Jump to content

Kutsal Kitaba Göre İsa'ya (hz isa) Yakıştırılan Tanrılık Çelişkisi


Guest jülide
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hz. İsa hakkında, onun tanrılığı ile ilgili olduğu iddiasıyla sunulan, Tanrının Oğlu, yaşayan canlı söz (logos) veya ruhullah konularında genişçe izahlarda bulunduk. Tabi ki 27 ayrı kitap ve 9 farklı yazar tarafından birbirlerini görmeden farklı yerlerdeki problemler için yazılmış olan bir eserde, farklı iddiaların ve bazı uyuşmazlıkların bulunması gayet doğaldır. Şimdi de İncillerde açıklanan, onunla ilgili diğer tanrılık iddiasındaki ifadeleri inceleyelim. Hz. İsa için, Tanrının Oğlu, Logos ve Ruhullah ifadelerinden sonra yine O’nun bizzat kendi ağzından söyletilen tanrılıkla ilgili birçok ifade vardır. Bu ifadelerinde çok büyük bölümü yine Yuhanna İncilinde bulunmaktadır. Fakat dikkatlice incelenirse bunların çoğunun yine mecazi anlatımlar olduğu görülecektir. Şimdi çoğunlukla Hz. İsa’nın Tanrılığı ile ilgili kullanılan ifadelere

 

“29 Onları bana veren Babam her şeyden üstündür.Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.

 

30 Ben ve Baba biriz.”(Yuhanna-10)

20-21 “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar.Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.

 

22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.“(Yuhanna-17)

 

“8 Filipus, “Ya Rab, bize Baba’yı göster, bu bize yeter” dedi.

 

9 İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?

 

10 Benim Baba’da, Baba’nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.

 

11 Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.“(Yuhanna-14)

 

Yukarıda ki ifadelerden Hz. İsa için Tanrı olduğu sonucunu çıkaranların birde aşağıda ki ifadeleri incelemelerini tavsiye ederiz;

 

 

“20 gün anlayacaksınız ki, ben Babam’dayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.“(Yuhanna-14)

“23….Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız“(Yuhanna-14)

 

“17 İsa, “Bana dokunma!” dedi. “Çünkü daha Baba’nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam’ın ve sizin Babanız’ın, benim Tanrım’ın ve sizin Tanrınız’ın yanına çıkıyorum.”(Yuhanna-20)

“28 Size, ‘Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.”(Yuhanna-14)

 

1-2 Yahudiler’in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler’den olan bu adam bir gece İsa’ya gelerek, “Rabbî, senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz” dedi.”(Yuhanna-3)

 

Yukarıdaki ifadeleri, bir öncekilerde olduğu gibi, Hz. İsa’nın Tanrılığına yorumlandığı gibi, ayni mantıkla, bu durumda ikinci bölümdekilere baktığımızda, iman eden herkes Hz. İsa gibi Tanrı olmaktadır.”Ben babadayım, siz bendesiniz, bende sizdeyim” “Bizde gelir, onunla birlikte yaşarız” ifadelerinden bu anlam çıkmaz mı? Bu örnekleri yetersiz bulanlar için Yuhanna’nın diğer eserlerinden örnekler verebiliriz;

 

“13 Tanrı’da yaşadığımızı ve O’nun bizde yaşadığını bize kendi Ruhu’ndan vermiş olmasından anlıyoruz.

 

14 Baba’nın Oğlu’nu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz.

 

15 Kim İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, o da Tanrı’da yaşar.”(1.Yuhanna-4)

 

Hz. İsa’ya Tanrı niyetine tapanlar var diyenlere, yine Hz. İsa’nın kendi ağzından, kime tapınılması gerektiğini ikaz eden ifadelerde var deriz;

 

36 Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.”37 İsa, “O’nu gördün. Şimdi seninle konuşan O’dur” dedi.38 Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa’ya tapındı.”(Yuhanna-9)

 

“10 İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! Tanrın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.”(Matta-4)

 

“9 Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu’nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı’nın sözleridir.”10 Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa’ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap! Çünkü İsa’ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.”(Vahiy-19)

 

Ya Tomas’ın meşhur sözüne ne demeli derseniz;

 

27 Sonra Tomas’a, “Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!”

 

28 Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıtladı.

