Jump to content

Levitasyon Örnekleri...


Renan

Önerilen Mesajlar

Levitasyon Örnekleri

 

Ünlü Medyom D.D. Home ve Levitasyonları

 

İngiltere'de de levitasyon denemeleriyle ün salmış, Daniel Douglas Home adında biri vardı. Daniel Home, aynı zamanda çok ağır eşyaları da uzaktan tesirle havaya Saldırabilmekteydi. Tüm bunlar onun hakkında çeşitli tartışmalara neden olmaktaydı. Sonunda ünlü fizik bilgini Sir. William Crookes'u D. Home'un evinde araştırma yaparak bir rapor hazırlamak üzere görevlendirirler. Willam Crookes, Home'un hile yapıp yapmadığını tesbit etmek için, bir çok karmaşık cihaz hazırlamış fakat Home'un seanslarında herhangi bir hile bulamamıştır. Bu deneyler sırasında, levite olan kişi, yeryüzünün sabit gravitasyonel çekimi altında belirli bir kütle miktarı kaydedecek olan bir platform teraziye yerleştirilir. Kişi, bundan sonra, levitasyon olgusunu yaratmak için gerekli olan zihnî operasyonlara başvurarak bu kütleyi azaltmaya çalışacaktır. Bu da terazideki bir kütle kaybına yansıyacaktır. Son yüzyılda yürütülmüş olan ve % 10'a kadar ağırlık kayıplarının kaydedilmiş olduğunu belirten birtakım deneyler mevcuttur. Eğer böyle kişiler bulunabilseydi, psi-plazma hipotezinin mümkün olan tüm denemelerinin en basitini uygulayabilmiş olacaktık.

 

William Crookes, kendisinin çıkardığı Quarterly Journal of Science adlı derginin 1874 yılında yayımlanmış olan bir sayısında yer alan, «1870-73 yıllarında, Spiritüel denilen Olaylar üzerine yapılan bir Araştırmanın Notları» («Notes of an Enquiry into the Phenomena called Spiritual, during the years 1870-73») adlı bir yazısında levitasyon konusuna değinmekte ve ilginç gözlemlerini anlatmaktadır:

 

«Bu olgu, gözlerimin önünde, tam dört kez etraf karanlıkken meydana geldi. Hüküm vermek söz konusu olursa, bu vakaların oluştuğu sıradaki deney şartları oldukça tatmin ediciydi; fakat, bu tür bir gerçeğin gözler önüne serilişi, «doğal olarak mümkün ve imkânsız olan» hakkındaki yerleşmiş fikirlerimizi yerinden oynatmak için öylesine gereklidir ki, burada sadece, akılla varılan sonuçların görme duyusuyla onaylandığı vakalara değineceğim.

 

Bir keresinde, üzerinde bir hanımın oturmakta olduğu bir iskemlenin yerden on-onbeş santimetre kadar yükseldiğine tanık oldum. Başka bir sefer, aynı hanım, bu olayın bir şekilde kendisi tarafından oluşturulduğu kuşkusuna hedef olmamak için iskemlenin üzerinde, iskemlenin dört ayağının da bizler tarafından görülebileceği bir biçimde diz çöktü. Daha başka bir zaman, iki çocuk, ayrı ayrı, gün ışığı altında, iskemleleriyle birlikte döşem,eden yükseldiler. Olay tamamıyla tatmin edici şartlar altında meydana gelmişti çünkü, diz çökmüş bir halde iskemlenin ayaklarını yakından gözetliyor ve hiçkimsenin onları ellememesi için dikkatle bakıyordum.

 

Tanık olduğum en çarpıcı levitasyon vakaları Mr. Home'a ait olanlardır. Ayrı ayrı zamanlarda üç kez, kendisini, odanın döşemesinden tamamen yükselmiş bir halde gördüm. Bir keresinde bir koltukta otururken, bir keresinde iskemlenin üzerinde diz çökerken ve bir keresinde de ayakta dururken. Her seferinde de olayı, meydana gelirken tümüyle seyretme şansına erişmiştim.

