki Lozan Delegasyonu’nun Ankara’dan hareketi.

 

9 Kasım 1922 Türk delegasyonunun İstanbul’dan Lozan’a hareketi.

 

11 Kasım 1922 Türk Delegasyonu’nun Lozan’a gelmesi. İsmet Paşa’nın Konferans’ın geciktiğine dair İtilaf devletleri’ne notası.

 

15 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın sabah, Lozan’dan Paris’e gelişi. Fransa Başbakanı Poincare ve Franklin Bouillon’la görüşmesi.

 

16 Kasım 1922 Poincare’nin İsmet Paşa’yı Paris’te ziyareti.

 

17 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın akşam Paris’ten Lozan’a dönüşü. Son Osmanlı Padişahı Vahidettin’in İngiliz savaş gemisi Malaya ile Malta’ya gitmesi.

 

19 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi. Lord Curzon ile Poincare’nin Lozan’a gelişleri. Lozan yakınlarında Curzon-Poincare-Mussolini görüşmesi.

 

20 Kasım 1922 Mont Benon gazinosunda Lozan Konferansı’nın açılış töreni. Törende İsmet Paşa da bir konuşma yapmıştır.

 

21 Kasım 1922 Uşi (Ouchy) Şatosu’ndaki ilk oturunda üç komisyon kurulması.

 

28 Kasım 1922 İsmet Paşa’nın İng. Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda görüşmesi.

 

30 Kasım 1922 Doğu Trakya’nın Yunanlılarca boşaltılmasının tamamlanması

 

2 Aralık 1922 İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonlarla ilgili söylevi.

 

25 Aralık 1922 TBMM’nin gizli oturumunda Başbakan H. Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri.

 

29 Aralık 1922 Lozan’da görüşmelerin kesilmesi ihtimali üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın Kolordulara harekat için hazır olmaları genelgesi.

 

1 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Ankara’ya gelen Hasan Saka’nın Lozan Konferansı hakkında bilgi vermesi. Görüşmelere 3,4 Ocak günleri devam edilmiştir.

 

13 Ocak 1923 TBMM’nde Lozan Konferansı’yla ilgili hükümet görüşünün açıklanması.

 

20 Ocak 1923 İsmet Paşa’nın Lozan’da Yunanlılar tarafından yakılmış 26 şehrin listesini sunması.

 

25 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda H. Rauf Orbay’ın Konferansla ilgili açıklamaları ve görüşmeler.

 

28 Ocak 1923 TBMM’nin gizli oturumunda H. Rauf Orbay’ın Lozan’daki gelişmelerle ilgili açıklamaları ve görüşmeler.

 

30 Ocak 1923 Lozan’da Türkiye ile Yunanistan arasında askeri ve sivil esirler ile din esasına dayalı azınlıkların değişimi konusunda iki sözleşme imzalanması.

 

31 Ocak 1923 Lord Curzon’un barış antlaşması projesini sunması.

 

1 Şubat 1923 Boğazlar Komisyonu’nda İsmet Paşa’nın demeci.

 

2 Şubat 1923 İsmet Paşa’nın Curzon ile görüşmesi

 

3 Şubat 1923 Başbakan H. Rauf Orbay’ın barış antlaşması projesiyle ilgili talimatı.

 

4 Şubat 1923 Türk karşı tekliflerinin verilmesi. Curzon’un son demeci: “Ümit ederim ki İsmet Paşa, umduğumdan daha çok fedakarlık yaptığımın farkındasınız. Savaş olabilir. Kabul etmenizi istirham ederim. Vatanınızı kurtarmak için İsmet Paşa yarım saatinz var.” Konferans’ın kesintiye uğraması.

 

7 Şubat 1923 Türk Delegasyonu’nun Lozan’dan ayrılışı.

 

10 Şubat 1923 Delegasyonun Bükreş’e gelişi ve İsmet Paşa’nın Hükümete raporu.

 

16 Şubat 1923 Lozan Delegasyonu’nun İstanbul’a dönüşü, Gne. Harington’la İ. Paşa’nın görüşmesi.

 

19 Şubat 1923 İzmir’den dönen Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul’dan gelen İsmet Paşa’nın Eskişehir’de buluşmaları, birlikte Ankara’ya dönmeleri.

 

21 Şubat 1923 TBMM’nin gizli oturumunda İsmet Paşa’nın Lozan görüşmelerine ilişkin geniş bilgi vermesi.

 

27 Şubat 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı’nın tekrar başlaması halinde izlenecek yol hakkında görüşmeler.

 

2 Mart 1923 TBMM’nin gizli oturumunda Lozan Konferansı hakkında görüşmeler. Görüşmelere 3,4,5,6 Mart günleri yapılan gizli oturumlarda da devam edilmiştir.

 

6 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa’nın söylevi: “Bu barış projesini kabul etmeğe imkan yoktur.” TBMM’nin gizli oturumunda Hükümet’e güvenoyu verilmesini isteyen önergenin kabulü.

 

7 Mart 1923 TBMM Hükümeti’nin İtilaf Devletleri’ne 23 Nisan 1923’te görüşmelere başlanabileceğini bildirmesi.

 

8 Mart 1923 Ankara Hükümeti’nin hazırladığı karşı barış projesinin İstanbul’daki İtilaf Devletleri temsilcilerine verilmesi.

 

31 Mart 1923 İtilaf Devletleri temsilcilerinin Londra’da toplanarak Ankara Hükümeti’nin Lozan’a tekrar delege göndermelerini istemeleri.

 

17 Nisan 1923 Türk Delegasyonu’nun Ankara’dan İstanbul’a hareketi.

 

18 Nisan 1923 Türk Delegasyonu’nun İstanbul’dan Lozan’a hareketi. Delegasyonu 21 Nisan’da Lozan’a ulaşmıştır.

 

23 Nisan 1923 23 Nisan 1923: Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmalarının başlaması

 

23 Nisan 1923 Lozan Konferansı ikinci dönem çalışmalarının başlaması

 

16 Mayıs 1923 İsmet Paşa’nın Lozan’da kapitülasyonların kaldırılmasına dair önerisi.

 

19 Mayıs 1923 Kapitülasyonlarla ilgili 26. maddenin kabulü. İ. Paşa’nın harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında H. Rauf Orbay’dan talimat istemesi.

 

19 Mayıs 1923 Kapitülasyonlarla ilgili 28. maddenin kabulü. İ. Paşa’nın harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında H. Rauf Orbay’dan talimat istemesi.

 

23 Mayıs 1923 19 Mayıs 1923 tarihinde İsmet Paşa’nın ‘harp tamiratı karşılığı olarak Karaağaç’ın Türkiye’ye verilmesi hakkında talimat istemesi karşılığında Başbakan H. Rauf Orbay,“Olmaz” cevabını verdi.

 

24 Mayıs 1923 'Harp tamiratı karşılığı Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmesi' konusunda Başbakan Rauf Orbay ile aralarında anlaşmazlık çıkan İsmet Paşa'nın, M. Kemal Paşa’ya telgraf çekerek Hükümet’ten yakınması.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...