Jump to content

İnternette Hukuk Siteleri


Elzem
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İnternette Hukuk Siteleri

A.GENEL OLARAK HUKUK SİTELERİ:

İnternet Günümüzün en etkin iletişim araçlarından birisi durumunda. Çağımızın en etkin iletişim aracı olan İnternet?in olumlu kullanılmasının yanında zararlı etkilerinin de bulunduğu bir gerçek. Hızla büyüyen ve gelişen internet deki hukuk sitelerinin özellikle Avukatlık hukuku ve Avukatlık meslek kuralları açısından akademik olarak değerlendirilmesinin ve tartışılmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir.

İnternet de sayfası veya sitesi bulunan yaklaşık 300 civarında hukuk sitesinde, web sayfalarında yapılan araştırmada ilginç bölümlere rastlanılmıştır. İnternet de yer alan sitelerinin bir kısmı, büyük şehirlerde bilinen ve tanınan hukuk veya avukat büroları olmakla birlikte bazıları da çok küçük ilçelerdeki yargıçların hatta mübaşirlerin açtıkları hukuk siteleridir. İnternette yer alan sitelere yada başka bir anlatımla web sayfalarına ulaşmak için bazen o sayfanın adresini belirtilmekte, bazen de ana internet kuruluşlarının arama motorlarından da bu web sayfalarına ya da sitelere girilebilmektedir. Site ve web sayfasının ayırımında, tek sayfalık bir tanıtım ise WEB ismini almakta, bir çok bölümden oluşan bir düzenleme ise SİTE ismini almaktadır.

Burada internet de arama motorundan bahsetmek yerinde olacaktır. Arama motoru internette yer alan ana firmaların bir konuya ilişkin siteleri veya web sayfalarını topladıkları ve bu sitelere veya web sayfalarına ulaşmakta yardımcı etken olarak kullandıkları ana düzenlemedir.

Hukuk Siteleri içinde kuşkusuz en masumu ve sevimli olanı Göksun Adliyesi Mübaşiri Çağdaş Bahar?ın açtığı sitedir. Çağdaş Bahar; Göksun Adliyesini, Adliyede görevli Yargıç, Savcı ve çalışanları tanıtmaktadır. Kısa bir süre öncesine kadar açık olan bu siteye şimdilerde ulaşılamamaktadır. Göksun Adliyesi emekçisi Çağdaş Bahar?ı kısıtlı olanaklarıyla böylesi sevimli bir çalışması nedeniyle kutlamak gerekir.

Başka bir hukuk sitesinde Taşköprü Adliyesi tanıtılmaktadır. Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yüce tarafından hazırlanan sitede ilçe hakkında bilgiler verilmekte, yargıçlar, mahkemeler ve personeli tanıtılmaktadır. Ayrıca mahkeme kararları, özlü sözler, önemli bilgiler başlığı ile hukuk ve ceza mahkemelerindeki bir kısım temyiz süreleri bildirilmektedir. Ersoy Yüce sitesinin bir bölümüne kendi şiirlerini almıştır. Cumhuriyet Dönemi şairlerinin içinde hukukçuların önemli bir yer tutmasının, Ersoy Yüce?nin duyarlı yapısıyla ilintili olduğu görülmektedir. Yüce?nin içerikli sitesinin yargıç ve savcıların bu alanda oluşturabilecekleri tanıtım sitelerine güzel bir örneklemedir.

Arama motorlarında Ankara, Başkent, Doğu Akdeniz, Dokuz Eylül, Galatasaray, Yeditepe Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinin siteleri bulunmaktadır. Bu sitelerden öncelikle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin sitesi bilimsel yapısı ve içeriği ile dikkate çekmektedir.

