Jump to content

Homo Habilis


Melâl

Önerilen Mesajlar

Homo Habilis Ortaya Çıkıyor

 

 

Bundan 2.3 milyon yıl önceyse Homo habilis görünmeye başladı. Homo habilis (Latince yetenekli insan), soyu tükenmiş hominid türlerinden biridir. Günümüz modern insanın atasını tanımlamak istendiğinde, Homo habilis uzun bir süre boyunca favori olarak kabul edildi. Homo türüne dahil canlılar arasında muhtemelen insana en az benzeyenidir. Kısa boylu, uzun kolludur. Ancak yüzü fazla çıkıntı yapmaz, yani modern insana benzer şekilde basıklaşmaya başlamıştır.

Homo Habilis – Yetenekli İnsan

 

Bundan 2,3 – 1,4 milyon yıl önce Doğu Afrika’da başka bir insan türü daha yaşadı: Homo habilisd Uzun bir süre Homo habilis insanın atası olarak tanımlandı.

 

homo-habilis_250x350.jpg?w=590

 

Homo Habilis 1,40 metre boyunda olup Homo Rudolfensis’den biraz daha küçüktü. Bunun yanında Australopitekularla da benziyordu. Homo türüne dahil canlılar arasında muhtemelen insana en az benzeyeni Homo habilis idi. Ancak beyin hacminin Australopitekuslardan daha büyük (600 ccm) olması nedeniyle Homo türlerine dahil edilir.

İlk Basit Alet Kullanımı

 

Homo habilis fosillerinin bulunduğu katmanlarda taş aletlere de rastlanıldığı için Homo habilis’in alet kullanabildiği kabul edilir. Homo habilis ismin anlamı da buradan gelmektedir: Yetenekli insan. Homo habilis’in daha sonraki Homo erectus’un tersine daha ziyade ağırlıklı olarak bitkisel yiyeceklerle beslendiği düşünülür.

 

 

Homo Habilis’in İnsan Evrimindeki Yeri Kesinlik Kazanmamıştır

 

 

homo-habilis_250x3501.jpg?w=590

 

Homo rudolfensis gibi Homo habilis’in de insan evrimindeki yeri ve sınıflandırılması henüz kesinlik kazanmamıştır. Bir görüşe göre Homo habilis, Australopithecus africanus türünden çok az farklılık gösterdiği için Australopitekus olarak sınıflandırılabileceği gibi, bazı görüşlere göreyse Homo habilis Homo erectus’tan doğrudan gelmektedir. Bunun yanında homo habilis ile Homo erectus’un farklı evrim çizgisi izlediğini savlayan bilimadamları da vardır. Homo Habilis ve Homo Rudolfensis Aynı Tür mü?

 

Homo habilis ile Homo rudolfensis’in aslında aynı bir tür olduğuna dair başka bir teori daha vardır. Buna göre bulunan ve şimdiye kadar Homo rudolfensis’e ait olduğu düşünülen büyük ve iri fosiller aslında erkek Homo habilis fosilleri olup küçük olan Homo habilis fosilleri ise dişi bireylere ait fosiller de olabilirler.

Yoksa Birden fazla Homo Habilis Türü mü Vardı?

 

Homo habilis fosil buluntuları anatomik olarak kendi aralarında çok çeşitlilik göstermektedir. Bulunan fosil kalıntıların boyu 1.0 ile 1.45 metre arasında değişmektedir. Ağırlıkları da örnekten örneğe değişmektedir. Bu yüzden araştırmacılar birden fazla Homo habilis türleri de olabileceğini ve bu anlamda Homo habilis’in kendi içinde başlı başına kapalı bir tür de oluşturabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır. Onlara göre Homo habilis büyük olasılıkla o dönemde Doğu Afrika’da yaşayan birçok erken insan varyantlarından arta kalanlardı.

Ertelenen Sınıflandırma

 

Homo habilis ile Homo rudolfensis’in nasıl sınıflandırılacağı ancak ileri dönemlerde, daha çok fosillerin bulunmasıyla mümkün olacaktır. Şimdiki eğilim bunların daha ziyade Australopethicine ailesine yakın olarak sınıflandırması gerekeceğidir. Bunlar daha ziyade Australopithecus ile Homo erectus arasındaki akrabalık derecesini açıklamak için uygun bir bağlantının hala eksik olduğunu göstermektedir.

 

twiggy_900x450.jpg?w=590

 

Görsel: OH 24: Ekim 1968’de Tanzanya’nın Olduvai Kanyonu’nda Jonathan Leakey tarafından keşfedilmiş ve 1,8 milyon yaşında olduğu belirlenmiş olan, “Twiggy” takma adıyla anılan, biçimi belli ölçüde bozulmuş bir H. habilis kafatasıdır. Beyin hacminin 600 mL’den biraz daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yüzünün öne çıkıklığının, daha ilkel olan australopitekin üyelerine göre daha az olduğu da saptanmıştır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...