Jump to content

Enerji Toplama


Guest pinkfloyd
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Tüm hastaların bedeninin silindir biçimli ve dokunabilir nitelikte radyasyon yayılma oldugu bugün algılana bilmekte ve kozmik metodla da ölçülebilmektedir. Bunlar hastaların bedenlerinin çeşitli yerlerinden çıkmaktadır.enerji merkezlerini keşfetmiş EKSTRASENLER bunu görebilir.

 

insan bedeninde yaratılıştan mevcut olan 7enerji merkezi vardır.bu ENERJİ MERKEZLERİNDE uyur,onu uyandırmak lazımdır.ekstrasenler bu enerji boyutlarını arttırıp azaltır,belli merkezlerde toplar veya yönlendirebilirler.böylece hasta bir bedendeki enerjiye müdahale edilebilir.

 

Bugünkü insan enerji sistemi ancak antik uzakdogu bilimi okuduktan sonra yapılan uzun ve tartışmalar sonucunda gündeme gelebildi ve nihayet bu yüzyılda arayış içindeki araştırmacı insanlara ancak ulaşabildi

 

Bugün bu bilimsel araştırmalar niçin DOGUDAN geldi diye sorabilen insanlar hatta bilim adamları veya meşrep bagımlıları olabilmektedir.Bu karagözlüklülere güneşe ışıga aydınlanmaya karşı gözünü çeşitli etkilerle kaptanlara beyin ve zihin kontrolunde diyemesek bile şuur bozulugundan bahsetmek dünyamızın ve ülkemizin karşı karşıya bulundugu terör anarşi kaos geçim darlıgı hastalık gibigerçkler karşısında pekte yanlış olmaz sanırım

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu 7 merkez nelerdir ve bu merkezlere nasıl enerji odaklayıp uyandırabiliriz , biraz daha detay verebilirmisiniz.

teşekkürler......

 

İNSANDA 7 enerji mekezi şakralar oluyor...BU MERKEZLERİN KENDİNE GÖRE GÖREVİ VARDIR...KISA BİR ALINTIYLA AÇIKLIGA KAVUŞTURAYIM..

 

Chakra

Sanskrit dilinde 'ateş çemberi' 'tekerlek' anlamını taşıyan chakra'lar bedenimizin enerji bölge merkezleridir. Her bölge farklı özelliklere sahiptir ve bir rengin frekansınıtaşımaktadır. Her biri belli başlı organlara, algılara, salgı bezine etki etmekle yükümlüdürler. Hastalıklarımız bile bölge ile alakalı chakra, ya da chakra'lardan kaynaklanan bölgeler arası enerji fazlalığı ya da azlığı neticesinde oluşmaktadır. Ahenkli, uyumlu bir enerji sirkülasyonunun alımı ve dağılımı söz konusu olduğu sürece sağlıklı bir beden ve ruha sahip oluruz. Chakra' ların sayısı ve bölgesel anlamda yerleri tam anlamıyla net olarak belirlenmiş değildir. Ancak bilinen yedi adet temel chakra vücudumuzda mevcuttur.

 

CHAKRALAR ve ÖZELLİKLERİ

 

 

 

 

BİRİNCİ CHAKRA

 

Muladhara Chakra, Kök Chakra ve Kuyruk Sokumu Merkezi olarak da adlandırılır.

Birinci chakra'nın kuyruk sokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır. Birinci chakra makatla üreme organımızın arasında yer almaktadır.

Birinci çakra Kundalini'nin bulunduğu sakrum kemiğinin altında yeralır ve başlıca niteliği masumiyettir. Masumiyet, önyargıların ve şartlanmaların getirdiği sınırlar olmaksızın, saf ve çocuksu neşeyi deneyimlediğimiz bir niteliktir. Masumiyet bize haysiyet, denge ve son derece kuvvetli bir yön duygusu ve yaşama amacı verir. O, sadelik, saflık ve neşeden başka birşey değildir.

Masumiyet, küçük çocuklarda varolan ruhani bilgeliktir ve bazen modern yaşam tarzlarımız yüzünden bulutlanır. Ama bu nitelik sonsuza dek bizim içimizdedir ve asla yokedilemez.

