Jump to content

İsa ve Tanrı


Guest şalom
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

İsa ve Tanrı Birdir

İsa şöyle demiştir: "...Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba'nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz" (Yuhanna 10:28-30). İsa Tanrı'yla bir ve aynı olduğunu mu (buz ve suyun doğalarının aynı olduğu gibi) yoksa sadece Tanrı'yla olan bir amaç birliğini mi iddia ediyordu? Metne bakacak olursak, Tanrı ve Mesih aynı kişilerdir.

 

İlk olarak, Mesih'in sözlerini kültürel olarak 2000 yıl sonraki bizlerden daha iyi yorumlayabilen Yahudiler, İsa'nın kendilerine yöneltmiş olduğu sözlerin "Tanrı" anlamına geldiğini anlamışlardı. Bunun üzerine yerden taş alan Yahudiler, şöyle cevap verdiler: "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun" (Yuhanna 10:33). Grekçe'de "tek, bir" kelimesi eril (heis), cinssizdir (hen). Bu da İsa ve Tanrı'nın aynı özden geldiklerini belirtir. Üçüncü eril tekil şahıs olarak (heis) kullanılmış olsaydı, Baba ve Oğul arasında kişisel bir ayrım olmadan, tek kişi anlamına gelecekti.

 

Aşağıda Yuhanna'dan alınan kısım, İsa'nın hakaret suçlamasına verdiği yanıttır. Yasa altında yetişmiş bir Yahudi için, İsa'nın sözleri bir anlam ifade ediyordu. Bu pasaj, Yahudiler'in Eski Antlaşma'yı nasıl anladığını bilmeyenler için (özellikle Mesih'in tanrısallığı konusuyla bağlantılıysa) anlaşılması zor ve kolayca yanlış anlaşılabilecek bir pasajdır. Bu pasajda şöyle yazılmıştır:

İsa şu karşılığı verdi: "Yasanızda, 'Siz ilahlarsınız, dedim' diye yazılı değil mi? Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öylese 'Tanrı'nın Oğluyum' dediğim için bana nasıl 'Küfür ediyorsun' dersiniz? Eğer Babamın işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba'nın bende, benim de Baba'da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız." O'nu yine yakalamaya çalıştılarsa da, ellerinden sıyrılıp kurtuldu. (Yuhanna 10:34-39)

 

Buradaki karmaşanın çoğunluğu, İsa'nın kullanmakta olduğu "ilâhlar" kelimesinden gelmektedir (a. 34). İsa şöyle bir iddiada mı bulunuyordu: "Başka insanlara 'ilâhlar' oldukları söyleniyor. Öyleyse ben Kendime neden 'Tanrı'nın Oğlu' demiyeyim?" (bu şekilde dolaylı yönden Kendisinin tanrısal birisi değil, bir insan olduğunu belirtmiş olur).

 

"Sizlerin ilâhlar olduğunuzu söyledim" sözü Mezmur 82:6'da geçer. Mezmurlar'da kullanılan "ilâhlar" kelimesi İbranice "elohim" kelimesinden gelir (eloah= "ilâh", im = çoğul eki "ilâhlar"). Eski Antlaşma'da Tanrı için "Elohim" kelimesinin kullanılması gerçeği, Kutsal Kitab'ın bir çeşit politeizm (çok tanrıcılık) öğretişi verdiği anlamına gelmez. Eski antlaşma boyunca Tanrı'dan bahsedildiğinde "Elohim" ile birlikte tekil fiil şekli kullanılır ["Başlangıçta Tanrı (çoğul: Elohim) gökleri ve yeri yarattı (tekil fiil)" --Tekvin 1:1]. Kutsal Kitab'ın dili Matta 28:19'da da görüldüğü gibi, Üçlübirlik öğretişiyle uyum içerisindedir. Matta 28:19'da "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" adı tekil isim olarak kullanılmıştır. Yani "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" bir ad altında toplanmıştır. Mezmur 82'de geçen "ilâhlar" (Elohim) kelimesi, Tanrı'nın adaletini açıklayan "hakimler" için kullanılmıştır. Tabii ki bu hakimler Tanrı değillerdi. Çıkış 21:1-6 ve 22:9, 28'de "yargıç, hakim" anlamında kullanılan kelime "elohim" kelimesidir.

