Jump to content

Ra Sheeba ve Ejderhalar / Ra Sheeba Numerolojosi


sirius
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

RA SHEEBA

 

Wangaratta, AVUSTRALYA Başlangıçta, bir dizi şaşırtıcı olaylar "RA SHEEBA" ‘ nın doğmasına sebep oldu. Herşey, “esas oyuncular” dan biri olan Michael’ in 1982 yılında Broken Hill’deki Barrier Tanges eteklerindeyken bir “Merkez” vizyonu almasıyla başladı. Ruhsal serüveni, Peter ve Elieen Caddy- Findhorn- öğretisinden esinlenen bir öğretini ardından aşağıda belirtilen inisiyasyonu almasıyla başladı. 1991 yılında Michael ve ailesi, kendisine vizyonun gösterildiği yer olan malikaneye taşındılar. Mart 1998’de, Adelaide’da İngiltere’den gelen bir çiftle tanıştım. Ruh tarafından kendilerine Glastonbury- İngiltere’ de Tanrıça enejisini çapalamak üzere bir ritüel yapmaları söylenmişti ve bu töreni yaptılar. Sonra 25 Eylül 1998’de aynı töreni yapmak için Avustralya’daki “Alice Springs” e gitmeleri bildirildi. Önce Adelaide’a gittiler v eve sonar Alice Springs’e gitmeyi planladılar, ama belitilen tarihte Alice Springs’te olamadılar. Ruh kendilerine üzülmemelerini , birinin onları evine davet edeceğini ve gitmek durumunda olacaklarını söyledi. Onları Barrier Ranges eteklerinde “The Springs” denen yerde bulunan evimize davet ettik. Kabul ettiler ve Tanrıça enerjisini çapalamak üzere bir tören yapıp yapamayacaklarını sordular. David’in yıldızı 12 feet yükseliğinde kuvars kristalinden yapılmıştı ve tören yapıldı. Enerji harikuladeydi. Tanrıça enerjisi “The Springs”’ de ikamet eden kişilerle çalışmaya ve her birinin rolünü “hatrılamasına” sebep olmaya başladı. Peter Johanson sembollere ve kelimelere kanal olmaya başladı. Ben RA SHEEBA ~formatını ve bir inisiyasyon işlemini almaya başladım ve Michael de herkesin dünyaya bağlantısı kuruyordu. Yaşadığmız geçmiş yaşamları “hatırlamak” ve RA SHEEBA’ nın Pharaoh ve eşi aracılığıyla Mısır’ a ilk getirilme dönemini tekrar izlemek ilginçti. Ruh tarafından bunun adına "RA SHEEBA" denmemiz istendi. (okunuşu raa şiba) İngiltere’den gelen çift, Alan ve Shirley de (semboller ve format olmadan) gelen enerjiyle çalışıyorlardı ve onlara da bunu "RA SHEEBA" diye adlandırmaları söylenmişti. Allan, Shirley ve Tina bir kere daha İngiltere’den geldiler ve biz ilk RA SHEEBA workshop’umuzu yaptık and 8 “esas oyuncu” inisiye edildi ve RA SHEEBA master’I oldular. Şu anda Avustralya, İngiltere, Alaska, Yunanistan, Kanada, ABD, Türkiye, New Mexico, Ekvador, İsviçre, İsrail, Lübnan, Mısır ve Hollanda’da RA SHEEBA Masterları bulunmaktadır. Peter ve ben onu Victoria/ Avustralya’ya getirdik ve şimdi internette , ve Ruh’ un istediği şekilde dünyayı sarıp sarmalamaya devam ediyor.  Peter Johanson sembollere ve kelimelere kanal olmaya başladı. Merilyn RA-SHEEBA formatını ve bir inisiyasyon işlemini almaya başladı. Michael de dünyayla bağlantısını kuruyordu. Geçmişteki yaşamlarımızı ve RA-SHEEBA ‘nın Firavun ve eşi aracılığı ile Mısır’a ilk getirilme dönemindeki rollerini hatırlamaları ilginçti.