 

Özellikleri:

 

Rengi : Parlak kırmızı alev rengi

Element : Toprak

Duyu : Koklama

Sembol : Nilüfer (dört yapraklı lotus) çiçeği

Amaç : Gerekli olan maddi güç

Bölge ve Salgı Bezleri : Kuyruk sokumu kemiği, makat, sinir istemi, kalın ve düz bağırsaklar, testis, vajina, kan ve hücre üretimiyle ilgili bölgelerden sorumludur.

 

Ayrıca omurga, kemikler, dişler, tırnaklar v.b.bölgeler ve böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Erkekte fiziksel, kadında duygusal yansıtıcı olan bu chakradaki bezler kan dolaşımının gerektiğinde ayarlanması yetisine sahip adrenalini ve noradrenalini üretmekle yükümlüdür. Bu yol sayesinde bedenimizin ihtiyacı dahilinde tepki ve reaksiyon gösterir. Ayrıca, bu bezler bedenimizin ısı dengesi üzerinde etki sahibidir.

 

Burç ve Gezegenleri : Koç-Mars; Boğa; Akrep-Plüton; Oğlak-Satürn

Yaşamınıza etkileri : Hayat enerjisi, başarmaya yönelik güç, asilik.

Azim, samimiyet, dünyaya hakim olma gücü, maddi alanda zevk. İstem dışı bilinçsiz bağımlılıklar, cinsel güç, devinim ve yenilik. Ayrıca güven ve kararlılık etkileri sergiler.

 

 

 

 

İKİNCİ CHAKRA

Svadhistana Chakra, Kuyruk Sokumu Chakrası,Çapraz Merkez de denilir.

 

 

İkinci chakra, göbeğin 3-5 cm altında yer almaktadır. Böbrek üstü bezleri, bağırsaklar, cinsel organlarla alakalıdır.

İkinci çakra, yaratıcılığın, saf dikkatin ve saf bilginin çakrasıdır. Bizi ruhani ilham kaynağına bağlar ve etrafımızdaki güzellikleri deneyimlememizi sağlar. Bu çakra tarafından verilen saf bilgi akla ait değildir, fakat avuçlarımızın içinde hissedilebilen ve gizli bedenimizdeki tıkanıklıkları ortaya çıkartan Gerçek'in birebir idrakıdır. Bu çakra ayrıca saf, istikrarlı dikkatin ve konsantrasyon gücünün de merkezidir.

Fiziksel boyutta Swadhistan Çakra karaciğer, böbrekler ve karnın alt bölümünü kontrol eder. Çok fazla düşündüğümüz zaman, bu merkezin tüm enerjisi tükenir, ve bu çakra tamamen dengeden çıktığında şeker veya kan kanseri gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Özellikleri:

 

Rengi : Portakal (Turuncu)

Element : Su

Duyu : Tat alma

Sembol : Altı yapraklı lotus çiçeği

Amaç : Varlığın yaratıcı üreme gücü

 

Bölge ve Salgı Bezleri : Deri, süt bezleri, leğen kuşağı kemikleri, dişi üreme organları, böbrekler, mesane ilgili bölgeleridir. Ayrıca kan, lenf, mide suyu, sperm v.b. tüm sıvılar, prostat bezi, ter bezleri bu chakrayla bağlantılıdır. Bütün bunların işleyişleri eril ve dişil cinsel enerjiyi göstermenin yanı sıra dişi çevirimin düzenini (adet) sağlamakla alakalıdır.

 

Burç ve Gezegenleri : Yengeç-Ay; Terazi-Venüs; Akrep-Plüton

Yaşamınıza etkileri : Duygusal zenginlik, açıklık ve verici olmak. Kişinin kendi kendine gösterdiği ilgi, eş olmanın temelinde kurulu ilişkiler, beden enerjisi ve üretkenlik.

Bedensel istekler, cinsel beraberlik safhasında insanın ego potansiyelini terk ederek özüne dönmesi etkilerini sergiler.

