Jump to content

Bidat Olan İstihareler


Mira

Önerilen Mesajlar

Yaygın hatalı kanaate göre bazı insanlar, istiharenin, ancak bir takım insanların dua etmesi ve uykuda rüya görülmesi durumunda söz konusu olabileceğini sanmaktadırlar. Bu, Allahu Teala’nın emretmediği ve Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetinde de yeri olmayan bir aşırılıktır. Bu husus, Müslümanlar için mutlak anlamda gerekli olmayan bir zorlamadan kaynaklanmış olup, bu durum kendilerini, Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetlerinden biri olan büyük bir sünneti tahrif etmelerine ve onun sevabından, bereketinden ve nimetlerinden mahrum kalmalarına yol açmıştır.758

 

Müslüman kardeşim! İstihareden sonra gönlünün huzur bulacağı şeyi yap. Daha önce isteyip arzuladığın bir meseleye gönlüm huzur buluyor diyerek itimad etme. İşin en başında, karar verilecek hususla ilgili olarak bir tercihin söz konusu ise önce bundan kurtulman gerekir. Yoksa bu durumda, neyin hayırlı olup olmadığı konusunda Allah’a müracaat etmiş olmayacağın gibi, maazallah kendi heva ve arzuna muracaat etmiş olacağın sonucu ortaya çıkar.759

 

İşte, insanların birçoğu, teşvik edilen ve dinin özüne uygun olan istihareden haberdar olmadıkları için onu terketmiş, buna mukabil Kitapta ve sünnette yeri olmayan, selefi salihinden hiç kimsenin nakletmediği birçok bidat ihdas etmiş ve dine sonradan yamanan bu türedi inançlara sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Şayet bir kimse, Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine uyarak bu kimselerin ortaya koyduğu bidati kabul etmeyecek olsa, kendisini sert bir dille, acımasızca eleştirirler ve bu kişiyi dine karşı gelmekle, din düşmanı olmakla, inatçılıkla ve (kanaatlerinde) aşırı olmakla suçlarlar.

 

Biraz önce, zikrettiğimiz uyku şartına gelince; Sanki bu, kişinin niyet ettiği bir konuda hayır olup olmadığını anlaması için uykuda bunu görmeyi şart koşar. Veya kişi, rüyasında yeşil veya beyaz görürse, bu, kendisi için hayırlı; kırmızı veya siyah görürse bu da hayırsız

 

ve uğursuz anlamına geldiğini zannetmesi Kur’an ve Sünnetten hiçbir asla dayanmadığı için butür şeylerin şart koşulması bid’attır.

 

Tespih istiharesi: Bunu ya ihtiyaç sahibinin kendisi yapar veya onun adına başkası yapar. Kişi tespihi eline alır ve ihtiyacı olan şeyi bu tespihe okur veya söyler. Sonra tanelerinin bazısını önüne toplar ve bunları saymaya başlar. Eğer saydığı tespihlerin adedi tek sayı ise niyetinden vazgeçer, çift sayı ise niyetinin hayırlı olduğu kanaatine ulaşır.

 

Allah aşkına bu uygulamanın, kuşu serbest bırakıp, eğer kuş sağa uçarsa bunun hayırlı, sola uçarsa hayırsız olduğu sonucuna ulaşan Cahiliye dönemi Araplarının batıl inançlarından ne farkı vardır? Halbuki İslam, “Kuşlar aracılığıyla bir şeyin uğurlu veya uğursuz olduğuna karar verme” anlamındaki bu faaliyeti yasaklamıştır.

 

Fincan istiharesi: Bunu genellikle ihtiyaç sahibi için bir erkek veya kadın yapar. İhtiyaç sahibi, kendisine ikram edilen kahveyi içtikten sonra fincanı ters kapatır. Bir süre sonra fincanı, falcıya uzatır. Falcı da, bütün tortulu maddeler gibi, kahve telvesinin birbirine benzer şekilde oluşturduğu çeşitli resim ve şekillere bakmak suretiyle dilediği şeyleri hayal eder ve ihtiyaç sahibi kişiye bir çok hikayeler anlatmaya başlar. İhtiyaç sahibi de, bu kişinin yanından aslı astarı olmayan birçok hikaye dinlemiş olarak ayrılır.