B. BAROLAR, HUKUK BÜROLARI, AVUKAT SİTELERİ WEB SAYFALARI:

1. Barolar:

İnternet de Başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Konya, Kastamonu, Giresun Barolarının siteleri bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği sitesini çok kısıtlı kullanmakta, site vasıtasıyla tüm barolarla iletişim kurması olası olmasına rağmen siteden yeterince yararlanamamaktadır. Türkiye Barolar Birliği sitesinin ivedilikle ele alınıp; yönetmelikler, duyurular, birliğe kayıtlı baroların başkan ve organları, Birlik Disiplin Kurulu Kararları, Birlik Yayın Organında yer alan yazılar sitede yer almalıdır. Avukatların, üst meslek örgütü olan Türkiye Barolar Birliği internette yer alan sitesini ivedilikle meslektaşlarımızın gereksinimlerine uygun hale getirmelidir. İl Barolarımızın web sayfaları veya siteleri bir hizmet olarak algılanmasına rağmen Türkiye Barolar Birliğinin internetteki sitesini bir görev olarak nitelemesi gerekmektedir. Diğer üç büyük Baronun ( Ankara, İstanbul, İzmir ) sitelerinin doyurucu olduğunu sevinerek söyleyebiliriz. İl barolarımızın da üye isim ve adreslerini sık sık güncellemelerinde yarar vardır. Diğer il barolarımızın internetteki böylesi bir boşluğu doldurmaları kutlanacak davranıştır.

2. Avukat olmayan şahsın hukuki yardımı:

Avukatlık mesleğine gönül veren, gelişmelerine katkılarda bulunmaya çalışan değerli meslektaşlarımızdan Bursa Barosu Avukatlarından Av. Hasan Sakarya, kendi kurduğu hukuk sitesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini söyleyen bir site ile iletişime geçmiştir. Sayın Sakarya,gönderdiği mesajda avukatlık kimliğini açıklamış, ücretsiz hukuki danışmanlık yapan kişiye yaptığı işin, Avukatlık Yasasının 34, 35, 53, 55, 163 . Maddelerine uygun olup olmadığını sormuştur.

İlgili şahıs, bir müddet avukatlık yaptığını, şu anda akademik kariyer yapmakta olduğunu, siteyi oluşturan kişilerin belirlemiş olduğu kurallara uyduğunu, verdiği bilgilerin Avukatlık Yasasına aykırılık teşkil etmediğini bildirmektedir. Avukat olmayan hatta Hukuk Fakültesini bitirdiği bile şüpheli kişilerin internette site açıp bilgiler vermesi Avukatlık Yasasına aykırı olduğu gibi, toplumu yanlış yönlendirilebileceğinden yapılan eylem kamu düzenine aykırılık teşkil eder.

3. Avukatların Oluşturdukları Hukuk Siteleri:

İnternetteki hukuk sitelerinde avukatların hazırladıkları yüzlerce site veya web sayfaları bulunmaktadır. İşin belki de en ilginç tarafı internet arama motorlarında Bursa Eski Baro Başkanı, Bursa Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Alt Komisyon Başkanı Ali Arabacı?nın sitesinin bulunduğu gerçeğidir. (301 Moved Permanently) Sayın Ali Arabacı?nın sitesine girmek istediğinizde bu sitenin işleme kapalı olduğu görülmektedir. Ancak bir dönem Ali Arabacı?nın böyle bir sitesi bulunduğu arama motorlarında geçmektedir. Sayın Ali Arabacı?nın ya da onun adına başkalarının böyle bir site açmış olması, Baro Başkanlığı yapmış, TBMM Adalet Alt Komisyon Başkanının hukuk sitesi açılabileceğine sıcak baktığının bir göstergesidir. Başka bir ifadeyle Av. Ali Arabacı dahi iradesi dışında başkalarının kendi adına site açmalarına engel olamamıştır. Av. Ali Arabacı şu anda kapalı olan ancak diğer sitelere alınan sitesinde ?BURSADA EN KALİTELİ HİZMETİ YILLARDIR OLUŞAN TECRÜBEMİZLE BİZ SUNUYORUZ? demektedir. Ali Arabacı?nın internette bulunan sitesi muhtemelen ziyarete kapanmıştır. Ancak sitenin açık olduğu dönemde başka sitelere alınması nedeniyle başka web sayfalarından giriş yapılabilmektedir. Meslek kurallarına hassasiyeti ile tanınan Bura Barosu Başkanı Eski Başkanlarından Av. Ali Arabacı?nın bir dönem dahi olsa internette açtığı sitenin tartışılması gerektiğini düşünüyoruz.