 

Daniel-Douglas-Home.jpg

 

Mr. Home'un, birçok değişik kişinin huzurunda oluşmuş ve kaydedilmiş, en az yüz kadar yerden yükselme vakası vardır. Bu türden, çok çarpıcı bir vakanın üç tanığının - Dunraven Kontu, Lord Lindsay ve Albay C. Wynne - kendi ağzından, olanlarla ilgili son derece ayrıntılı açıklamalarını duydum. Bu konu üzerine kaydedilmiş kanıtları reddetmek, insanların tanıklık etmesini tümüyle reddetmek demektir; çünkü, ne kutsal ne de dünyevî tarihte hiçbir husus bundan daha güçlü bir kanıtlar dizisi ile desteklenmemiştir.

 

14 Temmuz 1871 tarihli mektubunda Lord Lindsay bu hünerli Bay Home'un yanında tanık olduğu bir olayı anlatıyor :

 

«Odada Bay Home, Lord Adair ve bir kuzeni ile beraberdik. Seans sırasında Bay Home kendinden geçip havalanarak pencereden dışarı uçtu. Kendisinin pencere dışında yüzdüğünü gördük; bu birkaç dakika sürdü, sonra Bay Home ayakları önde olmak üzere uçarak pencereden içeri girdi ve yerine oturdu.»

 

Lord Lindsay'in sözünü ettiği pencere yerden 23 metre yükseklikteydi. Sir William Crookes, ünlü medyum D.D. Home üzerindeki araştırmalarıyla, bize, levitasyon üzerinde şimdiye kadar yapılmış olan en iyi bilimsel çalışmaları sunmuştur. Crookes, D.D. Home'un levitasyon güçlerini ölçmüş ve bir yaylı terazi vasıtasıyla, Home'un, (fizikî temas olmadan) objelerin üzerindeki gravitasyonel güçte hem bir çoğalma hem de bir azalma yaratabildiğim tespit etmiştir. Bunun üzerine Crookes bir rapor meydana getirmiş ve şunları söylemiştir:

 

«Tanıklık etmeye hazırlandığım olaylar öylesine olağandışı ve bilimsel inancın en sağlam bir biçimde kökleşmiş şartlarına öylesine doğrudan karşıdırlar ki - bu şartlar arasında, gravitasyon gücünün aynı zamanda her yerde mevcut olması (ubiguity) ve değişmez faaliyeti de yer alır - şimdi bile, tanık olduğum olayların ayrıntılarım hatırladığımda zihnimde, bunun bilimsel olarak imkânsız olduğunu söyleyen aklım ile, dokunma ve görme duyularımın her ikisinin birden - ve bunlar, orada bulunan herkesin duyuları tarafından da onaylanmaktadır - önyargım aleyhinde tanıklık ettiklerinde yalancı tanık durumuna düşmediklerini bilen şuurum arasında bir uyuşmazlık meydana gelmektedir.

 

Mr. Home'un levitasyonlarını tespit etmek üzere biraraya getirilmiş olan kanıtlar çok güçlüdür. Arzu edilir ki, tanıklığı bilim dünyasınca ikna edici olarak kabul edilecek herhangi bir kişi - eğer, bu tür olayların lehine olan tanıklığı dinlenecek olan bir kisi gerçekten yaşıyorsa - öne sürülen bu hususları ciddî bir şekilde ve sabırla inceleyecek olsun. Bu levitasyonların görgü tanıklarının çoğu şimdi hayattadırlar ve kuşkusuz, tanıklık etmeye razı olacaklardır. Fakat, birkaç yıl içinde, bu tür direkt kanıt elde etmek imkânsız olmasa bile zor olacaktır.

 

Ünlü Medyom C.A. Mirabelli ve Levitasyonları

 

Brezilya'lı ünlü medyum Cesar Augusto Mirabelli, bir keresinde, Sâo Paulo'da Spiritist merkezin bulunduğu Rue Natal 9 adresindeki binada yapılan bir celse sırasında hemen hemen neredeyse tavana kadar levite olmuştu. Yazar Guy Lyon Playfair, olay şırasında çekilmiş olan fotoğraf hakkında şunları anlatmaktadır :

 

«Bu evi ziyaretim sırasında, Mirabelli'yi havadayken gösteren bir fotoğrafın fonunu inceledim ve aynı ışıklandırma tertibatını hâlâ daha muhafaza eden odaya kesinlikle uyduğunu tesbit ettim. Brezilya'lı psişik araştırmacı Eurico de Goes fotoğrafın hakiki olduğunu kabul etmektedir. Ancak, duvardaki gölgeye rötuş yapılmıştı.»

