Jump to content

Antrenör, Spor Eğitmenliği Meslek Tanıtımı, Özellikleri


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

ANTRENÖR (SPOR EĞİTİMCİSİ) TANIM

 

Okullarda, klüplerde, üniversitelerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda ve diğer kuruluşlarda; sporcuların ferdi veya toplu olarak, ihtisasları dahilindeki her türlü spor faaliyetlerinde, sportmenlik anlayışı içinde, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir.

 

Antrenörler sporun dalına göre değişik isimlerle anılırlar. Örneğin, futbol antrenörü, basketbol antrenörü (koç), güreş antrenörü gibi.

 

GÖREVLER

 

Antrenörlerin en önemli görevleri, sporcuların fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verimi elde etmek için yönlendirmek, kapasitelerini geliştirici teknikler uygulayarak sporcuları en iyi şekilde yetiştirmektir.

 

Antrenörlerin belli başlı görevlerini şöyle sıralayabiliriz;

 

-Uluslararası kural, teknik ve gelişmeleri yakından takip eder ve bu konularda sporcuları bilgilendirir,

-Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programları hazırlar ve uygular,

-Spor karşılaşmalarına, sporcuların götürülüp getirilmesini sağlar,

-Sporculara verilen spor malzemeleri, spor araç ve gereçlerinin takip ve kontrolünü yapar ve yaptırır,

-Branşı ile ilgili spor dalında; eğitici video, bant, kitap, dergi vb. eğitim araç ve gereçleriyle ilgili araştırma yapar, temin eder ve uygulamalı olarak yararlanır,

-Branşı ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim faaliyetlerine katılır,

-Sporcuların sağlık ve psikolojik kontrollerinin periyodik olarak yapılmasını sağlar,

-Sporcuların gelişimi için gerekli olan beslenme ve diyet programları hazırlar veya hazırlatır ve bu konularda bilinçlenmelerini sağlar.

-Sporcuların dayanıklılık, hız, çabukluk ve kondisyonlarını arttırıcı; koşu, yürüyüş ve diğer çalışmaları yaptırır,

-Sporcuları teknik, taktik, fizik-kondisyon ve psikolojik olarak karşılaşmalara hazırlar,

-Antrenmanlarda, soyunma odalarında, karşılaşma öncesinde ve sırasında yapılacak müsabakanın taktiğini uygulatır, teorik ve pratik olarak uygulanacak mücadele biçimini göstererek, yapılan hataları ve sporcuların zayıf yönlerini tespit ederek giderilmesini sağlar.

-Rakip ekiplerin gücünü, oyun stratejilerini öğrenerek, hazırlıklarını bunlara göre yapar, sporculara oyun stratejisini açıklar, gerektiğinde sporcuları kampa alır,

-Sporcuların her türlü sorunları ile ilgilenerek, sağlık durumlarını, özel yaşamlarını, izinlerini takip eder,

-Sporcuların devam ve form durumlarını takip ederek, form düşüklüğü gösteren sporcularla özel ilgilenir, onlara özel çalışma programları hazırlar, gerektiğinde kadro dışı bırakarak cezalandırır,

-Sosyal ve kültürel aktivitelerle sporcuların moral seviyelerini ve canlılıklarını yüksek tutmaya çalışır,

-Sporun türüne göre karşılaşma öncesi takımı açıklar; karşılaşma öncesinde, devre arasında, molalarda ve karşılaşma esnasında, gerekli direktifleri verir, oyun sistemini açıklar ve gerektiğinde değişiklikler yapar, oyuncu değiştirir,

-Sporun türüne göre teknik direktörlerle, kulüp yöneticileriyle, idari kadrolarla ve diğer ilgili kişilerle sporcular arasındaki diyalogu sağlar ve çıkan sorunları çözer.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

-Spor kıyafetleri (eşofman, şort, tişört vb.)