İnternet arama motorlarında AVUKATLIK BÜROLARI başlığı ile geçen sitelerde, hukuk siteleri, yada avukatlık büroları avukatların isimleri belirtilerek gösterilmekle birlikte bazı siteler, ÜCRETSİZ BOŞANMA İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ, TİCARİ MARKALAR, BOŞANMA CEZA DAVALARI, ÜCRETSİZ DANIŞMA KÖŞESİ gibi anlatımlarla tanımlanmaktadırlar. Bir kısım siteler tamamen örnek Yargıtay Kararlarını, yasa maddelerini, hukukla ilgili ulaşılacak siteleri bildirmektedirler.

İnternet de hukuk siteleri genel anlamda yukarıda sunulmaya çalışıldığı biçimdedir. İnternet Dünyasında hukuk sitelerinin yanında avukatlık bürolarının ne şekilde yer aldığının da irdelenmesi gerekmektedir. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 10.10.1998 tarihinde aldığı bir karar Avukatlık Disiplin Hukukunun çağın gereklerine göre düzenlenmesine güzel bir örnektir. Özellikle Disiplin Kurulunun Karar gerekçesinde belirtilen; ?İnternette açılacak web sayfalarının, İŞ TEMİNİNE, ÜN SAĞLAMAK AMACINA YÖNELİK OLMAMASI, ve MESLEK KURALLARININ ÖNGÖRDÜĞÜ KRİTERLERE UYGUN OLMASI? gerekçesi, T. B. Birliği Disiplin Kurulunun Meslek Kurallarına gösterdiği hassasiyetinin en somut göstergesidir. Disiplin Kurulu Kararının gerekçesinde avukatlık mesleğinin özellikle KAMU HİZMETİ olduğunun vurgulanması önemli bir saptamadır.

Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun 10.10.1998 tarihli kararı;

T: 10.10.1998

E: 1998/98

K: 1998/130

Internette açtırılacak web sayfası Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarının öngördüğü kriterlere uygun olmalıdır. Ayrıca is teminine ve ün sağlama amacına yönelik bulunmamalıdır. Aksi halde; kamu hizmeti olarak yürütülen mesleğin onuru zedelenecek, avukatın bağımsızlığı kalmayarak, meslek ticarileşecektir (Av.Y.m.55, MK m.7)

Şikayetli avukat hakkında internette açtırdığı web sayfasında, avukat kimliğini ve adresini de belirterek 'Dünyanın her yerinde profesyonel hizmet' seklindeki ibare kullanmak suretiyle Avukatlık Yasasının 55 ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile disiplin kovuşturması açıldığı ve Baro Disiplin Kurulunca, eylemin disiplin suçu oluşturduğu kanaati ile Kınama cezası verildiği anlaşılmıştır.

Teknolojinin, (bu bağlamda internet'in) sunduğu yeni oluşumların, mevcut Avukatlık Yasasındaki 55. madde ve Meslek Kurallarının 7. maddesinde düzenlenen reklam yasağı ile ilgili kriterleri hayli zorladığı gerçektir.

Buna karsın, reklam yasağı ile ilgili hükümlerin, bir kamu görevi olan avukatlık mesleğini, iş temini konusunda meslektaşlar arasında haksız rekabet yaratmak, mesleğin ticarileştirilmesi ve avukatın müvekkilleri karsısında bağımsızlığını kaybetme tehlikelerine karsı korumak için getirildiği de açıktır.

Internette açılan web sayfasının, yalnızca çeşitli konular hakkında bilgi içeren dosya olduğu ileri sürülse de, burada avukat tarafından belirtilen bilgilerin, Yasa ve Meslek Kurallarında belirtilen kriterlere aykırı olmaması esastır. Aksi hal, Yasa ve Meslek Kurallarının reklam Yasağı ilkesi ile ilgili yukarıda belirtilen amacına ters düşer.

