Jump to content

Güneşten Enerji Üretimi...


Renan

Önerilen Mesajlar

Güneşten Enerji Üretimi

 

Güneşten elektrik üretimi yayılıyor

Washington merkezli çevre kuruluşu Yeryüzü Politikaları Enstitüsü (Earth Policy), dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üretimi'nin giderek arttığını açıkladı. Kuruluşun yayınladığı rapora göre, güneş enerjisi'nden Avrupa’da elde edilen elektrik üretimi yüzde 41 artarak, 742 megavata ulaştı. Dünyada güneş paneli üretiminin son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 27 artış gösterdiğini belirten çevre kuruluşu, böylece dünyada güneş enerjisinden elektrik üretimi'nin de 3145 megavata ulaştığını duyurdu.

 

Almanya lider

Sadece Almanya’nın güneş enerjisi'nden tek başına 400 megavat elektrik ürettiği belirtilen açıklamada, güneş enerjisi üreten güneş paneli imalatı'nın bütün dünyada yüzde 32 arttığı ifade edildi. ABD’de ise 2003 sonu itibariyle 229 bin evin çatısında güneş paneli sistemi bulunuyor. Earth Policy Institute, güneş enerjisi'ni elektriğe dönüştüren dünyanın en büyük fotovolt hücresi üreticileri Japon Sharp, Kyocera, Shell Solar, BP Solar ve Alman RWE Schott Solar şirketlerinin dünya pazarının yüzde 60’ını paylaştıklarını belirtti.

 

Türkiye, güneş enerjisi zengini

Türkiye’nin doğal enerji kaynakları açısından oldukça zengin olduğu ve ihtiyacı olan enerjiyi bu kaynaklardan elde edebileceği bildirildi. Greenpeace (Yeşilbarış) Akdeniz Ofisi Enerji Kampanyası Sorumlusu Melda Keskin, “Büyük bir ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye, enerji verimliliği ve güneş, rüzgar, biyokütle, su ve jeotermal enerji kaynaklarını kullanarak, fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir ve güvenli bir enerji sistemine kavuşabilir” dedi.

 

Melda Keskin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, dünyanın güneş enerjisi açısından en zengin ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Mevcut elektrik tüketiminin 8 bin katı fotovoltaik (güneş elektriği) potansiyeline sahiptir. Büyük bir ekonomik kriz içinde bulunan Türkiye, enerji verimliliği ve güneş, rüzgar, biyokütle, su ve jeotermal enerji kaynaklarını kullanarak, fosil yakıtlara bağımlılığını azaltabilir, güvenli bir enerji sistemine kavuşabilir, aynı zamanda da binlerce kişiye iş imkanı oluşturabilir” diye konuştu.

 

Bu arada, Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği (EPIA) ve Greenpeace’in bugün Berlin’de yayınladıkları raporda belirtildiğine göre, güneş enerjisi, bir milyardan fazla insan için enerji sağlayarak, 2020 yılına kadar 2 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlayabilecek. 2040 yılına kadar ise küresel enerji ihtiyacının yüzde 26’sını karşılayarak dünyanın petrol bağımlılığını azaltabilecek. 2020 yılında dünyada 276 milyar kilovatsaat üretim yapabilecek güçte olan güneş enerjisi, Afrika’nın enerji ihtiyacının yüzde 30’u veya OECD üyesi Avrupa ülkelerinin ihtiyacının yüzde 10’u ya da dünyanın ihtiyacının yüzde 1’ini karşılayabilecek. Bu ise, 75 yeni kömürlü termik santralin kurulmasını gereksiz kılarak, küresel ısınma ve iklim felaketlerine yol açan 664 milyon ton karbon dioksitin atmosfere salınmasını önleyecek.

 

Özürlülere güneş enerjili sandalye

Özürlülerin kullandığı tekerlekli sandalyeler artık güneş enerjisi ile çalışacak. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilimdalı Yüksek Lisans Öğrencisi Cengiz Turan’ın gerçekleştirdiği proje ile özürlülerin kullandığı akülü tekerlekli sandalyeler, aynı zamanda gölgelik olarak da kullanılan panellerle güneş enerjisi ile çalışır duruma getiriliyor.

