Jump to content

Çakralarla İlgili Yardım


GüNaHKaR_
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

nasıl bir çalışma bu biraz anlatırmısın

 

 

Muhyiddin Arabi Kuddise Sırrıhül Aziz hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsan küçük bir alemdir. Kainat ise bir bütündür. Küçük alemi meydana getiren insan bütünün bir parçasıdır. İnsanın burnunun deliklerinin sağ tarafı Güneş, sol tarafı ise Kamer içindir. Bu öyle enteresan bir hadisedirki, bunlar birbiriyle tamamen zıt oldukları halde, bazen solundan, bazen sağından, bazende ikisindende nefes alır. Bir kişinin üzerine hararet galip gelse, burnunun sağ tarafını Pamuk ile kapatsın. Sol tarafı ise aksinedir.

Bir kimse Alemi Ğaybe ulşmak istese daima burnuna bakıp, kalbi ile Allah c.c. ismi şerifini zikretsin. Sıfatı şu şekildedir: Bu hal Mürakebe-i basardır. (Kalb gözüyle iç alemine bakarak kendinden geçmek) .

Eğer, burçlardaki haleti kalbi (Kalb hali) bilmek istersen: Kendini karanlık bir odaya kapadıp, bu hal üzere meşgul ol. İsticabe-i duayı (Dua nın Allah tarafından kabül olması) dahi Rukiyyatı, (Efsun) Tılsımat ın ve Esma nın tesir vaktini kalbin müşahede edip, tecrübe ile sahih olursa murat ettiğin şeyi buldun demektir. Eğer bu halet olmazsa, o kişi için, bu yedi eşkali bir beyaz levha üzerine nakş edip, sonra bu levhaya bakması lazımdır.

Bir kimseye bir nüsha veya bir dua yazıp vereceksen, bu kelimeyi ya yazı ile yahut söz ile veyahutta mana (İçyüz) ile yapmadıkça tesir etmez. Nitekim bizim yanımızda bunlar ismi A’zamdır. Zira bunların her birisinin birer manası vardır ve biz bunları her zaman zikrederiz .

Birinci kelime: هُوَّمٍ (Hüvvemin) olup, manasıيَارَبِّ (Ya Rabbi) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri ise Makattır. Esas rengi siyahtır. Bizim yanımızda ise Kızıl Altın renginde olup, Zühal menzilindedir. Yerinde bu suret ile düşünüp, gözün ile bakıp, kalbin ilede Hüvvemin ismine meşgul ol. (Zikret ).

İkinci kelime:اُوَّمٍ ( Üvvemin ) olup, manası يَاقَدِيمُ (Ya Kadimü) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri makat ile hayalar arasındadır. Bunda Ateş olup, Müşteri menzilindedir. Bir kimse yerinde bunu şekli ile düşünüp, kalbi ilede Üvvemin i zikir ederse düşmanları boyun eğip dost olur. Şayet dost olmazlarsa helak olurlar. Dostları bile o kişiden korkarlar. Belkide bütün insanlar korkar.

Üçüncü kelime: رَهِينْ( Rahin )olup, manası: يَاخَالِقُ (Ya Haliku ) demektir. Şekli ise budur: Bu cömertlikler ve iyilikler ismidir. Bunun yeri göbek olup, asıl rengi Sarı Altın gibidir. Merih menzilindedir. Yerinde bu şekli üzerine düşünüp, kalbi ile Rahin ismini zikir eden kimse uzaktan sesler işitir ve bir saatte çok uzun yol alır. Bu kişi sihir yapılmış veya sara hastalığına tutulmuş olan hastaya nazar etse, hasta o anda Allah Teala nın izniyle iyileşir .