Şikayetli avukat tarafından açtırıldığı sabit olan web sayfasındaki ibarennin reklam amacı güttüğü ve Avukatlık Yasasının 55 ile Meslek Kurallarının 7. maddesine aykırı olduğu açıktır.

İstanbul?da yer alan bir hukuk bürosu, büronun teşkilat şemasını vermekte, bölümlerde çalışan sayıları otuz civarında olan avukatların isimlerini, stajyerlerini, büro görevlilerini, vergi, güvenlik ve santral departmanını tanıtmaktadır. Büronun modern uluslararası hukuk sistemlerini takip ettiği, büronun batılı bir hukuk bürosu haline getirildiği belirtilmektedir. (Burada akla ülkemizdeki hukuk bürolarının doğulu veya batılı olarak ayrılıp ayrılmadıkları gelmektedir) İşin en ilginç tarafı Büronun başta Azebaycan Cumhuriyet olmak üzere Orta Asya ülkeleri hukuk sistemleri üzerinde ihtisas yaptığı belirtilmektedir. Yapılıp yapılmadığı dahi belli olmayan böyle bir uzmanlığın kaynağı ve ölçüsü açıklanmamıştır. Bu büro avukatlık yasasına tamamen aykırı olmasına rağmen irtibat büroları olduğunu bildirmekte, Ankara ve New York İrtibat bürolarının adreslerini, çalışanlarını tanıtmaktadır.

T.B.B Disiplin Kurulu Kararı 18.07.1998 T, 1998/59 E, 1998/93 K,

Ayrıca Avukatlık Yasasında uzman Avukatlık gibi bir statüye yer verilmemiştir. ?Şikayetli Avukatın ... PATENT OFİSİ ............... olarak ilan vermesi üzerine gereği görüşülüp düşünüldü.

Patent ve marka vekilliği işinin Avukatlıkla birlikte yürütülmesi, bir Avukata basılı kağıtlarında ? Patent Ofisi? şeklinde uzmanlık belirtmek ve bu hususu reklam aracı olarak kullanma hakkını vermez. Avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları, tabelalarında ve basılı kağıtlarında Avukatlık unvanı ve akademik kariyerinden dışında başka sıfat kullanmaları yasaktır.

Ayrıca Avukatlık Yasasında uzman Avukatlık gibi bir statüye yer verilmediğinden, diğer Avukatların belirli bir konuda uzman olma mesajını taşıyan sıfatlar kullanmaları Avukatlık Yasası 55 ve Meslek Kuralları 7. maddelerine aykırıdır.

Antalyalı bir avukat, arama motorlarında, sitesinde boşanma hakkında bilgiler olduğunu bildirmektedir. Siteye girdiğinizde tamamına yakını boşluklarla yazılmış olası bir sanal boşanma davası dilekçesi yer almaktadır. Çocukların velayetlerinin kimde kalabileceği, tazminat istemi, nafaka konularında neler istenebileceği sanal alemde belirtilmektedir. Siteyi hazırlayan Avukat, kendisini o derece boşanma dilekçesine kaptırmıştır ki sonunda, sanal alemdeki muhataba ?başından beri pek çok şey istiyorsunuz, ama bunları hak ettiğinizi kanıtlamanız gerekiyor? demektedir. Bu sitenin en ilginç tarafı boşanma davasından sonraki sayfada ?eğer hala boşanmakta kararlı iseniz burayı tıklayın? denilmektedir. O bölüm tıklandığında internet deki çöpçatan sitesine giriş yapılmaktadır. Bu site ile ilgili siteyi açan avukat hakkında Antalya Barosunun disiplin soruşturması devam etmektedir.

