Jump to content

Tevrat ve İncil'in Hz. Muhammed'den Bahsi


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Tevrat ve İncil'in Hz. Muhammed'den bahsi

Kuran-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi Tevrat, İncil, Zebur ve diğer peygamberlerin suhufları Hz. Muhammed'in (s)peygamberliğini bildirmiştir.

Olumlu yada Olumsuz Bahis Gereklidir

Madem o kitaplar Allah katından inmiştir elbette onların dinlerini nesh eden ve yerin yarısını ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruridir. Evet küçük hadiseleri haber veren o kitaplar insanlığın en büyük hadisesi olan Hz Muhammed'in (s) peygamberliğini haber vermemeleri kabil değildir. Madem haber verecekler ya tekzib edecekler ta ki dinlerini tahrib ve neshedilmesinden kurtarsınlar... Veya tasdik edecekler ta ki o hakikatlı Peygamber ile dinleri hurafelerden ve tahrifatlardan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzib emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyle ise tasdik vardır.

Yahudi ve Hristiyanlar Yanlışını Gösteremedi

Resulullah (s) Kuran'ın lisanıyla onlara der ki;

"Kitaplarınızda benim tasdikim ve vasıflarım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor".

"Tevratınızı getiriniz okuyunuz ve geliniz biz çoluğumuzu çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakkın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz" (3/61)

diye devamlı onların başına vurduğu halde hiç yahudi bir alim ya da Hristiyan bir kıssis O'nun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok sayısı bulunan ve pek çok inadlı ve hasedli olan kafirler ve münafık yahudiler ve bütün alem-i küfür her tarafta ilan edeceklerdi.

Tahrifata Rağmen Yüzon Delil

Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kuran gibi mucizelikleri olmadığından hem devamlı tercüme tercüme üstüne olduğundan pekçok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem tefsir edicilerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle karıştırıldı. Hem bazı nadanların ve garazkarların tahrifatı da ilave edildi. Hatta meşhur alim şeyh Rahmetullah-i Hindî geçmiş kitapların binlerce yerinde tahrifatını keşişlerine ve Yahudi ve Hristiyan ulemasına isbat ederek iskat etmiştir. Bunca tahrifata rağmen Hüseyin-i Cisrî o kitaplardan yüzon delil Hz Muhammed'in (s) peygamberliğine dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmıştır.

Faran'ın Mekke Olduğunu Tevrat Bildiriyor

"Rab Sina dağından geldi, halkina seirden doğdu ve Faran dağından parladı,on binlerce kutsaliyla birlikte geldi sağ elinde halki için alev alev yanan ateş vardı." (sifr.Tesniye,bab:33,ayet:2)

Faran Mekkedir... Çünkü aynı Tevrat'in başka bir yerinde, Hz.İbrahim'in oğlu İsmail'i Faran'da bıraktığı anlatılmaktadir... (Yaratılış:21)

Gelecek Peygamber Cihada Memur Olacak

Yukarıdaki ayetin devamindaki "Sağ elinde halki için alev alev yanan ateş vardir" ibaresindende onun cihada me'mur biri olacaği anlaşilmaktadir...Ki Hz.Muhammed aleyhisselam bir çok cihada katilmiştir...Kaldi ki Musa(a.s)dan sonra gelen iki peygamberden sadece Hz. Muhammed cihada katilmiştir...Hz. İsa(a.s)ise savaşmamiştir...

Hz. İsmail Soyundan

Cenab-ı Hak Tevrat'in bu ayetinde Hz. Musa'ya hitaben şöyle buyurmaktadir:

"Onlar için(İsrailoğullari) kardeşleri arasindan senin gibi bir peygamber çikaracağim ve sözlerimi onun ağzina koyacağim ve ona emrettiğim her şeyi onlara ,söyleyecek. Benim ismim, ayetimle söylediği sözlere itaat etmeyenlerden bizzat ben intikam alacağim" (sifr.tesniye,bab:18,ayet:18,19)

Bu ayetteki İsrailoğullarinin kardeşi tabiriyle Hz.İsmail soyundan gelecek bir peygambere işret edilmektedir ki, Hz İsmail soyundan geldiği bilinen tek peygamber Muhammed Aleyhisselamdir...

