Jump to content

İbn i Arabi Çakra


Önerilen Mesajlar

Çünkü zikirler çok güçlü hassas ruhlarda anında tecelli gösterebiliyor.

Çünkü insanda başka bir bilinç başka bir ruh uyanıyor.

Çünkü boyutlar arası geçiş kapıları açılıyor.

Çünkü açılan kapılardan geçişler sağlanıyor.

Çünkü astral seyehat yapabiliyor insan.

Bu geçişlerde bir çok varlıklarla karşılaşıyor insan.

Çünkü bedene, arza ve semaya çok güçlü rezonanslar yayılıyor.

Çünkü bedene dönük şehevi yaşam tarzına girebilir insan.

Çünkü hayvani bir yaşantıya dönük yaşayabilir insan.

Çünkü haddi aşıp firavunlaşabilir insan .

Ve bunlar gibi daha pek çok şeyler var .

 

Aslında ana çakra 2 tane dir.

Kök çakrası ve kalp çakrası

Kök çakrasından kalp çakrasına kadar olan çakralar kök çakrasının üst oktavlarıdır.

Kalp Çakrasından yukarı olan çakralar ise kalp çakrasının üst oktavlarıdır.

 

Konu aslında çok geniş ben bu kadarla yetiniyorum.

 

teşekkürler mina

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
devrikcumle
M. Arabî nin neredeyse tüm kitapları elimde var ama hiç birinde çakralar konusu yok.

7 güne has günlere özel zikrler var heralde onlarla benzeştirimiş.

Ayrıca İslâmi kaynaklarda çakralar mevzusunu anlatan alîm varmı?.

Sağdan soldan duyduğunuz needüğü belirsiz ve Cin isimlerine benzer kelimeleride zikr etmeyin...

 

 

 

Muhyiddin Arabi Kuddise Sırrıhül Aziz hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsan küçük bir alemdir. Kainat ise bir bütündür. Küçük alemi meydana getiren insan bütünün bir parçasıdır. İnsanın burnunun deliklerinin sağ tarafı Güneş, sol tarafı ise Kamer içindir. Bu öyle enteresan bir hadisedirki, bunlar birbiriyle tamamen zıt oldukları halde, bazen solundan, bazen sağından, bazende ikisindende nefes alır. Bir kişinin üzerine hararet galip gelse, burnunun sağ tarafını Pamuk ile kapatsın. Sol tarafı ise aksinedir.

Bir kimse Alemi Ğaybe ulşmak istese daima burnuna bakıp, kalbi ile Allah c.c. ismi şerifini zikretsin. Sıfatı şu şekildedir: Bu hal Mürakebe-i basardır. (Kalb gözüyle iç alemine bakarak kendinden geçmek) .

Eğer, burçlardaki haleti kalbi (Kalb hali) bilmek istersen: Kendini karanlık bir odaya kapadıp, bu hal üzere meşgul ol. İsticabe-i duayı (Dua nın Allah tarafından kabül olması) dahi Rukiyyatı, (Efsun) Tılsımat ın ve Esma nın tesir vaktini kalbin müşahede edip, tecrübe ile sahih olursa murat ettiğin şeyi buldun demektir. Eğer bu halet olmazsa, o kişi için, bu yedi eşkali bir beyaz levha üzerine nakş edip, sonra bu levhaya bakması lazımdır.

Bir kimseye bir nüsha veya bir dua yazıp vereceksen, bu kelimeyi ya yazı ile yahut söz ile veyahutta mana (İçyüz) ile yapmadıkça tesir etmez. Nitekim bizim yanımızda bunlar ismi A’zamdır. Zira bunların her birisinin birer manası vardır ve biz bunları her zaman zikrederiz .

Birinci kelime: هُوَّمٍ (Hüvvemin) olup, manasıيَارَبِّ (Ya Rabbi) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri ise Makattır. Esas rengi siyahtır. Bizim yanımızda ise Kızıl Altın renginde olup, Zühal menzilindedir. Yerinde bu suret ile düşünüp, gözün ile bakıp, kalbin ilede Hüvvemin ismine meşgul ol. (Zikret ).

İkinci kelime:اُوَّمٍ ( Üvvemin ) olup, manası يَاقَدِيمُ (Ya Kadimü) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri makat ile hayalar arasındadır. Bunda Ateş olup, Müşteri menzilindedir. Bir kimse yerinde bunu şekli ile düşünüp, kalbi ilede Üvvemin i zikir ederse düşmanları boyun eğip dost olur. Şayet dost olmazlarsa helak olurlar. Dostları bile o kişiden korkarlar. Belkide bütün insanlar korkar.