29 İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”(Yuhanna-20)

 

Önce bu kadar büyük bir iddiayı bir Yahudi olan Tomas’ın söyleyebileceğinden şüpheliyiz. Bu derece önemli bir sözü sadece Yuhanna İncili yazarı mı duydu? Acaba bu söz Hz. İsa’yı tanrılaştırmak için söylendiğinden emin miyiz? Sakın görülen mucize karşısında söylenmiş bir hayret ve şaşkınlık ifadesi olmasın. Ayrıca zaten ilk üç İncilde, çarmınta ölen hz. İsa’nın böğrünün mızrkla delinmesi yok ki, Tomas’ın, parmaklarıyla Hz. İsa’nın yaralarını kontrol ettiğini yazsınlar. Bu önemli sözü diğer incil yazarları niçin duymadılar. Zaten Yuhanna İncilinin yazarı balıkcı Yuhanna’nın yazmış olamayacağı üzerinde tam bir ittifak var. Çünkü diğer İncillerde bulunan ve havari Yuhanna’nın şahit olduğu bir çok olay burada bulunmamaktadır. Bu sözün söylenip söylenmediğini ve eğer söylendi ise ne maksatla söylendiği meçhul. Ama sıradan bir balıkçı Yuhanna’nın hiç alışık olmadığı Yunan-Helen kültürü kitaba hakimdir. Burada Havari Tomas’a söyletilen “Rabbim ve Tanrım“ hitabını Roma İmparatoru Domitian’a ait bir tanımlama ve hitap şeklidir.31 Buna cevabımız Thomas’ın kendi yazdığı İncilden olacaktır.Bu kadar önemli bir iddiayı gerçekten

Thomas söylediyse kendi incilindeki 114 cümlede neden söz etmedi acaba ? Aksine bakın kendi incilinde neler söylüyor;

 

“31 İsa dedi; Hiç bir peygamber kendi köyünde kabul görmez.Hekim kendisini tanıyanları tedavi etmez..“( Tomaya göre incil )

 

Buraya kadar gördüklerimiz genelde İncillerde Hz. İsa’nın kendi ağzından söyletilen ifadelerdi.Bir de İncillerde Hz. İsa ve havarilerinin söylemediği halde, diğer İncil yazarlarının Hz. İsa’yı direk Tanrı ilan eden ifadeleri bulunmaktadır.

 

“5 Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı’dır! Amin.”(Romalılar-9)

 

1 İsa Mesih’in kulu ve elçisi ben Simun Petrus’tan Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam!”(2.Petrus-1)

 

“13 Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.“(Titus-2)

 

20 Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan’dayız, O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.”(1.Yuhanna-5)

 

Hz. İsa’yı hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak bir şekilde açıkça Tanrı ilan eden İncil yazarlarının bu iddialarına karşılık bizde sözü bizzat Hz. İsa’ya bırakıyoruz;

 

“28 Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa’nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini* yaklaşıp O’na, “Buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu.

 

29 İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.

 

30 Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’

 

31 İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.”

 

32 Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “‘Tanrı tektir ve O’ndan başkası yoktur’ demekle doğruyu söyledin.”(Markos-12)

 

17 İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O’na,

“İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?” diye sordu.

18 İsa, “Bana neden iyi diyorsun?” dedi.İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı’dır.”(Markos-10)

 

“28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun.“(Matta-10)

 

44 Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı’nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz?(yuhanna-5)

 

“28 Size, ‘Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür.”(Yuhanna-14)11 Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi, Yasa’yı yermiş ve yargılamış olur. Yasa’yı yargılarsan, Yasa’nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun.

12 Oysa tek Yasa koyucu, tek Yargıç vardır; kurtarmaya da mahvetmeye de gücü yeten O’dur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?“ (Yakup-4)

 

Bütün bu karşılaştırmaları, hala yetersiz bulanlar için son bir şeyler daha sunalım;

 

“12 Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız?

 

13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu’ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır.

14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir.“ (Yuhanna-3)

 

“13 İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?”

 

14 Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.” (Matta-13)

 

57 Yolda giderlerken bir adam İsa’ya, “Nereye gidersen, senin ardından geleceğim” dedi.

 

58 İsa ona, “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi.(Luka-10)

 

Kimse İnsanoğlu kavramına başka anlam yüklemeye kalkmasın ve Daniel-7:13’ü çarpıtmasın. Bu tanım Tevrat’ta 105 defa geçer ve her biride kesinlikle bir insanı kasteder.

