Jump to content

Taberi Tefsiri İnfitar Suresi


serbest
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İnfitar Suresi

İnfitar Suresi on dokuz âyettir ve Medine´de,nazil olmuştur. Cabir b. Abdullah diyor ki:

 

 

"Muaz b. Cebel, arkadaşlarına yatsı namazını kıldırdı. Namazını uzattı. Bunun üzerine Resulullah Muaza"Ey Muaz sen insanları fitneye mi düşürecek­sin. Ey Muaz, sen insanları fitneye mi düşüreceksin Sebbihisme Rabbikelalâ (A´lâ Suresi) Vedduha (Dulıa suresi) ve İzessemâün Fatarat (İnfitar suresi)ni ne­rede bıraktın (Bunları okusan yetiniz miydi )"[1] buyurdu.[2]

 

 

 

 

 

 

Rahman ve Rahim olan Allanın adıyla.

 

 

 

 

 

 

1- Gök yarıldığı zaman,

 

 

2-Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman,

 

 

3- Denizler fışkırt ildiği zaman,

 

 

4- Kabirlerin içinde olanlar dışına çıkarıldığı zaman,

 

 

5- Her nefis neyi yaptığını neyi de ertelediğini bilecektir.

 

 

 

 

 

 

Âyette geçen "Denizler fışkirtılacaktır." ifadesi Abdullah b. Abbas tara­fından "Birbirlerine karışacaklardır." Şeklinde, Katade tarafından "Suyu tatlı olan denizler suyu tuzlu olanlara karışacaktır." şeklinde, Hasan-ı Basri tarafın­dan "Birbirlerine karışıp suları yok olacaktır." şeklinde, Kelbî tarafından ise "Fışkırıp dolacaklardır." şeklinde izah edilmiştir.

 

 

Âyette geçen "Her nefis neyi yaptığını neyi de ertelediğini bilecektir." ifadesi Kurezi tarafından "Herkes kıyametin koptuğu günde o gün için kendisi­ne fayda verecek ne gibi salih amelleri işlediğini ve ölümünden sonra ne gibi amellerin yapılmasına sebep olduğunu bilecektir." şeklinde izah edilmiştir. Ta-beri de bu görüşü tercih etmiştir.

 

 

İkrime, Abdullah b. Abbas, Katade ve İbn-i Zeyd ise bu âyeti şu şekilde izah etmişlerdir: "İnsan, kıyametin koptuğu gün, kendisine farz kılınan hangi amelleri işlediğini ve hangi amelleri de işlemeyip terkettiğini bilmiş olacaktır."

 

 

Diğer bir kısım âlimler ise bu âyeti: "Her nefis işlediği hayır ve şerri ve işlemediği hayır ve şerri bilecektir." şeklinde izah etmişlerdir.[3]

 

 

 

 

 

 

6-8- Ey insan, seni yaratan, düzgün bir şekle koyan, mütenasip kılan ve dilediği şekilde terkip eden o cömert rabbinc karşı seni aldatan nedir

 

 

 

 

 

 

Allah teala insanı bir damla sudan, güzel veya çirkin olmak üzere yaratır ve dilediği şekle koyar.

 

 

Ebu Salih, tkrime ve İsmail bu ayeti izah ederken şöyle demişlerdir: "Al­lah, insanın aslı olan meniyi, köpek, eşek, domuz, maymun gibi çirkin şekilli hayvnalar gibi yaratmaya da kadirdir. Fakat onun lütfü büyük olduğundan insa­nı güzel ve düzgün bir şekilde yaratmıştır.

 

 

Mücahid diyor ki: "Allah insanı dilediği şekilde meydana getirir. Dilerse anasına dilerse babasına benzetir. Dilerse dayısına dilerse amcasına benzetir."

 

 

Bu hususta Ebu Rebah, Resulullahın kendisiyle şöyle konuştuğunu riva­yet ediyor: (Resululhıh ona sormuş ki)

 

 

-Neyin doğdu

 

 

-Ey Allahın Resulü, neyim doğabilir ki Ya oğlum olur ya da kızım.

 

 

-Kime benziyor

 

 

-Ey Allahın resulü, kime benzeyebilir ki Ya babasına benzer ya da ana­sına. (Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki

 

 

-İşte burada dur. Öyle deme. Zira meni anne rahminde karar kılınca Al­lah, onunla Âdem arasındaki bütün soy bağını ortaya koyar. (Onu onlardan biri­ne benzetir) Sen, Allahın kitabındaki; "O, insanı dilediği şekilde terkip eder." âyetini okumadın mı "[4]

 

 

 

 

 

 

9- Hayır, hayır doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.

 

 

10-11- Üzerinizde sizi koruyan, yaptıklarnızı yazan şerefli melekler vardır.

 

 

12- Onlar yaptıklarınızı bilirler.

 

 

 

 

 

 

Ey kâfirler, mesele sizin iddia ettiğiniz gibi değildir. Sizler, Allahtan baş­kasına kulluk etmekte haklı değildiniz. Bilakis sizler hesap ve cezanın gerçekle­şeceği kıyamet gününü yalanlıyordunuz. Sizin üzerinizde sizi denetleyen, yaptı­ğınız amelleri hesaplayan ve işlediklerinizi yazan şerefli melekler vardır. O me­lekler vardır. O melekler sizin işlediğiniz hayın da bilirler şerri de. Hiçbir ame­liniz onların bilgisi dışında değildir.

 

 

Âyet-i kerimede geçen"Din" kelimesi Mücalıid ve Katade tarafından "Ce­za" anlamında izah edilmiştir.[5]

 

 

 

 

 

 

13- İyilikte bulunanlar hiç şüphesiz büyük bir nimet içindedirler.

 

 

14- Kâfirler ise cehennemdedirler.

 

 

15- Ceza günü oraya gireceklerdir.

 

 

16- Oradan ayrılamayacaklardır.

 

 

17- Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin

 

 

18- Evet, ceza gününün ne olduğunu, sen nereden bileceksin

 

 

19- O gün kimse kimseye bir fayda sağlayamaz. O gün emir Allahındır.

 

 

 

 

 

 

Şüphesiz ki Allahın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınan takva sahibi müminler cennetin nimetleri içinde olacaklardır. Rablerini inkar eden gü­nahkarlar ise cehennemin içinde olacaklardır. Onlar cehenneme suçların ceza­landığı gün girecklerdir. O suçlular cehennemden asla çıkamayacaklar oradan kaybolmayacaklardır da. Ey Muhammed, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin Sonra o günün ne olduğunu sana ne bildirecektir İşte o gün hiçbir kimse diğer birine bir fayda sağlayamayacaktır. Halbuki dünyada iken birbirlerini savunuyorlar ve birbirlerine bazı menfaatler sağlamaya çalışı­yorlardı. O günde emir ancak Allahındır. Yaratıklarımdan.hiçbirinin birşey söy­lemeye yetkileri yoktur.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] Nesei, K.el-İftitah,bab:70.

 

 

[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/27.

 

 

[3] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/28.

 

 

[4] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/29.

 

 

[5] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/30.

 

 

[6] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 9/31. -

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...