Jump to content

Mitolojik İsimler ve Anlamları.


Önerilen Mesajlar

Abas:Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

 

 

Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

 

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.

 

Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.

 

Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.

 

Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.

 

Admete: Eurystee’nin kızı.

 

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.

 

Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.

 

Adrastos: Argos kralı, (Adraste)

 

Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.

 

Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.

 

Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.

 

Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.

 

Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.

 

Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.

 

Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.

 

Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.

 

Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

 

Aganippe: İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı

 

Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.

 

Agathodaimon: Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.

 

Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.

 

Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.

 

Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

 

Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

 

Aglaia: Üç Kharitlerden biri.

 

Aglaures: Kekrops’un kızı.

 

Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

 

Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.

 

Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.

 

Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı

Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.

Aias, Lokri’in oğlu, kırk gemi ile Troia’ya gitti, çok hızlı koşardı.

 

Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.

 

Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.

 

Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.

 

Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.

 

Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

 

Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.

 

Aisa: Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.

 

Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.

 

Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.

 

Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafından kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.

 

Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu

 

Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.

 

Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi

 

Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.

 

Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.

 

Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.

 

Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.

 

Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.

 

Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir kız.

 

Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.

 

Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu

 

Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.

 

Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevirildi.

 

Aktor: Poseidon’un oğlu

 

Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.

 

Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.

 

Alala: Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.

 

Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.

 

Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu

 

Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.

 

Albunea: Bir peri kızı.

 

Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.

 

Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.

 

Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri

 

Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.

 

Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.

 

Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.

 

Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.

 

Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.

 

Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.

 

Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.

 

Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.

 

Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.

 

Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbilerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.

 

Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.

 

Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.

 

Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.

 

Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.

 

Alphesibia: Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.

 

Alpos: Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.

 

Althaia: Melagros’un annesi.

 

Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.

 

Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.

 

Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.

 

Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.

 

Amathus: Herakles’in oğlu.

 

Amentes: Hades’in lakabı

 

Ambarvalia: Romada Mars şerefine yapılan tören

 

Amazonlar: Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.

 

Ambrossia: Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.

 

Ammon: Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu, Myrrha’nın kocası

 

Amor: Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı.

 

Amphiaros: Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.

 

Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.

 

Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.

 

Amphion: Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.

 

Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Çok kuvvetli idi.

 

Amphitrit: Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.

 

Amphitrion: Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’I doğurdu.

 

Amulius: Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.

 

Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.

 

Amykos: Poseidon’un oğlu.Vahşi tabiatlı bir kral idi.

 

Amymone: Donaos’un elli kızından biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman doğdu.

 

Anaksarete: Kıbrıslı çok güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine neden olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.

 

Ananke: İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.

 

Androgeos: Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.

 

Androklos: Ephes şehrinin kurucularından.

 

Andromakhe: Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasınıda bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.

 

Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.

 

Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu.

 

Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu.

 

Ankhores: Phirigia kralı Midas'ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.

 

Antaios: Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.

 

Antenor: Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.

 

Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.

 

Antigone: Oidipus’un kızı.

 

Antiklea: Odysseus’un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.

 

Antiope: Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.

 

Anubis: Mısırın ölüler tanrısı.

 

Antiphates: Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.

 

Antiphus: Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.

 

Apathe: Hile tanrısı.

 

Aphareus: İdas ile Lynkeus’un babası.

 

Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

 

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.

 

Arai: Beddua tanrısı

 

Arakne: Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün gördüğü için tanrıça tarafından örümceğe dönüştürüldü.

 

Ardolos: Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.

 

Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.

 

Arge: Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.

 

Argos: Zeus ile Niobe’nin oğlu

 

Ariadne: Dionysos’un karısı.

 

Ariane: Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.

 

Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Altını koruyan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle sürekli savaş halindeydiler.

 

Arion: Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı

 

Arion: Poseidon ile Demeter’in oğlu.

 

Aristaios: .Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.

 

Aristodemos: Messenia kralı, yurdunu kurtarmak için yirmi yıl boyunca Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti ancak genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başında kendini öldürdü.

 

Arkas: Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.

 

Arkhelaos: Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu

 

Arkhemoros: Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.

 

Arkiron: Kentauros’lardan biri.

 

Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.

 

Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin oğlu

 

Askalaphos: Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’I kızdırdığı için kocaman bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.

 

Asklepios: (Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.

 

Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.

 

Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.

 

Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.

 

Asterion: Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.

 

Astraios: Eos’un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.

 

Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.

 

Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.

 

Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.

 

Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.

 

Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.

 

Athena: Zeka tanrıçası. Bir adıda Pallastır.

 

Atlas: Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.

 

Atreus: Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes doğdu. İkinci evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.

 

Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agememnon ve Menelaos.

 

Atropos: Bildiklerinden şaşmayan üç Moria(Park) lardan biri.

 

Attis: Eski anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri kızının hayatının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’I de delirtti.

 

Auge: (Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos adında bir oğlu olmuştu.