 

Kehanet istiharesi: Haftanın belirli bir gününde yapılan bu istiharede, su dolu bir fincan, el ayasında özel çizgiler bulunan ve bu işin uzmanı sayılan kişinin avucuna konur. Sonra falcı, anlaşılmaz bir ses tonuyla çeşitli kelimeler mırıldanır ve suçlu hırsızı getirmeleri için (ihtiyacı görülecek kişinin işini görmek üzere) bazı cinleri yardıma çağırır.

 

Kum istiharesi: Kişi kumun üzerine kesik çizgiler çizer. Arkasından, kendilerince bilinen bir metotla bu çizgileri sayar. Sayma işlemini kişinin burcunu belirlemesiyle bitirir, sonra da yanında getirdiği kitap yardımı ile fal baktıran kişinin, zannınca geçmişini ve geleceğini kendisine anlatır. Burçları kendi burcu ile aynı olan kimselere söylediği şeyleri bu kimseye de söyler.

 

 

Avuç istiharesi: Bu istihare çeşidi, yukarıda zikredilen istihareden pek farklı değildir. Bu işin uzmanı, avuç içi çizgilerini okuyarak ve güçlü sezgilerini kullanarak kişiye, gelecekteki hayatıyla ilgili bilgiler verir. [1]

 

Mushaf istiharesi: Eline Mushafı alır ve rasgele bir sayfa açar. Şayet gözünün iliştiği ilk ayet rahmet ayeti ise niyetlendiği işi yapar. Değilse, vazgeçer.]

 

Bazı hocalara ve saygın zatlara giderek, kendisi için istiharede bulunmalarını talep etmek!! Bunlar tümüyle bidat olan işlerdendir. Bu işlerle uğraşan kimseler rezil rüsva olmayı haketmişlerdir. Çünkü onlar, yaratıp düzgün hale getiren, takdir edip, hidayete ulaştıran Allahın yolundan ayrılmış kimselerdir. İnsanların İstihare hususunda işledikleri hatalar: İstihare namazına ve duasına bir takım ilavelerde bulunmak suretiyle istiare konusunda şeri ölçüleri aşmak; “İstiharenin yalnızca tereddüt konusu olan hususlarda veya mübah konularda yapılacağına inanmak, duanın namazdan sonra değil de secdede yapılması gerektiğine inanmak, istihare namazının iki rekatında belirli ayetlerin okunması gerektiğini düşünüp bunun da sünnet olduğunu düşünmek” gibi, hakkında delil olmayan birtakım şartların varlığına inanmak, yanlıştır.

 

İstihare namazı sonrasında, “istihare yaptık ama pek işe yaramadı” gibi, ilahi iradeye teslim olmama anlamı taşıyan bazı cümleler kullanmak da hatadır. İbn Kayyım, el- Fevaid (s.174) adlı kitabında şöyle demiştir:

 