 

Sao Paulo'lu ünlü bir operatör de babasının Mirabelli'yi, oturduğu iskemleyle birlikte döşemeden havalanırken gördüğünü naklediyordu.

 

Mirabelli'nin bazı arkadaşlarının da aynı yeteneğe sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bir gece, Mirabelli'nin eski arkadaşı Miguel Kari ünlü medyumun evinde kalırken, Mirabelli'nin büyük oğlu Regene de kapıdaki bir delikten bu ziyaretçiyi gözetlemek istemişti. Miguel Kari, odanın ışıklarını yakmış, meditasyon pozisyonu alarak ellerini önüne kavuşturmuş, yatağın üzerinde oturuyordu.

 

Regene'in bundan sonra gördükleri çok ilginçti: «Ben onu seyrederken bedeni, pozisyonunu hiç değiştirmeden havaya yükselmeye başladı. Sonra, orada, yatağın bir metre kadar yukarısında, kolları ve bacakları hâlâ daha kavuşmuş bir halde asıldı kaldı... Bu kadarı bana yetti ve olanları anneme anlatmak için var gücümle koşarak oradan ayrıldım.»

 

yerden-yukselen-insanlar-levitasyon-resimleri-nedir-2.jpg

 

Parapsiklog O.G. Quevado ve Levitasyonu

 

Levite etme gücü olduğunu iddia eden ve halen hayatta olan en ilginç kişi kuşkusuz, Latin Amerika Parapsikoîoji Merkezi'nin Başkanı Oscar Gonzalez-Quevado'dur. Brezilyalı bir cizvit Papazı olan Gonzalez - Quevado, çeşitli faaliyetlerinin yanısıra Brezilya basını yararına, gün ışığında ve dışarda, süjelerin üstünde ya da altında görünmeyen bir desteğin bulunup bulunmadığından emin olabilmek için süjelerin bedenleri üzerinden çemberler geçirmelerine müsaade edilen tanıkların huzurunda bu süjeleri levite etme gösterileri yapmıştır.

 

sakralar-ve-enerji-alanlari.jpg

 

Özel Teneffüs İle Uyarılan Şakra'lar ve Levitasyon

 

Daha önceki sayfalarda da belirtildiği gibi levitasyon üzerine çalışan Dr. Fodor, bu konuda yazdığı kitabının bir yerinde eski bir atasöztinden bahsetmektedir:

 

«Kalpteki Anahat Şakrası'nı uyarabilen kimse havada yürüyebilir.»

 

Gerçekten uzun yıllar meditasyon çalışmaları ile ölçüt bir kendini kontrol yeteneğini elde edebilen kimseler bu yolda levitasyon olayını gerçekleştirebilerek kendilerini levite edebilmektedirler.

 

Levitasyona, bedenin moleküler salınım frekansını yükselten çok özel bir teneffüs şekli sayesinde ulaşılır. Bu değişim bir tür karşıt çekim meydana getirir. Bu sırada levite olacak kimsenin uçacağı mesafeyi kontrol edebilmesi için çok tecrübeli olmak gerekir; aksi takdirde yükselmeye girişmeden önce deneycinin arkadaşlarına ve tanıdıklarına hoşçakalın demesi gerekir, çünkü büyük bir hızla sert bir yere çarpmak kişinin ölümüne de yol açabilir. Bu bilgilerin öğretildiği Mabet ve büyük Manastırlarda levitasyon egzersizleri kapalı yerlerde yapılmaktadır. Bir acemi levitatörün başına gelecek en kötü şey başını hızla tavana çarpmasıdır ki bu da onun gelecek sefere daha tedbirli olmasına yarar.

 

Levitasyon alaycı bir topluluk karşısında, icra edilemez, çünkü bu olgu herkes tarafından gerçekleştirilemeyen büyük bir konsantrasyon gerektirir.

 

Tibet'te, işgal öncesi bazı lamalar, uzun mesafeleri hayret verici bir tarzda kateddikleri birçok defalar tesbit edilmişti. Levitasyonun özel bir şekli olan bu olayı gerçekleştiren lamalara lung-gompa deniliyor, özel bir nefes alma metodu sayesinde ağırlıklarında büyük bir eksilme oluyor ve böylece hafifleyerek sıçramalar yapabiliyorlardı.