 

İsa'nın konuşması, Eski Antlaşma bağlamında bir ydı. Neden? Görünüşe göre İsa, Yahudilere "Tanrı'nın Oğlu" teriminin kullanılışından neden bu kadar rahatsız olduklarını soruyordu. Yahudiler, daha önce de bu kelimeyle karşılaşmışlardı ( Mezmur 82'de insanlara "ilâhlar" denmesi bunun bir örneğidir ). Önlerindeki konu şuydu: "Bu terimin kullanılışında takılıp kalmayın . Bana (İsa'ya) bakın. Benim işlerime bakın. Bunlar Tanrı'dan mı? Eğer Tanrı'dan ise, o halde Kendime verdiğim adlarla birlikte söylemiş olduklarıma inanın."

 

İsa daha önceki tanrısallık iddiasını reddetmiyordu aynı zamanda yaptığı işlerin iddiaları hakkında Yahudilere güven verip vermediği sorusunu soruyordu ("Baba ve Ben biriz" iddiası).

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

kendi taptığın şeyi küçük düşürdüğünün bile farkında değilsin.

yunan mitolojisindeki gibi komikleşiyor iş.

şaka olsun diyemi böyle düşünüyor gibi görünüyorsun yoksa kendinde gerçekten buna inananlardanmısın?

aklım almıyo yahu.

kamera şakası gibi:)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İlk olarak, Mesih'in sözlerini kültürel olarak 2000 yıl sonraki bizlerden daha iyi yorumlayabilen Yahudiler, İsa'nın kendilerine yöneltmiş olduğu sözlerin "Tanrı" anlamına geldiğini anlamışlardı. Bunun üzerine yerden taş alan Yahudiler, şöyle cevap verdiler: "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun" (Yuhanna 10:33). Grekçe'de "tek, bir" kelimesi eril (heis), cinssizdir (hen). Bu da İsa ve Tanrı'nın aynı özden geldiklerini belirtir. Üçüncü eril tekil şahıs olarak (heis) kullanılmış olsaydı, Baba ve Oğul arasında kişisel bir ayrım olmadan, tek kişi anlamına gelecekti.

 

Ya kirmak istemem seni, ama ben sunu anlayamadim.Kainatta, en az dünyada mevcud olan kum taneleri kadar gezegenler var. trilyarlarca mahlukat var ve Allah bunlarin hepsini ayni anda mükemmel bir sekildeyaratmis ve kontrol altinda tutuyor. Ve bu O nu hic yormuyor. Dilese daha fazlasinida hic zorlanmadan yaratir. Simdi böyle güce ve kuvvete sahib olan bir Allah yarattigi mahlukat tarafindan neden taslansinki? Yada neden mahlukat kiligina girsin ve acizlessinki? Yada kenidi gücünü ikiye bölüp neden cocuk edinsin ve onu kendiyle bir tutsunki? Veya kendi gibi gördügü cocugunu kücük düsürtsünki? Kendini koruyamayan beni nasil korusun diye düsünsem o zaman haksizmi olurum. (ki Rabbim bu gibi benzetmelerden münezzehtir)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşlarım neden okuduklarınızı anlamak istemiyorsunuz benim inancım bu tabiki tenkit hakkınız var ama ben bunları kutsal kitabıma dayanarak yazıyorum sizse kuran kitabına göre yorumluyorsunuz çelişki buradan meydana geliyor bakın biz isa'dan sonra gelen yok deriz ama siz peygamberiniz son diyorsunuz ne ben inancımdan vaz geçerim ne de siz lütfen yazılanların devamınıda okuyun sizden ricam kendi kitabınıza göre yorum yaparak bir yere varmaya çalışmayın başaramassınız.