Üçüncü kelime: رَهِينْ( Rahin )olup, manası: يَاخَالِقُ (Ya Haliku ) demektir. Şekli ise budur: Bu cömertlikler ve iyilikler ismidir. Bunun yeri göbek olup, asıl rengi Sarı Altın gibidir. Merih menzilindedir. Yerinde bu şekli üzerine düşünüp, kalbi ile Rahin ismini zikir eden kimse uzaktan sesler işitir ve bir saatte çok uzun yol alır. Bu kişi sihir yapılmış veya sara hastalığına tutulmuş olan hastaya nazar etse, hasta o anda Allah Teala nın izniyle iyileşir .

Dördüncü kelime: بُدِينْ نَشْرِينْ (Budin Neşrin) olup,

Manaları يَاكَرِيمْ يَارَحِيمْ ( Ya Kerim Ya Rahim ) demektir. Şekli ise budur: Bunun yeri Kalbtir. Esas rengi sarıya dönük kırmızıdır. Lakin bunda göz kamaştıran Şimşek olup Güneş menzilindedir. Yerinde bu şekil üzerine düşünüp, kalbi ile Budin Neşrin isimlerini zikir eden kimsenin erkekler kölesi, kadınlarda cariyesi olur. Bu isimleri zikir eden kimse, Melaike nin ve Cin lerin seslerini işitir, hatta gizli sırlar keşf olunur.

Beşinci kelime: بُلْئِىٍّ (Buliyyin) olup, manası budur:

 

يَامُسَخَّرَ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَافِيهِمَا

 

 

Ya musahharas semavati vel ardı ve ma fihima

Şekli ise budur : Bunun yeri Boğaz dır. Esas rengi Beyaz dır. Lakin bunda Ateş olup Zühre menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, Kalbi ile Buliyyin ismini zikir eden kimsede güzel yaşantı hasıl olur. Her gören kişi onu çok sever, her yerdede saygı ve hürmet görür.

Altıncı kelime: كَمَا يُرْمٍ( Kema yürmin ) olup, manası يَاعَلِيمُ (Ya Alimü) ismidir. Şekli ise budur Bunun yeri Alın dır. Nur gibi olup, bunun nuru Utarid menzilin- dedir. Yerinde bu şekliyle düşünüp, kalbi ile Kema yürmin ismini zikir eden kimseye her şeyi bilme sırrı verilir. Kendisine Cin ler hizmetçi olur .

Yedinci kelime: هَنْشَارٍ ( Henşarin ) olup, manası يَامُحْيِى(Ya Muhyi ) ismidir. Şekli ise budur: Bunun yeri Beyin dir. Bunda akıcı Su olup, suyu meni gibidir. Kamer menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, kalbi ile Henşarin ismini zikir eden kişiden Sam yeli çıkar ve bütün hastalıklar zail olur. Bu kişi düşmanını veya bir zalimi yok etmek isterse, o kişinin şeklini birinci şeklin içerisine, O kişinin ismini ve annesi isminide yedinci şeklin içerisine yazsın. Tertip (Sıra üzerine fikir etse, (Birinci Esma dan yedinci Esma ya kadar şekillerine bakarak) zikir etse, düşmanı veya zalim, Allah ın izniyle cezasını bulur.

Bir kimse kendi nefsini değiştirerek başka bir canlının şekline girmek isterse, (Zira kuvveti Cin e döner) şöyle yapması gerekir: Cimayı terk edip, alnının sağ tarafında Güneş in karsını düşünerek, (Dördüncü şekli) başı üzerindede bu şekilleri tevehhüm (Yok olanı var zannetmek) etsin. Altı şeklin kalanı bu şekiller üzerinedir.

Şekiller budur :

 

 

Bu misale Kalb gözüyle bakmalıdır. Bu haleti kadir olduğu kadar elde edersin. Eğer güçlü bir şekilde elde edersen, istediğin ölünün içine girip, onu diri eder ve o ölünün kalıbı ile gezersin . İstediğin zamanda kendi kalıbına dönersin. Ama kelimelerin şekillerini düşünüp, kalb dili ile kelimeleri zikir etmek şartıyla. Anla! İrşad olursun.

 

 

Konu Rahmetli İdris ÇELEBİ hocamızın tercüme ederek yayınladığı ''Uyunel Hakayik'' adlı eserden alıntıdır.Kitapta şekiller mevcuttur.