-Spor ayakkabıları,

-Yağmurluk, rüzgarlık,

-Kronometre, saat, düdük,

-Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, defter vb.),

-TV, video, kasetler, bilgisayar ve ilgili bilgisayar programları,

-Sporun türüne göre çalışma aletleri, kondisyon aletleri, ağırlıklar, oyun topları, çeşitli araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Antrenörler öncelikle sporu ve sporcuyu sevmelidirler, başarılı olabilmeleri için sporun belli bir alanında yetenekli olmaları gerekir.

 

Seyahat etmekten, değişik insanlarla tanışıp yeni yerler görmekten hoşlananlar için antrenörlük uygun bir meslektir.

 

-Antrenör olacak kişilerin, görevlerini yerine getirmeye engel, bedensel eksiklikleri, sağlık sorunları olmaması gerekir,

-Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitimci olarak görev yaptıkları için, insanlarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu meslekte başarıyı arttırıcı faktörlerdir,

-İnsanları seven, çabuk iletişim kurabilen, düşüncelerini rahatlıkla aktarabilen, kurallara uymayı (bilgi yelpazesi. net) ilke haline getiren, tutarlı, uyumlu, güvenilir, otoriter ve bir gurubu yönetebilecek özelliklere sahip kişiler bu meslekte başarılı ve mutlu olabilirler,

-Antrenörlerin sürekli yeniliklere açık bir kişiliğe sahip olması gerekir,

-Antrenörlerin, branşları ile ilgili spor dalındaki gelişmeleri, yenilikleri, uluslararası kurallardaki değişiklikleri takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLAR

 

Antrenörlerin çalışma ortamları ve koşulları spor türlerine göre farklılık göstermektedir;

 

Genelde antrenörler; açık, kapalı, toprak, çim sahalarda, kapalı spor salonlarında, diğer özel yapılmış spor alanlarında ve soyunma odalarında görev yaparlar.

 

Bu meslek genelde ayakta yürütülür ve yorucudur. Antrenmanlar sırasında yürüme, koşma, eğilme, çömelme, dönme, uzanma gibi fiziksel hareketleri sıkça yaptıkları için, burkulma, incinme, kırılma, kanama ve çarpışma gibi kazalara maruz kalabilirler. Antrenörler spor türüne göre çeşitli güç şartlarda (kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak gibi şartlarda), gürültülü ortamlarda görev yaparlar.

 

Çalışma zamanları sporun türüne göre farklılık gösterir. Gece (aydınlatılmış alanlarda), gündüz, haftanın değişik günlerinde ve yılın değişik aylarında görev yaparlar.

 

Antrenörler sporun türüne göre; sporcular, meslektaşları, teknik direktörler, hakemler, antrenör yardımcıları, monitörler, masörler, malzemeciler, sağlık personeli, kulüp yöneticileri, idareciler ve diğer yetkili personelle, federasyon yetkilileri ile iletişim içindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan “Antrenör Yetiştirme Kursları” nda verilir. Antrenör yetiştirme kurslarının verildiği iller; her yıl federasyonlar, gençlik ve spor il müdürlükleri, sporla ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların birlikte belirlediği ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir.

 

Mesleğin eğitimi ayrıca;

- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, “Antrenörlük”

Programlarında verilir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Yüksek öğretim kurumlarında bu mesleğin eğitimini alabilmek için, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli puan almak, üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları özel yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. Özel yetenek sınavlarında; kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme ve değerlendirme işlemleri; koşu, uzun atlama, gülle atma gibi atletizm dallarında, jimnastik hareketleriyle, topla ve diğer aletlerle yaptırılan hareketlerle eleme şeklinde yapılmaktadır.

 

Gençlik ve spor müdürlükleri bünyesinde açılan antrenörlük kurslarına katılmak için her hangi bir sınav söz konusu değildir. Yaş sınırlaması yoktur. Fakat bu kursa katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır;

-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

-Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa dahi devlete karşı işlenmiş suçlardan dolayı ceza almamış olmak,

-Herhangi bir yerde çalışıyor ise kurs süresince izinli olmak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Yüksek öğretim kurumlarının antrenörlük eğitimi programlarında eğitim süresi 4 yıldır.