 

Önemli not: İkinci chakra'ya bazen dalak merkezi ismi kullanılabilir.

Eskiden bazı ezoterik eğitim merkezlerinde, cinselliğin mevcut olmadığı bir sistem kullanılmaktaydı sonraları düşünce merkezlerinde bu farklı olan yöntemler çeşitli yönleri ile bütünleştirilmiştir. Kök merkezdeki cinselliğin dalak chakrası ile bağdaştırılmasının sebebi budur.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ CHAKRA

Manipuraka Chakra, Solar Pleksüs Chakrası, Güneş Sinir Ağı Chakrası veya Göbek Merkezi, Dalak, Mide, Karaciğer Chakrası adlarıyla da adlandırılır.

 

 

Üçüncü chakra göbekle göğüs kafesi arasındadır. Sinirlerle, sindirimle alakalıdır.

Üçüncü çakra bize cömertlik, mutlak tatminkarlık ve memnuniyet duygularını verir. Sol tarafta, bu merkezin ana niteliği huzurdur, bu çakrayı temizleyerek kişi stres ve gerginlikten kurtulur. Sağ tarafta, dikkatimizin ve konsantrasyon gücümüzün organı olan karaciğeri yönetir.

Dengeli çalıştığında, Nabhi Çakra bize ruhani yükselişi, dürüstlüğü ve ruhani ahlak duygusunu, ve hayatımızın her evresinde mutlak denegeyi verir

Özellikleri:

 

Rengi : Sarı

Element : Ateş

Duyu : Görme

Sembol : On yapraklı lotus çiçeği

Amaç : Varlığın şekillenme gücü

Bölge ve Salgı Bezleri : Nefes(diyafram), böbrek üstü, Sırtın alt kısmı, karın, sindirim sistemi, mide, dalak, safra kesesi, karaciğer, sinir sistemi ilgili bölgelerdir. Karaciğer (pankreas) besinlerin sindirilmesinde etkilidir. Karbonhidrat mekanizmasını, kandaki şeker miktarını ayarlayan insülin hormonunu salgılar. Pankreas tarafından salgılanan enzimler protein ve yağ dengesi açısından önemlidir.

 

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Yay-Jüpiter; Başak-Merkür; Mars;

Yaşamınıza etkileri : Sıcaklık, bolluk, güç, takdir kazanmak, toplumsal kitlelerde mevkiye ulaşmak.

Yaşam tecrübesini kabullenmek, gelişim, ilerleme, analiz, bilgelik, beraberlik.

Kategoriye sokma, analiz, nefsinle mücadele ederek hizmet vermek, bağlılık ve itaat.

Enerji ve eylem, aktivite iradesi, ön planda olmada etkiler sergiler.

 

 

DÖRDÜNCÜ CHAKRA

Anahatha Chakra, Kalp Chakra ve Kalp Merkezi Chakrası adı ile de adlandırılır.

 

 

Dördüncü chakra göğsün tam ortasında yer almaktadır. Kalp ve kan dolaşımı üzerinde etkilidir.

Dördüncü çakra, kalbin çakrasıdır ve burası, bütün hareketlerimize şahitlik eden, içimizde gizlenmiş bir elmas gibi parlayan, ezeli ve ebediyen saf olan ve hiç bir şey tarafından bozulmayan gerçek Kendi'mizin, Ruh'umuzun bulunduğu yerdir. Aydınlanmadan sonra, dikkatimiz ilk defa olarak Ruhumuzla iletişime girer ve biz böylece Ruhumuzun idrakına varırız. Egomuz ve şartlanmalarımızla oluşmuş olan tüm yanlış kimliklerimiz yok olur ve biz gerçek doğamız olan Ruhumuzla özdeşleşmeye başlarız.

Fiziksel boyutta, bu çakra kalbimiz ve akciğerlerimizi kontrol eder. Eğer bozulmuşsa astım veya kalple ilgili çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Şefkat ve sevgi kalbimiz aracılığı ile ortaya çıkar, ve aynı zamanda bize sorumluluk duygusu ve başkalarına karşı temiz davranışlar verir. Kalp Çakra orta bölgede (göğüs kemiği bölgesinde) mutlak güvenlik ve inanç duygusu verir. Bütün endişelerimiz, şüphelerimiz ve korkularımız, Kalp Çakrası tamamen arındığında ve dengelendiğinde sona erer.