Bu Peygamberler Hz.. İsa ve Hz.. Yuşa Olamaz

Tevratta vasfı geçen bu peygamberlerin Hz. İsa ve Hz. Yuşa(a.s) olma ihtimallari ise katiyen mümkün değildir...Zira bu peygamberler İsrailoğullarindandir...Ayrica Hz. İsa yeni bir hüküm getirmemiş, sadece Hz Musa'ya ittiba etmiştir...

Tahrif Olmamış Tevrat

Abdullah bin amr bin as, Abdullah bin selam ve Ka'b-ul-ahbar(r.anhüm) ki, bunlarin üçüde geçmiş kitaplari en iyi bilen insanlar olarak şöhret yapmiş zatlardir...Kendi devirlerinde, o güne kadar tahrife uğramamiş Tevrat'ta şöyle bir ayet bulunduğunu naklediyorlar:

"Ey nebi!biz seni şahid, müjdeleyici,uyarici ve ümmilere siğinak olarak gönderdik. Sen benim kulum ve elçimsin. Sana "mütevekkil" adini verdim. O, haşin ve kaba değildir.Çarşilarda yüksek sesle bağirip çağirmaz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmez.Fakat af eder ve bağişlar.Allah onunla eğri bir milleti "lailaheillAllah" demek suretiyle doğrultuncaya kadar O'nun ruhunu kabzetmez..." (Buhari,büyü 50;müsned,2/174)

Hz. İsa'ya 12 havari haricindekilere lailaheillAllah dedirtmek nasip olmamiştir...Oysa ayette bir milletten söz edilmektedir ki bu milletin peygamberi de Muhammed Mustafa'dan başkasi olamaz...

Tevrat'ta veİncil'de Vasfını Görüpte İman Eden Yahudi Alimleri ve Hristiyanlar

Medine yahudileri şiddetli bir peygamber beklentisi içerisindeydiler. Tabiki bu beklentinin sebebi Tevratta vasıfları anlatılan bir peygamberdi. Ancak birçoğu niçin israiloğullarından çıkmadı düşüncesiyle bile bile inkar etti. Fakat Abdullah b selam, Kab-ul Ahbar, İbn-i Bünyamin, Muhayrık gibi yahudilerin de büyük alim olarak gördükleri şahsiyetler iman etmekte hiç tereddüt etmemişti. Bunlar diğer yahudi alimlerini de ilzam etmişlerdi.

 

Rahib Bahira ve Habeşistan Kralı Necaşi gibi hristiyanlar da kendi kitapları için aynı itirafı yapıp Resulullah'ı tasdik etmişlerdir.

 

Dağatir ismindeki hristiyan alim ise vasıfları görüp iman etmiş fakat ilan ettiğinde şehid edilmiştir.

 

Meşhur sahabi Selman-ı Farisi ise önceden hristiyandı ve hayatının büyük bölümü gelecek peygamberi aramakla geçmişti.

Gayrimüslim Kaldıkları Halde İtiraf Edenler

Rum kralı Mukavkıs namında Mısır hakimi ve yahudi ulemasının en meşhurlarından İbn Suriya ve İbni Ahtab ve onun kardeşi Kab Bin Esed ve Zübeyr Bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayri muslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki "Evet kitaplarımızda O'nun vasıfları vardır; Ondan bahsediyorlar"

Alemin Reisi

İncil'in ayeti;

"Mesih şöyle dedi: Artik ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor...Bende asla onun nesnesi yoktur..." Yuhanna İncili bab:14 ayet 30

Faraklit

"Eğer beni seviyorsaniz emirlerimi tutarsınız. Ben Rabbe yalvaracğım ve o size başka bir tesellici, hakikat ruhunu(faraklit)verecektir; ta ki daima sizinle beraber olsun..." Yuhanna bab:14 ayet:15-16:

 

Tesellici: Fani insanları ebedi yokolma düşüncesinden kurtarıp Allahın varlığını ve ahireti kuvvetli bir şekilde ders verip insanları teselli eden Hz. Muhammed'dir (s)

 

Daima sizinle beraber olsun: Kıyamete kadar baki olacak bir din getiren Hz. Muhammed'dir (s).