 

Ruh tarafından bunun adına”RA-SHEEBA” demeleri istendi. (Okunuşu Raa Şiba) İngiltereden gelen çift Alan ve Shirley de (semboller ve format olmadan) gelen enerjiyi alıyorlardı. Onlara da “RA-SHEEBA” olarak adlandırmaları söylenmişti. Alan, Shirley ve Tina bir kez daha Avustralya’ya gittiler ve hep birlikte ilk RA-SHEEBA Workshop’u oluşturdular. 8 “Esas Oyuncu” inisiye edildiler ve RA-SHEEBA Master’i oldular.

 

Şu anda Avustralya, İngiltere, Alaska, Yunanistan, Kanada, ABD, Türkiye, NewMexico, Ekvador, İsrail, Lübnan, Mısır, İsviçre ve Hollanda’da RA-SHEEBA Masterleri bulunmaktadır. Peter ve Merilyn RA-SHEEBA’yı Victoria/Avustralya’ya taşıdılar ve şimdi de İnternette yer alıyor.

 

Hem de “Ruh” un istediği şekilde dünyayı kucaklamaya devam ediyor. 

 

 

"RA SHEEBA” NEDİR?

RA SHEEBA, Everensel Yaşam Enerjisi’ nin çok kuvvetli bir bölümüdür. İnsanlığın toplam titreşimi, istenen titreşim seviyesine ulaştı, ve bilgi ve enerji girdapları süzülmeye başlandı. Bu seviyeye son olarak Mısır’da, “Gözetleyiciler” in titreşimi en sonunda bu seviyeye ulaştığında erişilmişti. Esas oyuncular hazırdı ve insanlara bunu aktaracak olan Pharaoh’tu. Pharaoh öldükten sonra hepsi kayboldu. Şimdi bu esas oyuncular tekrar “oyun tahtasında”, bu enerjiye sahip çıkmak için yerlerini aldılar. Bu sefer birçokları tarafından sahip çıkılacak ve yükseliş statüsünde çok değerli bir katkısı olacak. Bu sefer, suistimal edilmeyecek! Edilemez, çünkü bunu tek bir grup ya da kişi elinde tutmayacak. Birçok kişi sahip çıktığında ve bütünlük gösterdiğinde, daha once hiç olmadığı kadar büyük bir enerji akmaya başlayacak. Bu “RA” enerjisinin “SHEEBA” enerjisi ile ilk defa birleşmesidir. "SHEEBA" – SEVGİ nin cinsel, yaratıcı, neşeli ifadesi, ve kaynağa direkt bağlı olan Evrensel Şifa Enerjisinin “dişi” kısmıdır. "RA" – Kaynağı, Büyük Merkezi Güneş’tir. “Sheeba”, "Ra" ya giden yolu gösterir. Sadece Sheeba aracılığıyla “Ra”ya erişebilir ve Yuva’ ya giden doğru yolu bulabiliriz. RA SHEEBA şifası doğrudan Çakralar üzerinde çalışır. DNA’mızı ve elektromanyetik alanımızı değişime uğratır. Bu şekilde bize SEVGİ’yi öğretir ve onunla bağlantımızı kurar. Sevgi her seviyede ilerlememize yardımcı olan şeydir. Enerjiye sahip çıkmalı ve titreşimin bizi değiştirmesine izin vermeliyiz. Işığa sahip çıkın. Işığımızı herkese gösterelim ve Işığı kimlerin farkettiğini görelim. İnisiyasyon neler yapar?

 

* Titreşiminizi değiştirir, ruh renklerinizi değiştirir ve sevginin benliğinizin içinden akması için yolu açar. RA SHEEBA’ ya uyumlanmaya hazır olduğumuzu nasıl bileceğiz? * Titreşimin rezonansını hissedeceksiniz. Şu anda kontratında tekrar “Gözletleyici” olmayı seçenler ve Ra enerjisine sahip çıkanlar inisiyedir.  

