Jump to content

Türk Hukuk Sisteminin Yaptırım Türleri


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Ceza

 

 

Suç işlenmesi durumunda uygulanacak yaptırıma ceza denir. Yani kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırım türüdür. Devlet toplumunda geçerli olan hukuk kurallarının uygulanmasını, yani bu kurallardan doğan ödevlerin yerine getirilmesini sağlamak için, türlü zorlama vasıtaları ve önlemleri öngörmüştür, örneğin, hukuka aykırı bir kısım hareketlere karşı ölüm, hapis gibi cezalar belirlenmiştir. Cezaya çarpılma korkusu, kişileri hukuk kurallarına ve onun yüklediği ödevlere uygun hareket etmeye zorlar. Suçun ağırlığına göre ceza yaptırımları da çeşitlidir.

 

 

Zorla İcra ( Cebri İcra)

 

 

Bir hukuk kuralını ihlal eden kimsenin, o hukuk kuralının emrini yerine getirmeye zorlanmasıdır. Gerçekten, borçlu borcunu ödemediği zaman ceza görmez, fakat alacaklı mahkemeye veya icra dairesine müracaat ederek alacağının zorla alınmasını isteyebilir ve mahkemenin vereceği karar üzerine veya doğrudan doğruya icra dairesi de borçlunun mallarına el koyarak onları paraya çevirmek veya borç konusu malı aynen teslim etmek suretiyle alacaklının istemini yerine getirir. Bu konular İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir.

 

 

Zararın Tazmini

 

 

Hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararın zarar veren tarafından ödenmesidir. Hukuka aykırı hareket eden kimseyi, bu eylemden zarar gören tarafa tazminat vermeye yani para ödemeye zorlamaktır. Borçlar Kanunu’nun 41. maddesi başkasına haksız bir surette zarar veren kimseyi bu zararı tazmine zorlamaktadır. Aynı kanunun 96. maddesi de sözleşmelere aykırı hareket bakımından buna benzer bir hükmü kapsamakta yani doğan zararın tazmini yükümlülüğünü düzenlemektedir.

 

 

Yapılan İşlemin Geçerli Olmaması (Hükümsüzlük)

 

 

Yapılmış olan bir işlemin hiç veya tam bir şekilde geçerli sayılmaması da, özel hukuk alanını da bir yaptırımı olarak gözükür. Hükümsüzlük, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna ayktrı olarak yapılması durumunda hukuki sonuç doğurmamasıdır, örneğin, evlendirme memuru huzurunda yapılmayan bir evlenme yok hükmündedir, mümeyyiz olmayan kişinin evlenmesi batıldır. Tapu siciline tescil edilmeyen bir ipotek geçerli değildir.

 

 

Hükümsüzlüğün çeşitli türleri vardır:

 

 

? Yokluk Butlan

 

 

? Tek Tarafı Bağlamazlık Yapılan İşlemin İptal Edilmesi

 

 

İptal, hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış bir idari işlemin yargı organlarının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. İdare makamlarının hukuk kurallarına aykırı işlemleri de hukuksal yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Bu gibi eylem ve kararlardan zarara uğrayan kimseler ilgili eylem veya kararın iptalini, yani ortadan kaldırılmasını ve zararın tazmin edilmesini isteyebilirler. Diğer taraftan, kişisel kusur halinde kararı veren idareci aleyhinde de tazminat davası açabilir ve o kimse hakkında ayrıca adli veya inzibati ceza da uygulanabilir. Kamu hukukunda geçersizlik, genellikle otomatik olmayıp, mahkeme kararına bağlıdır, özel hukuk alanında da bu tip iptal yaptırımı vardır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...