Özellikleri:

 

Rengi : Yeşil, ayrıca pembe ve altın sarısı

Element : Hava

Duyu : Dokunma

Sembol : On iki yapraklı lotus çiçeği

Amaç : Kendini adamak ve nefsini mücadele sonucunda yenmek

 

Bölge ve Salgı Bezleri : Kalp, sırtın yukarı kısmı, göğüs, göğüs boşluğu, ciğerlerin alt kesimi, kan ve dolaşım sistemi, deri üzerinde etkilidir.

Bağışıklık sistemiyle, timüs bezi büyüme dengesini düzenler, lenf sisteminin işleyişini kontrol eder, bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir.

 

Burç ve Gezegenleri : Aslan-Güneş; Terazi-Venüs; Satürn

Yaşamınıza etkileri : Samimiyet, cömertlik, duygusal sıcaklık. İlişki, sevgi, ahenk sağlanması, egonun büyümesi.

Bireysel egodan kurtulma ve böylelikle gerçek sevgiye ulaşma üzerinde etkilidir.

 

 

 

 

BEŞİNCİ CHAKRA

 

Visshudha Chakra, Boyun Chakra ve Boğaz Chakra yada İletişim Merkezi adları ile de adlandırılır.

Beşinci chakra boynun alt kısmında yer alır. Tiroid ve paratiroid bezleriyle alakalıdır.

 

Beşinci çakra, diplomasinin, başkalarıyla saf ilişkilerin ve neşe veren bağımsızlığın çakrasıdır. Dengeli çalıştığı zaman, bütün suçluluk duygularımız ve vicdan azabımız yok olur ve şefkat dolu bir sese sahip oluruz. Başkalarına hükmetmek eğilimimiz veya başkaları tarafından hükmedilme duygusu, büyüklük veya küçüklük duygusu ve tüm kıskançlıklar, bu çakra dengelendiği zaman ortadan kalkar. Ayrıca, Vishuddhi, bizi bütüne bağlayan, bir olduğumuz ve bütünün bir parçası olduğumuz gerçeğini hissetmemizi sağlayan çakradır.

Özellikleri:

 

Rengi: Soluk mavi, yeşilimtırak mavi yada gümüş rengi

Element: Esir

Duyu: İşitme

Sembol: On altı yapraklı lotus çiçeği

Amaç: Varlığın beraber aynı titreşim gücüne sahip olması

 

Bölge ve Salgı Bezleri: Kas, boyun, boğaz, çeneyle ilgilidir. Ayrıca kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerin üst kesimi, yemek borusu, kollar da ilgili bölgeleridir. Tiroit bezi iskeletin, iç organların gelişiminde etkilidir, bedensel ve ruhsal gelişim arasındaki dengeyi sağlar ve metabolizma yoluyla enerjinin dönüşüm hızını düzenler. Ayrıca, iyot metabolizmasını, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini sağlar.

 

Burç ve Gezegenleri: İkizler-Merkür; Mars; Boğa-Venüs; Kova-Uranüs

Yaşamınıza etkileri: İletişim, bilgi ve deneyim alış verişi. Kendini ifade etmek ve faal olmak.

Şekil ve hacim duygularını dengeselliği. İlahi esin kaynağı, bilgi potansiyelinin akışı, özgürlük üzerinde etkilidir.

 

 

 

 

 

 

ALTINCI CHAKRA

 

Ajna Chakra, Kaş Chakra, Üçüncü Göz Chakra, Bilgelik gözü, İç Göz Chakrası adı ile de adlandırılır.

Altıncı chakra iki kaşın arasında yer almaktadır. Endokrin bezleri, pituitari bezleri, uyku, böbrek ve sinir hastalıklarıyla alakalıdır.

