Jump to content

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Yasal Hakları Ve Velayeti


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Evlilik dışı çocuktan söz edebilmek için; çocuğun anne ve babasının resmi olarak nikah bağı ile birbirlerine bağlı olmadan, yani evli veya bir başkası ile evli bir erkekle, bekar veya bir başkası evli bir kadının, aralarında yasal bir evlilik akdi olmadan, evlenmeden ilişkiye girmeleri ve bu ilişki sonucunda bir çocuğun dünyaya gelmiş olması gerekir.

 

 

Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun babasının kabul etmesi (Tanıma)

 

 

Nikahsız birliktelikten doğan çocuğun babası, çocuğunu hukuki literatürde “Tanıma” denilen bir hukuki bir yöntemle, adını çocuğun nüfus cüzdanındaki “Babası” bölümüne yazdırabilir. Bu durumda çocuğun nesebi yani soybağı tespit edildiği için “Babalık davası” na gerek kalmaz.

 

 

Nikahsız ilişkiden doğan çocuğu tanıma işlemi; bizzat babanın nüfus memuruna ya da mahkemeye müracaat etmesi ile veya vasiyetinde ayrı bir madde halinde yapacağı beyan ile gerçekleşir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tanıma işlemini yapacak olan kişi “Küçük” veya kısıtlı durumda ise, tanıma işlemi için veli izni gerektiğidir. Ayrıca çocuğun başka bir erkekle ile soybağı bulunuyorsa, bu soybağı ortadan kaldırılmadın ikinci erkek tanıma işlemi yapamaz.

 

 

Baba, nikahsız doğan çocuğu kabul etmezse?

 

 

Tanıma yolu ile çocuğu kabul etme Türkiye’ de çok da fazla karşılaşılan bir durum değildir. Ülkemizde erkekler bu durumlarda genellikle sorumluluktan kaçarlar. Bu durumda açılacak babalık davası ile çocuğun soybağı belirlenir. Bu şekilde yenidoğanın yasal hakları korunmuş olur. Babalık davası babaya karşı, baba vefat etmişse mirasçılarına karşı açılır. davayı çocuğun annesinin açabileceği gibi çocuk tarafından da açılabilir. Anne tarafından açılacak babalık davalarının süresi bir (1) yıldır. Anne çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içerisinde babalık davası açabilir. Yeni doğan çocuğa kayyım atanmışsa, kayyıma tebliğ edilmesin ardından bir yıllık süre işlemeye başlar. Çocuğa kayyım atanmamışsa, çocuk reşit olduktan sonra, süre işlemeye başlar. Çocukla başka bir erkek arasında soybağı bulunuyorsa, bu soybağının ortadan kalktı tarihten itibaren bir yıllık süre işler.

 

 

Doğum yapanın annenin mali hakları

 

 

Kendi başına doğum yapan ve baba tarafından yalnız bırakılan annenin birtakım mali hakları bulunmaktadır. Anne babalık davasının yanı sıra bazı masraf ve giderlerinin baba veya babanın mirasçılarından talip etme hakkına sahiptir.bu masraflar;

 

 

Doğum sırasında yapılan gider ve masraflar.

Doğum öncesi ve doğum sonrasındaki altı haftalık geçim masrafları

Doğum ve hamilelik nedeni ile ortaya çıkan masraf ve giderler.

Bu masraf ve giderler, çocuk ölü doğmuş olsa bile baba veya mirasçılarından talep edilebilir. Bu masrafların tespiti esnasında, üçüncü şahıslar ve SGK ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca yapılmış masraflar, hakim tarafından hakkaniyet ölçüsü de gözetilerek, kazanılan tazminattan indirilerek uygulanmasına hükmedilebilir.

 

 

Çocuğun bakımı

 

 

Yeni doğanın, bakımı, eğitimi, korunması için gerekli olan zorunlu giderler anne ve baba tarafından karşılanır. Anne ve babanın bakım görevi, çocuk ergin olana kadar devam eder. Eğer çocuk ergin olduğu halde eğitime devam ediyorsa, anne ve baba günün koşullarına uygun olarak çocuğun eğitimi sona erene kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. Ayrıca çocuğa bakan anne veya baba, karşı tarafa nafaka davası açabilir. Nafaka davası açılmış ve nafaka kazanılmış ise nafakanın her yıl belirli oranlarda artırılmasını talep etmezseniz, hakim doğrudan nafaka artışına karar vermez. Nafaka artırımını sizin takip etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle dava esnasında bu durumu belirtmeyi unutmayın.

 

 

TCK’ nın ilgili maddeleri (TCK Md.233)

 

 

1.Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

 

2.Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

 

 

3.Velayet hakları kaldırılmış olsa da, ihtiyati sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...