--------------------

İsa Tanrı’nın Biricik Oğluydu

 

Bazıları Yuhanna 3:16'daki "biricik Oğul" terimiyle (bkz 1:14, 18; 3:18) İsa'nın yaratılanlardan birisi olduğunu iddia edip, O'nun tanrısallığını reddederler "Biricik Oğul" terimi, İsa'nın yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Yuhanna'nın kullanmış olduğu "biricik" Oğul kelimesi "eşsiz, benzersiz, bereketlenmiş olan " 2 anlamında kullanılmıştır. C.S. Lewis "biricik Oğul" kelimesini şöyle tanımlıyor:

İman bildirilerinden birisi, Mesih'in Tanrı'nın yaratılmamış olan biricik Oğlu olduğunu ve bütün evrenin yaratılışından önce Tanrı'da varolduğunu belirtir. Mesih'in yeryüzüne beden alıp gelmesi, bir bakirenin oğlu olduğu anlamına gelmez. Şu anda üzerinde durduğumuz konu, zaman ve mekânın yaradılışından önceki durumdur. "Tüm evrenin yaradılışından önce Mesih'in varolduğu" ne demektir?

Oğul'un beden alıp yeryüzünde yaşaması ve Tanrı'ya Baba demesi, Tanrı'yla İsa arasında Baba-Oğul ilişkisi olduğunu gösterir. Eğer bir kişinin babasıysanız, o kişi sizin benzerinizdir. Bir insandan doğan bebek insandır, bir arıdan doğan arı, arıdır ve bir kuştan doğan kuş, kuştur. Fakat bir şey yarattığınızda kendinizden farklı birşey yaratırsınız. Kuş, kendisi için yuva yapar, arı kovan yapar, insan kendisi için ev yapar, hatta kendi benzeyişinde heykel bile yapabilir. Eğer iyi bir ustaysa, heykeli tamamen kendisine benzetebilir. Fakat tabii ki bu heykel gerçek bir insan olamaz. Sadece insana benzeyen bir taş veya bronzdur. Nefes alıp düşünemez. İçinde yaşam yoktur.

Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre, şimdi başka bir konuya geçebiliriz. İnsandan doğan nasıl insansa, Tanrı'dan doğan da Tanrı'dır. Tanrı'nın yarattıkları, Tanrı değildir. Aynı şekilde insanın yarattığı da insan değildir. Bu nedenle, insanlar Mesih'in Tanrı Oğlu olması türünden oğullar değildirler. Bazı yönlerden Tanrı gibi olmalarına rağmen, Tanrı değildirler. İnsanlar daha çok, Tanrı'nın heykelleri veya resimleri gibidirler.

Bir insan heykeli insan şeklindedir fakat içinde yaşam yoktur. Aynı şekilde, insan bir anlamda Tanrı 'şeklinde' veya benzeyişinde olmasına rağmen, Tanrı'daki yaşam türüne sahip değildir. Öncelikle ilk noktaya (İnsanın Tanrı'ya benzeyişine) bakalım. Tanrı'nın yaratmış olduğu herşey, bir anlamda Tanrı'nın benzeyişindedir. Evrenin büyüklüğü O'nun gibidir. Evrenin büyüklüğünün Tanrı'ya benzemesi, evrenin yüceliğinin Tanrı'nın yüceliğine eş olduğu anlamına gelmez, fakat ruhsal olmayan terimlerle, Tanrı'nın yüceliğinin sembolü veya tercümesidir. Madde, enerji sahibi olmakla Tanrı gibidir. Tabii ki fiziksel enerji Tanrı'nın gücünden farklı bir enerjidir. Yeşil dünya da O'nun gibidir çünkü içlerinde yaşam vardır ve Tanrı 'yaşayan Tanrı'dır.' Fakat biyolojik anlamdaki bu yaşam, Tanrı'da olan yaşamın sadece bir simgesi veya gölgesidir. Hayvanlara geldiğimizde, farklı bir çeşidini görürüz. Örneğin böceklerin yoğun aktiviteleri ve verimlilikleri, Tanrı'nın sürekli aktivitesinin ve yaratıcılığının sembolüdür. Memelilerde içgüdüsel şefkakin başlangıçlarını görüyoruz. Bu içgüdü, Tanrı'da varolan sevgiyle aynı değildir, fakat Tanrı sevgisi gibidir. Bir manzara resmi nasıl manzaranın kendisi değilse, bu durum da aynıdır. Hayvanların en üstünü olan insana geldiğimizde, Tanrı'nın bildiğimiz en iyi temsilcisini görürüz. (Diğer dünyalarda insandan daha çok Tanrı benzeyişinde olan yaratıklar olabilir, fakat onlar hakkında bilgi sahibi değiliz). İnsan sadece yaşamakla kalmaz, fakat aynı zamanda sever ve akıl yürütür. Biyolojik yaşam, insanda, bilinen en yüksek seviyesine ulaşır. 3