Ankara?dan hazırlanan sitede, büronun Ankara ve Denizli?de ortak bürolarla, beş avukat, üç tercüman ve sekreter kadrosuyla çalıştığı belirtilmektedir. Siteyi oluşturan Avukat gerek internette gerekse Denizli?de açtığı büroda Avk. tanımlaması kullanmaktadır. Böyle bir tanımlamanın yasaya karşı korunma amacıylamı hazırlandığı, yoksa dünyada bilinmeyen (en azından bizim bilmediğimiz) bir ülkede Avukatların kısaltılmış olarak böyle bir tanımlamamı kullandıkları anlaşılamamıştır. Büronun çalışma alanları belirtilmekte, Federal Almanya ve İsviçre ülkelerinin Türkiye Büyükelçiliklerinde ve Avusturya Ticaret Müsteşarlığının tercihli avukatlar listesinde bulunduğu belirtilmektedir. Almanya, İsviçre, Avusturya ülkelerinin Türkiye Temsilciliklerinde tercihli avukatlar listesi olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Ayrıca Almanya?da altı partner büroyla organizasyon içerisinde çalışıldığı bildirilmiştir. Sitede hukuk bürosunun çalıştığı bankalar ve sigorta şirketleri belirtilmektedir. Daha sonraki sayfada büroda çalışan avukatların özgeçmişleri, yapılan araştırmalar, konferanslar bildirilmektedir. Bu site hakkında Denizli Barosu, Ankara Barosuna gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunmuş, yazılı bilgi vermiştir.

Yine Ankara?dan hazırlanan Hukuk Bürosunun İsmi öncelikle, Avukatların isim ve soy isimleri ile ilintisi bulunmamaktadır. Büro öncelikle Avukatları ve çalışanları doğum yerlerine varıncaya kadar tanıtmakta, yurt işi ve yurt dışı hizmetler verdikle anlatılmaktadır. Bu sitenin en ilginç özelliği danışma bölümünden bilgi istenilmesi için öncelikle belirttikleri İş Bankası Mithatpaşa Şubesine para yatırılma zorunluluğudur. Yani siteyi ziyaret eden vatandaş bilgi almak isterse önce para yatıracak, paranın yatırdığı banka dekont numarasını bildirecek, sonra kendisine istediği hukuki bilgi elektronik posta ile iletilecektir.

İnternet de yer alan bazı hukuk sitelerinde geçen isimlerin, avukatlık yasasında ve meslek kurallarında belirtilmesine rağmen avukatların isimleri ve soy isimleri ile bir ilgisinin olmadığıdır. Bir başka konu ise bürolarda çalışılan, tanıtılmakta yine yasada ve meslek kurallarında yasaklanmasına rağmen uzmanlık alanları belirtilmektedir. Bu alanda Mecelle, Barış Enki Hukuk Bürolarını bir kaç somut örnek olarak verebiliriz. Her üç sitenin, bürolarının isimlerinin Avukatlık Yasası ve Meslek Kurulları uyarınca avukatların isimleriyle ve soy isimleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

T.B.B Disiplin Kurulu Kararı 13.09.1997 T, 1997/97 E, 1997/81 K,

?Avukatların Ortaklık Büroları, kurulan büroların Hukuk Bürosu olma niteliğinde olması nedeniyle HUKUK BÜROSU ibaresi kullanılabilir. Ayrıca birden çok birlikte çalışan Avukatlar öz ve soyadlarının yanında Ortak Avukat Bürosu ibaresini kullanabilirler.?

İstanbul?da faaliyet gösteren ve internet de sitesi olan bir hukuk bürosu diğer sitelerde olduğu gibi öncelikle adresini vermekte benzen biçimde Banka Hesap Numarasını da bildirmektedir. Yine diğer sitelerde görüldüğü gibi çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşların isimleri (Yasaya ve Meslek Kurallarına rağmen) açıklanmaktadır. Benzer sitelerden ayrı olarak Eskişehir, Keşan ve Ankara da takip etmekte oldukları değişik işler için avukat arandığı belirtilmektedir. Bu site meslektaşların önerilerine sitesini açmış ve gelen mesajları sitesinde yayınlamıştır. İlginç olan gelen mesajların tamamına yakınının benzer siteleri olan ve benzer şekilde meslek kurallarını ihlal edenler tarafından gönderilmiş olmasıdır. Yine bu sitede Çalışma Alanları başlığı ile genel çalışma alanları konu başlıklarıyla belirtilmiştir. Konu başlıklarını aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra hukuku, iş hukuku, idare hukuku, kat mülkiyeti oluşturmaktadır.