 

"Ben size hakki söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayirlidir. Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez...ama ben gidersem onu size gönderirim..." yuhanna bab:16 ayet:7:

 

Hz. Muhammed ancak hz isanın vefatından ve dininin iyice tahrif ve ihmale uğramasından sonra yani hem maddi hem manevi olarak gitmesinden sonra gelir.

 

"Faraklit geldiğinde bütün alemi hatalari sebebiyle kınar ve onları terbiye eder..." yuhanna bab:16 ayet:8

 

"Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve sizde bana şahitlik edersiniz..." yuhanna bab:15 ayet:26-27

 

Hz Muhammed (s) Hz İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiştir.

 

 

 

dır........

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın pınar isa 'nın yahudi kavminden oldugunu biliyoruz ahmet veya muhammed araptır yahudilerle bir ilgisi yoktur demekki isa gelecek olan derken muhammed'den bahsetmiyor sizin bu teziniz gerçegi yansıtmıyor. gelecek olan yahudiler peygamber olarak gelecekse demekki muhammed yahudi soyundan geliyor o zaman yahudi peygamberi olur.

kutsal ruh konusu defalarca yazıldı (gerçegin ruhu) adı üstünde ruh gözle görülmez elle tutulmaz ama muhammed elle tutulur ve gözle görülür üstelik savaş bile yapar demekki bu tazinizde dogru degil.

bütün bunların vaftizci yahya ile ne ilgisi var yahya'da yahudidir isa'da yahudidir muhammed arap soyları bile aynı degil ibrahim peygamber cariyesinden dogan cocugun soyundan gelen üvey oglu ve onun soyu arap ırkını meydana getirir cariye zaten mısırlıdır yani gelecek olan yok gelen yok kuran sonradan yazılmış üstelik degiştirilmiş.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

şalom sen hani delile dayandırıyorsunda hala kuran değişmiştir sonradan yazılmış diyorsun

gökten zenbille inmedi ya elbette sonradan yazıldı

ayetler nazil oldukça yazıldı

değişen birşey varsa gün gibi ortada olan sisizn kitap değiğiniz bir aralar yüzlerce sayıyı bulan o kitaplardır

madem iman edeceksiniz bari fazla sayıda olmayan bir kitaba iman edinde fazla karışıklık olmasın :D

--------------------

şalom sen hani delile dayandırıyorsunda hala kuran değişmiştir sonradan yazılmış diyorsun

gökten zenbille inmedi ya elbette sonradan yazıldı

ayetler nazil oldukça yazıldı

değişen birşey varsa gün gibi ortada olan sisizn kitap değiğiniz bir aralar yüzlerce sayıyı bulan o kitaplardır

madem iman edeceksiniz bari fazla sayıda olmayan bir kitaba iman edinde fazla karışıklık olmasın :biggrin:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın pınar isa 'nın yahudi kavminden oldugunu biliyoruz ahmet veya muhammed araptır yahudilerle bir ilgisi yoktur demekki isa gelecek olan derken muhammed'den bahsetmiyor sizin bu teziniz gerçegi yansıtmıyor. gelecek olan yahudiler peygamber olarak gelecekse demekki muhammed yahudi soyundan geliyor o zaman yahudi peygamberi olur.

kutsal ruh konusu defalarca yazıldı (gerçegin ruhu) adı üstünde ruh gözle görülmez elle tutulmaz ama muhammed elle tutulur ve gözle görülür üstelik savaş bile yapar demekki bu tazinizde dogru degil.

bütün bunların vaftizci yahya ile ne ilgisi var yahya'da yahudidir isa'da yahudidir muhammed arap soyları bile aynı degil ibrahim peygamber cariyesinden dogan cocugun soyundan gelen üvey oglu ve onun soyu arap ırkını meydana getirir cariye zaten mısırlıdır yani gelecek olan yok gelen yok kuran sonradan yazılmış üstelik degiştirilmiş.