İbrahim'in iki oğlu olmasına rağmen, (İshak ve İsmail) İbraniler 11:17'de İshak, İbrahim'in "biricik oğlu" olarak geçer. İbraniler kitabının yazarı "biricik oğul" kelimesini "eşsiz, benzersiz ve bereketli olan" anlamında kullanır. Aynı anlam, Yuhanna 3:16'da bahsedilen İsa için de geçerlidir (Buradaki tek fark Tanrı'nın bir, İbrahim'in ise iki oğlunun olmasıdır).

Biricik Oğul kelimesi "Monogenes" teriminden gelir. Bu terim iki kelimeden oluşmaktadır. "Monos" kelimesi "tek, yalın, sade, yalnız, bir " anlamlarına gelir. "Genes" kelimesi ise "tohum, ırk, tür, v.b." anlamlarına gelir. Birleşik bir kelimedir ve "eşsiz tür" anlamında kullanılır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sen ne kadar müslümansan.

--------------------

Şimdi de Allah'ın Kuran'da verdiği sevgi mesajının Kutsal Kitap'ta verilenden daha iyi olduğu görüşünü ele alalım.

Öncelikle Tevrat ve İncil'den (Müjde) birbiriyle ilişkili bazı ayetlere bakalım

Tevrat şöyle der: "... Allah'ın Rab'den korkmaktan, O'nun yollarında yürümekten ve O'nu sevmekten, tüm yüreğin ve canınla O'na hizmet etmekten başka Allah'ın Rab senden ne ister?

Sonraki ayetlerde ise şunları okuruz; "Allah'ın Rabbi sev ve tembihini kanunlarını hükümlerini ve emirlerini tut." Biraz aşağıda buyruk tekrarlanır; "Bu gün size verdiğim buyruklara itaat edin. Allah'ın Rabbi sev ve O'na tüm yüreğin ve canınla hizmet et..." (3)

İncil "Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev." (4)

KARŞILAŞTIRMA

 

Kutsal Kitap'ın aksine, Kuran, Tanrı'yı "tüm yüreğin, canın ve aklınla sev" buyruğunu içermez. Müslüman'dan Tanrı'nın gazabından kurtulması ve O'nun onayını kazanması için Tanrı'yı sevmesi dolaylı ve dolaysız olarak istenir.

"Allah'ı seversen... Allah seni sevecektir..." (2)

Kendi güvenliğini arayan sevgi içten değildir. Yürekten gelmemektedir. Sevgi Kuran'da bir seçim olarak yer alır. "Allah'ı seversen" Kutsal Kitap'taki sevgi ise bir buyruktur.

"Tanrın olan Rabbi sev" İsa, bu buyruğu "İlk ve en önemli buyruk"1 olarak adlandırılır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşlarım neden okuduklarınızı anlamak istemiyorsunuz benim inancım bu tabiki tenkit hakkınız var ama ben bunları kutsal kitabıma dayanarak yazıyorum sizse kuran kitabına göre yorumluyorsunuz çelişki buradan meydana geliyor bakın biz isa'dan sonra gelen yok deriz ama siz peygamberiniz son diyorsunuz ne ben inancımdan vaz geçerim ne de siz lütfen yazılanların devamınıda okuyun sizden ricam kendi kitabınıza göre yorum yaparak bir yere varmaya çalışmayın başaramassınız.

--------------------

İsa Tanrı’nın Biricik Oğluydu

 

Bazıları Yuhanna 3:16'daki "biricik Oğul" terimiyle (bkz 1:14, 18; 3:18) İsa'nın yaratılanlardan birisi olduğunu iddia edip, O'nun tanrısallığını reddederler "Biricik Oğul" terimi, İsa'nın yaratılmış olduğu anlamına gelmez. Yuhanna'nın kullanmış olduğu "biricik" Oğul kelimesi "eşsiz, benzersiz, bereketlenmiş olan " 2 anlamında kullanılmıştır. C.S. Lewis "biricik Oğul" kelimesini şöyle tanımlıyor:

İman bildirilerinden birisi, Mesih'in Tanrı'nın yaratılmamış olan biricik Oğlu olduğunu ve bütün evrenin yaratılışından önce Tanrı'da varolduğunu belirtir. Mesih'in yeryüzüne beden alıp gelmesi, bir bakirenin oğlu olduğu anlamına gelmez. Şu anda üzerinde durduğumuz konu, zaman ve mekânın yaradılışından önceki durumdur. "Tüm evrenin yaradılışından önce Mesih'in varolduğu" ne demektir?