 

Engellileri sürekli akülerini şarj etme zorunluluğundan kurtaran proje ile herhangi bir tekerlekli sandalye, üzerine ilave edilecek parçalarla güneş enerjisi ile çalışabiliyor. Prof. Dr. Ahmet Korhan Binark’ın danışmanlığında hazırladığı tezini uygulamaya geçiren Cengiz Turan satın aldığı bir tekerlekli sandalye üzerine monte ettiği parçalarla onu güneş enerjisi ile çalışır duruma getirdi. Aynı zamanda Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesi’nde Otomotiv Yüksek Teknik Öğretmeni olarak görev yapan Cengiz Turan yürüme engelli insanların bu proje ile sandalyelerini sürekli şarj etme zorunluluğundan kurtulacağını belirtiyor. Turan, dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu projede kendisine bir özürlünün ilham kaynağı olduğunu belirtti. Deneysel çalışmalarına 2004 Temmuz ayında başlanılan araç aküsü tam şarj edildikten sonra güneş paneli takmadan aralıksız 8 bin metre yol alırken, güneş panelinin takılmasının ardından bu yolun 11 bin metreye çıktığını belirten Turan “Bu proje özürlülerin hayatını son derece kolaylaştıracak. Gerektiğinde elle de hareket ettirilebilen sandalye ayrıca 30 metre mesafede uzaktan kumanda ile de yönlendirilebiliyor. Prototip olarak üretilen bu araç tekerlekli sandalye hariç bin 500 YTL’ye maloldu. Bütün tekerlekli sandalyelere eklenebilecek bir sistem” şeklinde konuştu.

 

Güneşköy kuruluyor

Çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin oluşturduğu Güneş Topluluğu, Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) sunulmak üzere güneş enerjisi'nden etkin yararlanılmasını öngören 7 ayrı proje hazırladı.

 

Güneş Topluluğu'nun kurucusu ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Göksu, topluluk olarak güneş enerjisi'ni Türkiye'de etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Projelerin Ankara yakınlarında çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla kurulması planlanan Güneşköy ile ilgili olduğunu ifade eden Göksu, burada her şeyin güneş enerjisi'yle çalışması, yapıların ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su temini ve elektrik üretimi için güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

 

Ay ve Güneş

 

Ay: Dünyamızın uydusu olan ayın bize olan uzaklığı 384 bin km’dir. Şayet 380 bin km olsa, bütün kara parçalarını med-cezir (gel-git) sebebiyle günde 2 defa su kaplardı. Ve yine ay dünyaya biraz yakın olsaydı yeryüzüne çarpması an meselesi olurdu.

 

Ay dünyaya 50 bin mil mesafe uzakta olsaydı, yeryüzündeki med-cezirler öyle müthiş olurdu ki; bütün kıtalar günde iki kez su altında kalır, dağlar bile kısa zamanda aşına aşına ortadan silinirdi. Yeryüzü depremden parçalanır, med-cezir havada kasırgalar meydana getirirdi. Karalar delinir, yeryüzü 1.5 mil su ile kaplanmış olur ve karada hayat sona ererdi. Ay bizden 384 bin km. uzaklıktadır. 24 saatte 2 defa meydana gelen med-cezir sebebiyle bazı bölgelerde denizin 60 ayak (ayak uzunluk ölçüsü) miktarında yükseldiği görülür. Ay’ın yerçekimi sebebiyle dünya kabuğunun birkaç inç dışarıya taştığı bilinmektedir. Gerçekte Ay, dünyanın merkezi etrafında dönmez. İkisi birlikte, merkezlerini birleştiren doğru üzerindeki bir çekim merkezi çevresinde dönerler. Dünya, Ay’dan 81 kat daha kütleli olduğundan çekim merkezi Ay’ın merkezine göre, Dünya’nın merkezine 81 kat daha yakındır. Dünya-Ay sisteminin çekim merkezi Dünya yüzeyinin 1600 km altındadır. Yani Ay, Dünyanın içindeki bir nokta etrafında dönmektedir.

 

Dünya Ay sisteminin çekim merkezi dünyanın merkezinden 4750 km uzakta, Ay’ın merkezinden 348 bin 750 km uzaklıktadır. Ay mevcut olmasaydı Dünya Güneş’in etrafında düzgün bir hareket yapacaktı. Ay’ın varlığından dolayı ki, dünya güneş etrafında dönerken 27.3 gün uzunluğunda bir salınım yapar. Böylece bir yıllık tam bir dönüşünde 12 salınım yapmış olur. Bu durum diğer gezegenler için de geçerlidir. Ay, Dünya etrafında dönerken daima aynı yüzü dünyaya bakar. Gel-git hadisesi hep aynı noktadadır. Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüyle okyanuslardaki gel-git ile dönüş hızı 100 yılda 0.00164 saniyelik bir azalış olmaktadır. Ay’da atmosfer olmadığından gök siyahtır.