 

İsa yahudi kavminden demek?? Yahudilik bir kavim mi yani? :) İsrailoğulları kavmi değil, hımmm..Peygamberler sadece yahudilere gönderildi diyorsunuz, yazdıklarınızdan çıkan yorum bu.. Bu durumda din kavramı sadece yahudileri bağlıyor..Yani gönderilen Peygamberler sadece tek bir kavime gönderilir, başka kavimlere asla gönderilmez.. Zaten dinde evrensel değildir dimi?? O yüzden Hz Muhammed gerçekten varsa kesin yahudidir başkası mümkün değil..

O zaman neden hristiyanlık diye bir din var oldu ve yayıldı bu kadar? Yahudilik diye bir din varsa neden sonra başka bir din yine aynı kavime gönderildi?? Ne gerek vardı?? Herkes yahudi olsun o zaman.. Eğer din kavimlere ve kavimciliğe dayanıyorsa, başka kavimden Peygamber çıkamıyorsa, neden hristiyanlık dünyanın diğer bir ucunda alakasız kavimlere kadar uzandı?? Yani dini de tek bir kavime mal ettiniz ya daha da bişey demiyorum.. Ayrıca Hz. İsa yahudi değildi hiçbir zaman...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Asil onemli olan hz. Muhammed (SAV)in hangi milletten geldigi degil hangi milletlere gonderildigidir. O Alemlere Rahmet olarak gonderilmistir. Hz. Muhammed Yahudilerin de Hiristiyanlarin da kaybettigi gercegidir. Cunku Daha onceki peygamberler Allah tarafindan ne ile gorevlendirilmisse O da onunla vazifeliydi. Duyduklari, bulduklari anda ona sarilmalidirlar. En once muslumanlarin da muslumanliklarinin farkinda olup sukrunu eda etmeleri gerek. taklidi degil tahkiki imana dogru gayret etmemiz lazim.

--------------------

Bu arada paylasimin icin cok tesekkurler Pinar945 muthis aciklamalar...

Allah razi olsun.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ah kopyala yapıştır uzmanları Paran mekkede değidlir 1000 km uzaktadır.

ve mekke değidlir israil oğulları parandan geçmiştir. çölde sayım 12:16...

çölde sayım10:12 örnek verilebilir.

daha bundan bir habernizi yok.

ve orda tanrının kendisindne bahsediyor!

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tevrat ve İncil'in Hz. Muhammed'den bahsi

Kuran-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi Tevrat, İncil, Zebur ve diğer peygamberlerin suhufları Hz. Muhammed'in (s)peygamberliğini bildirmiştir.

Olumlu yada Olumsuz Bahis Gereklidir

Madem o kitaplar Allah katından inmiştir elbette onların dinlerini nesh eden ve yerin yarısını ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruridir. Evet küçük hadiseleri haber veren o kitaplar insanlığın en büyük hadisesi olan Hz Muhammed'in (s) peygamberliğini haber vermemeleri kabil değildir. Madem haber verecekler ya tekzib edecekler ta ki dinlerini tahrib ve neshedilmesinden kurtarsınlar... Veya tasdik edecekler ta ki o hakikatlı Peygamber ile dinleri hurafelerden ve tahrifatlardan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzib emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyle ise tasdik vardır.

Yahudi ve Hristiyanlar Yanlışını Gösteremedi

Resulullah (s) Kuran'ın lisanıyla onlara der ki;

"Kitaplarınızda benim tasdikim ve vasıflarım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor".

"Tevratınızı getiriniz okuyunuz ve geliniz biz çoluğumuzu çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakkın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz" (3/61)

diye devamlı onların başına vurduğu halde hiç yahudi bir alim ya da Hristiyan bir kıssis O'nun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok sayısı bulunan ve pek çok inadlı ve hasedli olan kafirler ve münafık yahudiler ve bütün alem-i küfür her tarafta ilan edeceklerdi.

