Jump to content

Ayasofya Camii’nin Medresesi 'Görünümü Bozuyor' Diye Yıktırılmıştı!


devrikcumle

Önerilen Mesajlar

ayasofya-medresesi.jpg

 

 

[h=2]İstanbul’un ilk medreselerinden olan bu yapı, Sultan II. Bayezid tarafından, bir kat ve hücreler de ilave edilerek iki katlı hale getirilmiş, çevre düzenlemesi sebebiyle Sultan Abdülaziz döneminde “Şehremini” yani Belediye Reisi olan Server Paşa tarafından onarılarak, yeniden ihya edilmişti.[/h]

 

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet, başkent yaptığı bu şehirde medreselerin yani üniversitelerin kurulması ve yaygınlaştırılmasına büyük önem verdi. İlk aşamada kiliseden çevrilen sekiz camiye medreseler ekledi. Bunlardan biri de “Ayasofya Medresesi” idi. Bu medrese “camiinin kuzeybatısında olup, Soğukçeşme Sokağı’na kadar devam” etmekteydi.

 

 

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD]1.JPG[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

Medresenin yıktırılmadan önce çekilmiş fotoğraflarından biri

[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

İstanbul’un ilk medreselerinden olan bu yapı, Sultan II. Bayezid tarafından, bir kat ve hücreler de ilave edilerek iki katlı hale getirilmiş, çevre düzenlemesi sebebiyle Sultan Abdülaziz döneminde “Şehremini” yani Belediye Reisi olan Server Paşa tarafından onarılarak, yeniden ihya edilmişti. 1924 senesine değin de “Darü’l-Hilafetü’l-Aliyye Medresesi” olarak kullanılmıştı. Daha sonra İstanbul Belediyesi’nce “Öksüzler Yurdu” haline getirilen medrese, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi ile birlikte 1936 yılında yıktırılmıştı. Yıktırılma sebebi ise yıkım emrini veren, “Antikiteler ve Müzeler Umum Müdürü Aziz Ongan’ın, Maarif Vekaleti’ne 24.03.1935 tarih ve 20213/353 sayı ile gönderdiği yazıda belirttiği üzere“büyük abidenin şerefini giderecek vaziyette olduğundan” dolayıydı. Yani ecdad yadigârı ve tarihi bir yapı olan “Ayasofya Medresesi” ha­rap olduğu ve Ayasofya’nın görü­nümünü bozduğu” şeklinde bir gerekçe ile yok edilmişti. “Medresenin yıkılma­dan önce resimleri çektirilip, planları mimar Nihat'a çizdirildik­ten sonra birer nüshaları Evkaf Müdürlüğü’ne ve Maarif Vekaleti’ne gönderilmiş, bir nüshası da Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nde kalmıştı.”

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD]

 

2.JPG[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]

1936’da yıktırılan medresenin bir yıl sonraki kalıntıları

[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

1982 senesinde Ayasofya’nın bahçesinde yapılan düzenlemeler sırasında medresenin temelleri Mimar Alparslan Koyunlu’nun araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmış, onarıldıktan sonra da ziyarete açılmıştı. İlerleyen yıllarda medresenin yeniden yapılması ve Ayasofya’nın bir parçası olarak geleceği taşınması için birçok fikir ve proje ortaya atılmışsa da hayata geçirilememişti.

Ayasofya Camii’nin minareleri de yıkılmak istenmiş!

Ayasofya Camii’nin minareleri de yıktırılmak istenmiş, fakat İsmail Hakkı Konyalı’nın 1966’da Yeni İstiklal Gazetesi’nde verdiği beyana göre; oluşan tepkiler ve İstanbul Müzeler Müdür Kemal Altan ile birlikte hazırladıkları “Minareler, ana kubbenin dayandığı son payandalardır. Eğer minareler yıkılacak olursa, kubbe tamamıyla yere serilecektir. Ve tetikte bekleyen Hıristiyanlık âlemi de Türkler Ayasofya’yı yıktılar diye feryadı basacaktır.” Mealindeki bir raporun ilgililerce dikkate alınması sonucu kurtulmuştu.

[TABLE=align: center]

[TR]

[TD]

1900ayasofya.jpg[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[/TABLE]

Kaynak:

Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Yaşar Baş, Kiliseden Müzeye Ayasofya Camii, İstanbul, 2006.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...