Jump to content

Kurban Farz-Vacip Yada Sünnetmidir?


Matrix

Önerilen Mesajlar

Söylediğiniz kişilerin ikisiylede ilgili bir bilgim yok.Tabi bu benim eksikliğim :)yorumlarını daha önce okumadım ama araştırmak gerekir tabiki.

Görüşlerinize saygı duyuyorum ama tefsir işi çok zor bir iştir bu kadar sade bir şekilde yorumlamak eksikliklere yol açabilir.Aşağıda paylaştığım Elmalılı Hamdi Yazırın tefsirinde kısa bir alıntı tamamı çok uzun .Eğer arapçayı dil bilgisiyle bilenler varsa dahada yardımcı olurlar ama ben bunu arapça bılenlerede sordum nahr kelimesinin anlamlarını çok güzel açıklamıs bu tefsırde.

Burada "kurban kes" emrinin esas mânâsına gelelim: Bu belli ki "nahır"dan türemedir. "Nahır" kelimesi de isim ve masdar olarak kullanılır. İsim olan nahır, göğsün boyun tarafına gelen boğaz çukuruna doğru gerdanlık yerine denir. Masdar olan nahır ise, Rağıb ve diğer dilcilerin beyanına göre aslında nahre isabet ettirmek yani vurmak veya dokunmak veya boğaz çukuruna bıçak sokmak suretiyle nahre rastlamak demektir. Deve başlangıçta oradan kesildiği için onda galip olmuştur. Bundan mutlaka zebhetmek, boğazlamak mânâsına da kullanılmıştır. İntihar da bundan alınmıştır. Maide Sûresi'nde geçtiği üzere malumdur ki, zebh, lebbe denilen çene altından kesmekle de olur. "Kurban kes" emri de bu masdar olan nahırdendir. Zahir olan da boğazlamak mânâsına nahirdendir. Nahr ve zebh, mutlaka kurban için olmak lazım gelmeyip, soyut olarak etini yemek veya satmak için de olabilirse de Zilhicce'nin onuncu günü olan Kurban bayramının üç gününe de Kurban kesmek mânâsına nahır günleri denilmek yaygın olduğu gibi, burada kelâmın sevki (söz gelişi) şükür ve ibadet mânâsı üzerinde olduğu için de kurban mânâsı açıktır. Bundan dolayı, "namaz kıl, kurban kes de Kurban bayramı yap" mânâsına da olabilir. Fakat "venhar" (kurban kes) emrinin mef'ulü zikredilmemiş, neyin kurban edileceği tayin olunmamıştır. Bu cihet, mücmeldir. Bu, şöyle demek olabilir: "Nahr denilen ibadeti de yap, yahut Rabbine kurban için boğazlanmak şanından olanları boğazla. Yahut Kurban bayramı yap. Bunun hepsi de Allah için kurban kesmek mânâsına nahr fiilinde özetlenir. Demek ki bunda mef'ulün cinsini tayin kastedilmeyerek, yahut genellemeye işaret olunarak Allah için hayır olmak üzere boğazlanmak şanından olan önemi haiz herhangi bir kurban kanı akıtmakla fiilin kendisinin meydana gelmesi istenmiştir. Araplar'ın örfünde nahır deve kesmekte çok kullanıldığı ve Hacc Sûresi'nde "Biz kurbanlık develeri de size Allah'ın (dininin) işaretlerinden yaptık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar, ön ayaklarını sıra halinde yere basmış durumda iken üzerlerine Allah'ın ismini anın (da kesin). Yanları yere düş(üp canları çık)ınca da onlardan yiyin, kanaat eden (fakir)e de, isteyen (fakir)e de yedirin. Allah o(kocaman hayva)nları size boyun eğdirdi ki, şükredesiniz." (Hacc, 22/36) âyetinde de "büdün" (develer) zikredildiği için pekçok tefsirci burada nahrın boğazlamak mânâsına olduğunu göstermek için "develeri kes" diye takdir ve tefsir etmişlerdir. Maksad kurbanı deveye tahsis etmek değil, en çok bilineniyle en büyüğünü işaret olarak, "develeri, deve gibi iri gövdeli, önemli kurbanlıkları kes" demek olduğunu anlatmaktır

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnnâ a'taynâkel kevser

2- Fesalli lirabbike venhar

3- İnne şânieke hüvel'ebter

 

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.