Tahrifata Rağmen Yüzon Delil

Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri Kuran gibi mucizelikleri olmadığından hem devamlı tercüme tercüme üstüne olduğundan pekçok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem tefsir edicilerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle karıştırıldı. Hem bazı nadanların ve garazkarların tahrifatı da ilave edildi. Hatta meşhur alim şeyh Rahmetullah-i Hindî geçmiş kitapların binlerce yerinde tahrifatını keşişlerine ve Yahudi ve Hristiyan ulemasına isbat ederek iskat etmiştir. Bunca tahrifata rağmen Hüseyin-i Cisrî o kitaplardan yüzon delil Hz Muhammed'in (s) peygamberliğine dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmıştır.

Faran'ın Mekke Olduğunu Tevrat Bildiriyor

"Rab Sina dağından geldi, halkina seirden doğdu ve Faran dağından parladı,on binlerce kutsaliyla birlikte geldi sağ elinde halki için alev alev yanan ateş vardı." (sifr.Tesniye,bab:33,ayet:2)

Faran Mekkedir... Çünkü aynı Tevrat'in başka bir yerinde, Hz.İbrahim'in oğlu İsmail'i Faran'da bıraktığı anlatılmaktadir... (Yaratılış:21)

Gelecek Peygamber Cihada Memur Olacak

Yukarıdaki ayetin devamindaki "Sağ elinde halki için alev alev yanan ateş vardir" ibaresindende onun cihada me'mur biri olacaği anlaşilmaktadir...Ki Hz.Muhammed aleyhisselam bir çok cihada katilmiştir...Kaldi ki Musa(a.s)dan sonra gelen iki peygamberden sadece Hz. Muhammed cihada katilmiştir...Hz. İsa(a.s)ise savaşmamiştir...

Hz. İsmail Soyundan

Cenab-ı Hak Tevrat'in bu ayetinde Hz. Musa'ya hitaben şöyle buyurmaktadir:

"Onlar için(İsrailoğullari) kardeşleri arasindan senin gibi bir peygamber çikaracağim ve sözlerimi onun ağzina koyacağim ve ona emrettiğim her şeyi onlara ,söyleyecek. Benim ismim, ayetimle söylediği sözlere itaat etmeyenlerden bizzat ben intikam alacağim" (sifr.tesniye,bab:18,ayet:18,19)

Bu ayetteki İsrailoğullarinin kardeşi tabiriyle Hz.İsmail soyundan gelecek bir peygambere işret edilmektedir ki, Hz İsmail soyundan geldiği bilinen tek peygamber Muhammed Aleyhisselamdir...

Bu Peygamberler Hz.. İsa ve Hz.. Yuşa Olamaz

Tevratta vasfı geçen bu peygamberlerin Hz. İsa ve Hz. Yuşa(a.s) olma ihtimallari ise katiyen mümkün değildir...Zira bu peygamberler İsrailoğullarindandir...Ayrica Hz. İsa yeni bir hüküm getirmemiş, sadece Hz Musa'ya ittiba etmiştir...

Tahrif Olmamış Tevrat

Abdullah bin amr bin as, Abdullah bin selam ve Ka'b-ul-ahbar(r.anhüm) ki, bunlarin üçüde geçmiş kitaplari en iyi bilen insanlar olarak şöhret yapmiş zatlardir...Kendi devirlerinde, o güne kadar tahrife uğramamiş Tevrat'ta şöyle bir ayet bulunduğunu naklediyorlar:

"Ey nebi!biz seni şahid, müjdeleyici,uyarici ve ümmilere siğinak olarak gönderdik. Sen benim kulum ve elçimsin. Sana "mütevekkil" adini verdim. O, haşin ve kaba değildir.Çarşilarda yüksek sesle bağirip çağirmaz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmez.Fakat af eder ve bağişlar.Allah onunla eğri bir milleti "lailaheillAllah" demek suretiyle doğrultuncaya kadar O'nun ruhunu kabzetmez..." (Buhari,büyü 50;müsned,2/174)

Hz. İsa'ya 12 havari haricindekilere lailaheillAllah dedirtmek nasip olmamiştir...Oysa ayette bir milletten söz edilmektedir ki bu milletin peygamberi de Muhammed Mustafa'dan başkasi olamaz...

