Jump to content

Tevhid ve Şirk


Guest arif

Önerilen Mesajlar

Kardeşim bak şu konularda senle hem fikirim

Şeyhim, beni cebinde cennete götürecek

Şeyhim, ölüm anında gelip benim imanımı kurtaracak.

Şeyhim, 70 türlü halimi biliyor.

 

Şeyhim (Aracı olup) Beni Allaha ulaştıracak ( Hahamlar ve papazlar öyle yapıyor)

Şeyhin olmazsa zikir edersen maazzallah cinler gelir sana musallat olur. Ama şeyhin varsa şeyhin seni korur.

Hiç kimse hiç kimseyi Cennet'e götüremez ve Cennet'lik yapamaz

Tarikat ve şeyh faz ve vacib değildir olsada olur olmasada

Çok tarikatlıyla ve şeyhe bağlı olanlarla uğraştım çoğunda cin çıktı şeyhleri koruyamamış.

Ama tedavi edersin gözü önünde cinini uzaklaştırırsın şifa bulur yine sana inanmaz

 

Mesele şu yalan münafıklık alametlerdendir ve ilkidir

Ardından sözünde durmamak

Ardından emanete ihanet gelir

 

Kimse kimsenin Allah'ın Sevgili Kulu, evliya'sı Veli'si olduğunu bilemez

Kimse Allah'la konuşamıyor çünkü

Bir insana Evliya demek sadece Hüsnü Niyete yada şartlanmaya bağlı zan ve ithamdır

Bir insana kötü demek günah olduğu gibi iyi demekte günahtır çünkü kalpleri anca Allah Bilir

İnsanların demesi gereken şey Salihlik ve Velilik Özellikleri gösteriyor, İbadet ve taatinde, Sünneti Seniyye'den ayrılmıyor

Takva ehli olduğu umulur bu yönde belirtileri çok

Rab'bime daha iyi bir kul olmamda İnşaallah banada vesile olabilir umudum var

İnşaallah Rab'bim Bilir demeleri gerekirken

Evliya'yı bırak gavsları bile seçip at yarıştırır gibi yarıştırıyorlar

Yok o gavstı yok bu gavstı

Bu arkadaşlar mısırda doğsa bu seferde mısır şeyhlerine gavs diyeceklerdi Türkiye'de gavs dediklerini red edeceklerdi bu düşünce yapısıyla haberleri yok

Evliyalık, gavslık babadan oğula geçmez kural bir kim geçer derse yanlış söyler bu bir sülalenin tekelinde değildir

İkincisi herkes kendi bağlı bulunduğu yerin doğruları için dini kendine göre açıklar onun için cemaat ve tarikatlar arasında kopukluk ve ayrılıklar yaşanır bu iki yanlıştır

Peygamber Efendimiz'in Erkek Evlatlar'ının Vefat Sebebi insanların Peygamber'liği babadan oğula geçirmelerine engel olmak içindir diye açıklanmıştır

Ama bu sefer insanlar yine adetlerinden vazgeçmemiş Evliya'lık Makamları icat etmiş ve bu makamları babadan oğula geçirmeye başlamışlardır özellikle gavslığı

Bunlar insan hatalarıdır

Yoksa şuda vardır

Ayetler'de Der ki ''Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olurmu''

Peki burda kastedilen Bilen Kimdir

Yada Salih Olan KUl nasıl Salih Olmuştur

İşin özü şudur kimse cennete götürmeyi bıraksın şeyhine Evliya bile diyemez ama için için o şekilde umar Çünkü ispatı yoktur ancak Allah Bilir

En Doğrusunu Allah Bilir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Zinnureyn_Ali

 

Ey iman edenler sadıklarla beraber olunuz diyor o ayette. Sadıkları Salihleri aracı yapın demiyor.. Onların ilminden faydalanırsın o kadar.

 

 

Neml

38 - (Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: "Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o Melike'nin tahtını bana getirebilir?"

(Hz. Süleyman a.s. direk olarak Allah´tan cc istemiyor... Ululardan, her insanin yapamayacagi bir sey istiyor. Bu aracilik degil midir?)

