Jump to content

Türkiye Tarihinin En Büyük Yangınları


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Gerek Osmanlılarda ve gerekse yakın tarihimizde büyük yangınların olmasına rağmen sigortanın günah sayılması nedeni ile sigorta teminatının oldukça geç satılabilmesi sonucunda bu yangın kayıplarının karşılanamadığı görülmüştür. Bugüne kadar olan büyük kayıplar veren yangınları şöyle sıralayabiliriz.

25 Ağustos 1515 Büyük İstanbul Yangını: Bu yangının sabaha karşı Bedestan civarında çıkıp, birçok dükkânlarla mahalleleri kül ettikten sonra öğle vaktine doğru Gedikpaşa hamamına dayandığı sırada söndürülmüştür. Bu yangına Yavuz Sultan Selim'in de geldiği rivayet edilmektedir. Bu tarihten sonra İstanbul'un büyük yangınları artık Osmanlı vakayinamelerinde sık sık yer alan bir felaket silsilesi şeklinde tekrarlanmıştır. Bu yangınlar şehircilik bakımında İstanbul'un çehresini pek sık değiştirmesine ve tarihimiz açıklayacak pek çok kitaplarla vesikaların yok olup gitmesine yol açmıştır.

İstanbul'da bu müthiş afetin bu kadar sık olması ve geniş zayiatlar vermesi ikinci Beyazıt devrinden itibaren kargir ahşap inşaat tarzının seçilmiş olmasındandır. Bunun sebebi o devrin Küçük Kıyamet ismiyle meşhur büyük zelzelesidir (1509), ülkeyi baştan başa harap eden bu müthiş felaketin tekrarlanma ihtimali inşaat sisteminde bir değişikliğine sebep olmuş ve bu tarihten itibaren ahşap inşaat tarzı bir anane halini almıştır.

19 Eylül 1569 Büyük İstanbul Yangını: İkinci Selim devrinin bu sefer ki büyük yangını Yahudi mahallesinden çıkmış ve yedi gün yedi gece devam ettikten sonra ancak 26 Eylül'de sömürülebilmiştir. Bazı yabancı vesikalara göre bu müthiş yangında 360000 ev yanmış olduğu

iddia edilmektedir. Bu yangın Sokullu'nun damadı olan yeniçeri ağası Cafer Ağa hasta olduğu için gelememiş, bu yüzden başsız kalan yeni yeniçerilerin yağmacılığa başlaması üzerine ateş yayılmış ve bundan dolayı Cafer Ağa azledilmiş, yerine Emir Ahur Siyavuş Ağa tayin edilmiştir.

2 Eylül 1633 Şehrin Beşte Birini Yakan Büyük İstanbul Yangını: Cibali'de bir gemi kalafatlanırken çıkan bir müthiş yangın Cibali'den Ayzkapısı'na kadar sahil boyunu ve Mustafa paşa Çarşısı'nı yaktıktan sonra üç kola ayrılmıştır. Bir kolu Kadı Çeşmesi semtini yakarak Sultan Selim'e, ikinci kolu sahil boyunca Unkapam'na ve oradan Zeyrek Yokuşu'na, üçüncü kolu ise Saraçhane'yi yaktıktan sonra Sarıgüzel'e dayanmıştır. Döneminin padişahı yangına tütün tiryakilerinin neden olduğunu ileri sürerek "Tütün Yasağı" koydurmuş ve bütün kahveleri kapattırmıştır.

26 Haziran 1645 Yangını: Girit'in Kaptanı- Derya Silahtar Yusuf Paşa tarafından fethi nedeniyle yapılan kutlamalar sırasında Kapalıçarşı'da çıkan yangın hızla yayılarak Yenikapı ve Kumkapı semtini yok etmiştir.

17 Temmuz 1718 Yangını: Yangın Cibali'den başlamış, 24 saat içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir.

1782 Cibali Yangını: Yangın 64 saat sürmüş ve Cibali'den Laleli'ye kadar devam etmiştir. 3000 ev, 260 hamam, 36 han yandığı belgelerden anlaşılmaktadır.