Tevrat'ta veİncil'de Vasfını Görüpte İman Eden Yahudi Alimleri ve Hristiyanlar

Medine yahudileri şiddetli bir peygamber beklentisi içerisindeydiler. Tabiki bu beklentinin sebebi Tevratta vasıfları anlatılan bir peygamberdi. Ancak birçoğu niçin israiloğullarından çıkmadı düşüncesiyle bile bile inkar etti. Fakat Abdullah b selam, Kab-ul Ahbar, İbn-i Bünyamin, Muhayrık gibi yahudilerin de büyük alim olarak gördükleri şahsiyetler iman etmekte hiç tereddüt etmemişti. Bunlar diğer yahudi alimlerini de ilzam etmişlerdi.

 

Rahib Bahira ve Habeşistan Kralı Necaşi gibi hristiyanlar da kendi kitapları için aynı itirafı yapıp Resulullah'ı tasdik etmişlerdir.

 

Dağatir ismindeki hristiyan alim ise vasıfları görüp iman etmiş fakat ilan ettiğinde şehid edilmiştir.

 

Meşhur sahabi Selman-ı Farisi ise önceden hristiyandı ve hayatının büyük bölümü gelecek peygamberi aramakla geçmişti.

Gayrimüslim Kaldıkları Halde İtiraf Edenler

Rum kralı Mukavkıs namında Mısır hakimi ve yahudi ulemasının en meşhurlarından İbn Suriya ve İbni Ahtab ve onun kardeşi Kab Bin Esed ve Zübeyr Bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayri muslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki "Evet kitaplarımızda O'nun vasıfları vardır; Ondan bahsediyorlar"

Alemin Reisi

İncil'in ayeti;

"Mesih şöyle dedi: Artik ben sizinle çok söyleşmem. Çünkü bu alemin reisi geliyor...Bende asla onun nesnesi yoktur..." Yuhanna İncili bab:14 ayet 30

Faraklit

"Eğer beni seviyorsaniz emirlerimi tutarsınız. Ben Rabbe yalvaracğım ve o size başka bir tesellici, hakikat ruhunu(faraklit)verecektir; ta ki daima sizinle beraber olsun..." Yuhanna bab:14 ayet:15-16:

 

Tesellici: Fani insanları ebedi yokolma düşüncesinden kurtarıp Allahın varlığını ve ahireti kuvvetli bir şekilde ders verip insanları teselli eden Hz. Muhammed'dir (s)

 

Daima sizinle beraber olsun: Kıyamete kadar baki olacak bir din getiren Hz. Muhammed'dir (s).

 

"Ben size hakki söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayirlidir. Çünkü ben gitmezsem Faraklit size gelmez...ama ben gidersem onu size gönderirim..." yuhanna bab:16 ayet:7:

 

Hz. Muhammed ancak hz isanın vefatından ve dininin iyice tahrif ve ihmale uğramasından sonra yani hem maddi hem manevi olarak gitmesinden sonra gelir.

 

"Faraklit geldiğinde bütün alemi hatalari sebebiyle kınar ve onları terbiye eder..." yuhanna bab:16 ayet:8

 

"Faraklit geldiğinde benim için şahitlik edecektir ve sizde bana şahitlik edersiniz..." yuhanna bab:15 ayet:26-27

 

Hz Muhammed (s) Hz İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiştir.

 

 

 

Alıntıdır........

 

 

Bismillahirahmanirahim

Ey Müminler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli (dost) bilmeyin. Onlar birbirlerinin velisidir, dostudur. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu yola getirmez“. (Maide 5/51)

 

 

sürekli 2 li bir hareket var:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...