Arama motorlarında yer alan bazı hukuk veya avukatlık bürolarının sitelerinin veya web sayfalarının isimlerinin Türkçe olmalarına, adreslerini Türkiye de göstermelerine rağmen, sitedeki tanıtımlarının Almanca ve İngilizce olarak düzenlendiği, büroda görevli avukatların tanıtıldığı, uzmanlık alanlarının gösterildiği görülmektedir.

Avukatlık Meslek Kuralları reklam yasağı bölümü irdelenirken özellikle emekli yargıç ibaresinin kullanılmasının sakıncaları, böylesi bir durumun kuralların ve yasanın ihlali olduğu belirtilmektedir. Böylesi bir konu hukukumuzda ve özellikle Kıta Avrupası?nda ödünsüz uygulanırken neden hala böylesi bir tanımlamaya gereksinim duyulduğu anlaşılamaz. İstanbul Teşvikiye?de faaliyet gösteren Hukuk Bürosu, bir avukatın ismiyle anılmaktadır. Büroya ismini veren Avukat çalıştığı kurum, şirket, banka, televizyon kuruluşlarından bahsetmekte, geçmişte askeri savcılık görevinde bulunduğunu belirtmektedir. Büronun tanıtıldığı başka bir sayfada avukatlıkla ilgisi olmayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında müdürlük yapmış kişilerden bahsedilmektedir. Ayrıca kamuoyunun yakından tanıdığı, bir çok kurum ve kuruluşta, bankalarda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmış bir kişiden bahsedilmektedir. Bir avukat bürosunda bu nitelikte kişilerin çalışması ve bu çalışmanın duyurulmasının mantığı anlaşılamamıştır. Böylesi bir olayda, Avukatlık Meslek Kuralları 7. Madde de yer alan AVUKAT SALT ÜN KAZANMAYA YÖNELİK HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMALIDIR kuralının ihlal edilmeyen tarafı var mıdır ?... Diye insan acı acı düşünmektedir.

T.B.B Disiplin Kurulu Kararı 05.02.1994 T, 1994/8 E, 1994/10 K

?Şikayetli Avukatın ?Avukat? unvanı ile birlikte ?.......... Eski Belediye Başkanı? sıfatını, büyük ölçülerde renkli fotoğrafını. Büro ve ev telefonlarını içeren, 1993 yılına ait bir takvim bastırarak dağıttığı, dosyadaki kanıtlar ve şikayetlinin kabulü ile sabittir. Avukat, dağıttığı takvimin iş sağlama ve reklam amacına yönelik olmayıp, ?Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bir hediye olduğunu ?savunmuştur. Avukat, yasal propaganda süresi içerisinde Avukat unvanı ile siyasal amaçlı tanıtım yapabilir. Bu süre başlamadan, aday olduğu belirlenmeden, unvanını kullanarak kendisine ün kazandırmaya yönelik davranışlardan kaçınmak zorundadır.?

