Jump to content

Gazel / Ahi


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

1. Döne döne üstüme peymâneler kan ağlasın

Yana yana hâlime şem’-i şebistân ağlasın

2. Dest-mâlin gözleri yaşıyla gömgök su edip

Ol bahâr-ı hüsne karşı ebr-i bârân ağlasın

3. Bunca demlerdir onu hûn-ı ciğerle beslerim.

Kanlar ağlarsa benimçin çeşm-i giryân ağlasın

4. Ben yetimin acıyıp ağlarsa kanlı yaşma

Bahr-i Kulzüm acısın deryâ-yı Ummân ağlasın

5. Ağlamakla Âhî gözden çıktı ey pîr-i hıred

Demdir ağlarsa yetîm oldu ol oğlan ağlasın

 

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

 

 

1. Kadehler döne döne üstüme kan ağlasın. Gece­leyin yatak odasını aydınlatan mum yana yana halime ağlasın.

İçki meclislerinde bulunanların kadehlerine dö­külen şarap, rengi dolayısıyla kanlı gözyaşlarına benze­tilmekte ve yine mumun yanarken eriyen ve akan dam­lalarıyla da gözyaşı arasında bir benzerlik kurulmakta­dır.

 

 

2. Yağmur bulutu göz yaşları ile mendilini sırıl­sıklam yapıp o baharı andıran güzelliğe ağlasın.

3. Bunca zamandır onu, ciğer kanıyla besliyo­rum. Benim için ağlayacaksa gözyaşı döken göz ağlasın.

4. Ben yetimin kanlı gözyaşlarına acıyıp ağlarsa, Kızıldeniz ağlasın, okyanus ağlasın.

5. Ey yaşlı bilge! Âhî ağlaya ağlaya gözlerinden oldu (itibardan düştü), O oğlan yetimdir; ağlarsa yeridir, ağlasın.

 

 

 

Divan şairleri farklı şekillerde yorumlanacak tarzda şiir söylemeyi severler. Bu beyit bunun örnekle­rindendir. Babasının ölümü üzerine annesinin bir başka­sıyla evlenmesine içerleyen ve memleketini terk ederek İstanbul’a gelen şair, kendisini yetim olarak nitelemiş olabilir. (Dördüncü beyit de bu şekilde yorumlanabilir.) Bu takdirde “pîr-i hıred” diye kendi babasına seslen­mektedir. “Gözden çıkmak” ifadesi hem kör olmak hem de itibardan düşmek anlamlarına gelir. Oğlan kelimesi ise gözbebeği demektir. Gözbebeği yetim olarak düşünülmüştür, çünkü göz ölmüştür. Yetim kalan gözbebeği ağlamaktadır. Ayrıca beyitte oğluna duyduğu hasret dolayısıyla ağlamaktan gözleri kör olan Hz. Yakub’a da işaret vardır. Bu durumda, kendisini kıskanan kardeşleri yüzünden küçük bir çocuk iken babasından ve aile oca­ğından ayrı kalan Hz. Yusuf bir yetim olarak düşünül­müş, onun yaşlı babası da ihtiyar bilge olarak anılmıştır. “Demdir” sözü de ağlasa yeridir, ağlama zamanıdır an­lamlarına gelmekle birlikte, döktüğü gözyaşı kandır, şeklinde de yorumlanabilir.

 

 

 

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELER

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Gazel (Âşıkın Gönlü Sınıktır Ahd ü Peymânı Dürüst)

   Âşıkın gönlü sınıktır ahd ü peymânı dürüst Zâhidin olmaz saçın küfrünsüz îmânı dürüst   Tîr-i gamzen merhem urmuştur dil-i mecrûhuma Acıdığım bu ki kalmaz dilde peykânı dürüst   Çözse miskin dâmen-i zülfün arûs-i hüsn-i dost Kalmaya bir nâfe-i Çînin girîbânı dürüst   Mest oluptur çeşm ü ebrûnun hayâlinden imâm K'okumaz mihrâbda bir harf-i Kur'anı dürüst   Diş bilermiş lâ'line yârın rakîb-i seng-dil Varsın ögütsün eğer kalırsa dendânı dürüst   Gül yüzünde hatt-ı

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Gazel (Aç Âlnın ki Ay Yüzüne Gün Gulâm Ola)

   Aç âlnın ki ay yüzüne gün gulâm ola Çöz zülüfün ki hil'at-i hüsnün tamâm ola   Ka'be kapın safâsına lebbeyk uranların Beyt-ül-Harâma sa'yi var ise harâm ola   Kaddin kıyâmetin görüben cân verenlere Tûbâ budağı gölgelerinde makâm ola   Fürkat düninde dün gece tenhâ vü zâr idim Hoş hem-dem oldu yâr-ı gamın müstedâm ola   Baktın bana deyu gözümü gark-ı hun eder İnsâna bundan özge nice intikâm ola   Zülfün hayâli canımı yaksa aceb değil Âdet durur ki şem' yakarl

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Gazel (Gönlüm Esîr-i Çâh-ı Zenahdân Olup Gider)Ahmet Paşa

   Gönlüm esîr-i çâh-ı zenahdân olup gider Bî-çâre neylesün yiri zindân olup gider   Gün yüzlüler hevâsına düşen bulut gibi Yile virüp karârını giryân olup gider   Zülfün misâfir itse beni ta’n değül ki müşg Çinden bu cevr ile ciğeri kan olup gider   Sünbül saçun seher yili seyrân idüp gelür Reyhân hatun kohusına hayrân olup gider   Ol şem‛-i cem‛ giceleri ağlatmağa beni Meclislere rakîb ile handân olup gider   Çevgân salarsa turralarun top yirine ger Yüz baş ayakda her yana galtân

   , Yer: Divan Edebiyatı

×
×
 • Yeni Oluştur...