 

Bazan çok hasta durumda olup fakat acele bir işi tamamlamak için levitasyona başvuran lamalar bu gayretleri sonunda çok enerji kaybediyorlardı. Fakat bir kaç günde kaybettikleri enerjilerini toplayabiliyorlardı.

 

Aşkın meditasyon (transandantal meditasyon) denilen bir meditasyon şekli ile uyarılan Pingala ve îda şakralarının büyük kozmik enerjilerinden yararlanarak bazı yoga'lar kendilerini levite edebilmektedirler.

 

Bu şakraların biyolojik yapmazdaki yerleri şunlardır:

 

Pingala: Omuriliğin sağında bulunan bir kanaldır. Burada ekstra-pramidal sempatik sinir sisteminin sol kolonu yerleşiktir. Fizik ve metafizik hayatımıza etki eden duyusal ve hareketsel liflerden meydana gelir.

 

İda: Omuriliğin solunda bulunan duyusal ve hareketsel sinir sistemidir. Ekstra-pramidal sinir sisteminin sağ kolonu yerleşiktir. Astral beden arasındaki bağıntıda bu sinirler veya lifler özel bir yer tutarlar. Bu lifler sol burun deliğinin bir kenarını sararlar. Özel solunum egzersizleri yaparak böylece uyumakta olan bazı merkezlerden biri olan İda'nın faaliyete geçmesini sağlayabiliriz.

 

Pingala ve îda kişinin kendi tarafından serbestçe kontrol edilirse; zaman, madde ve mesafenin hiç bir anlamı kalmaz o kişi için. Bu yeteneklere bilinçli olarak malik bulunanlar astral seyahat yapabilirler. Bu kişiler telepatiye, görücülüğe ve bazı durumlarda da levitasyona yeteneklidirler.

 

sibirya-saman-resimleri.jpg

 

Sibirya Şamanları ve Levitasyon

 

Sibirya'nın Şamanları (kutsal kişiler, majisyenler) telepatik haberleşme kurabilir, durugörü ile görebilir, astral seyahat yapabilirler, geleceği tahmin edebilir ve hastalara şifa verebilirlerdi. Kendi çıkarları için ruhsal güçlerini kullanamazlardı.

 

Şamanlar ilaç aldıktan sonra davul sesleri arasında transa girene kadar dans ederlerdi. Danslarını çok hızlı yaparlardı. Rasputin bütün gece dans edebilen yarı Şaman yarı mistik bir kimseydi. Danslarıyla tanınmış büyük Samanlardan biri de Nijinski'dir. Bu Şamanın danslarını Paris'te hayretler içinde izlemişlerdi. Hatta kritikçiler bile onun diğerlerinden çok farklı olduğunu yazmışlardı. Bu Şaman havaya sıçramalarıyla tanınmıştı. Onunla çalışanlar şöyle der:

 

«Onun havaya sıçraması bir şey değil. Asıl enteresan olan yukarıdan aşağı yavaş düşmesidir.»

 

Psikiyatr Nandor Fodor, «Betmeen Two Worlds» isimli eserinde Şamanın karısı Romola ile yaptığı mülakatı şöyle nakleder:

 

«Nijinski diğer danseden kimselerin niçin kendisi gibi havada kalamadıklarını ve inişlerinin süratini niçin kontrol edemediklerini anlayamamaktadır. Romola bir defasında Nijinski'ye: 'Nasıl olur da dans ettiğinin farkına varamazsın?' diye sormuş. 'Farkındayım, daima farkındayım, kendi kendimi dışarıdan dans ettiriyorum,' diye cevap vermiş Nijinski.»

 

Nijinski'nin sıçrayışları ardında acaba nasıl bir sır var?

 

Dans, Nijinski için ilâhi bir armağandı. Nijinski ve Levitasyon üzerinde çalışan Dr. Fodor, kitabının bir yerinde eski bir atasözünden bahseder. O da şudur: «Kalpteki Anahat Şakrası'nı uyarabilen kimse havada yürüyebilir.»