 

Güneş: Güneş’in dış tabakasında sıcaklık 12.000 fahrenhayttır. Eğer, Güneşin yeryüzüne olan sıcaklık derecesi bir senede (toplam) 50 derece fazla olsaydı insan dahil bütün canlılar yanardı. Bunun tersi olarak Güneş’in bir yılda Dünya’ya gönderdiği toplam sıcaklık 50 derece az olsaydı o zaman da her şey donardı. Güneş galaksisinin merkezi etrafındaki düzgün dönüşü sırasında salınım yapar. Dünya, Güneş etrafında her yüzünü göstererek döner.

 

Güneş’in kütlesi Ay’ın kütlesinin 27 milyon katıdır. Ay ile Güneş, Dünya’ya aynı uzaklıkta olsaydı, Güneşin gel-git etkisi Ay’ın 27 milyon misli olurdu. Mars ve Jüpiter’in uyduları da aynı yüzleri gezegenlerine dönük olarak dönerler. Dünya, Güneş’e 150 milyon km. uzaklıktadır. Dünya, Güneş’e yüzde beş (7.5 milyon km) yakın olsaydı yaşanamayacak kadar sıcak olurdu. Yine Dünya Güneş’e yüzde bir uzak olsaydı (1.5 milyon km) dünya buzullarla kaplı olurdu.

 

Güneş batarken öğleyin gördüğümüzden daha uzun bir atmosfer tabakası arkasında görülür. Mavi ışık dağılarak gökyüzüne kırmızı ışık gelir.

İşte sevgili okuyucularım, kâinatı sonsuz kudretiyle yaratan Rabbimiz her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.

 

Eğirdir Gölü’ne güneş enerjisi

5 ilçe, 17 kasaba ve 59 köyün kanalizasyon sularının kirlettiği Eğirdir Gölü'ne doğal enerji ile çalışacak arıtma tesisi kurulacak.

 

ISPARTA Valiliği ve TÜBİTAK işbirliği ile Eğirdir Gölü havzasına güneş enerjisi ile çalışacak doğal arıtma tesisi kurulacak. TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi, 5 ilçe, 17 kasaba ve 59 köyün atık sularının Eğirdir Gölü'ne karışmasını önlemek için havzaya doğal arıtma tesisi inşa edecek. Türkiye'de ilk kez denenecek tesis, klasik emsallerinden de daha ucuza maledilecek

 

İNCELEME BAŞLADI

Vali H. İbrahim Daşöz'ün gölün temizlenmesiyle ilgili yaptığı toplantıda konuşan araştırma merkezi görevlisi Dr. Kemal Güneş, ‘‘Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı incelemede gölün suyu çok kirli çıktı. Bu yüzden valiliğe arıtma teklifinde bulunduk. Valimiz de öneriye sıcak bakıyor. Tesis kendi işletmesini kendi yapacak. Arıtılan sular ise tarla sulamasında kullanılacak’’ dedi.

 

FARKLI METOT

Tesisin bilinen arıtma sistemlerinden verimli olacağını da belirten Dr. Güneş, arıtma işlemlerinde hiçbir kimyasal maddenin kullanılmayacağını söyledi. Vali Daşöz ise ‘‘Eğirdir Gölü'nün turistik bir potansiyeli var. Göldeki kirlilik korkunç boyutlara ulaştı. Bu sorunu bir an önce çözeceğiz’’ dedi.

 

Cep telefonları güneşle çalışacak

Alman bilim adamları, güneş enerjisi'yle çalışan kibrit kutusu büyüklüğünde yeni bir cep telefonu pili geliştirdi. Güneş enerjisi'yle çalışan piller sadece cep telefonlarında değil, dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Almanya'nın Freiburg kentindeki Fraunhofer Enstitüsü, bilgisayarlar ve cep telefonları da dahil her türlü taşınabilir elektronik alette kullanılacak güneş enerjisi ile çalışan pilleri yakında tanıtacak.

 

Bugüne kadar cep telefonu başta olmak üzere teknoloji ürünleri üreten firmalar, doğrudan elektriğe bağlı ya da şarj edilmeye mahkum ürünlerine alternatif sınırsız enerji kaynakları arıyordu. En büyük sorun ise, her geçen gün sürekli küçülen ayrıca daha fazla fonksiyon kazanan elektronik aletlere konulacak alternatif pillerin büyüklüğüydü. Bilimadamları, güneş enerjisi ile çalışan pilleri bir cep telefonuna monte edilebilecek kadar küçültemiyordu. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışan Alman bilim adamları, pillerin büyüklüğü sorununu yeni bir yöntemle aşmayı başardı. Kibrit kutusu büyüklüğünde güneş enerjisi ile şarj olan pilleri geliştiren Mikroenerji Bölümü'nün Başkanı Dr. Christopher Hebling yeni pillerin maliyetinin de düşük olduğunu açıkladı. Dr. Hebling, ürünlerinin Hanover Endüstri Fuarı'nda sergileneceğini de sözlerine ekledi.