Oğul'un beden alıp yeryüzünde yaşaması ve Tanrı'ya Baba demesi, Tanrı'yla İsa arasında Baba-Oğul ilişkisi olduğunu gösterir. Eğer bir kişinin babasıysanız, o kişi sizin benzerinizdir. Bir insandan doğan bebek insandır, bir arıdan doğan arı, arıdır ve bir kuştan doğan kuş, kuştur. Fakat bir şey yarattığınızda kendinizden farklı birşey yaratırsınız. Kuş, kendisi için yuva yapar, arı kovan yapar, insan kendisi için ev yapar, hatta kendi benzeyişinde heykel bile yapabilir. Eğer iyi bir ustaysa, heykeli tamamen kendisine benzetebilir. Fakat tabii ki bu heykel gerçek bir insan olamaz. Sadece insana benzeyen bir taş veya bronzdur. Nefes alıp düşünemez. İçinde yaşam yoktur.

Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre, şimdi başka bir konuya geçebiliriz. İnsandan doğan nasıl insansa, Tanrı'dan doğan da Tanrı'dır. Tanrı'nın yarattıkları, Tanrı değildir. Aynı şekilde insanın yarattığı da insan değildir. Bu nedenle, insanlar Mesih'in Tanrı Oğlu olması türünden oğullar değildirler. Bazı yönlerden Tanrı gibi olmalarına rağmen, Tanrı değildirler. İnsanlar daha çok, Tanrı'nın heykelleri veya resimleri gibidirler.

Bir insan heykeli insan şeklindedir fakat içinde yaşam yoktur. Aynı şekilde, insan bir anlamda Tanrı 'şeklinde' veya benzeyişinde olmasına rağmen, Tanrı'daki yaşam türüne sahip değildir. Öncelikle ilk noktaya (İnsanın Tanrı'ya benzeyişine) bakalım. Tanrı'nın yaratmış olduğu herşey, bir anlamda Tanrı'nın benzeyişindedir. Evrenin büyüklüğü O'nun gibidir. Evrenin büyüklüğünün Tanrı'ya benzemesi, evrenin yüceliğinin Tanrı'nın yüceliğine eş olduğu anlamına gelmez, fakat ruhsal olmayan terimlerle, Tanrı'nın yüceliğinin sembolü veya tercümesidir. Madde, enerji sahibi olmakla Tanrı gibidir. Tabii ki fiziksel enerji Tanrı'nın gücünden farklı bir enerjidir. Yeşil dünya da O'nun gibidir çünkü içlerinde yaşam vardır ve Tanrı 'yaşayan Tanrı'dır.' Fakat biyolojik anlamdaki bu yaşam, Tanrı'da olan yaşamın sadece bir simgesi veya gölgesidir. Hayvanlara geldiğimizde, farklı bir çeşidini görürüz. Örneğin böceklerin yoğun aktiviteleri ve verimlilikleri, Tanrı'nın sürekli aktivitesinin ve yaratıcılığının sembolüdür. Memelilerde içgüdüsel şefkakin başlangıçlarını görüyoruz. Bu içgüdü, Tanrı'da varolan sevgiyle aynı değildir, fakat Tanrı sevgisi gibidir. Bir manzara resmi nasıl manzaranın kendisi değilse, bu durum da aynıdır. Hayvanların en üstünü olan insana geldiğimizde, Tanrı'nın bildiğimiz en iyi temsilcisini görürüz. (Diğer dünyalarda insandan daha çok Tanrı benzeyişinde olan yaratıklar olabilir, fakat onlar hakkında bilgi sahibi değiliz). İnsan sadece yaşamakla kalmaz, fakat aynı zamanda sever ve akıl yürütür. Biyolojik yaşam, insanda, bilinen en yüksek seviyesine ulaşır. 3

İbrahim'in iki oğlu olmasına rağmen, (İshak ve İsmail) İbraniler 11:17'de İshak, İbrahim'in "biricik oğlu" olarak geçer. İbraniler kitabının yazarı "biricik oğul" kelimesini "eşsiz, benzersiz ve bereketli olan" anlamında kullanır. Aynı anlam, Yuhanna 3:16'da bahsedilen İsa için de geçerlidir (Buradaki tek fark Tanrı'nın bir, İbrahim'in ise iki oğlunun olmasıdır).