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
İη¢ιѕєℓ

biz enerji çalışmaları yaparken de her esmaya Ya Rabbi,ya kadimü vs... şeklinde yukarıda verilen sırayla her çakramıza okuyorduk çakra çalışmalarında.ben halen ara ara yaparım.çokta faydasını görürüm.mesela en çok alın çakramda etkilenirim.tepe çakramda olanları yazmıyım :)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
devrikcumle
biz enerji çalışmaları yaparken de her esmaya Ya Rabbi,ya kadimü vs... şeklinde yukarıda verilen sırayla her çakramıza okuyorduk çakra çalışmalarında.ben halen ara ara yaparım.çokta faydasını görürüm.mesela en çok alın çakramda etkilenirim.tepe çakramda olanları yazmıyım :)
ben huvvemin uvvemin vs zikirleri çekiyorum. 4. hafta kalp çakrasındayım budin neşrin zikri. ya kerim ya rahimi de denedim farklı bir çalışma yapıp :) budin neşrin zikrinde enerjiyi daha güçlü hissediyorum :) uçtuğumu hissediyorum görsellik yok henüz :)

 

arayan olursa nirvanadayım:p

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
İη¢ιѕєℓ
ben huvvemin uvvemin vs zikirleri çekiyorum. 4. hafta kalp çakrasındayım budin neşrin zikri. ya kerim ya rahimi de denedim farklı bir çalışma yapıp :) budin neşrin zikrinde enerjiyi daha güçlü hissediyorum :) uçtuğumu hissediyorum görsellik yok henüz :)

 

arayan olursa nirvanadayım:p

ne kadar süre zikrediyorsun ve niyetlenerek mi başlıyorsun.?

üçüncü göze geldiğinde Ya Alimü olarak çekmeni tavsiye ederim...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
devrikcumle
ne kadar süre zikrediyorsun ve niyetlenerek mi başlıyorsun.?

üçüncü göze geldiğinde Ya Alimü olarak çekmeni tavsiye ederim...

 

 

tavsiye nedenini rica etsem :) belli bir rakam ya da süre sınırlaması yapmadım. 20 30 dakika civarı.

 

niyet olarak ta ; allahım tüm yaşamın kaynağı ve pınarı sensin senden ilahi rehberlik ilahi şifa ve ilahi korunma talep ediyorum. teşekkür sevgi ve tam iman ile diyorum:)

 

 

en dikkat edilmesi gereken nokta okuduklarımdan anladığım kadarıyla beyni alfa seviyesine getirmek bunun içinde çalışma öncesi ve sonrası nefes çalışması yapıyorum.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

"YEDİ ESMA-İ ŞERİF

Muhyiddin Arabi Kuddise Sırrıhül Aziz hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsan küçük bir alemdir. Kainat ise bir bütündür. Küçük alemi meydana getiren insan bütünün bir parçasıdır. İnsanın burnunun deliklerinin sağ tarafı Güneş, sol tarafı ise Kamer içindir. Bu öyle enteresan bir hadisedirki, bunlar birbiriyle tamamen zıt oldukları halde, bazen solundan, bazen sağından, bazende ikisindende nefes alır. Bir kişinin üzerine hararet galip gelse, burnunun sağ tarafını Pamuk ile kapatsın. Sol tarafı ise aksinedir.

Bir kimse Alemi Ğaybe ulşmak istese daima burnuna bakıp, kalbi ile Allah c.c. ismi şerifini zikretsin. Sıfatı şu şekildedir: Bu hal Mürakebe-i basardır. (Kalb gözüyle iç alemine bakarak kendinden geçmek) .

Eğer, burçlardaki haleti kalbi (Kalb hali) bilmek istersen: Kendini karanlık bir odaya kapadıp, bu hal üzere meşgul ol. İsticabe-i duayı (Dua nın Allah tarafından kabül olması) dahi Rukiyyatı, (Efsun) Tılsımat ın ve Esma nın tesir vaktini kalbin müşahede edip, tecrübe ile sahih olursa murat ettiğin şeyi buldun demektir. Eğer bu halet olmazsa, o kişi için, bu yedi eşkali bir beyaz levha üzerine nakş edip, sonra bu levhaya bakması lazımdır.

Bir kimseye bir nüsha veya bir dua yazıp vereceksen, bu kelimeyi ya yazı ile yahut söz ile veyahutta mana (İçyüz) ile yapmadıkça tesir etmez. Nitekim bizim yanımızda bunlar ismi A’zamdır. Zira bunların her birisinin birer manası vardır ve biz bunları her zaman zikrederiz .

Birinci kelime: هُوَّمٍ (Hüvvemin) olup, manasıيَارَبِّ (Ya Rabbi) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri ise Makattır. Esas rengi siyahtır. Bizim yanımızda ise Kızıl Altın renginde olup, Zühal menzilindedir. Yerinde bu suret ile düşünüp, gözün ile bakıp, kalbin ilede Hüvvemin ismine meşgul ol. (Zikret ).