5 Haziran 1870 Beyoğlu Yangını (Büyük Beyoğlu Yangını): Feridye'de çıkan yangında Tarlabaşı, Beyoğlu, Kalyoncukulluğu tamamen yanmıştır. Bu arada İngiliz Sefarethanesi de kül olmuştur.

Büyük Beyoğlu Yangını

1908 Fatih Yangını: 20 Ekim'de çıkan yangında 1500 civarında ev yanmıştır.

1910 Çırağan Yangını: Milli Meclis'in Çırağan Sarayı'nda toplanmasından sonra meydana gelen yangında muhteşem güzellikteki saray iki saat içerisinde yanmıştır.

1911 Aksaray Yangını: 23 Temmuz 1911'de çıkan yangın 2400 civarında evin yanmasına yol açmıştır. O gün II. Meşrutiyet'in ilanının ikinci yıldönümü olduğundan can kaybı olmamıştır. Bu yangın susuzluk ve tedbirsizlik yüzünden önlenememiş ve Şurayı Devlet ve Dahiliye Nezaretiyle Sedaret Dairesi'nin iki kısmı da kül haline gelmiştir.

8 Ekim 1926 Kartal-Maltepe Yangını: Patlıcan kızartmakta iken tavadaki yağın parlaması ile yangın çıkmış, mahallenin ahşap ve sık evlerden ibaret olması nedeni ile gelişerek yayılmıştır. Bu yangında 110 bina yanmıştır.

23 Ağustos 1927 Üsküdar Valide'i Atik Yangını: Yine bir ahşap evde çıkan yangın 201 evin yanıp kül olmasına yol açmıştır.

22 Ocak 1929 Tatavla (şimdiki Kurtuluş) Yangını: Kış mevsiminde meydana gelen ve itfaiyenin su bulmakta güçlük çektiği bu yangında 207 bina yanmıştır.

20 Haziran 1937 Beşiktaş Uzuncaova Yangını: İki katlı ahşap evlerden oluşan mahallede çıkan yangında 31 ev tamamen yanmıştır.

21 Eylül 1941 Haliç Feneri Yangını: Fener Rum Patrikhanesi müştemilatından başlayan yangın kısa sürede çevreyi sarmış, 94 ev, 2 cami, 1 mescit, patrikhanenin yazıhane kısmı olmak üzere 98 bina yanmıştır.

1952 Adana Çukobirlik Pamuk Fabrikası Yangını: Bu yangında 2.500.000-$ zarar meydana gelmiş ve sigorta şirketince tamamı tazmin edilmiştir.

1954 Kapahçarşı Yangını: Çarşı içinde 744 dükkan tamamen, 1290 dükkan da kısmen olmak üzere 2034, çarşı dışında ise 30 dükkan tamamen yanmıştır. Yangın itfaiyenin Kapalıçarşı'nın her iki kapısını birden açması nedeniyle büyümüş ve kontrolden çıkmıştır. Sigorta şirketleri 2.650.000-$ tazminat ödemişlerdir. Türkiye sigorta portföyünün % 30'unu oluşturan bu yangın sigorta endüstrisi açısından önemli bir sınav olmuştur.

1958 Bursa Çarşısı Yangını: Bu yangında büyük hasar olmuş, çok sayıda dükkan tamamen yanmıştır. Sigorta şirketleri 1.175.000-$ hasar ödemişlerdir. Ödenen hasar o yıl elde edilen primin % 20'sini oluşturmaktaydı.

Kasım 1970 Kültürsarayı Yangını: İstanbul, Taksim'de yeni yapılan Kültürsarayı, gala gecesinde çıkan yangın sonucunda tamamen yanmıştır.

1970 yılından günümüze kadar da çok sayıda büyük yangın örneği gösterilebilir. Özellikle büyük işletmelerin, toplumsal yaşam içindeki etkinliklerinin ve sayılarının artması, ortaya çıkacak yangın hasar sıklığının ve şiddetinin de artmasına neden olmuştur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...