 

5-6 Çünkü tek Tanrı ve Tanrı’yla insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilen tanıklık budur.” (Timeteos-2)

 

9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa’yı, Tanrı’nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.” (İbraniler-2

)

Hele Tanrı olan birinin, şeytan tarafından 40 gün süreyle denenmesine ne demeli. Hz. İsa hakkında Tanrılık iddiasında bulunmayan ilk üç incildeki bu olaydan, Yuhanna İncili yazarı, tabi ki bahsetmez. Haklı, çünkü bu durumun onun iddialarıyla çeliştiği açık.

 

“13 İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca Şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O’na hizmet ediyordu.” (Markos-19)

 

Ve çarmıhta can veren aciz bir kulun feryadı ile bu açıklamalara son verelim.

 

45 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, “Eli, Eli, lema şevaktani?” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. »(Matta-27)

 

Hala ikna olmayanlar için son bir delil de Pavlustan sunalım.

 

27 Çünkü, “Tanrı her şeyi Mesih’in ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı.” “Her şey O’na bağımlı kılındı” sözünün, her şeyi Mesih’e bağımlı kılan TANRI’YI İÇERMEDİĞİ açıktır.

 

28Her şey Oğul’a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan TANRI’YA BAĞIMLI olacaktır.Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun.” (1.Korintliler-15)

 

Görüldüğü gibi Pavlus’un bu ifadeleri teslis inancına da karşıdır. Şimdi bütün yukarıda sıralanan ifadelere topluca baktığımızda, Hz. İsa Tanrıyı mı yüceltiyor yoksa kendisini mi? Hz. İsa normal bir insan mı, yoksa Tanrı mı? Bu soruya yukarıdaki ifadelerin tümüne, hep birden bakarak cevap vermek mümkün değil, değil mi?

 

Yani hem Tanrı olduğunu söyleye, hem de olmadığını söyleyen ifadeler var. İşte bizim iddia ettiğimiz gerçek te bu. Bugünkü resmi İncillerle Hz. İsa hakkında net bir şey söylemek mümkün değil. Tabi birileri İznik’te bir konsil toplayıp işi hallettiğini sanmışlar. Ancak şurası da iyi bilinmeli. İznik konseyi toplandığında, kilisenin elinde şu anda mevcut olan İncil Kanonu (kilisenin kabul ettiği İnciller) henüz kesinleşmemişti. Bugün kabul edilen İncil Kanonu, Hz. İsa’nın Tanrı ile eş kabul edildiği İznik Konseyinden 75 yıl sonra gibi uzun bir zaman diliminde karara bağlanmıştır. Tabi İznik Konsülünde alınan kararı destekleyenler kabul görmüş diğerleri yok edilmiştir. Hz İsa Yunan mıydı ve Yunanca mı konuşuyordu? Neden ortalıkta bir tek Aramice İncil yok. Nerde Petrus, Yuhanna ve diğer Havarilerin orijinal elyazmaları. Demek ki bir tek Hz. İsa’nın kardeşi ve havarilerin İsa’dan sonraki lideri Yakup’un Mektubuna dokunamadılar. Tabi bu mektupta ne İsa’nın Tanrılığı, ne çarmıhta ölmesi, ne Tanrının oğlu safsatası, ne imanla kurtuluş, ne Pazar gününün kutsiyeti, ne sünnet karşılığı, ne Tevrat karşılığı gibi Pavlus teolojisinden eser yok.

Bütün bunlar şu gerçeğin ispatıdır. Hz. İsa gerçekte insan bir peygamberdi. Ama daha sonraları birileri, onu bu hale döndürmek istedi. Fakat tam beceremedi. Yani birilerinin O’nu tanrılaştırmak istedikleri ortada. Fakat yine bazı İncil yazarlarının, O’nu normal bir insan olarak tanımladığı ve Tanrıyı yücelttikleri de bir gerçek. Ama dileyen sadece Hz. İsa’nın Tanrılığıyla ilgili olanları görerek, O’nu Tanrı ilan eder, insanlığıyla ilgili ifadelerle de çeliştiklerinde, hem de insan der olur biter.

 

Burada önemli sorun Hz. İsa kimliği üzerinde, İncil’de ki 9 farklı yazarın tanımladığı “İSA” kimliğinin birbirleriyle uyuşmamasıdır.