2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

 

Acik ve net farz olarak gecerli

Evet yukarıda ki mesajımda belirttiğim gibi kur anda geçiyor.Ama farz değil işte:)

 

Aslında değinmek istediğim nokta konu mesajında olduğu gibi diyanetin bu konuda ki tutarsız basın açıklamasıdır..

Sevgili nebe Belirttiği kaynaklar ölçüsünde detaylı açıklamış fakat edip yüksel diyince Allah bir dediğinden başka lafına inanmam..O değilmidir 19 hurafesini yayan ,kur an değişmiştir diyen ve bu bağlamda tevbe suresi son iki ayetini inkar eden..

Sevgili CWH;

Kurban derisi konusunda dönen dolaplar aleni ortadadır..Bu dönem dönem değişir..Bu deri illa satılacak.Satıp parasını sadaka olarak verebilirsin..Ama olmaz..O an ipler kimin elindeyse onun gösterdiği yolda tasarruf etmelisin..

 

Şöyle bir anımda vardır..O dönem ipler başka ellerdeydi...Tez vakit kurban kesile derisi thy ya bağışlanaydı emir..Camilerin toplaması yasaktı..

Biz köyde kestik babamla ve babam tedirgindi.Çünkü jandarma köyleri dolaşıyordu..Ben öfkelendim yakarım bu deriyi dedim..Eğer ben kestiğim kurbanın derisini nasıl tasarruf edeceğime karar verecek kadar özgür değilsem neden kurban keseyim dedim..Sattık parasını bağışladık..

Bu deri konusunda dönen dolaplar çok geniş..

Aynı dolap kurban kesmede de dönüyor yukarıda örnek verdiğim şekilde..

Elmalılı tefsir kitabı bendede var oradan baktığım dediğiniz gibi..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu konuda en etkili tefsir taberi tefsiridir.

2- Öyleyse rabbin için namaz kıl, boğazla,

 

 

 

 

 

 

Müfessirler, Allah tealanın bu âyette Resulullaha, kılmasını emrettiği namazın hangi namaz olduğunu ve "boğazla" diye tercüme edilen "Venhar" emrinden neyin kasdedildiği hakkında çeşitli görüşler zikretmişlerdir.

 

 

a- Buradaki "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Sana farz kılman namazla­ra devam et." demek, "Venhar" emrinden maksat ise "Sağ eli­ni sol elinin üzerine koyup göğsünün üstünde el bağla." demektir. Bu izah tarzı Hz. Ali ve Ebul Kamus´tan rivayet edilmiştir.

 

 

b- "Namaz kıl" emrinden maksat "Farz namazlarını kıl" demektir. "Ven­har" ifadesinden maksat ise "Namaza başlarken iftitah tekbirinde ellerini göğsü­ne kaldır." demektir. Bu görüş Ebu Cafer´den nakledilmiştir.

 

 

c- "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Farz namazlarını kıl" demektir. "Venhar" ifadesinden maksat da "Kurban kes" demektir. Bu görüş, Mücahid, Ata, İbn-i Abbas, Said b. Cübeyr ve Hakem´den nakledifmektedir. Ata, Hakem, Said b. Cübeyr ve Haccac, buradaki namazın, sabah namazı olduğunu söylemiş­lerdir.

 

 

d- "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Kurban bayramında bayram nama­zını kıl" demek "Venhar" ifadesinden maksat ise "Kurban kes" demektir. Bu gö­rüş, Enes b. Malik, Ebu Cafer, İklime, Rebi´ b. Enes, Ata b. Yesar, Hasan-ı Ba.s-ri, Kaîade ve diğer âlimlerden nakledilmiştir.

 

 

e- "Namaz kıl" ifadesinden maksat "Sadece Allah için namaz kıl "Ven­har" ifadesinden maksat da "Sadece Allah için kurban kes" demektir. Bu görüş, Muhammed b. Ka´b el-Kurezi´den nakledilmektedir. O, Kevser suresini izah ederken şöyle demiştir: "Bir kısım insanlar, Aİlahtan başka şeyler için namaz kılıyor ve ondan başka şeyler için kurban kesiyorlardı. Allah teala bu sureyi in­direrek buyurdu ki: "Madem ki biz sana Kevser´i verdik, o halde ey Muham­med, namazın ve kurbanın ancak benim için olsun." Taberi de bu görüşü tercih etmiş, âyet-i kerimenin, Resulullaha verilen nimetlerden sonra zikredildiğini bu itibarla verilen nimetler karşılığında Allaha şükrederek sadece onun rızası için namaz kılması ve onun rızası için kurban kesmesi emredilmiştir. Âyeti genel manada alıp namazı belli bir namaza, kurbanı da belli bir kurbana tahsis etme­nin uygun olmadığını zikretmiştir.