 

RA SHEEBA’nın NÜMEROLOJİSİ

R=9, A=1: Toplam=10 S=1, H=8, E=5, E=5, B=2, A=1: Toplam -= 22 RA=10 ve SHEEBA=22 toplamları 32’dir. Bu toplam Kader Yolunun Sayısı’dır. RA = 1 ‘daki ünlülerin ve SHEEBA = 11 ‘deki ünlülerin toplamı 12 eder ve buda 3’e indirgenir. Bu, Ruhun Sayısıdır. RA =9’ daki ünsüzlerin ve SHEEBA=11’ daki ünsüzlerin toplamı 20 eder ve bu da 2 ye indirgenir. Bu, Görünen Kişilik Sayısıdır. Doğum tarihinin toplamı Yaşam Yolunun sayısıdır. Aşağıda açıklanan geçici titreşim bir alt çevrim titreşimidir. Ruh, Görünen Kişilik ve Kader Yolu sayıları ise yaşam boyu çevrimin titreşimleridir. Bu an titreşimlerin içinde, bir kaç ay ya da yıl sürebilecek olan minör ya da alt çevrimler vardır. Tüm titreşimin tanımlanmasında rolleri olduğu için bunları da kapsama aldım.

 

RUH SAYISI : Ruh Sayısı ‘12/3’ tür ve bu, yüksek tinsel titreşimi belirtir, Tanrı/Tanrıçayla olan Ruhsal İlişkinin özünün farkında olunması ve diğerlerini desteklemek için büyük bir istek duyulmasıdır. ‘12/3’ ayrıca, daha yüksek bir düzenin zevklerine erişme, yani gerçek Ben’in doğmasına izin verme arzusudur. Geçici bir titreşim olarak da, BEKLEME DÖNEMİ, BAKIŞ AÇISININ, TALİHSİZLİĞİN ve BOYUN EĞMENİN DEĞİŞMESİ’ dir.

 

TAROT Tarot sembolizmi Asılı Adam dır. Anahtar kelime ters çevrildiğinde vahayı, deniz ya da suyu ve aynı zamanda ilahi gücün ilk suyunu temsil eder. Bu kart, olayların her zaman göründükleri gibi olmadığına işaret eder. (Yuvaya Yolculuk’ta bu sık sık belirtilmektedir.) Gerçek anlayış için yüzeyin derinlerine bakmayı, ve sayı ve farkındalık hakimiyeti mükemmel olan bir kişiyi temsil eder. Bu kişi dünyanın sorunlarını görür ve bunun dünyayı başaşağı gördükleri için olduğunu bilir ama yine de onlar ona bakar ve deli olanın o olduğunu düşünürler.

 

ASTROLOJİK OLARAK Astrolojik açıdan, ‘3’ ü yöneten Jüpiter’ dir. Sagittarius ve dokuzuncu ev, yüksek eğitim ve derin felsefe ile açılmayı ve bu zihinsel açılımın amacının yaşamın soyut sırlarına haiz bir aydınlanma olduğunu temsil eder. GÖRÜNEN KİŞİLİK Görününen kişiliğin sayısı olan ‘20/2’, anlayışı, adaptasyonu ve yenilenmeyi temsil eder. Bu çevrimsel süreç uyanmış insan kişiliğini yaratır çünkü yargı süreci ile farkındalık an’ ı aynı şeydir. Geçici titreşim olarak, bu – DÖNÜM NOKTALARI, KARARLAR, FARKINDALIK, ADAPTASYON ve YENİDEN YAPILANMA’ dır. Bu bir gelişim sürecidir. Gelecek gerçekleri şimdi germinate olmaktadır. Değişim ihtiyacına karşına direnç göstermemelidir.