 

Ahlat'ta güneş enerjisi

Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde vatandaşlar güneş enerji'ne yöneldi. Tüp gaz fiyatlarının günübirlik artması ve ilçenin sürekli güneş görmesi nedeniyle vatandaşlar, güneş enerjisi'ne yönelmeye başladı. Her biri 500 milyon liraya mal olan güneş enerjisi sismemininin bir yılda kendini amorti edeceği bildirildi. Vatandaşlar, bu sistem sayesinde sürekli sıcak suyun hazır olacağını ve bunun için ek ücret ödenmeyeceğini belirterek, ‘‘Bu sistemle, tüp gaz fiyatlarından etkilenmeyeceğiz. Önemli olan 500 ya da 600 milyon lirayı temin edebilmektir. Aylık ortalama 60 milyon liratüp ücreti ödediğimizi düşünürsek, 10 ayda güneş enerjisi sisteminin bedelini çıkarmış olacağız‘‘ dediler.

 

İlk güneş yelkenlisi

Güneş (solar) yelkenleri sayesinde güneş enerjisi ile yol alabilen ilk uzay aracının Mart 2005'te uzaya çıkacağı açıklandı. Cosmos 1 adlı 'güneş yelkenlisi' Barents Denizi'ndeki bir Rus denizaltısındaki rampadan fırlatılacak kıtalararası balistik füzeyle Dünya yörüngesine taşınacak.

 

Cosmos 1 projesini üstlenen The Planetery Society tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart'taki fırlatma işlemi Rus donanmasının talebi doğrultusunda 7 Nisan'a kadar sarkıtılabilecek. Cosmos 1 fırlatılışının ardından Rus, Amerikan ve Çek yer istasyonlarından takibe alınacak. 4 milyon dolarlık sefer, güneş enerjili bir uzay aracının ilk kontrollü uçuşu olacak.

 

Yıldızlar ve gezegenlerarası yolculuk için büyük önem taşıyan güneş yelkenleri sayesinde uzay araçları güneş ışınlarını itici güç olarak kullanıp geleneksel uzay araçlarının ulaşamayacağı kadar yüksek hızlarda, çok uzak mesafeleri katedebilecek.

 

Benzer projeler üzerinde çalışan Japonlar uzayda güneş yelkenlerini açmayı başarmıştı. Ruslar da şimdi tarih olan Mir Uzay İstasyonu'nun dışında güneş yelkenlerini yerleştirdi, ancak Planetery Society yetkilileri bu görevlerin hiçbirinde kontrollü uçuş yapılmadığına dikkat çekiyor.

 

YELDEĞİRMENİNİ ANDIRIYOR

 

Cosmos 1 yörüngeye girdiğinde şişirilebilir tüpler yelkenleri gererek tıpkı yeldeğirmenin kolları gibi 15 metrelik sekiz panelden oluşan dik bir yapıya dönüştürecek. Her bir yelken farklı yönlerden gelen güneş ışınlarını yansıtabilmesi için farklı yönlere döndürülebilecek. Yaklaşık 800 km. irtifada bir ay boyunca çalışabilecek şekilde tasarlanan Cosmos 1'in yelkenleri geceleri küçük bir parıltı halinde Dünya'dan da görülebilecek.

 

SAGAN'IN HAYALİYDİ

 

Cosmos 1 projesini üstlenen Planetary Society, 1980 yılında aralarında efsane izim Carl Sagan'ın da bulunduğu bazı gökbilimciler tarafından kuruldu. Rus havacılık firması NPO Lavochkin tarafından inşa edilen Cosmos 1'in finansmanın büyük bir bölümü Sagan'ın eşi Ann Druyan'ın da kurucuları arasında bulunduğu Cosmos Studios tarafından karşılanıyor. Ruslararın, Cosmos 1'in prototipiyle 2001 yılında yaptığı deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

 

Güneşte yemek pişirme keyfi

 

Soltac adlı firmanın geliştirdiği bu özel sistem sayesinde, güneş enerjisi ile yemek yapmak mümkün olacak. ABD'de 80 dolara satılan CookSack adlı bu sistem 150 santigrad dereceye ulaşan bir ısı yaratıyor ve 45 dakika içinde suyu kaynatıyor.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...