 

Altıncı çakra affediciliğin ve şefkatin çakrasıdır. Affedicilik, öfkeyi, nefreti ve küskünlüğü ortadan kaldıran ve alçakgönüllülük içinde, Ruhun soyluluğunu ve cömertliliğini keşfeden güçtür. Bütün egomuz, şartlanmalarımız, alışkanlıklarımız, ırkçılık fikrimiz ve tüm yanlış kimliklerimiz affediciliğin içinde eriyip yok olur. Bilincimizin yedinci çakra olan son durağa yükselmesi için yolu açan dar bir köprüdür Ajna Çakra.

Fıldır fıldır dönen gözler, saf olmayan şeylere bakmak veya benmerkezcilik bu merkeze hasar verir. Gökyüzüne, toprağa veya doğaya bakmak ise onu temizlemeye yardımcı olur.

 

Özellikleri:

 

Rengi : Lacivert,sarı ve menekşe

Duyu : Tüm duyular ve duyu dışı algılama

Sembol : Doksan altı yapraklı lotus çiçeği (2 * 49 yaprak)

Amaç : Var oluş bilgisinin gücü

 

Bölge ve Salgı Bezleri : Beyin, yüz, gözler, burun, sinüs, kulak, merkezi sinir sistemi, beyincik, ruhsal çöküntü etki alanlarıdır. Epifiz ve hipofiz bezine bazen temel bez adı da verilir. Nedeni ise salgılama reaksiyonu diğer bezlerinde çalışmalarını kontrol etmesine bağlıdır.

 

Burç ve Gezegenleri : Merkür; Yay-Jüpiter; Kova-Uranüs; Balık-Neptün

Yaşamınıza etkileri : Akılcı düşünce, entel tarzda düşünme şekli. Holistik düşünce, içsel ilişkilerin farkında olma, algılama. İlahi olarak esinlenmiş düşünce, ilahi bilgi, sezgi açılımı. Hayal gücü, sezgi, kendini adayarak içsel dürüstlüğe ulaşma üzerinde etkilidir.

 

 

YEDİNCİ CHAKRA

 

Sahasrara Chakra, Zeka Chakrası, Taç Chakra veya Tepe Chakra, Bir başka isimle bin yapraklı lotus adı ile de adlandırılır.

Yedinci chakra başın tepesinde yer alır. Beyin ve pineal bezler üzerinde etkilidir.

 

Yedinci çakra bütün çakraları tüm nitelikleri ile birlikte içinde barındırır. İnsanın idrakının evrimindeki son kilometretaşıdır. Bugün, biz, bu çakraya tekabül eden konumdayız ve sınırlı aklımız ve kavramlarımızın ötesinde olan ve Sahasrara konumunda mutlağa dönüşen bu yeni idrak sahasına kolayca girebilme yeteneğine bilincimiz artık sahiptir. Bu çakra bize, merkezi sinir sistemimiz hakkında Gerçek'in kesin ve mutlak idrakını verir.

 

Özellikleri:

 

Rengi: Mor,ayrıca beyaz ve altın rengi

Duyu: Tüm duyular ve duyu dışı algılama

Sembol: Yüz yapraklı lotus çiçeği (Nilüfer)

Amaç: Saf olma gücü

 

Bölge ve Salgı Bezleri: Asıl beyin ve sinir sistemi etkilediği en önemli bölgelerdendir. Hipofiz ve Epifiz bezi bilimsel anlamda tam olarak açıklanamamıştır. Mütemadiyen bütün organizmanın işleyişini etkisi altına alır. Bu bezin bozukluğu ancak yarım kalan cinsel olgunlukla gerçekleşir.

 

 

BUNDAN SONRA UYANDIRMAK SİZE KALMIŞ...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

slm yeni üye oldum .insan enerji çakraları çok ilgimi çekti ,yani bu çakraların hiç birisi çalışmıyor mu ? Bunu bizmi harekete geçireceğiz paragrafın sonun da çalıştırmak size kalmış demişşiniz , eğer çalışmıyorsa bu enerjilerin kontrol ettiği organlarımız nasıl çalışıyor

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...