Bu araştırma yapılırken en ilginç olanı kuşkusuz akademik kariyeri olan, üniversitelerde öğretim üyesi olarak göreve devam eden hukukçuların kendi büroları adına açmış bulundukları hukuk sitesidir. Ankara?da bulunan hukuk sitesi iki üniversite öğretim üyesinin oluşturduğu hukuk bürosunu tanıtmaktadır. Büroya kayıtlı iki öğretim üyesinin her ikisi de akademik görevlerine halen devam etmektedirler. Sitede uzmanlık alanları belirtilmekte çalıştıkları ve halen çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşlardan bahsedilmektedir. Büroda görev yapan öğretim üyesi avukatın çalıştığı alanlarla ilgili somut olarak ?kendisi T.C. Turizm Bankası A.S., Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ve T. İş Bankası A.Ş. de Baş Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış, Türkiye Bankalar Birliği'nin de çeşitli eğitim faaliyetlerine katılmıştır? denmektedir. Sitenin bir ilginç özeliği de danışmanlar olarak bazı öğretim üyelerinin sitede yer almış olmasıdır. Danışmanlardan birisi ülkemiz hukuk öğretisinin temel taşlarından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Dekanıdır. Sitede danışman olarak tanıtılan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesinden ?Vakıflar Bankası Hukuk Danışmanı olarak da çalışmış ve çeşitli hakem Mahkemelerinde Başkan veya üye olarak görev yapmış olup....? denilmektedir. Böyle bir sitenin böylesi tanıtımı ve sitede danışman olarak yer alan Hukuk Fakültesi Dekanının özellikle akademik konumları da değerlendirilerek, Avukatlık Hukukuna ne derece uygun olduğu mutlaka tartışılmalıdır. Bu değerli öğretim üyelerinin Kıta Avrupası?nın Mahkemeleri, Yasaları ve Meslek Kuralları ile katıksız uyduğu ve uyguladığı reklam yasağını nasıl böylesi değerlendirdikleri anlaşılamamıştır.

T.B.B Disiplin Kurulu Kararı 12.11.1975 T, 1975/58 E, 1975/61 K

?Emekli Hakim sıfatının kullanılması, karşı yanda tecrübe ve bilginlik fikri uyandırmak isteğinin ifadesidir. Bu sıfatın kullanılması, karşı tarafta olumlu veya olumsuz netice oluşturabilir. Bu sıfatı kullananın gerçek kasdı kendisinin ayrıcalığının bulunduğunu ifade etmektir.?

C. MESLEK KURALLARINA UYGUN WEB SAYFASI YA DA SİTE HAZIRLANABİLİRMİ ?

Avukatların internet de açtıkları hukuk sitelerinden sevimli ve işlerliği olanlardan bahsetmekte bu iletişimin olumlu yapılması halinde yararlarını ortaya koyacaktır.

Bu sitelerden birisi Aydın Barosu Avukatlarından Av.Sait Doğan?ın sitesidir. Av. Sait Doğan Avukatlık Yasasına ve meslek kurallarına büyük ölçüde bağlı kalarak meslektaşlara yardımı amaçlamıştır. Sitede Aydın Barosu tanıtılmaktadır. Hazırlanan bazı bölümlerin içeriği bildirilmiş olup hazırlık aşamasındadır. Hazırlık aşamasında olan bu bölümler fıkralar, ilan panosu, makaleler, hukuk içerikli sözler, meslek anıları, meslek ustaları avukatlık ücret sözleşmelerinden oluşmaktadır. Bu arada bazı mahkemelerin örnek dilekçelerinin de konacağı bildirilmiştir. Böylesi dilekçelerin uygulamada sıkıntılar yarattığı geçmişte görülmüştür. Av. Doğan, top 50 isminde bir bölümde güncel hukuk sitelerini açıklamaktadır.

İzmir Barosu Avukatlarından Av. Emin Özmen ve Av. Çiğdem Özmen?in web sayfaları düzeyli bir anlatımı ve sıcaklığı vermektedir. Meslektaşlarımız düzeyli bir anlatımla özgeçmişlerinden bahsetmekte, İzmir Barosu?nda ve demokratik kitle örgütlerindeki çalışmalarını anlatmaktadırlar. Samimi sitesinde izleyenlere işini, eşini ve futbolu sevdiğini iletiyor. Çocukları 1,5 yaşındaki Deniz sayfaya ayrı bir sevimlilik katmaktadır.