İkinci kelime:اُوَّمٍ ( Üvvemin ) olup, manası يَاقَدِيمُ (Ya Kadimü) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri makat ile hayalar arasındadır. Bunda Ateş olup, Müşteri menzilindedir. Bir kimse yerinde bunu şekli ile düşünüp, kalbi ilede Üvvemin i zikir ederse düşmanları boyun eğip dost olur. Şayet dost olmazlarsa helak olurlar. Dostları bile o kişiden korkarlar. Belkide bütün insanlar korkar.

Üçüncü kelime: رَهِينْ( Rahin )olup, manası: يَاخَالِقُ (Ya Haliku ) demektir. Şekli ise budur: Bu cömertlikler ve iyilikler ismidir. Bunun yeri göbek olup, asıl rengi Sarı Altın gibidir. Merih menzilindedir. Yerinde bu şekli üzerine düşünüp, kalbi ile Rahin ismini zikir eden kimse uzaktan sesler işitir ve bir saatte çok uzun yol alır. Bu kişi sihir yapılmış veya sara hastalığına tutulmuş olan hastaya nazar etse, hasta o anda Allah Teala nın izniyle iyileşir .

Dördüncü kelime: بُدِينْ نَشْرِينْ (Budin Neşrin) olup,Manalarıيَاكَرِيمْ يَارَحِيمْ ( Ya Kerim Ya Rahim ) demektir. Şekli ise budur: Bunun yeri Kalbtir. Esas rengi sarıya dönük kırmızıdır. Lakin bunda göz kamaştıran Şimşek olup Güneş menzilindedir. Yerinde bu şekil üzerine düşünüp, kalbi ile Budin Neşrin isimlerini zikir eden kimsenin erkekler kölesi, kadınlarda cariyesi olur. Bu isimleri zikir eden kimse, Melaike nin ve Cin lerin seslerini işitir, hatta gizli sırlar keşf olunur.

Beşinci kelime: بُلْئِىٍّ (Buliyyin) olup, manası budur:

يَامُسَخَّرَ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَافِيهِمَا

Ya musahharas semavati vel ardı ve ma fihima Şekli ise budur : Bunun yeri Boğaz dır. Esas rengi Beyaz dır. Lakin bunda Ateş olup Zühre menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, Kalbi ile Buliyyin ismini zikir eden kimsede güzel yaşantı hasıl olur. Her gören kişi onu çok sever, her yerdede saygı ve hürmet görür.

 

Altıncı kelime: كَمَا يُرْمٍ( Kema yürmin ) olup, manası يَاعَلِيمُ (Ya Alimü) ismidir. Şekli ise budur Bunun yeri Alın dır. Nur gibi olup, bunun nuru Utarid menzilin- dedir. Yerinde bu şekliyle düşünüp, kalbi ile Kema yürmin ismini zikir eden kimseye her şeyi bilme sırrı verilir. Kendisine Cin ler hizmetçi olur .

 

Yedinci kelime: هَنْشَارٍ ( Henşarin ) olup, manası يَامُحْيِى(Ya Muhyi ) ismidir. Şekli ise budur: Bunun yeri Beyin dir. Bunda akıcı Su olup, suyu meni gibidir. Kamer menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, kalbi ile Henşarin ismini zikir eden kişiden Sam yeli çıkar ve bütün hastalıklar zail olur. Bu kişi düşmanını veya bir zalimi yok etmek isterse, o kişinin şeklini birinci şeklin içerisine, O kişinin ismini ve annesi isminide yedinci şeklin içerisine yazsın. Tertip (Sıra üzerine fikir etse, (Birinci Esma dan yedinci Esma ya kadar şekillerine bakarak) zikir etse, düşmanı veya zalim, Allah ın izniyle cezasını bulur.

Bir kimse kendi nefsini değiştirerek başka bir canlının şekline girmek isterse, (Zira kuvveti Cin e döner) şöyle yapması gerekir: Cimayı terk edip, alnının sağ tarafında Güneş in karsını düşünerek, (Dördüncü şekli) başı üzerindede bu şekilleri tevehhüm (Yok olanı var zannetmek) etsin. Altı şeklin kalanı bu şekiller üzerinedir.

Şekiller budur :

 

Bu misale Kalb gözüyle bakmalıdır. Bu haleti kadir olduğu kadar elde edersin. Eğer güçlü bir şekilde elde edersen, istediğin ölünün içine girip, onu diri eder ve o ölünün kalıbı ile gezersin . İstediğin zamanda kendi kalıbına dönersin. Ama kelimelerin şekillerini düşünüp, kalb dili ile kelimeleri zikir etmek şartıyla. Anla! İrşad olursun."

Nette heryerde bu alıntı var ama kimse kaynak kitabı yazmamış. O kadarmı zor şu eserinde yazmış demek. Alıntı alıntı gidiyor...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...