Bu programda; Spor Biyolojisi, Uygulamalı Fizyoloji, Fonksiyonel Anatomi, Kineziyoloji, İlk Yardım İlkeleri, Spor Psikolojisi, Egzersiz Fizyolojisi, Psikososyal Açıdan Spor gibi dersler okutulmaktadır.

 

Antrenör yetiştirme kurslarının süresi ortalama 20 gündür (toplam 150 saattir). Kurs süresince temel ve özel eğitim programları uygulanır.

Temel eğitim programında; Spor Anatomisi, Spor Fizyolojisi, Antrenman Bilgisi, Spor ve Beslenme,Spor Psikolojisi, Sporda Yönetim, Teşkilatlanma ve Organizasyon, Spor Hekimliği (İlkyardım, Masaj ve Sakatlanma), Spor Sosyolojisi dersleri okutulmaktadır.

Özel eğitim programında; Özel Antrenman Bilgisi, Spor Dalı Teknik ve Taktikleri, Spor Dalı Oyun Kuralları, Sporda Gözlem, Ölçme ve Değerlendirme dersleri okutulmaktadır.

 

Kurs sonunda temel ve özel eğitim programlarında yer alan derslerden yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak sınav yapılmaktadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Antrenörler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde kadrolu olarak, özel ve resmi okullarda , özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında; sözleşmeli, kadrolu veya fahri antrenör olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.

 

Günümüzde spora olan ilginin artması ile birlikte antrenörlük mesleği de cazip ve aranan bir meslek haline gelmiştir.

MESLEKTE İLERLEME

 

Antrenörlük lisansı alarak göreve başlayanlar; minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde en az 3 yıl başarı ile çalıştıklarında, 2. kademe antrenörlük kurslarına devam ederek (Spor İl Müdürlüklerinde), “Kıdemli Antrenör” olarak ilerleme kaydederler ve büyükler kategorisinde de görev alabilirler.

Kıdemli antrenör olarak en az 2 yıl başarı ile çalışanlar, 3. kademe antrenörlük kurslarına devam ederek (Spor İl Müdürlüklerinde) “Baş Antrenör” olurlar, milli takımlarda ve diğer büyük klüplerde baş antrenör olarak görev alabilirler.

Ayrıca, meslek elemanları değişik illerde spor il müdürlükleri bünyesinde her kademede açılan gelişim seminerlerine katılarak mesleki bilgilerini geliştirme olanağı elde edebilirler.

 

En az 2. kademe antrenörlük belgesi ve lisansı olan antrenörler yurt içinde düzenlenen “Milletlerarası Antrenörlük Semineri” ne katılabilirler.

 

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Antrenörlük eğitimini;

-Yükseköğretim kurumlarında alanlar; eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı harç kredisi, öğrenim kredisi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı burs ve yurt imkanlarından yararlanabilirler.

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan antrenör yetiştirme kurslarında meslek eğitimi alanlar; kursa katılmak için herhangi bir ücret ödemezler, kurs süresince herhangi bir kazanç da elde edemezler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

-Eğitim sonrası kazanç ise; sporun türüne, antrenörün sözleşmeli, kadrolu, fahri olarak, amatör yada profesyonel olarak çalışmasına, antrenörün başarısına, tecrübesine,çalıştığı kulübün büyüklüğüne, amatör yada profesyonel liglerde olmasına göre değişmektedir.

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kadrolu çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre maaş alırlar. Yine aynı bünyede fahri yada sözleşmeli çalışan antrenörler ise daha düşük ücretle çalışmaktadır.

-Spor kulüplerinde ve diğer kuruluşlarda çalışan antrenörler yaptıkları anlaşmalara göre ücret alırlar.

-Bazı spor dallarında, profesyonel kulüplerde başarısını ispatlamış antrenörler astronomik ücretlerle çalışmakta hatta yüklü transfer ücretleri almaktadırlar.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...