 

Hatta aynı yazara ait olduğu yazılan kısımlarda bile, birbirine zıt bir sürü “İSA” tanımlaması bulunması, ilk yazarlardan sonra (“Hangi İncil” bölümünde bunlar ayrıntılı anlatıldı) acemice ilaveler yapıldığı, gerçeğini doğrulayan açık kanıtlardır. Bazı yazarların (Yuhanna, Pavlus) gözünde Hz. İsa tanrısal özellikte, bazılarında (Markos İncili, İbraniler ve 1.Petrus’un asıl bölümleri, Yakup’un mektubu) ise her şeyiyle bir insan özelliğindedir. İki farklı tanımlamaları bir arada değerlendirip hem öyledir, hem de böyle demekle iş çözülmez. Bu iki farklı iddianın ikisi de doğrudur demek, durumu tamamen çıkmaza sokmuştur. Bir sürü insani davranışın nedeni sorulunca “O tümüyle insandır” diyeceksiniz, yine bir sürü Tanrıya ait davranışın nedeni için de “O tümüyle Tanrıdır “ diyeceksiniz ve sonrada Hz. İsa’yı “Beni gören babamı görmüştür “ diye konuşturacaksınız. Yine “Bu nasıl iştir akıl mantık almıyor” denildiğinde ise, “Tanrıyı anlamak mantık işi değildir” diyerek işin içinden çıkacaksınız. Bir sürü Tanrının tek olduğunu anlatan Tevrat ve İncil ayetlerini sırala, sonrada bir sürü kişiyi Tanrı ilan et, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de, Hz. Meryem’i de (Thetokos) Tanrının Anası, Tanrıca ilan et. Sonra da bunların heykellerini, ikonalarını kiliselere dik. “Bu nasıl iş “diye sorulduğunda da “Tanrı tektir, bunlar Tanrının görünümü” de. Sonra da yapılan işin putperestlik olmadığını iddia et.Bu gerçekleri gören yalnızca bizler değiliz. Protestanlar bile bu yapılanlara tam bir putperestlik diyerek isyan etmişlerdir. Bu da bizim eleştirilerimizin önemli bir kısmını doğrulamaktadır. Şimdilik anlamamakta direndikleri diğer kısımları da zaman içinde anlayacaklardır. Tabi bütün bu tanımlamaları insan mantığıyla toplanan konsillerde, yıllarca tartışarak kararlaştıracaksın, sonrada Kutsal Ruh’un ilhamıyla oldu diyeceksin. Bu durumda biz de Protestanların Kutsal Ruhu farklı mıdır diye sormadan edemeyiz? Bu anlatılanları, insaf sahibi birçok kişinin görüp, bir şekilde izahlarda bulunma gayreti içinde oldukları da görülmektedir.

Öte yandan, eğer Mesih İsa Tanrı değil de, Tanrının yaratmış olduğu varlıklardan biri olsaydı, yaşamı, ölümü ve öğretişlerine saygı duyulabilirdi. Fakat ona tanrının kendisi olarak tapınmak büyük hata olurdu. Tanrının yerine konulan bir puttan başka bir şey olmazdı. Kutsal Kitap, putperestlik konusunda taviz vermez. Tanrı kendi görkemini başkasına vermeyeceğini söyler (yeşaya 42:8; 48:11).Kendinden başka bir ilahın veya ilahların olmayacağını söyler (yeşaya 45:5, 21-22; yeremya 10:6; 1.Korintliler (:4-6). Ve sadece Tanrı’ya tapınmamız gerektiğini vurgular (Yasa’nın Tekrarı 6:13-14; Matta 4:10). İşte, İsa ya Tanrı’dır ya da Tanrı değildir. O’na yanlış bir şekilde inanmak da bir putperestliktir şeklidir”32

 

Sonra da otur, Tanrı neden insan oldu diyerek bazı anlatılanlar tutmasa da şunları yaz;

 

Bizler gibi ölümlü olan insanlar, sonsuz olan Tanrı’yı nasıl anlayabilir…Tanrı insanların anlayacağı bir şekilde, insan bedeni alarak, kendisini insanlara göstermesiyle anlaşılabilir.Beden almış olan bu kişi, Tanrı’nın sonsuzluğunu ve her yerde olma halini temsil etmese de, (bunun için zaman ve mekan uygun değildir), Tanrının doğasını açıkça ifade edebilirdi…İnsanlar sonsuz olan Tanrı’yı biraz olsun anlayabilsinler diye,Tanrı sözü İsa,insan olup aramızda yaşadı.”33

 

