Jump to content

Surhubad Duası Orijinal


Perina

Önerilen Mesajlar

[h=3]1. Surhubad Duası Ne İçin Okunur?[/h]

Evet, önce ne için okunduğunu analiz edelim bu duanın. Dua, çevirgel döngel duasında olduğu gibi, özellikle giden sevgilinin geri dönmesi ve aradaki aşk ve muhabbetin yeniden hasıl olması amacıyla okunur. Aynı zamanda duanın aşk ve muhabbet celbi için (yani birini kendine aşık etmek için) okunduğunu da biliyoruz. Bunun dışında bir bela ve musibetten kurtulmak amacıyla da okunabilir.

 

2. Surhubad Duasında Geçen Surhubad Ne Anlama Gelir?

 

Burada sıkça kullanılan tabir "üskün uhruç ya Surhubad!" şeklindedir. Ve bu ifadenin de Arapçada şu anlama geldiğini biliyoruz:

 

"Ey Surhubad! Artık sakinleş ve çık git. Yatış ve terk et."

 

Bu ifadelerden yola çıkacak olursak, duanın aşk acısı ve gönül yarası gibi bir acının def edilmesi için okunduğunu da herhangi bir musibetin defi için okunduğunu da rahatlıkla dillendirebiliriz.

 

 

[h=4]3. Surhubad Duası Nasıl Tatbik Edilir?[/h]

Şimdi Surhubad Duasının uygulama tarzını ele alalım. Duanın 1. şekli şöyle: (Parantez içindeki açıklamalar bana aittir, bu açıklamalarla duanın biraz daha anlaşılır olmasını istedim.)

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Bismillahi'l-azimi ve billahilkerim üskün ya sürhubad. Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya sürhubad. (Ya surhubad, Yüce Allah'ın ve mübarek besmelenin hakkı için, Allah'ın safi kulu Adem hürmeti için sakinleş ve terk et.)

 

Ve bihakkı Nuh neciyullah hürmeti için üskün uhruç ya surhubad! Bihakki Şit nebiyullah hürmet için üskün uhruç ya sürhubad. (Nuh Peygamber'in ve Şit Nebi'nin yüzü suyu hürmeti adına dışarı çık ve sakinleş artık.)

 

Ve bihakki Tevrat-i Musa aleyhisselam (Musa Peygambere gönderilen Tevrat hakkı için) hürmeti için üskün ya sürhubad.

 

Ve bihakki İncil-i İsa aleyhisselam (İsa Peygambere indirilen İncil hürmetine) hürmeti için üskün ya sürhubad.

 

Ve bihakki Furkan-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselam uhruç ya sürhubad. (Hazret-i Muhammed'e (sav) indirilen kutsal kitap Kuran için)

 

Ve bihakki yüzyirmidörtbin Peygamberler hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad. (Bir rivayete göre dünyadaki değişik halklara 124.000 peygamer gönderilmiştir.)

 

Üç yüz on üç mürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.

 

Ve Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail (4 büyük melek) hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad!

 

Levh ü kalem ve on sekiz bin alem (Allah'ın ilk yarattığı kavramlardan ikisinin levh ve kalem olduğu söylenir ve rivayetlere göre evrende on sekiz bin alem vardır, bütün bunların hürmetine) hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad.

 

Ve sekiz uçmak (uçmak, cennet anlamındadır ve bilindiği gibi 8 cennet vardır) ve yedi tamu (tamu ise cehennem manasına gelir ve 7 cehennem vardır) aleyhisselam hürmeti için sürhubad.

 

Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad. (Arş ve kürsi, Allah'ın bulunduğu soyut ve manevi makamlardır, onların hatırına deniliyor.)

 

Ay, gün ve yağmur ve kar hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.

 

Ve Medine'de yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkiçin üskün uhruc ya sürhubad.

 

Beytü'l-mamur (melekler için inşa edildiği rivayet edilen göksel tapınak) ve beytü'l-mukaddes (Beytullah da denilen Kabe) hürmeti hakkiçin üskun ya sürhubad.

 

Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa 'nın Kur'an nuru hürmeti Hakkiçin uhruç ya sürhubad.

 

Billahil'azimi hakkiçin uhruç ya sürhubad.

 

Felekin Hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan

mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya sürhubad hazihi Kelamullah hürmeti hakkiçin uhruç ya sürhubad. (Bu kısımdaki Arapça ifadelerde de bazı kutsal kavramlar ve özellikle Kelamullah denilen Kuran hürmetine dua ediliyor.)