Biricik Oğul kelimesi "Monogenes" teriminden gelir. Bu terim iki kelimeden oluşmaktadır. "Monos" kelimesi "tek, yalın, sade, yalnız, bir " anlamlarına gelir. "Genes" kelimesi ise "tohum, ırk, tür, v.b." anlamlarına gelir. Birleşik bir kelimedir ve "eşsiz tür" anlamında kullanılır.

sevgili arkadaşım.

sizlerin en büyük yanlışı aklınızın bile alamadığı mucizelerle dolu Kuranı alp mukayese yapmıyorsunuz.

sizden ricam siz hristiyanlar bir araya toplanın ve elinizdeki hangi incilin gerçek olduğuna dair kendi aranızda bir konsept kurun. ondan sonra gelin Kuran ile boy ölçüşün:thumbsup: kendiniz inanmadığınız şeyi kime inandıracaksınız?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sana sadece bir soru sordum ona cevap vermen yeter benim dinimle bişey kıyaslamaya gerek yok ayrıca sen beni tanıyomusun ki sen ne kadarsan be o kadarım gibi çocuk ağzıyla kıyas yapıyosun ya sana msj ı göndern inançsız olsaydı şuracıkta utanılıcak durumda olucaktın konuşaksan bişeye cvp vereceksen olgun bir insan gibi yap bu işi..

konuya gelirsek tek bir konu üzerine tek bir ayet üzerinde durulmaz yazdığın ayetin de hangi sureden hangi ayetten olduğunu yazmalısın

bir konuda ve hele böylesine hassas bir kkonuda yazdıkların için herşeyi de ii ce araştır.. ayrıca incilin de ne kadar değiştiğinide söylememe de ayrıca gerek yok herhalde

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tanrı Oğlu = Tam Tanrılık

W.G.T.Shedd şöyle diyor: "Üçlübirlikteki ikinci kişiye verilen 'Oğul' ünvanı, özde var olan ve sonsuz olan bir ilişkiyi gösterir." 9 Shedd'in açıkça söylemek istediği nokta, Oğul'un da Baba gibi sonsuz olduğudur. Schultz'un da belirttiği gibi; "Mesih'in oğulluğu ve Birinci Kişi'nin babalığı, özde ve konumda birisinin diğerinden aşağı olduğu anlamını taşımaz." 10

 

Boettner ise şu yorumu yapıyor:

 

Üçlübirlik öğretişi teolojik bağlamda 'Baba' ve 'Oğul' terimlerinin 'varlık kaynağı' ve üstünlük taşıdıklarını gösterir. Aynı zamanda, Semitik ve doğu düşüncesinde, doğanın benzerliği ve aynı olması ve varlığın eşitliği fikri, Baba ve Oğul'un birbirlerine itaatkâr ve bağımlı olduğunu belirtir. Tabii ki, Kutsal Yazılardaki sözlerin belli başlılarını belirleyen Semitik (Yahudiliğe ait) bilinçtir, ve Kutsal Yazılar'ın Mesih'i 'Tanrı Oğlu' olarak tanımlamaları, O'nun gerçek Tanrısallığını gösterir. Hiçbir yaratıkla paylaşılamayacak eşsiz bir ilişkiyi gösterir. Bir oğul, öz doğasında nasıl Babasına benziyorsa, yani ne kadar çok insansa, Tanrı'nın Oğlu Mesih de öz doğasında Babası gibidir, yani tanrısallık özüne sahiptir." 11

 

Schultz şöyle diyor:

 