Dördüncü kelime: بُدِينْ نَشْرِينْ (Budin Neşrin) olup,

Manaları يَاكَرِيمْ يَارَحِيمْ ( Ya Kerim Ya Rahim ) demektir. Şekli ise budur: Bunun yeri Kalbtir. Esas rengi sarıya dönük kırmızıdır. Lakin bunda göz kamaştıran Şimşek olup Güneş menzilindedir. Yerinde bu şekil üzerine düşünüp, kalbi ile Budin Neşrin isimlerini zikir eden kimsenin erkekler kölesi, kadınlarda cariyesi olur. Bu isimleri zikir eden kimse, Melaike nin ve Cin lerin seslerini işitir, hatta gizli sırlar keşf olunur.

Beşinci kelime: بُلْئِىٍّ (Buliyyin) olup, manası budur:

 

يَامُسَخَّرَ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَافِيهِمَا

 

 

Ya musahharas semavati vel ardı ve ma fihima

Şekli ise budur : Bunun yeri Boğaz dır. Esas rengi Beyaz dır. Lakin bunda Ateş olup Zühre menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, Kalbi ile Buliyyin ismini zikir eden kimsede güzel yaşantı hasıl olur. Her gören kişi onu çok sever, her yerdede saygı ve hürmet görür.

Altıncı kelime: كَمَا يُرْمٍ( Kema yürmin ) olup, manası يَاعَلِيمُ (Ya Alimü) ismidir. Şekli ise budur Bunun yeri Alın dır. Nur gibi olup, bunun nuru Utarid menzilin- dedir. Yerinde bu şekliyle düşünüp, kalbi ile Kema yürmin ismini zikir eden kimseye her şeyi bilme sırrı verilir. Kendisine Cin ler hizmetçi olur .

Yedinci kelime: هَنْشَارٍ ( Henşarin ) olup, manası يَامُحْيِى(Ya Muhyi ) ismidir. Şekli ise budur: Bunun yeri Beyin dir. Bunda akıcı Su olup, suyu meni gibidir. Kamer menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, kalbi ile Henşarin ismini zikir eden kişiden Sam yeli çıkar ve bütün hastalıklar zail olur. Bu kişi düşmanını veya bir zalimi yok etmek isterse, o kişinin şeklini birinci şeklin içerisine, O kişinin ismini ve annesi isminide yedinci şeklin içerisine yazsın. Tertip (Sıra üzerine fikir etse, (Birinci Esma dan yedinci Esma ya kadar şekillerine bakarak) zikir etse, düşmanı veya zalim, Allah ın izniyle cezasını bulur.

Bir kimse kendi nefsini değiştirerek başka bir canlının şekline girmek isterse, (Zira kuvveti Cin e döner) şöyle yapması gerekir: Cimayı terk edip, alnının sağ tarafında Güneş in karsını düşünerek, (Dördüncü şekli) başı üzerindede bu şekilleri tevehhüm (Yok olanı var zannetmek) etsin. Altı şeklin kalanı bu şekiller üzerinedir.

Şekiller budur :

 

 

Bu misale Kalb gözüyle bakmalıdır. Bu haleti kadir olduğu kadar elde edersin. Eğer güçlü bir şekilde elde edersen, istediğin ölünün içine girip, onu diri eder ve o ölünün kalıbı ile gezersin . İstediğin zamanda kendi kalıbına dönersin. Ama kelimelerin şekillerini düşünüp, kalb dili ile kelimeleri zikir etmek şartıyla. Anla! İrşad olursun.

 

 

Konu Rahmetli İdris ÇELEBİ hocamızın tercüme ederek yayınladığı ''Uyunel Hakayik'' adlı eserden alıntıdır.Kitapta şekiller mevcuttur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Muhyiddin Arabi Kuddise Sırrıhül Aziz hazretleri şöyle buyurmuştur: İnsan küçük bir alemdir. Kainat ise bir bütündür. Küçük alemi meydana getiren insan bütünün bir parçasıdır. İnsanın burnunun deliklerinin sağ tarafı Güneş, sol tarafı ise Kamer içindir. Bu öyle enteresan bir hadisedirki, bunlar birbiriyle tamamen zıt oldukları halde, bazen solundan, bazen sağından, bazende ikisindende nefes alır. Bir kişinin üzerine hararet galip gelse, burnunun sağ tarafını Pamuk ile kapatsın. Sol tarafı ise aksinedir.