 

 

 

39 - Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var." dedi.

40 - Kitaptan ilmi olan kimse ise, "Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm" dedi. (Süleyman) onu (Melike'nin tahtını) yanıbaşına yerleşivermiş görünce, "Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir."

41 - (Süleyman devamla) dedi ki: "Onun tahtını bilemeyeceği bir vaziyete sokun; getirin bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak?"

42 - Melike gelince, "Senin tahtın da böyle mi?" dendi. O şöyle cevap verdi: "Tıpkı o! Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik."

43 - O'nu, Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkârcı bir kavimdendi.

 

 

(Allah´tan cc baska bir seye tapmak ise bambaska bir sey, inkarci bir kavim.)

 

 

Ben 100 sofi tanıdıysam bunun 99 u şeyhim beni cennete sokacak imanımı kurtaracak bana yardım ediyor diye konuşuyor. Birde kibir olayı var tabi, kendileri cennette grantiledi ya diğerlerinin vay haline mesela ben günahkarım, sen şeyhin gölgesinde olduğun için masum..

 

 

Rabıtadan zikirden kastın ne olduğunu anlayan salih kullara sadece fayda gözüyle bakan ilme değer veren alça gönüllü ve sadece Allaha güvenen sofileri tenzih ederim..

 

 

 

44 - Ona "köşke gir!" dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekti. Süleyman "Bu billurdan yapılmış, şeffaf bir zemindir" dedi. Melike dedi ki: "Rabbim! Ben gerçekten kendime yazık etmiştim. Süleyman'ın maiyyetinde, âlemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum."

 

(Allah´a cc teslim oldum demiyor, Hz. Süleyman´in a.s. maiyyetinde, Allah´a cc teslim oldum diyor.)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Süleyman ile birlikte Rabb-ül âlemîn olan Allah'a teslim oldum!" Son kısım budur. Birlikte olmak başka onu aracı yapıp Allaha ulaşmak başkadır. Nebiler asla gelin bana teslim olun dememiştir birlikte hadi Allaha teslim olalım demiştir.

Tevbeyi anlatan hadislerde günahlarından bağışlanma isteyenlerle birlikte tevbe ettiğine dair anlatımlar mevcuttur.

Ayrıca bir veli kul olsa bile nebilerle nasıl kıyaslanır ? Hz. Muhammed S.A.V bile kızına aman bana güvenme çalışmana bak derken insanlar nasıl iman kurtarır, hidayet verir ?

Sofi, sigara içip Allah'ın kendini sunmuş olduğu bedeni zehirler, sonra dedikodu yapar, milleti cennetliksin cehennemliksin diye yargılar. Bu adamı hangi şeyh kurtarabilir ?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Zinnureyn_Ali
Süleyman ile birlikte Rabb-ül âlemîn olan Allah'a teslim oldum!" Son kısım budur. Birlikte olmak başka onu aracı yapıp Allaha ulaşmak başkadır. Nebiler asla gelin bana teslim olun dememiştir birlikte hadi Allaha teslim olalım demiştir.

 

Tevbeyi anlatan hadislerde günahlarından bağışlanma isteyenlerle birlikte tevbe ettiğine dair anlatımlar mevcuttur.

Ayrıca bir veli kul olsa bile nebilerle nasıl kıyaslanır ? Hz. Muhammed S.A.V bile kızına aman bana güvenme çalışmana bak derken insanlar nasıl iman kurtarır, hidayet verir ?

 

Sofi, sigara içip Allah'ın kendini sunmuş olduğu bedeni zehirler, sonra dedikodu yapar, milleti cennetliksin cehennemliksin diye yargılar. Bu adamı hangi şeyh kurtarabilir ?

 

 

Ben son kismindan bahsetmiyorum...

Neml

 

38 - (Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: "Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o Melike'nin tahtını bana getirebilir?"

Burada "ey ulular" hitabindan, aracilik anlasilmiyor mu??? Direk olarak Allah´tan cc istemiyor, ulular araciligi ile istiyor.

 

Ayrica, diger aracilik ile ilgili Ayetleri de ekleyeyim:

 

NISA

64- Biz hangi peygamberi gönderdikse, sırf Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik.Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı.