 

parapsikoloji-telekinezi-psikokinezi.jpg

 

Parapsikoloji'de Telekinezi ve Levitasyon

 

Telekinezi, uzaktan cisimlerin hareket ettirilmesi, bu yerden diğer bir yere taşınması, yani cisimlere el dokunulmadan fiziksel hareketler yaptırılması demektir. Levitasyon ise telekinezinin bir kolu tarzındadır. Levitasyonda cisimlerin veya şahısların yerçekimini yenerek yukarıya doğru yükselmeleri mevcuttur. Levitasyon olayı da bir tür telekinezi olayıdır. Telekinetik olaylarda cisimler yerçekimine bağlı gibi yani yerden havaya yükselmeden hareket ederler. Bu olaylar medyomlardan çıkan süper biyofizik tesirlerin aracılığıyla gerçekleştirilir. Ruhsal celselerde gerçekleşen levitasyon olayında illede bir anti-gravitasyon alanı olması gerekli değildir.

 

Belfast Üniversitesi'nden Prof. W. S. Crawford spiritik levitasyon konusunu incelemiştir. Örneğin bir masanın telekinetik ya da levitatik hareketi şöyle meydana gelebilmektedir: Medyomdan çıkan ektoplâzma önce kendisine bir yol yapmaktadır. Bu yol medyomdan masaya kadar uzanmakta, masanın altına dayanarak orayı bir destek yapmaktadır. İlk hareket masanın medyom tarafındaki ayaklarının kalkması tarzında tezahür etmektedir. Buraya kadar olay telekinetiktir. Bu esnada masayı medyoma doğru itmek istersek sert bir dirençle karşılaşırız. Keza yükselmekte olan bir masaya mani olunmak istenirse elastik bir dirençle karşılaşılır. Sonra masanın diğer ayakları da kalkarak yükselme başlamış olur. Artık levitasyon olayı başlamıştır. Aşağıda vereceğimiz örnekler de bu türlü ektoplâzma aracılığıyla gerçekleştirilen levitasyon olaylarından bazılarıdır.

 

Büyük İngiliz fizik bilgini Prof. Sir William Crookes, «Researches in the Phenomena ' of Spiritualism» isimli kitabında tanığı olduğu levitasyon olayını şöyle anlatıyor:

 

«Beş ayrı zamanda, ağır bir yemek masası yerden 5 ila 50 cm kadar yükseldi. Bu deneyler sırasında sıkı tedbirler almıştık ve herhangi bir hile yapmak imkânsızdı. Diğer bir samanda ben medyomun ellerini ve ayaklarını tutarken aydınlıkta, ağır bir masa yerden yükseldi. Başka bir defa da, en ufak bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde titizcesine hazırlanmış şartlar altında ağır bir masa hiç bir kimsenin eli dokunmadan kendi kendine yükseldi.»

 

Keith-M-Rhinehard.jpg

 

Ünlü Medyom K.M. Rhinehard ve Türkiye'deki Levitasyon Deneyimi

 

Amerikalı medyom Keith M. Rhinehard 1957 yılının Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada 30-40 kişinin önünde yaptığı bir celsede bir madeni borunun kendiliğinden hareket ettiği ve havaya yükseldiği, ayrıca borudan çeşitli seslerde, muhtelif ruhların konuştuğu müşahade edildi. Metapsişik Araştırmalar Derneği'nde yapılan bir deneyde bir masa el dokunulmadan 4 ayağı ile birden havaya kalktı. Hazır bulunanların aşağıya çekmek istemelerine rağmen yükselmesine devam etti.

 

Sovyetler'de, Levitasyon Olayları

 

Ünlü Sovyet yazarı Konstantin Postovki, «Hayat Hikâyem» isimli eserinde aşağıdaki olayı anlatır:

 

Olay, Odesa'da, Rus iç savaşı sırasında geçiyor. O sırada pek şiddetli bir içme suyu kıtlığı vardır. «Suyu kovalarla taşımak ve binanın koridorlarına yerleştirilmiş olan damacanalara boşaltmak sorundaydık. Bir gün, dostum Yaşa'nın holde bağırdığını duydum. Odadan dışarı fırladım ve gördüğüm manzaradan aptallaştım kaldım. Faltaşı gibi açılmış gözlenmişin önünde iri damacana tek başına hareket ediyordu. Bir süre yerinde sallandıktan sonra, havaya yükseldi, tekrar aşağıya indi ve yerde parçalandı. Yüzlerce kırık cam parçası her yana saçılmış ve değerli suyumuz, ta merdivenlere kadar, koridor boyunca akıp gitmişti. Şüphesiz, harekete geçmek ve damacanayı yakalamak için zamanımız vardı, fakat Yaşa ve ben öyle şaşırmıştık ki hiç bir şey yapamadan bakıp kalmıştık.»