Bir kimse Alemi Ğaybe ulşmak istese daima burnuna bakıp, kalbi ile Allah c.c. ismi şerifini zikretsin. Sıfatı şu şekildedir: Bu hal Mürakebe-i basardır. (Kalb gözüyle iç alemine bakarak kendinden geçmek) .

Eğer, burçlardaki haleti kalbi (Kalb hali) bilmek istersen: Kendini karanlık bir odaya kapadıp, bu hal üzere meşgul ol. İsticabe-i duayı (Dua nın Allah tarafından kabül olması) dahi Rukiyyatı, (Efsun) Tılsımat ın ve Esma nın tesir vaktini kalbin müşahede edip, tecrübe ile sahih olursa murat ettiğin şeyi buldun demektir. Eğer bu halet olmazsa, o kişi için, bu yedi eşkali bir beyaz levha üzerine nakş edip, sonra bu levhaya bakması lazımdır.

Bir kimseye bir nüsha veya bir dua yazıp vereceksen, bu kelimeyi ya yazı ile yahut söz ile veyahutta mana (İçyüz) ile yapmadıkça tesir etmez. Nitekim bizim yanımızda bunlar ismi A’zamdır. Zira bunların her birisinin birer manası vardır ve biz bunları her zaman zikrederiz .

Birinci kelime: هُوَّمٍ (Hüvvemin) olup, manasıيَارَبِّ (Ya Rabbi) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri ise Makattır. Esas rengi siyahtır. Bizim yanımızda ise Kızıl Altın renginde olup, Zühal menzilindedir. Yerinde bu suret ile düşünüp, gözün ile bakıp, kalbin ilede Hüvvemin ismine meşgul ol. (Zikret ).

İkinci kelime:اُوَّمٍ ( Üvvemin ) olup, manası يَاقَدِيمُ (Ya Kadimü) demektir. Şeklide budur: Bunun yeri makat ile hayalar arasındadır. Bunda Ateş olup, Müşteri menzilindedir. Bir kimse yerinde bunu şekli ile düşünüp, kalbi ilede Üvvemin i zikir ederse düşmanları boyun eğip dost olur. Şayet dost olmazlarsa helak olurlar. Dostları bile o kişiden korkarlar. Belkide bütün insanlar korkar.

Üçüncü kelime: رَهِينْ( Rahin )olup, manası: يَاخَالِقُ (Ya Haliku ) demektir. Şekli ise budur: Bu cömertlikler ve iyilikler ismidir. Bunun yeri göbek olup, asıl rengi Sarı Altın gibidir. Merih menzilindedir. Yerinde bu şekli üzerine düşünüp, kalbi ile Rahin ismini zikir eden kimse uzaktan sesler işitir ve bir saatte çok uzun yol alır. Bu kişi sihir yapılmış veya sara hastalığına tutulmuş olan hastaya nazar etse, hasta o anda Allah Teala nın izniyle iyileşir .

Dördüncü kelime: بُدِينْ نَشْرِينْ (Budin Neşrin) olup,

Manaları يَاكَرِيمْ يَارَحِيمْ ( Ya Kerim Ya Rahim ) demektir. Şekli ise budur: Bunun yeri Kalbtir. Esas rengi sarıya dönük kırmızıdır. Lakin bunda göz kamaştıran Şimşek olup Güneş menzilindedir. Yerinde bu şekil üzerine düşünüp, kalbi ile Budin Neşrin isimlerini zikir eden kimsenin erkekler kölesi, kadınlarda cariyesi olur. Bu isimleri zikir eden kimse, Melaike nin ve Cin lerin seslerini işitir, hatta gizli sırlar keşf olunur.

Beşinci kelime: بُلْئِىٍّ (Buliyyin) olup, manası budur:

 

يَامُسَخَّرَ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَمَافِيهِمَا

 

 

Ya musahharas semavati vel ardı ve ma fihima

Şekli ise budur : Bunun yeri Boğaz dır. Esas rengi Beyaz dır. Lakin bunda Ateş olup Zühre menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, Kalbi ile Buliyyin ismini zikir eden kimsede güzel yaşantı hasıl olur. Her gören kişi onu çok sever, her yerdede saygı ve hürmet görür.

