Jump to content

İcraya Nasıl Başvurulur?


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borcunu ödemediği durumlarda alacaklının başvurduğu yola icra kanalı denir. Borçlu alacaklıya borcunu ödemediği takdirde alacaklı zor kullanarak borçludan borcunu tahsil edemez. Zorlama hakkına sadece devlet sahiptir. Alacaklı icra ve iflas kanunları çerçevesinde yasal yollarla icra dairesine başvurarak borçluyu icraya verme hakkına sahiptir.

 

 

Bu tür konular söz konusu olduğunda herkesin aklına gelen en önemli soru borçlunun icraya nasıl verileceği, dolayısıyla icraya nasıl başvuru yapılacağıdır. İcra talep işlerine icra ve iflas mahkemeleri bakar. İhtiyacın yeteri kadar olmadığı küçük yerleşim yerlerinde bu gibi dava ve taleplere "Asliye Hukuk Mahkemeleri" bakar. Mahkeme alacaklının talebi üzerine alacağı borçludan alarak alacaklıya verir.

 

 

Örneğin; kişinin alacağı var ve tahsil edemiyorsa, kişi ilk olarak icra dairesine giderek ya da internet üzerinden yazılı veya sözlü olarak başvuru icra takip talep formunu doldurur. Alacaklının ya da varsa temsilcisinin adı, soyadı, kimlik numarası, ikametgah adresi ve ödeme yapılacak olan banka ve iban numarası icra dairesine bildirilir. Borçlunun alacaklıya olan borcunun Türk Lirası cinsinden değeri, tebligat adresi, borcu talep ettiği tarih (ödemediği her gün için yasal faiz işleyeceğinden bu faizin hesaplanması için), senet veya borcun sebebi, takip yollarından hangisini seçtiği icra dairesine bildirilir. İcra masrafları alacaklıdan tahsil edilir ve icra memurları tarafından alacaklıya verilir. Kişi icra takip masraflarını kendisi öder fakat bunu bir avans olarak düşünmelidir. Çünkü para tahsil edildikten sonra şahsa avans olarak yaptığı masraflar geri ödenecektir. Bu işlemlerden sonra icra dairesi tarafından icra takibinin nasıl yapıldığına bağlı olarak borçluya borcunun olduğuna ve icra dairesi tarafından tahsil edileceğine dair icra emri veya ödeme emri gönderilir.

 

 

İcra takip işlemleri ilamlı takip, ilamsız takip ve kambiyo senetlerine özgü takip olarak üçe ayrılır. Eğer kişi ilamsız veya kambiyo senetlerine ilişkin takip işlemini tercih ettiyse ödeme emri, ilamlı takip işlemini tercih ettiyse icra emri gönderilir. Borçlu bu işlemlerden sonra da borcunu ödemiyor ise icra dairesi bu kez borçlunun evine veya işyerine giderek alacaklı adına borca karşılık sahip olduğu eşya haczi hakkını kullanarak alacağı tahsil eder.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...