 

Gene Rusya'da parapsişik araştırma grubu Popov Grubu'na bağlı diğer bir yazar Vadim Marin de bir levitasyon olayı hakkında şunları yazıyordu:

 

«Bayan Mihailova (ünlü telekinezi medyomu) evindeki masada oturuyordu. Masanın üzerinde, biraz ötede, bir parça ekmek duruyordu. Konsantre oldu ve ekmeğe dikkatle bakmağa başladı. Bir dakika, iki dakika... ve sonra ekmek kımıldamaya başladı. Sarsılarak yer değiştiriyordu. Masanın kenarına kadar gelen ekmek gayet muntazam hareket ediyordu.

 

«Mihailova başını öne doğru eğdi, ağzını açtı ve tıpkı peri masallarındaki gibi, ekmek ağzına sıçradı!»

 

Amerika'da Levitasyon Etüdleri

 

Amerika'da antigravitasyon araştırmaları yapan bir uçak şirketi bu karşı çekim olayı olan levitasyona «negatif-çekim» adını vermiştir. Yerçekiminin yönü nasıl merkeze doğru ise, levitasyonun 'da yönü dışa doğrudur. Hareket bakımından yerçekimi çevreden merkeze doğru, levitasyon ise küreseldir.

 

Bir volkan hareketi levitasyondan başka bir şey değildir. Kar yağışlarında, ağırlığı yok denecek kadar hafif geometrik şekiller uzaydan yere dökülür. Volkanlarda, yerden havaya doğru sıcak, yağışlarda ise havadan yere soğuk maddeler dökülür.

 

Özellikle Almanlar başta olmak üzere, birçok tanınmış bilim adamları tarafından çekim – levitasyon ilişkisi üzerine teoriler kurulmuş bulunmaktadır. Spiritüel bilimin yıllarca önce ortaya çıkardığı bu olay bilim adamlarımızın yeni dikkatini çekmektedir. Levitasyonun konusu artık matematiksel yoldan da halledilmektedir.

 

Hiç kuşku yok ki, önümüzdeki yıllarda, levitasyonun keşfinden dolayı birisine Nobel Armağanı verilecektir. Halbuki bu doğal olay ezelden beri insan ile birlikte bulunmuştur.

 

Sinir-Hastaligi-depresyon-bunalim.jpg

 

Sinir Hastalığı ve Levitasyon

 

Levitasyon sadece tarihte cereyan etmiş tek tük olaylardan ibaret değildir. Tanınmış bir sinir hekimi bazı sinir hastalarında yerçekimine karşı koyan bir kuvvet müşahede etmiştir. Sözgelimi, yatağında hareketsiz yatan hasta, izah edilmez bir tarzda, ani olarak odanın diğer köşesine fırlatılmıştır. Vücudun fizik yetenekleri, yatar durumda böyle bir kaç metrelik sıçrayışı başaracak kudrette değildir.

 

Hekim: «Bana öyle geliyor ki dış bir kuvvet hastayı yakalıyor, kaldırıyor ve uzağa fırlatıyordu.» diyor.

 

«Bu hareketlerin, hastanın ruh halleri ile ilgisi vardı. Hasta trans halinde iken odaya nefret ettiği yahut korktuğu bir kişi girerse bu olay vuku buluyordu.» diye ekliyor sinir hekimi.

 

Konuyla ilgilenenlerin açıklamalarına göre, bu fenomen, yerçekiminden dolayı meydana gelen alan (field) dalgaları, dünyanın elektromanyetik alanı, sinir hücrelerinin elektrik potansiyeli gibi, - hususlar açısından açıklanabilecektir. Fakat «yerçekimi alanı dalgaları» nedir?

 

enerji-beyin-resimler.jpg

 

Sinir Enerjisi, Çekim Dalgaları ve Levitasyon

 

Yaptığımız her şey beyin ve sinir dalgalarıyla idare edilmektedir. Hayatımızın her anında bu enerji ya dalgaları beyinden organlara gönderilir. Milyonlarca sinir dalgasını, büyük bir şehrin kalabalığım boşaltan büyük caddelerine benzetebiliriz. Bu elektrik ve çekim dalgaları olmaksızın sinir sistemi fonksiyonunu icra edemez. Hayat ve düşünce durmaya mahkûm olur. İnsanoğlu işte bu yüzden başlı başına bir elektrik ve gravitasyon sahasıdır. Yalnız beyin kısmı 20 Watt'lık enerji üretmektedir.