Altıncı kelime: كَمَا يُرْمٍ( Kema yürmin ) olup, manası يَاعَلِيمُ (Ya Alimü) ismidir. Şekli ise budur Bunun yeri Alın dır. Nur gibi olup, bunun nuru Utarid menzilin- dedir. Yerinde bu şekliyle düşünüp, kalbi ile Kema yürmin ismini zikir eden kimseye her şeyi bilme sırrı verilir. Kendisine Cin ler hizmetçi olur .

Yedinci kelime: هَنْشَارٍ ( Henşarin ) olup, manası يَامُحْيِى(Ya Muhyi ) ismidir. Şekli ise budur: Bunun yeri Beyin dir. Bunda akıcı Su olup, suyu meni gibidir. Kamer menzilindedir. Yerinde bu şekli ile düşünüp, kalbi ile Henşarin ismini zikir eden kişiden Sam yeli çıkar ve bütün hastalıklar zail olur. Bu kişi düşmanını veya bir zalimi yok etmek isterse, o kişinin şeklini birinci şeklin içerisine, O kişinin ismini ve annesi isminide yedinci şeklin içerisine yazsın. Tertip (Sıra üzerine fikir etse, (Birinci Esma dan yedinci Esma ya kadar şekillerine bakarak) zikir etse, düşmanı veya zalim, Allah ın izniyle cezasını bulur.

Bir kimse kendi nefsini değiştirerek başka bir canlının şekline girmek isterse, (Zira kuvveti Cin e döner) şöyle yapması gerekir: Cimayı terk edip, alnının sağ tarafında Güneş in karsını düşünerek, (Dördüncü şekli) başı üzerindede bu şekilleri tevehhüm (Yok olanı var zannetmek) etsin. Altı şeklin kalanı bu şekiller üzerinedir.

Şekiller budur :

 

 

Bu misale Kalb gözüyle bakmalıdır. Bu haleti kadir olduğu kadar elde edersin. Eğer güçlü bir şekilde elde edersen, istediğin ölünün içine girip, onu diri eder ve o ölünün kalıbı ile gezersin . İstediğin zamanda kendi kalıbına dönersin. Ama kelimelerin şekillerini düşünüp, kalb dili ile kelimeleri zikir etmek şartıyla. Anla! İrşad olursun.

 

 

Konu Rahmetli İdris ÇELEBİ hocamızın tercüme ederek yayınladığı ''Uyunel Hakayik'' adlı eserden alıntıdır.Kitapta şekiller mevcuttur.

 

Teşekkürler.Nasıl bir yol çizmeli ya da nasıl başlamalı yada bir yardımla mı yol çizmeliyiz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Teşekkürler.Nasıl bir yol çizmeli ya da nasıl başlamalı yada bir yardımla mı yol çizmeliyiz.

 

 

şunu hatırlatmamda yarar var,üvvemin üvvemin vs zikirleri riskli buluyorlar, ya rabbi vs zikrine genel bakış daha olumlu,ben üvvemin vs çekiyorum.

 

çalışmanın yararını görebilmek için ilk şart nefes teknikleriyle beyni alfa aşamasına geçirmek,ilk 3 çakra dünyevi olduğu için manevi anlamda çok fazla bir değişim olmuyor rüya kanalları açılır muhtemelen ilk günlerde kalp çakrası ve devamında manevi anlamda bir değişim sözkonusu.

 

kimseden yardım almadan başladım ben,tecrübeli arkadaşlarınız varsa bu konuda onlara danışmanız yararınıza olur diye tahmin ediyorum

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu konuda reiki masterlardan yardım alabilirsin.muhtemelen ücret isteyeceklerdir. kendi başına açma şansında mevcut,bu konuda çeşitli çalışmalar var,allahın isimleriyle çalışarak açabilirsin,uzak doğu tarzı bir çalışma istiosan şayet metin hara nın aşkın istilası/yol isimli kitabı bu konuda sana yardımcı olabilir.