 

MÜMTEHİNE:

 

12. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, iyi bir işte sana karşı gelmemeleri hususunda sana bey'at ederlerse onların bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

 

 

Bu da inkar edenler icin:

 

MÜNAFİKUN:

 

5. Hem onlara denildiği zaman yani hainlikleri meydana çıkıp da kendilerine nasihat yoluyla gelin Resulullah sizin için istiğfar ediversin günahlarınızın affına dua ediversin diye söylendiği vakit başlarını çevirdiler, kafa tuttular. Ve gördün ki onlar kibir taslayarak yüz çevirip yan çiziyorlardı.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

zannınla hareket etme bu çok yanlıştır

senin zannınla hareket etmen doğruyu bildiğin anlamına gelmez

bu konudaki hadis i şeriflere bakabilirsin

ayetlerde kastedileni iyice anlamadan yorum yapmak ve fetva vermek yanlıştır

eğer Allah tan başkasına itaat etmek şirkse

Allahın resulüne itaat edenlerde şirk içinde olurdu

 

 

ayette deniyorki

Ey îman etmiş olanlar! Allah‘a ve O‘nun peygamberine itaat edin ve siz, (Kuranı) dinleyip dururken O‘ndan yüz çevirmeyin

 

Biz, hiç bir peygamberi, Allah‘ın izniyle itaat edilmesinden başkî bir hikmetle göndermedik; eğer onlar kendilerine zulmettikleri zamar sana gelip Allah‘dan mağfiret dilemiş olsalardı ve peygamber de onla ra mağfiret dileseydi Allah‘ı, tevbeleri kabul edici, çok esirgeyici bulalacaklardı

 

Kim peygambere itaat ederse, o kimse Allah‘a itaat etmiştir ve kim yüz çevirirse biz seni onların başına bekçi göndermemişiz

vs.... uzar gider

 

ayrıca senin eleştirdiğin salih kişler hakkındada hem ayet hemde hadis i kudsi vede şeriflerden rahatlıkla bulabilirsin...

 

ayet olarak

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır

 

hadisi şerif olarak

ümmetimin alimleri israil oğullarının peygamberleri gibidir

bunu daha uzatabilirim fakat gerek yok o kadara

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Guest Zinnureyn_Ali
ayetlerde kastedileni iyice anlamadan yorum yapmak ve fetva vermek yanlıştır

eğer Allah tan başkasına itaat etmek şirkse

Allahın resulüne itaat edenlerde şirk içinde olurdu

 

 

ayette deniyorki

Ey îman etmiş olanlar! Allah‘a ve O‘nun peygamberine itaat edin ve siz, (Kuranı) dinleyip dururken O‘ndan yüz çevirmeyin

 

Biz, hiç bir peygamberi, Allah‘ın izniyle itaat edilmesinden başkî bir hikmetle göndermedik; eğer onlar kendilerine zulmettikleri zamar sana gelip Allah‘dan mağfiret dilemiş olsalardı ve peygamber de onla ra mağfiret dileseydi Allah‘ı, tevbeleri kabul edici, çok esirgeyici bulalacaklardı

 

Kim peygambere itaat ederse, o kimse Allah‘a itaat etmiştir ve kim yüz çevirirse biz seni onların başına bekçi göndermemişiz

vs.... uzar gider

 

ayrıca senin eleştirdiğin salih kişler hakkındada hem ayet hemde hadis i kudsi vede şeriflerden rahatlıkla bulabilirsin...

 

ayet olarak

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır

 

hadisi şerif olarak

ümmetimin alimleri israil oğullarının peygamberleri gibidir

bunu daha uzatabilirim fakat gerek yok o kadara

 

Allah cc Razi olsun Kardesim, bunlarin yaptigi yine Peygamberimizin sav degerini düsürmek.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Süleyman ile birlikte Rabb-ül âlemîn olan Allah'a teslim oldum!" Son kısım budur. Birlikte olmak başka onu aracı yapıp Allaha ulaşmak başkadır. Nebiler asla gelin bana teslim olun dememiştir birlikte hadi Allaha teslim olalım demiştir.

