Jump to content

Yurt Dışındaki Avukata Nasıl Vekalet Verilir?


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Hukuk sorunlarının çözümü için var olan uzmanlar, Hukuk Fakültesi mezunu olup ardından 1 yıl süren avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almaya hak kazanmış avukatlardır.

 

 

Hukuk sorunları adliyelerde ilgili mahkemede ve hakim önünde görülüp dava olarak adlandırılır ve duruşmalar süresince çözülmeye çalışır. Duruşmalarda davayı açan taraf davacı karşı taraf ise davalı olarak adlandırılır. Avukatlar ise davacı veya davalı adına davaları takip eder.

 

 

Türk hukuk sisteminde davacı/davalı taraf dava boyunca kendilerini bir avukat ile temsil ettirmesi zorunda değildir. Avukatların tarafları yani müvekkillerini duruşma boyunca savunabilmeleri içinse vekaletnameye sahip olmaları gerekir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 114, fıkra (f)’de şu şekilde düzenlenmiştir: “Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.”

 

 

Vekaletname Nedir?

 

 

Bir kişinin başka bir kişiye gerekli konularda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı bir şekilde yetkili olarak atamasını sağlayan belgedir. Vekaletname genel ve özel olarak ikiye ayrılır. Genel vekaletnameler içeriğinde birden fazla yetki bulundururken özel vekaletnameler münhasıran bir işin (Boşanma, taşınmaz alım satım, isim değişikliği gibi) yapılması için düzenlenir.

 

 

Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

 

 

Türkiye’de düzenlenecek ve kullanılacak vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olması gerekir. Türkiye sınırlarındaki herhangi bir notere T.C. kimliği ile gidilip adına vekaletname çıkartılacak avukatın bilgileri verilerek noterde çıkartılır. Boşanma davalarındaysa vekaletnamenin boşanma davası için çıkartıldığı mutlaka belirtilmeli, iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı ile notere gidilmelidir. Dikkat edilecek husus özellikle aile hukukunu ilgilendiren davalarda kullanılacak vekaletnamelere fotoğraf eklenilmesidir.

 

 

Avukat yurt dışında ise Türk yasalarına uygun olarak yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan vekaletnameler, yurt dışında kullanıma hazır olması için apostil edilmelidir. Türkiye’de yasalaştırma işlemine tabi tutulmalıdır. Noterce tasdik edilmiş vekaletname yetkili Türk makamlarınca (bunlar idari belgeler için illerde vali, ilçelerde kaymakam - adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri bulunan Adli Kurul Başkanlıkları) veya yabancı ülke konsolosluğunca apostil edilir. Yetkili Türk makamının hangisi olduğu hakkında noterler bilgi verebilir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...