 

TAROT Tarot kartı Yargıya Varmaktır ve kilit semboller diş, yılanın zehirli dişi ve yılandır. (!!!). Ve eski usta bir yılan olarak anılmıştır ve sessizliği çağırmak için bu kilit harfi kullanırız... Shhhhh. Bu bilgenin sessizliğini belirtir. “Yılanlar gibi bilge olunuz” (Matta 10:16). Sessiz bilgelik dış dünyanın şekillerini yıkar ve nesnelerin gerçek doğasını ortaya çıkarır, böylece ruhsal özlerinin anlayabilirsiniz. Kobra, Mısır ve Hindistan’ ın kutsal sembolüydü. Zehiri tüm hücrelere anında yayılır. Yılanın dişi zehri barındırır. Buradaki benzetmenin anlamı, bilgelik yanlış olan herşeyi anında yiyip bitiren bir asit gibi olabilir şeklindedir. Bu nedenle bu kart için kilit kelime gerçekleştirme’dir.

 

ASTROLOJİK OLARAK

Astrolojik açıdan Vulcan’ ın etkisi altındadır. Ruhsal şeylerin gerçekleşmesini idrak ettiğimizde kişisel farkındalığımız evrensel farkındalıkla birleşmeye hazırdır. Ancak o zaman Tanrı/Tanrıça ile bir’liğimizi ve tüm insanlıkla olan bütünlüğümüzü farkedebiliriz. Farkındalığın bu seviyesi, kendimizi Tek Gerçelikle tanıladığımız için, çoğu insanınkinden farklı bir tutum sergilediğimiz gerçek dünyayı zihinsellikle kavramamızla başlar. Bilinçaltımızda gerçek niyet baskındır. Bu, bir Usta Zanaatkar’ ın sayısıdır. ‘20’ sayısında , Tanrı/Tanrıça gücü olan ‘0’ Vulcan aracığıyla çalışır, ‘2’ ise fiziki dünyada ruh ve madde şeklinde ayrı olarak görünenin birliğini getirir.

KADER YOLU

Kader Yolu’ nun sayısı ‘32’ dir. Bu yapılması ve açıkça belirtilmesi gerekendir. ‘32/5’ insanları ve ulusları yöneten sihirli bir sayıdır. Koruma sağlar ve Amerika, İsa, şan, güç ve daire gibi kelimelerin rezonansı bununla uyumludur. (Ek not : Belki de bu yüzden ‘güce aç” olanların sembolü 5-köşeli pentagramdır.) Bu sayının etkisi altında olanlara ‘Işığın Habercisi’ denir, bilgiye haizdirler ve görevleri bunu ileriye taşımaktır. Görev ve sorumluluk duyguları gelişmiştir ve haklar uğruna savaşan birer savaşçıdırlar. Bu sayı muazzam bir kişisel güce ve adaletin yerine getirmesini görme arzusuna işaret eder. Geçici titreşim olarak– İYİ HABERLER, ESPRİ ANLAYIŞI, ÖDÜLLER, ŞAN. TAROT Tarot kartı Değnek Altılısı’ dır. Bir zaferin tipik resmidir. İçsel anlamı, hayvan doğası üzerinde ustalığa sahip olmak ve kontrollü ruhsal enerjidir. 