 

Tevbeyi anlatan hadislerde günahlarından bağışlanma isteyenlerle birlikte tevbe ettiğine dair anlatımlar mevcuttur.

 

Ayrıca bir veli kul olsa bile nebilerle nasıl kıyaslanır ? Hz. Muhammed S.A.V bile kızına aman bana güvenme çalışmana bak derken insanlar nasıl iman kurtarır, hidayet verir ?

 

Sofi, sigara içip Allah'ın kendini sunmuş olduğu bedeni zehirler, sonra dedikodu yapar, milleti cennetliksin cehennemliksin diye yargılar. Bu adamı hangi şeyh kurtarabilir ?

 

 

 

arkadaşım aslında belliki senin amacın sofiler her yazında onlarla örnek vermişsin mesela,bunun açıklaması da sana yapıldı zaten demekki burda bir niyet var bu anlaşılıor.söylediğin hiç bir şey bu insanlarda yok (istisnalar olabilir),sigara hariç tabi:)

ayrıca allahın yarattığı varlıkları hor görmek ve onun kitabında övdüğü efendimizin hadisleri ile övdüğü insanlara çamur atmak ki alim evliya şeyh ler bunlardan bahsediyorum.ve günlük hayatta tarikat ehli değil ama ben müslümanım deyip kuran bana yeter deyip sadece allah dost edinmelidir deyip her anı günah dolu binlerce insan varken her anı allahtan gafil olan hayatını rızgını ölümünü başkalarından bilen binlerce insan varken bir sigara ne kadar örnek olabilir oda muamma

şimdi sen tarikat ehli deilsin ve tek başına meal okuyarak allaha iman ediyorsun söylermisin kuranı günlük hayatında nasıl yaşıyorsun allahı kendine nasıl dost edindin.

namaz kılıyorsan nasıl kılınacağını

orucun nasıl tutulacağını

cihat farzdır günlük hayatında ne kadar uyguluosun nasıl öğrendin

kurandaki bir ayeti okurken nasıl ve ne demek istendiğini nasıl anlıyorsun meal sana yetiyomu bir örnek ver

allaha bu şekilde ulaşmanın yolu nedir arada bir vesile öğretici ve onu hakkı ile bilen birisinden ders almadan nasıl ulaşılır

bende senin gibi olmak istiyorum lütfen bana yardım et.......

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kimse salih kullara karşı değil, okuduklarınızı işinize göre anlayorsunuz.. Söylemeye çalıştığımız dengedir; birini severken onun failini unutmamak ona uluhiyet ve ilahi hüküm vasıfları yüklememek gerekir.

 

 

İtaat etmek söz dinlemektir, değer ve hürmet göstermektir. İtaat ettiğin kimseyi, Allah’la aracı yapmak yada değişik ilahi vasıflar yükleyerek hüküm ve kudret yetkisi vermek değildir.

Muhakkak şirk en büyük günah ve zulumdür.

 

 

Ayrıca bu nasıl bir bakış açısıdır ki; Salih kula biat etmek Nebilere biat etmek gibi farzmış gibi anlatılıyor. Kişi ister gider bir salih kulun peşinden isterse gitmez hatta onun Salihliğini bile kabul etmeyebilir. Ama yok, peygamber neyse salih kulda odur ve ona biat etmek olmazsa olmazdır!...

 

Eğer Allah dileseydi, şirk inancında olmazlardı! Seni onlar üzerine muhafız koymadık! Sen onlara Vekîl değilsin. ( Enam 107)

 

Allah, Hz. Resulullaahı değil veli, insanlar üzerinde vekil bile tayin etmemişken.. Bir insanı alıp ahirette ve dünyada kurtarıcı yapmak ne kadar doğru ? Yada bir insanın velilik, vekillik iddasında olması ne kadar doğru ? Gerçek salih bir kişinin de zaten mürşidlik velilik vekillik gibi iddası yoktur.

Allah için bildiklerini anlatır, insanlara sebeb olur.