“Çocuğundan zararlı kanın alınmasının maslahat olduğunu bilen şefkatli bir baba, nasıl çocuğunun cildini ve damarını kesmek suretiyle ona şiddetli bir acı veriyorsa; çocuğun şifasının bir uzvun kesilmesinde gördüğünde –sırf kendisine merhamet ettiği için- nasıl o uzvu kesiyorsa; çocuğun bazı şeylerden mahrum kalmasının maslahat olduğunu gördüğünde, onun için tehlike ve kötülük arz eden bu şeyleri nasıl kendisine vermiyorsa, aynı şekilde cimrilikten dolayı değilde, onun iyiliği ve korunması için birçok arzularına mani oluyor ise, hükmedenlerin en iyisi, merhamet edenlerin en merhametlisi ve herşeyi en iyi bilen Allahu Teala da, insanlara bir takım musibetler verdiğinde onlara bizzat kendilerinden, anne ve babalarından daha merhametli davranmaktadır. Eğer bu kimselere, kendileri için tercih yapma imkanı verilmiş olsaydı, ilim, irade ve pratik bakımdan kendilerinin yararına olan şeyi seçmede başarısız olurlardı. Ancak Allah Teala, ister beğensinler ister beğenmesinler bu kimselerin işlerini, ilmi, hikmeti ve rahmeti mucibince kendisi üstlenmiştir. Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını hakkiyle bilen kimseler bunun farkına varır ve Onun vermiş olduğu hükümlerin hiçbirisine itiraz etmezler. Ne varki, Allah’tan, Onun isim ve sıfatlarından cahil kalan kimseler bunu anlayamaz ve bu yüzden de idaresine itiraz eder, hikmetini yerer, hükmüne boğun eğmez ve bozuk akılları, temelsiz görüşleri ve haksız tasarruflarıyla verdiği karara karşı çıkarlar. Bu kimseler, hakiki manada ne Rablerini tanımışlar, ne de kendi çıkarlarına hasıl olmuşlardır.

 

Kul, bu bilgiyi ne zaman elde ederse, Ahiretten önce bu dünyada (nimetleri Ahirette ki cennet nimetlerine benzeyen dünya cennetinde) sekinete kavuşur. Çünkü bu kişi her zaman Rabbinden razıdır. Rıza makamı ise, dünyadaki cennet ve ariflerin istirahatgahıdır. Çünkü rıza makamındaki kul, Allah Teala’nın bu dünyada kendisi için taktir etmiş olduğu her şeyden memnun ve (kendisine yüklediği) dini hükümler hususunda da mutmaindir. Bu da, Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan ve Peygamber olarak da Muhammed (s.a.s)’den hoşnut olmak demektir. Ve bu hoşnutluğu tatmayan kimse, imanın tadına varmamış sayılır.

 

 

[1] Hiç şüphesiz bu yolların hepsi kehanetçilik olup yasaklanmıştır.Bunlara gidip başvuran hakkında

 

şiddetli tehditler gelmiştir. Hadiste: (Kim bir falcı veya kahine giderde onun söylediğine inanırsa, Muhammed (s.a.s)’e inene küfür etmiştir. ) Ahmed 2/408; Ebu Davud 4/15; Tirmizi 1/242; İbn Mace 1/209. Hadis sahihtir. Diğer bir hadiste: (Kim bir falcıya giderde ona bir şeyden sorarsa, 40 gün namazı kabul olmaz) Müslim 4/1751, no. 2230.

 

 

(2) Dinimiz istihare namazı kılan insandan, bu namazı kılması ve konuyla ilgili gelen duadan başka bir şey okumasını veya yapmasını istememiştir. Buradaki dua müslüman kişinin yaptığı herhangi bir dua gibidir.

 

(3) İşlerinde Rabbine danış ki seni doğru yola iletsin, işlerini kolaylaştırsın. Kılacağın 2 rek’atlık sünnet ve nafile namazları akabinde istihare duasını okuyarak Rabbinden seni yönlendirmesini istediğinde Ona daha da yaklaşmış olursun..

 

dır....

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
yazdiklariniz cok ilginc vede kesin konusuyorsunuz.

oysaki daha iki gün önce ismini vermiyeyim , x tarikatindaki bir sahsiyet bana istihareyi önermisti.