 

 

f- "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Hudeybiyede namaz kıl", Kurban kes" ifadesinden maksat da "Hudeybiyede kurban kes." demektir. Bu görüş, Sa­id b. Cübeyr´den nakledilmiştir. Said b. Cübeyr bu âyeti izah ederken şöyle de­miştir: "Hudeybiye gününde Cebrail Resulullaha geldi ve "Kurban kes geri dön" dedi. Bunun üzerine Resulullah kalkıp Ramazan ve kurban bayram hutbesini okudu.[13] Sonra iki rekat namaz kıldı, daha sonra da kurbanlarını kesti.

 

 

g- "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Herhangi bir namazı kıl" demek, "Venhar" ifadesinden maksat da "Aİlahtan iste" demektir. Bu görüş, Dehhak´tan nakledilmiştir.

 

 

h- "Namaz kıl" ifadesinden maksat, "Herhangi bir namazı kıl" demek "Venhar" ifadesinden maksat da "Göğsünü kıbleye çevir" demektir. Bu görüş, de bir kısım lügat âlimlerinden nakledilmiştir.[14]

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

tefsir konusunda bir Hoca var ismi Hakki Yilmaz, bir zamanlar izliyordum netten cok aciklayici tercüman ediyor Kurani Kerimi üstelik o zamanki bazi durumu simdiki hocalar sakliyorlar o bunlari mantikli sekilde aciklama getiriyor hemde mealini anlatiyor mutlaka ama mutlaka onu bir dinlemeniz yeterli

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

Son zamanlarda dilleniyor..Kurban kesmeyin parasını bağışlayın.Miktar 460 tl.Tamam ben bu 460 tl nin 3 te 1 ini bağışlasam olmaz mı?? Yani sonuçta kurban kessem 3/1 ini dağıtacam.gerisini ailem tüketecek..Yani153.3 tl bağışlarsam kurban kesmiş sayılırmıyım??

 

Pardon eğer fakir isek tamamını tüketebilirmişiz..460 tl yi komple alırsam,aileme erzak alsam yine kurban kesmiş olurmuyum??

 

Derisini neden satamam??İlla bir kuruma mı bağışlamam gerek?

 

Bu telaş sanırım bizim ülkemize özgü..Acaba altında ne yatıyor??

 

Sayın alim ulemaa..HAK kın yolu BİR dir..

 

Bu matematiksel formülüm hala güncel:)

 

Sevgili Nebe ; konu içerikitibari ile bayramdannn bayrama olduğu için geçen sene görmemişim mesajı..Tabi bu derce arapça bilgimiz olmadığı için denilene inanma durumundayız..Edip yüksel bir çok söylemini dinledim,önceleri deccal görünümlü bir şahıs olarak algıladım..Müthiş bir bilgi deryası bir kişi..Açıkçası son yıllarda birazda sempati duymaya başladım..Ama unutmamalı 19 mucizesinin mimarı:) Durum böyle oluncada tevbe son iki ayetin inkarı söz konusu ki buda tehlikeli sular.Bu sebeple edip yükseli sadece takip etmekle yetiniyorum..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bence saçmalık olan şu, 5-7-9 kişi oturup sohbet ediyoruz, biri " durun çekirdek alıp geleyim" diyor, diğerleri, dur bereber ortak alalım diyor" yani sizi hiç ama hiç etkilemeyecek bir meblağ ile çekirdek parası topluyorsunuz, o para ile kurban bile kesebilirsiniz, yok efendim banka kredisi, yok adamın gözü kör idi, yok efenim şu şahıs kira ödeyemiyordu da kurban kesip 3 kilo et verdiler, arkadaş senin aklından zorun mu var?

İslamiyeti hâlâ öğrenemedinse ben sana ne diyeyim bu yaştan sonra?

Yılın 365 günü zaten o yardımları yapabilirsin! Yapmalısın da, çevrende ihtiyaç sahibi varsa, senin de durumun iyiyse her daim yap' Kurban keseceksen yılda bir kez, o da durumun elverişliyse!

Aksi takdirde kurban falan kesme, tatile falan git!

Sorun Sizde kardeşim sizde, İslamiyette değil!

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...