 

Ondan sonra, nebiler bile sorguya girerken kendi başlarının çaresine düşmüşken, o hangi salih kişi ki, kendisini bırakıp müritlerini, sıratta cebinde taşıyacak, terazide müritlerini Allaha karşı savunacak ?

 

Bir taraftan buharide geçen hadiste “Kızım Fatma bana güvenme sana yardım edemem çalışmana bak diyen” Hz. Muhammed S.A.V ….

Bir taraftan ise Allah’a hamili kart yakınımdır diyerekten büyük kitleleri cebinde cennete sokacak, şeyhler… Eğer bir şeyhin böyle bir iddaası varsa kötü… Yok eğer müritleri şeyhlerini, peygamberden daha üst bir mevkiye oturtmaya çalışıyorlarsa daha kötü.

--------------------

“6,5 milyar olan Dünya nüfusunun 1,4 milyarı (%22’si) “müslüman” ülkelerde yaşıyor. Oysa bu insanların Dünya ekonomisine katkıları (ve/veya aldıkları pay) %2 ile %4 arasında değişiyor. Gerek IMF’nin ve gerekse Dünya Bankası’nın verilerine göre 2005’te bütün ülkelerin toplam GSMH’i ([ame=http://tr.wikipedia.org/wiki/GSMH]Gayri Safi Millî Hasıla[/ame]) 44 trilyon Amerikan dolarını aşarken Müslüman ülkelerin toplamı 2.3 trilyon ile Almanya’dan küçük bir ekonomi arz ediyor. İhracatta da toplam 10 trilyon dolarlık uluslararası ticaretin sadece %10’u Müslüman ülkelere ait. Bunun da önemli bir kısmı Suudi Arabistan, İran ve diğer körfez ülkelerinin petrol ihracatları.

Yani islam ülkeleri, yer altı kaynaklarının olmasına rağmen zaten oda olmasa insanlığa verecek doğru dürüst şeyleri yok. Neyse bütün islam camiası bir İtalyanın bir Almanyanın üretimine yetişemiyor yukardaki tabloya göre.

Kimse kimseyi hor görmüyor bu tür gerçekler Müslümanların kendilerini hor gördüğünü gösteriyor. Sofiler madem o kadar iyi durumda kalkındırsınlar ülkelerini, bilme, teknolojiye, insanlığa fayda sağlasınlar.

Ben eski tarikat anlayışının günümüzde mevcut olduğunu sanmıyorum ve gerçek manada sofilerin yetiştiği ortamlarında çok nadir olduğunu düşünüyorum.

Zira gerçek manada islami tasavvuf eğitiminin olduğu dönemlerde Müslüman camiası Osmanlı kimliği ile dünyada zirvedeydi, bilme sanata teknolojiye düşünce hayatına büyük katkıda bulundu. Şimdi 50 tane Müslüman ülkesi bir almayanın yarısı değil..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sevgili arif yazdıklarına tüm kalbimle katılıyorum bugün din içie yer etmiş hadis adı altındaki sözlerin ısrarla savunulmasıda konunda bahsettiğin zihniyetler sayesindedir yapılacak bişey yok çünki o zihniyetlere göre kendileri dışında herkes cehennemlik istesende anlatamazsın çünki senin sözün değil hocalarının sözü onları cennetlik edebilir ancak

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Benzer Konular

    • Hastalıklı Aşkın İlacı; 70 bin kelime-i Tevhid

      slm arkadaşlar, sitede gördüğüm kadarıyla çoğunluk aşk acısından şikayetçi ve çıkış kapısı arıyor, bu yüzden kendi denediğim ve faydasını gördüğüm bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum...ben de bu sıkıntıdan bir arkadaşın tavsiyesiyle kurtuldum.   UYGULANIŞI: hastalığımın şifasını ver Allahım diyerek niyet edilir, bir hafta boyunca La ilahe illallah 70.000 kez ara arada La ilahe illallah Muhammeden Resulullah bazen de salavat getirilir. bittikten sonra sadakası verilir.   Ben 26 günde b

      , Yer: Rukye ve Tedavi

×
×
  • Yeni Oluştur...