Kutsal Yazılar'da, örneğin meleklere, Adem'e, Hezekiel'e ve Mesih İnanlıları'na 'Tanrı'nın oğuları' denilse de, Mesih eşsiz ve özel bir Oğuldur. Griffith Thomas, 'Tanrı Oğlu' ünvanının Grekçe kullanımında, tanım edatı bazen her iki kelimeden önce, bazen de hiç kullanılmadığını belirtir. Bu şekillerden Tanrı anlamına gelen birincisi, Yeni Antlaşma'da Mesih'i tanımlamak için 25 kere kullanılır. Bu ünvandan dolayı, Yahudiler İsa'nın ne demek istediğini anlamış ve O'nu hakaretle suçlamışlardır (Matta 26:63; Luka 22:70; Yuhanna 19:7). Mesihlik iddiası değil, tanrısallık iddiasında bulunuyordu. Rab Kendi oğulluğunu, başkalarının oğulluklarıyla sınıflandırmamıştır. Tersine, her iki kavram arasına bir mesafe koymuştur (Yuhanna 20:17). Mesih'in öğrencileri, Tanrı Oğlu olan Mesih'in sonsuzluklar Tanrısı olduğunu anlamışlardı. 12

 

Bu ünvanın kullanımı, Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşamış olduğu gerçeğini kanıtlar. İnsanoğlu terimi, Mesih'in insan olduğu anlamına geliyorsa, Tanrı Oğlu terimi de, Mesih'in Tanrı olduğu anlamına gelir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşlar bu sözleri ben söylemiyorum ve bu payeyide ben vermiyorum.

 

Müslümanlara göre Tanrı yarattığı dünyaya ebedi sözünü Kur'an aracılığı ile iletmekte. Bu yüzden de çoğu Müslüman tarafından Tanrı'nın ebedi sözü olarak Kur'an kabul edilir. Onlar için ebedi Söz sonsuza değin, hem Tanrı'nın varlığında ve belirli bir yer ve zamana bağlı olarak da Kur'an sayfalarında mevcuttur. Tanrı ile daima birlikte olan Tanrı Sözü bir kitabın sayfalarında yazılmış Arapça sözcüklerde ya da onu ağızdan ağıza yayan kişilerin kalp ve zihinlerinde şekillendi. Böylelikle, Müslümanlara göre hemen hemen ondört yüzyıl önce Muhammet'e bildirilen Arapça Kur'an'da ebedi olan gelip geçici – fani olanla buluşmuş oldu.

Hıristiyanlara göre ise, yarattığı dünyaya Tanrı, kendi ebedi Sözünü İsa isimli bir kişi aracılığı ile açıklar. O nedenledir ki, İncil ebedi sözden ya da Tanrı'dan, "Söz vücut buldu" ifadesini kullanarak bahseder. O, insan olan İsa'dır. Hıristiyanlar için İsa, Tanrı'nın kendi sonsuzluğunun bu geçici dünyaya belli bir yer ve zamanda açıklanışıdır.

İsa'da Tanrısal, ebedi Söz ile ölümlü olan vücut iç içedir. İsa, Tanrı'nın ebedi Sözü olarak adlandırıldığı gibi, aynı zamanda Tanrı'nın Oğlu olarak da adlandırılır. Ebedi olan Söz ya da Oğul, İnsanoğlu İsa olmadan – hatta Meryem'den de önce – Söz ya da Oğul vardı. Sonsuzluk içinde Tanrı'nın varlığı ile bir bütündü. Tanrı'nın bir eşi olduğu fikri Kur'an'a olduğu kadar İncil'e de yabancıdır. Bu nedenlerle İncil'e göre: Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrıyla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığı ile var oldu... Söz, insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük (Yuhanna 1:13; 14).

Bu nedenle İsa da Yuhanna 14:9'da şöyle der:

Beni görmüş olan Baba'yı görmüştür.

Gerçekten de Müslümanlar olsun, Hıristiyanlar olsun, doğru olarak İsa'nın bir insan, Tanrı'nın mesajını alan ve ileten bir hizmetli, bir peygamber olduğunu ısrarla belirtirler. Ancak Hıristiyan açıklamasında Tanrı Sözü ve Oğul olarak İsa, aynı zamanda Tanrı mesajını sadece iletmekle yetinen bir peygamber olmanın ötesindedir. O, kendisi Tanrı'nın mesajı ya da Sözüdür! Müslümanlar için Kur'an da bir kitap olmakla birlikte, Tanrı Sözü de olması nedeniyle kitaptan da öte sayılmaz mı?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...