 

Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet (bilindiği gibi Kuran'ın ayet sayısı 6666 olarak ifade edilir) hakkiçin üskün ya sürhubad.

 

Üç yüz altmış altı arşı azime kelamullah hürmeti hakkiçin üskün ya sürhubad.

 

Sel isen üskün ya sürhubad. (Doğal afetlerden sel. Veya sele sebep olan peri)

 

Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesselem perilerinden isen uhruç ya sürhubad.

 

Ve Seyyid Ahmed-i Kebir perilerinden isen uhruç ya sürhubad.

 

Ve Süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya sürhubad. (Süleyman peygamberin cin ve perilere boyun eğdirdiğini yine Kuran'dan öğreniyoruz.)

 

Kaf Dağı devleri perilerinden isen uhruç ya sürhubad.

 

Pınar başında ve ayağında ve ağaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve değirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya sürhubad. (İsmi geçen yerlerde genellikle cin ve perilerin yaşadığı rivayet edilir.)

 

Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya sürhubad. Baş ağrısında isen üskün ya sürhubad.

 

Esrigolardan gelen feriştelerden (meleklere verilen diğer isimler) isen uhruç ya sürhubad.

 

Ve bel ağrısında isen uhruç ya sürhubad.

 

Ve bilmediğim marazlardan (illetlerden, hastalıklardan) isen uhruç ya sürhubad.

 

Ve cümle melik sadatın marazlarını tutsun. (Bütün melikler ve seyyitlerin tüm hastalıkları seni tutsun.)

 

Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senin üzerine olsun!

 

Bunu komazsan vazgelmezsen (vazgeçmez ve yakamdan düşmezsen) merdutlardan (kovulmuş ve kınanmış olanlardan, meleklerin hocası olan şeytan gibi kovulmuşlardan) olasın.

 

Eğer bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin. (Bundan böyle kimseye zarar verme)

 

Eğer bir dahi tutarsın yetmiş iki milletin ahı seni bitürsün üskün uhruc ya Sürhubad. (Bunu bir daha yaparsan 72 milletin; yani tüm dünya insanlarının ahı seni tutsun, artık vazgeç ve sakinleş, düş yakamdan ey surhubad)

 

Peki nasıl okunmalı? Şöyle ki:

 

Mümkünse gusül abdesti, değilse normal abdest alınıp iki rekatlık bir namaz kılınır. Ardından çevirgel döngel duası okunur. Onun ardından da bu dua (yukarıda yazdığım şekliyle) okunur.

 

 

Evet, yukarıda yazdığım şekli, bu duanın 1. ve en bilinen şekli idi. Bir de 2. şekli var ki burada da Allah'ın esması (güzel isimleri, esma-yı hüsnası) devreye girer.

 

 

[h=4]Surhubad Duasının 2. Versiyonu[/h]

Surhubad duasının bu versiyonunda ise, yine abdest alınır ve ardından namaz eda edilir. Namaz bitiminde ise eller semaya açılır ve şu esmaların her biri 99'ar defa okunur:

 

Ya Halim, Ya Hakim, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Sübhan, Ya Kadir, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Aziz.

 

Bu dokuz esmanın her biri sırasıyla 99 kez okunur ve sonra şu dua okunmaya başlanır:

 

Allah'ım, senin Mukallibü'l-Kulub (kalpleri evirip çeviren zat) olduğunu biliyorum. Hani peygamber Efendimiz (sav) senden bir dilekte bulunacağı zaman söyle dermiş ya: Ey Mukallibü'l-Kulub, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

 

Ben de o yüce peygamberin sünnetine uyarak benzer şekilde dua etmek istiyorum sana. Ey Kalpleri Evirip Çeviren Allah'ım! Benim kalbimdeki aşk ateşini nasıl yaktıysan onun kalbinde de aynı çerağı yak. Onun kalbini de benim için yak, tutuştur. Aşkın ve sevdanın kutsallığını ona da bildir.

 

Sen istemezsen bir yaprağın bile kımıldamayacağını bildiriyorsun Kur'an-ı Kerim'de. Ne olur, onun kalbini de bana kilitle ve başka yöne kımıldatma! Sen, kişi ile kalbinin arasına girip ona her istediğini yaptıracağını ifade buyuruyorsun. Benim için de onun kalbini bana bağlar mısın?"

 

Evet, Surhubad Duasının ikinci şekli, böyle. Ancak burada önemli olanın esma-yı hüsna olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Zira Allah'ın esmasının şifa ve rahmet dolu olduğunu biliyoruz.

 

 

alıntı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...