 

Frenleyici gravitasyon ve elektromanyetik alanların tesiri çok azdır. Şimdilik bilinenler arasında en zayıf çekim gravitedir (çekim). İnsanlar derin bir konsantrasyonla bu zayıf gücü yenebilirler. İnsan beyni bunu başarabilmek için, beyninden çıkan elektrik dalgalarını bu işde kullanabilir. Dünyanın tüm kütlesinin bir elektrik partikülü üzerindeki gravitasyonu 168 x 10 — 22 birim güçtür.

 

Hipnotik Levitasyon

 

Sadece işaret parmaklarını kullanarak altı arkadaşınız sizi havaya kaldırabilir. Bu mümkündür ve sandığınızdan daha kolaydır.

 

Bu denemeye «hipnotik levitasyon» denir. İçtenlik ve konsantrasyon içinde yapıldığı zaman başarılabilir. Levitasyon'un bu çeşidi ne normal üstü ne de tabiat üstüdür. Hipnotik telkine dayanan bir çalışmadır.

 

Denemeye başlamadan önce 6 arkadaşınız şehadet parmaklarıyla yerde yatan sizi (biri başınız altından, biri ayaklarınızın altından, bir çift karşılıklı bacaklarınızın altından, bir çift de yine karşılıklı olarak kol ve omuzlarınız altından) kaldırmaya çalışsınlar. Tabii bu iş parmaklarla olacak işdeğildir. Normal şartlar altında bu mümkün olmayacaktır. Bu şekilde kalkabilmesi için kalkacak şahsın (levitatör) bir tüy kadar hafif olması gerekir. Buna levitatör ve kaldıranlar inanmalıdır. Bu inançta, hipnotik levitasyon gerçekleşir. O zaman gerçekten bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Hipnotik Levitasyon deneyi için levitatörden başka 6 kişiye ihtiyaç olacaktır. Levitatör (kaldırılacak kişi) sırt üstü yere uzanır. Elleri yanda, vücuduna bitişik durmaktadır. Kaldırıcı kişiler yukarıda sayıldığı şekilde yerlerini alırlar.

 

Bu kişilerin hepsi rahat ve gevşemiş olmalılar. Odayı karartmak gerekli değildir. Fakat loş bir oda konsantrasyonu kolaylaştıracağı için tavsiye edilir. Deneye katılanların hepsinin bu işe inanmış olmaları şarttır.

 

Artık hipnotik telkine başlayabilirsiniz. Telkin cümleleri levitatörün başında bulunan şahıs tarafından söylenir ve diğerleri tarafından tekrar edilir. Birinci kaldırıcının söylediği bir telkin (saat dönüşü yönünde olmak üzere) diğer beş kaldırıcı tarafından teker teker tekrar edilir. Bu işlem baştaki kaldırıcı, levitatörün artık kalkabileceğine karar verip bunu hissedinceye değin sürer.

 

Bu deneylerde bizzat kullanılan hipnotik telkin cümleleri şunlardır:

 

Çok yorgunsun. Çok yorgunsun. Pek yorgunsun. Gitgide gevşiyorsun. Gevşedin. Hafifledin. Çok hafifsin. Çok çok hafifsin. Bir tüy kadar hafifsin. Bir tüy gibi uçuyorsun. Havalanıyorsun. Biz seni kaldıracağız.

 

Bu cümlecikler tekrar edilirken levitatör gözleri kapalı olarak söylenenlere konsantre olmuş durumdadır. Bütün bunların sonunda vücudunun bir tüy kadar hafiflediğine ve çevresindekiler tarafından kolayca kaldırılabileceğine ikna olmuştur. Bu telkinlerin her birine her bir kelimelerine levitatör tarafından ve kaldırıcılar tarafından inanmış olmak gerekir.

 

Baştaki kaldırıcı, levitatörün kaldırılmaya hazır olduğunu söyledikten sonra, diz çökmüş durumda bulunan kaldırıcılar yavaş yavaş doğrularak süjeyi kaldırmaya başlarlar. Bu sırada levitatör kendiliğinden hiç bir hareket yapmaz. Artık arkadaşlarının parmakları üzerinde havadadır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...