Bu durumda acaba insanlar Tanrıyı biraz olsun anlayabildiler mi, yoksa kafalar bu konuda daha fazla mı karıştı? Biraz iyi düşünelim

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

1-2 Yahudiler’in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler’den olan bu adam bir gece İsa’ya gelerek, “Rabbî, senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz” dedi.”(Yuhanna-3)

sayın şalom tanrı dediğin kişi bu kadar çaresizmi vede çaresizliği bırak geliş sebebini bildiği halde bu sebebe karşı ona yapılacakları bildiği halde yinede tanrıya isyan ertmekten geri kalmıyor eline sağlık jülide konu çok açıklayıcı :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

s.a. Elhamdulillah biz dört büyük kitaplarin hepspne iman ediyoruz ancak degistirilmemisine, ve adem as. dan peygamberimiz Hz. muhammed(Sav) efendimiz arasinda gelmis gecmis bütün peygamberlere iman ettik.

Nasilki Hiristiyanlik gelince musevilik sona erdiyse Müslümanlik gelicede Hiristiyanlik sona erdi yani incilin hükmü kalkti Kuran hükmü gecerli oldu.

Ben inanmiyorum gercek olan incilde Allahtan baba olarak bahsedildigini öyle birsey olsaydi bu kuranda bahsedilirdi. böyle sacma seylerle kafa yormamaklazim bile biz kurani okuyup anlasak bize yeterli. degismis olan incildeki yazilanlara iman edersek dinden cikariz Allah muhafaza.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım eski andlaşmalar 'ın hükümleri kalktı ise o zaman o hükümleri söyleyenlerinde hükümleri yoktur sakın kalkıp o hükümleri getirenlerede inanıyoruz demeyin çünkü bu durum sizin iman anlayışınaza göre küfre gider madem eskiler kalktı o zaman günahkar olursunuz özellikle bu sözleri yazan sen sakın adem-ibrahim-musa ve isa için sfat koyma senin artık böyle bir hakkın yok çünkü ne diger gelmiş geçmiş peygamberler için yazdıgını ve yazdıgın şeyin nereye gittiğini bilmiyorsun kendi kitabın ve kendi peygamber'le ilgili yaptıgın şeylerde artık beni ilgilendirmiyor sizin muhammed peygamberden başka inandıgınız kimse yok bu saatten sonrada olmıyacak.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım eski andlaşmalar 'ın hükümleri kalktı ise o zaman o hükümleri söyleyenlerinde hükümleri yoktur sakın kalkıp o hükümleri getirenlerede inanıyoruz demeyin çünkü bu durum sizin iman anlayışınaza göre küfre gider madem eskiler kalktı o zaman günahkar olursunuz özellikle bu sözleri yazan sen sakın adem-ibrahim-musa ve isa için sfat koyma senin artık böyle bir hakkın yok çünkü ne diger gelmiş geçmiş peygamberler için yazdıgını ve yazdıgın şeyin nereye gittiğini bilmiyorsun kendi kitabın ve kendi peygamber'le ilgili yaptıgın şeylerde artık beni ilgilendirmiyor sizin muhammed peygamberden başka inandıgınız kimse yok bu saatten sonrada olmıyacak.
arkadaşım ne ilgisi var konuyla dediğinin görmüyormusun tanrılık hakkındaki çelişkili iddalar tamamen yeni ahitten alınmış ayrıca gerçek tevrat ve incilin içeriğide kuran içinde mevcuttur biz gerçeğine iman edenlerdeniz şuan elinizde her asır bir kralın bir papazın keyfine göre içine hüküm koyduğu çıkardığı değiştirdiği kutsal kitap adı altındaki bir iktabıda kabul etmeyenlerdeniz eğer böyle hükümlerler iman konusunda zedeleyiciyse bu hükümler sizler için geçerli bizler için değil kendi kitabınızdaki bu kadar değişmişliği çelişkiyi araştırarak eski yeni anlaşma arasındaki bu kopmuşluğu bulun
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım orada bir şey yazmış yuhanna 10 tanrı ve ben biriz yeterince açıkmı bu sözün özünden geri kalanları özümleyin anlamaya çalışın ama geçmiş peygamberlere artık inanıyoruz demeyin çünkü arkadaşınız sizinde hislerinize tercüman olarak asıl düşünceyi açıkladı yani kerhen inanıyoruz demektir bu.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sanırım siz kuranı okumadınız.yazılarınızdan onu anlıyorum.ne demek istediğimi iyi anladınız.bir hadis muallidi olan(sözden ibaret olan birebir isa a.s ağzından çıkan sözler değil)incilin vede onu yazan insanların ne kadar doğru yazdıkları,ne kadarına kendi istemeselerde hatırında kalanlar kadar eklenti yaptıkları meçhulken.nasıl olurda kuranı vede resulü yalanlamaya kadar işi götürürsünüz bunun taktirini sizlere bırakıyorum.sizler sanırım hafızlık müeessesini iyi bilmiyorsunuz ve yine sizler o ashabın resul yolunda annem babam sana feda olsun derken,tek bir sözle canlarını şehit edebilecekken vede o kurana yine aynı yaklaşımdayken tutup hala kuran tam metin değildir,yanlıştır demeniz çok gafilane.esasında siz bunları biliyorsunuz,ama derdini üzüm yemek değil bağcıyla uğraşmak.önce sizler sadece ve sadece sözlerden ibaret olan incilin doğruluğunu veya yanlışlığını demicem içerisine katmalara bakınız.unutmayınız ki bir cümle söz söylersiniz,içerisine sizlere ulaşana kadar onlarc kelime yüklenir.size ulaştığında ise bunu ben mi söylemişim dersiniz.sanırım anladınız