ASTROLOJİK OLARAK Astrolojik olarak, Zodyak’ ın talihidir, gelişmeye genişlemeye çok açıktır. Bir Güneş yılındaki doruk noktası gibi. Kozmik rehberlik alma yolu olarak niteleyebileceğiniz seviyeye varacak kadar renkli rüyalar tecrübe edebilirsiniz. (Gezgin sembolünü kullanarak.) Yukarıdakilere ek olarak, RA’ nın olma titreşimi, başlangıçların sayısı olan ‘1’dir. RA ‘ nın Görünen Kişilik sayısı ise tamamlanmanın sayısı olan ‘9’ dur. Ancak o zaman, EGO’ nun kotrolünü (Görünen Kişiliğimizi) dışarıda bırakarak çevrimi tamamlarız , ve Ruh’umuzun bizi yönlendirmesi çevirimine başlarız. Bu iki sayıın toplamı ‘10’ dur. ‘10’ kontrol ve ustalık sayısıdır. Tam erişkinlik ve gerçekleştirme, üst bilinç ile uyumlanma ile mümkündür. “SHEEBA”’nın RUH TİTREŞİMİ SHEEBA’ nın Ruh Tireşimi ‘11’dir. Görünen Kişilik sayısı da ‘11’ dir. Bu dış ve iç dünyalar arasındaki dengeyi temsil eder. Yansıtma ve simetrinin sayısı olan ‘2’ nin titreşimini vurgulayan ‘11’ sayısı ise, belirgin sezgisel yeteklerin ve Master’ların sayısıdır. İki sayının toplamı ayrıca bilgeliğin ve pratik çalışmanın master sayısı olan ‘22’ dir. ‘22’, durağanlığın ve sağlamlığın sayısı olan ‘4’ e indirgenebilir, yeryüzü üzerindeki iki dünya – insan ve ruh dünyaları- arasında gerçek anlamıyla yürümemize izin verir. ‘22’ ayrıca tamamlanma, doluluk ve çevrimsellik için kullanılan eski bir sayısal değerdir. TAROT Tarot Kartı Ahmak’ tır ve bekleyen haliyle kendi Tanrı/Tanrıçasını temsil eder.

 

EJDERHALAR

 

Ruhumuzun çok eski enkarnasyonlarından birinde, büyü zamanlarında, biyolojimizin şu an olduğu kadar yoğunlaşmış olamdığı zamanlarda- her birimiz Ejder Eşlikçilerine ulaşabilme imkanına sahiptik.

Bunlar Rehberlerimiz olmaktan öte, bilge olanlardı. Bunlar bize Büyü hakkında bildiğimiz herşeyi öğretenlerdi.

Merilyn, Ejder eşlikçisini “hatırlayan”lardan biriydi ve onu herzaman çağırıyordu. Merilyn hala Ejder boyutunu ziyaret edebiliyordu. Ama eski enkarnasyon zamanlarımızda Ejder Eşlikçileri bizim boyutumuzdaydılar ve boyutlar arası hareket edebiliyorlardı.

Şimdi tam zamanıdır! Birçok kişi tekrar uyanmakta ve Ejderleri hatırlamaktadır. Ejder boyutunun perdesi incelmektedir. Bazı insanlar için kendi Ejder Eşlikçilerini görmek ve duymak için yeterince incedir.

 

Atlantis yıkılmak üzereyken eşlikçisi oldukları kişileri kurtaran yine ejderlerdi. Ve onları Atlantislilerin diğer ülkelerden insanlarla birlikte güvende yaşayabilecekleri topraklara götürdüler. Bu insanlar Atlantislilerden farklıydılar, daha barbardılar ve Atlantislilerin yöntemlerini anlamıyorlardı.

İşte bu dönemde ejderler kendi boyutlarına geri döndüler ve insanlar tarafından erişilemez oldular. Orada, insanlar kendi Ejder eşlikçilerinin titreşimlerini tekrar hatırlayıncaya ve onları çağırıp, Ruh yolculuklarında yardımlarını isteyinceye kadar kalacaklardı.

Belle Antaro Ejder Kraliçesidir, ve eğer onu çağırıp kendi ejder eşlikçinizi isterseniz size bir bir tane “gönderecektir”. Ejder eşlikçinizin gelmesi ile ilgili işaretlere dikkat edin. İsimlerinin çeşitliliği sizi hayrete düşürecektir. Ona hoşgeldin deyin ve ismini sorun. Aynı zamanda Ejderlerin renkelri de sizi hayrete düşürecek. Renkler düzen içindeki yerlerini temsil eder.

Kahverengi Ejderler Şifa Düzenindendir. Beyaz ve Altın rengindekiler Kraliyet Ejderleridir.

Ejderler bilgi ve bilgelikle doludurlar. Onları dinleyin ve size yolculuğunuzda yardımcı olacak ve öğretmenlik yapacaklardır.

Çok uzun zamandır eşlikçileriniz olduğundan onları sevin …………

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...