Bir avukat İnternet iletişim dünyasında mesleğin 2500 yıllık onurlu geçmişi ışığında Avukatlık Yasasına ve Meslek Kurallarına uygun nasıl bir site yapabilir denilirse, bir çok örnek olmasına rağmen içlerinde en güzel olanı Trabzon ilimizden gelmektedir. Av. Hakan Orhan alçak gönüllü sitesi ile tüm meslektaşlarına yardımcı, İl Barolarına ve hatta Türkiye Barolar Birliğine bile örnek gösterilecek nitelikte bir site hazırlamıştır. İşlerliğini açıklamaya çalışacağımız sitede Av. Hakan Orhan?ın Trabzonlu olduğu ancak Trabzon hakkında verdiği bilgilerle ve şehri tanıtımıyla anlaşılabilmektedir. Değerli meslektaşımızın hazırladığı bu güzel hukuk sitesinde kendisinin gerçek yada elektronik adresi, telefon numarası dahi bulunmamaktadır.

Av. Hakan Orhan?ın sitesinde icra formları, icra yazışma örnek müzekkereleri, Türkiye?nin tüm il ve ilçelerinin telefon ve fakslarını kapsayan adliye rehberi, Adli Tıp Kurumlarının Telefonlarını kapsayan Adli Tıp Rehberi, yıllara göre Merkez Bankası reeskont faiz oranları ve döviz kurları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Antlaşmalar (Uluslararası yapılan 36 anlaşma metni yer almaktadır), İkili Antlaşmalar (Bu bölümde başka devletlerle karşılıklı yapılan onlarca anlaşma ve metinleri yer almaktadır), Avukatlık Meslek Kuralları, İl Baroları ve telefon numaraları bulunmaktadır.

Anadolu?nun bu şirin ilindeki bir meslektaşımızın hazırladığı böylesi güzel sitede Av. Hakan Orhan kendisinden tek kelime ile bahsetmemektedir. İşinin büyüklüğünü, müvekkil şirketleri bankaları, medya kuruluşlarını anlatmamakta, yanında çalıştırdığı sekreter, şoför, güvenlik elamanı yada banka genel müdürlüğü yapmış kişileri tanıtmamaktadır. Mesleğin tarihsel sorumluluğu ve inkar edilemeyecek onurunun bilincinde amacı hukuka, meslektaşlarına hizmettir.

Aydın?dan Av. Sait, İzmir?den Av. Emin, Trabzon?dan Av. Hakan olduğu sürece avukatlar internette de mesleğe, hukuka en yakışanı bulacaklar ve onurla sergileyeceklerdir.

D. SONUÇ:

Olumsuz ve olumlu taraflarıyla internette ki Avukatlık Büroları veya hukuk siteleri çağın bir gerçeğidir. Bu sitelerin veya web sayfalarının tek kaynaktan taranması ve denetlenmesi ve hatta yönlendirilmesi gerekmektedir. Avukatların üst meslek örgütü olan Türkiye Barolar Birliği bu konuda ayrıntılı bir çalışma yaparak Avukatların internette açacakları sitelerde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini süratle düzenlemelidir. Hukuk bürolarının İnternette yer alan sitelerinin reklam yasağını ihlalinin neticelerini en anlamlı İsviçre Federal Mahkemesi, ceza kararı gerekçesinde açıklamıştır.

?Avukatlar, adaletin yardımcısıdır. Gürültülü, gösterişli ve ticari bir reklam yalnız onlara zarar vermekle kalmaz, adaletin itibarını ve dolayısıyla devletin asıl kurumlarından birini zedeler?

Özellikle Avukat olmayan, hukukçu kimliği bile bulunmayan bazı kişilerin açmış oldukları sitede bilgi vermeleri insanları ve toplumu yanlış yönlendirmeleri açıkça suçtur. Kovuşturulmalı ve yargılanmalıdır. Özelikle bu konuda avukatların, Baroların, Türkiye Barolar Birliğinin gerekli incelemeleri yaparak Avukat olmayan kişilerin internette açtıkları siteleri Cumhuriyet Savcılıklarına ihbar etmeleri bir görevdir. Onlarca örneklemelerle anlatılan hukuk sitelerinin kendi haline bırakılması yada bu alandaki düzenlemeleri yetkisiz kişi ve kuruluşlara bırakmak avukatlık mesleğinde telafisi olanaksız zararlara neden olacaktır.

Av.Adil Giray ÇELiK

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...