 

çakra açmak için öncelikle nefes tekniklerini öğrenmen gerekiyorki,beynini alfa aşamasına geçirebilesin alfa aşamasına geçmeden hiç bir çalışmanın yararını göremezsin, tek çakrayı açmak bazı olumsuzluklara neden olabilir tavsiyem kök çakrada başlayıp tamamı için bir çalışma yapman.

 

ben ibn i arabinin 7. çakraya 7 şer gün okunan esmalı çalışmasını yapıyorum,uzun bir çalışma ama kesin sonuç alabileceğin bir yol,çalışma süresince beslenmene de dikkat etmen gerekiyor tabiki.

 

Ben esmaları çok okuyorum. Esmalarla açıyım. Tamam kök çakrayla başlarım. bu nefes teknikleriyle ilgili detaylı bilgiyi nerde bulabilirim. Birde Yaptığınız esma çalışmasını detaylı yazarsanız bende yapmak isterim :) Teşekkür ederim bu arada

 

Devrik cümle bahsettiğin çalışmayı buldum varmıs sitede :)

 

açtığın konuyu gördüm :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben esmaları çok okuyorum. Esmalarla açıyım. Tamam kök çakrayla başlarım. bu nefes teknikleriyle ilgili detaylı bilgiyi nerde bulabilirim. Birde Yaptığınız esma çalışmasını detaylı yazarsanız bende yapmak isterim :) Teşekkür ederim bu arada

 

Devrik cümle bahsettiğin çalışmayı buldum varmıs sitede :)

 

açtığın konuyu gördüm :)

beyni aşfa aşamasına geçirmek için bir çok nefes tekniği var, aslında işin özü nefes te, nefsini düzenlemek istiyorsa önce nefesini düzenle:) der sufi, en önemli nokta nefesi burundan almak,en basit olanlarından bir tanesi 4 birimde alınan nefesi 8 birimde vermek yavaş bir şekilde, birde nefesi içine çekme bırak vücudun istediği kadar oksijeni alsın ve yavaş bir şekilde kendini kasmadan nefesi ver,illa 4/8 yapcam diyede saymana gerek yok yarı yarıya bir orantı işleyişin sağlığı açısından önemli,bünye bunu ayarlar. bunun dışında 7 1 7nefesi var 7 saniye nefes alıyoruz 1 saniye bekle ve 7 saniye de ver,nette araştırma yapıp başka tekniklerde öğrenebilirsin hangisi kolayına gelirse artık
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

devrik cümle meraba çakralarının açıldığını nasıl anlıyosun ki ? bundan nasıl emin olunabilir bir sonraki çakraya geçmek için bir sıra gözetiliyomu yada açtıktan sonra kapanmıyomu gibi birtakım sorular var mesela benim aklımda

 

acaba çakra açma çalışması yapılırken normal günlük zikirlerede yada başka özel zikirlere devam edilirmi edilirse bu durum çalışmayı nasıl etkiler?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

devrik cümle meraba çakralarının açıldığını nasıl anlıyosun ki ? bundan nasıl emin olunabilir bir sonraki çakraya geçmek için bir sıra gözetiliyomu yada açtıktan sonra kapanmıyomu gibi birtakım sorular var mesela benim aklımda

 

acaba çakra açma çalışması yapılırken normal günlük zikirlerede yada başka özel zikirlere devam edilirmi edilirse bu durum çalışmayı nasıl etkiler?

bu çalışma diğer çalışmalara engel teşkil etmio bildiğim kadarıyla. çakradaki blokaj kalkınca enerji akışını hissedersin,bloke olduğunda bu akım durur ya da minimuma iner. 7 haftalık çalışmanın sonuna her çakraya 1 er günlük çalışma yapılıp tazelenebilir. bloke olan çakralar için tekrar çalışılabilir.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...