Jump to content

Ney Hakkında Yazılmış Şiirler


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Nâleden ney deldi bağrın Hû deyu nâlan eder

Mevleviler mesneviden başladı eş’ar-ı Hû

 

 

Cemâl-i Halveti

 

 

Nağme-i bülbül-i ney nefha-i Mevlânadır

İnletir canları her dem ederek nâya nüfûz

 

 

 

 

İhsan Hamamizade

 

 

Hoş gelir berceste şevk-âra gazel tanburdan

Nâle-i “Hu”dur çıkan her dem neyi mehcûrdan

 

 

 

 

Hakkı bey

 

 

aşk

 

 

Sanma bihûde döner vecde gelen aşıklar

 

 

 

 

Mest-i canan olarak akla veda eylerler

 

 

 

 

Neyden bang-i elestiyi duyup âh ederek

 

 

 

 

Hakkı âgûşa sarar öyle sema’ eylerler

 

 

 

 

Mithat Baharî

 

 

Aşkın sesi neyden söyler

 

 

Gizli sırlar ayan eyler

 

 

Söyleyen Hak dinleyen Hak

 

 

Hak'tan başka birşey var mı?

 

 

Fani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen “Dinle ney’den” dedin, biz kaval dinledik

 

 

 

 

Ney’den maksat kâmil bir insan imiş bilmedik

 

 

 

 

Her Aralık ayında seni andık sanırız;

 

 

 

 

“Gel” dediğin manada ne yazık ki gelmedik

 

 

 

 

Ramazan Çetin

 

 

Gûş kıl “yâ Hu erihnî yâ Bilâl”in nüktesin

 

 

 

 

Şârih-i sırr-ı kelâm-ı aşktır nây u kudüm

 

 

 

 

 

 

 

 

Nükte-i ser-bestelerden dem urur âvâzesi

 

 

 

 

Remziyâ ser-mest-i câm-ı aşktır nây u kudüm

 

 

 

 

Ahmet Remzi Akyürek

 

 

Demlenür her dem havâ-yı aşk ile divâne ney

 

 

 

 

Neyle seyr et arz eder sûz-i dilin canâne ney

 

 

 

 

 

 

 

 

Bülbülî nâliş-geri hamûş eder gülzârda

 

 

 

 

Başlayınca nağme-i dil-sûz ile efgâne ney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem urur her dem makam-ı lâhutdan

 

 

 

 

Râz-ı aşkın perdesin keşf eylemez nâdane ney

 

 

 

 

 

 

 

 

Sînesi sûzan dili pürdâğ muhrîk nâlesi

 

 

 

 

Gûyiya aşk ile yandı ateş-i hicrâne ney

 

 

 

 

 

 

 

 

Navek-i dil-dûz-ı çeşm-i neyzen-i mahbûbdan

 

 

 

 

Şerhalar çekmiş serapâ sîne-i sûzâne ney

 

 

 

 

 

 

 

 

Başka bir hâlet verir sermest-i bezm-i vahdete

 

 

 

 

Neş’e bahşâ-yi safâdır meclis-i rindâne ney

 

 

 

 

 

 

 

 

Bende-i Mollâ-yı Rum’un çok mudur Hakkı eger

 

 

 

 

Her nefes dem-sâz olursa bu dîl-i nâlane ney

 

 

 

 

Hakkı Paşa

 

 

Nâle-i neyle bugün pek bî-karar oldum yine

 

 

 

 

Ney hamûş oldu fakat ben nâle-kâr oldum yine

 

 

 

 

 

 

 

 

Nây-ı Mevlana-yı Rumi şerh-i derd-i aşk ider

 

 

 

 

Duyduğum an nefhasın zâr-u nizar oldum yine

 

 

 

 

 

 

 

 

Koptu âhım “Ateşest in bang-i nây-ü nist bâd”

 

 

 

 

Düştü ateş gönlüme âteş-nisâr oldum yine

 

 

 

 

 

 

 

 

Gûyiyâ mey nâle-i cân-sûzı neyden muhterik

 

 

 

 

Yandı sinem şârib-i leyl ü nehâr oldum yine

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldi neyden mest iden “bişnev” sadâsı gûşuma

 

 

 

 

Dergeh-i Molla’ya düştüm hâk-sâr oldum yine

 

 

 

 

Asaf Halet Çelebi

 

 

Kargı mıydı, kamış mıydı neydi O?

 

 

 

 

Her makama aşina bir şeydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefha nefha dem çeküp zevk-i sahâ

 

 

 

 

Nağmesiyle geldi câna deydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Silk-i uşşaka girüp hem verdi can

 

 

 

 

Câme-i nûr-i Hüseyni geydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Savtına anın ferah-efzâ derim

 

 

 

 

Aşıkâna menba-ı heyheydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikî ilmine hakim idi

 

 

 

 

Âdeta akran içinde Bey’di O

 

 

 

 

 

 

 

 

Yok nasıl bey’di efendim, şâh idi

 

 

 

 

Hamil-i esrâr-ı Rabb-i Hayy idi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefh-i Davud’da bol âhenk ile

 

 

 

 

Tenlere hem canlara mayeydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Rûh-i Mansur’dan “Ene’l Hak” gû olup

 

 

 

 

Kâinatı mesteden bir meydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Safha-i ervâh-ı uşşaka bütün

 

 

 

 

Hüsn-ü aşk nakşeden hâmeydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Zevk ve derd-i aşkı ifşâ eyleyen

 

 

 

 

Bir İlahi nağme-i nâleydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Dildeki mana ü zevk-i ebkârına

 

 

 

 

Kudretin bahşettiği câmeydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevser-i irfân-ı Mevlanâ ile

 

 

 

 

Doldurulmuş manevi kâseydi O

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kamıştı sûretâ amma Azîz

 

 

 

 

Âlem-i mânaya mazhar Ney’di O.

 

 

 

 

Aziz Kenzî Şenol

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...