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım orada bir şey yazmış yuhanna 10 tanrı ve ben biriz yeterince açıkmı bu sözün özünden geri kalanları özümleyin anlamaya çalışın ama geçmiş peygamberlere artık inanıyoruz demeyin çünkü arkadaşınız sizinde hislerinize tercüman olarak asıl düşünceyi açıkladı yani kerhen inanıyoruz demektir bu.
ya sen anlatılana değil işine geldiğini ne şekilde anlayabilirim çabası içindesin söyle bakalım isanın tanrı olabileceği niye sadece yuhannada yazılı ki yuhannanın gerçek havari olduğuda kesin değildir:D
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşım sen sorulan suale cevap ver siz neden cevap veremeyince soruya soruyla karşılık verirsiniz anlamadım kendinizin yetersiz kaldıgı yerde bak o şöyle yazmış oku diyorsun ama kendin oradakini anlamıyorsun yazdım baba ve ben biriz dedikten sonra başka söze gerek varmı bunu havari yuhanna söylemiyor bizzat tanrı kelamıdır isa mesih söylüyor onada inanmıyorsun sonrada kalkmış isa peygamber diyorsun daha ne diyeyim.eger isa peygamberse sözüne güven yok degilse o zaman ona peygamber deme benim kitabımdada yazıyor deme demekki kitabın yalan yazıyor başka ne denir bilmiyorum.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

arkadaşım sen sorulan suale cevap ver siz neden cevap veremeyince soruya soruyla karşılık verirsiniz anlamadım kendinizin yetersiz kaldıgı yerde bak o şöyle yazmış oku diyorsun ama kendin oradakini anlamıyorsun yazdım baba ve ben biriz dedikten sonra başka söze gerek varmı bunu havari yuhanna söylemiyor bizzat tanrı kelamıdır isa mesih söylüyor onada inanmıyorsun sonrada kalkmış isa peygamber diyorsun daha ne diyeyim.eger isa peygamberse sözüne güven yok degilse o zaman ona peygamber deme benim kitabımdada yazıyor deme demekki kitabın yalan yazıyor başka ne denir bilmiyorum.
yahu sana verilen cevapta sorunun cevabı açık anlamıyorsan sorun sendedir

ayrıca sorduğun sorularda cevap beklemeyi bildiğin gibi sana sorulan sorularada cevap vermeyi bil bak yukarda üç konuda sana nerdeyse 10 soru sorulmuş sende tık yok

 

hadi bvakalım göreyim seni ver bakalım cevapları;)

 

sen dalgamı geçiyorsun yoksa gerçekten anlamıyormusun yaw isa mesihin söylediğin idda eden yuhannadır niye bunu markos demiyor

heh isanın tanrı olduğunu söylemesine bir yuhannamı şahitlik etmiş

 

azcık mantıklı düşün düşünemiyorsan düşünen birine sor ama böyle cevabı kendini çürüten sorularla gelme

 

hadi bakalım sıra sende sorulan sorular ya cevap ver yada sana sorulan sorulara cevap vermeden soru sorma çünki sana sorulan sorulara cevap verirsen haliyle sorduğun sorularıda kendin cevaplamış olursun:D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...