Konu Alıntıdır diye belirtmişim benim yazdıklarım olsaydı ağzımdan çıkan kelimeler olsaydı Alıntı demezdim

bence konu es geçilecek bir konu değil..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Ne sacma yöntemler varmi$ "Tesbih istiharesi" mesela, ne kadar mantiksiz ve niyetten uzak..Kibrit kutusuyla da yaparsin o zaman, "icinden tek sayi cikarsa olumlu, cift sayi cikarsa olumsuz" gibisinden :D

 

Güzel konu, tesekkürler Pinar..

bence sapla saman bir birine karistiriliyor

bunlar istihare olamaz

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Tesiri Yüksek Olan Ayetel Kürsi Ile Dilek Duası

   Ayetel-Kürsi   Arkadaşlar çok özel ve güzel bir Dilek duâsı. Etkisi ve tesiri oldukça yüksek ve defalarca tecrübe edilmiştir. Bu güçlü okumayı Her türlü dileğiniz için yapabilirsiniz. Evlenmek isteyen evlenir hayatında kimse yoksa karşına hayırlı biri çıkar, borçlu olan borcundan kurtulur, sıkıntıları olan sıkıntılarından kurtulur hasta olan şifa bulur. Vs.. Hangi dileğiniz için okursanız okuyun Allah'ın izniyle o dileğiniz gerçekleşecektir. Yeter ki inanarak yapın.   Gelelim okunuş şekli

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Gönlünüze Hayırlı Olan Sevgiliyi Bulma Muskası

   Bir kizin evlendiginde mutlu olup olmayacagini alacagi erkekle iyi gecinip gecinemeyecegini ya da kismetinin ne oldugunu anlamak icin yapilan bir muskadir. Kiz muskayi beyaz bez icine alir ve tasimaya baslar , surekli uzerinde olur. Tasiyamaya basladiginda 3 defa Nas 2 defa Ihlas suresini okur. Niyetini dilegini soyler. Ozellikle yeni sevgili iliskisi baslayanlar icin cok faydalidir. Muskayi tasimaya basladiktan sonra kizin kismeti acilir, gelecegi guven altina alinir butun koruyucu

   , Yer: Büyü

  • Musallat Olan Biri İçin Okunacak Dua İsteği

   Arkadaşlar merhaba. İnşallah konuyu doğru yere açmışımdır.  Sıkıntım Başlıkta belirttiğim gibi. Uzun süredir üzerime musallat olan biri var ne desem olmuyor ne yapsam olmuyor. Engelledikçe başka yerlerden arıyor. kaçtım gelip beni bulmakla falan tehdit ediyor çevresiyle tehdit ediyor vs. Benim gerçekten elimden gelen yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Bildiğim duaların hepsini yapıyorum artık inançsızlığa düşeceğim nerdeyse. Ben derdi üstümden kalksın bir daha benim karşıma çıkmasın araması

   , Yer: Havas & Hüddam Soru ve Yardım

  • Kısmeti Kapalı Olan, Evlenmek İsteyenler Buraya

   Arkadaşlar yakın zamanda 2 tanıdğım kişinin yaptığı ve direk sonuç aldığı bir dilek tertibi var, evlenmek için...   41 tane tek evlilik yapmış çiftten 1 lira topluyorsunuz. Yada fazla vermek isteyen varsa 2-3 lirada verebilir ama tek evlilik yapmış olması gerek. Sonra minimum 41 lira toplancak, o parayla gidip kuyumcudan küçük bir altın anahtarlık alıyor ve boynunuzda taşıyorsunuz. 1 liradan çok toplayın deme nedenim anahtarlıklar 50-60 belki daha fazla olabiliyor. Toplanan paranın üstünü ken

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Ebced Tutarı Bir Tam Sayının Karesi Olan Ayetler (65 adet)

   Selam Estanbul! Kuran-ı Kerim'de Kadir suresi var; biliyorsunuz. Bu surenin ebced toplamı 99 sayısının karesine eşittir. Suredeki bu durum diğer ayetlerde hangilerinde benzeri bir koşulun sağlandığını merak etmeme neden oldu. Henüz diğer surelerin toplam ebcedlerinde de benzeri bir durum var mı diye bakmadım, muhtemelen de yoktur ve sadece Kadr suresi ile tamamdır. Bu durumda Kuran'da ebced tutarı bir tam sayının karesi olan 65 ayet ve 1 sure olmak üzere 66 tane ebced tutarı olmuş olur. Surel

   , Yer: Kuran-ı Kerim

×
×
 • Yeni Oluştur...