Telephos’u doğurduktan sonra Mysia’ya kaçtı. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Daha sonra kim olduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evlendi.

Augias: Elis bölgesinin efsanevi kralı.

 

Aura: Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu ama yakalayamadı. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki çocuğu oldu ama çocuklarını parçaladı sonra kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.

 

Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.

 

Auson: Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.

 

Autolykos: Odysseus’un dedesi. Hermes’in oğlu idi.

 

Autemedon: Akhilleus’un arabasını sevkeden kahraman.

 

Autonone: Kadmos'un kızı. Aktaion'un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile birlikte Pentheus'u parçaladı.

 

Baal: Asur TanrısıBakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar

 

Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion

ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.

 

Battso:
Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.

 

Bauba:
Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.

 

Baukis:
Philemon'un karısı.

 

Bellerophon:
Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.

 

Bellona:
Romalıların zafer tanrıçası.

 

Beroe :
Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.

 

Bia :
Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.

 

Bianos :
Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.

 

Bias :
Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.

 

Biton :
Kydippe'nin oğlu

 

Bona Dea :
Doğurganlık tanrıçası.

 

Boreas :
Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu

 

Bormos :
Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.

 

Brankhos :
Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.

 

Briareos :
Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.

 

Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.

 

Brontes :
Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.

 

Brotheus :
Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.

 

Bryte :
Ares'in kız Minos'un sevgilisi.

 

Busiris :
Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.

 

Byblis :
Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)

 

Byzas :
Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu

 

Bassareus :
Dionysos'un latince adı

 

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.

 

Bianna :
Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.

 

Boarmia :
Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.

 

Boreadlar :
Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.

 

Bosphoros :
Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.

 

Botres :
Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.

 

Brankhid'ler :
Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.

 

Briseis :
Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.

 

Brithynoos :
Apollon'un adlarından biri.

 

Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri.

Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.

 

Caeculüs :
Vulcain'in oğlu

 

Caelus :
Uranos'un latince karşılığı

 

Camene :
Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.

 

Camilla :
Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.

 

Camenta :
Romalı doğum tanrıçası.

 

Carmenta :
Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.

 

Carna :
Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.

 

Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.

 

Centimaniler :
Yüz kollu devler.

 

Ceres :
Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.

 

Clio :
Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.

 

Concordia :
Romalıların barış tanrıçası.

 

Concus :
Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.

 

Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.

 

 

 

 

 

 

Dada :
Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.

 

Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.

 

Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.

 

Daktylos :
İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.

 

Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.

 

Damaster :
Poseidon'un oğlu

 

Dammaneus :
Daktylos'lardan biri.

 

Danae :
Argos kralı Akrisios'un kızı.

 

Danaidler :
Danaos'un elli kızına verilen ad.

 

Danaos :
Belos'un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.

 

Daphne : Apollon'un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.

 

Daphnis :
Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.

 

Dardanos :
Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.

 

Dedalos :
Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar

 

Deimos :
Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.

 

Deioneus :
Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.

 

Deiphobos :
Priamos'un oğlu, Hector'un kardeşi.

 

Delphoi :
Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.

 

Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.

 

Dejanıra :
Herakles'in karısı

 

Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.

 

Demodike :
Kretheus'un karısı, Phriksos'un kaynanası.

 

Demodokos :
Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.

 

Demophon :
Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.

 

Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.

 

Deukalion :
Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.

 

Diana :
Artemis'in latice adı.

 

Dido :
Karthaca kraliçesi, Aineas'ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.

 

Didyme :
Brankhid'lerin kahinlik tapınağı

 

Dike :
Zeus ile Themis'in kızı. Adalet sembolü.

 

Diktynna :
Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.

 

Diktys :
Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae'yi bulmuştu.

 

Dimoedes :
Arezen'in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi

kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.

 

Dione :
Okeanos'un kızı

 

Dionysos :
Şarap tanrısı

 

Dioskur'lar :
Zeus'un oğullarından Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.

 

Dirke :
Epopeus'un karısı

 

Dodona :
Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.

 

Dolion'lar :
Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.

 

Dolon :
Troia'lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.

 

Doris :
Okeanos ile Tethys'in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli kızı oldu.

 

Doros :
Apollon ile Phthie'nin oğlu

 

Dryad'lar :
Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.

 

Dryas :
Ares'in oğullarından biri.

 

Dryope :
Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.

 

Dryops : Apollon ile Dia'nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan'ı doğurdu

Eden - Adam ve Eve'in cennetten kovulmadan önce yaşadıkları yer.

 

Eheres - Öfkenin çıkarılması için dua edilen melek.

 

El Auria - Ateş meleği.

 

Elders - Tanrı'nın tahtının çevresinde oturan 24 melek grubu. Bu melekler Tanrı'nın en kıdemli yardımcılarıydılar.

 

Elimiel - Ay meleği.

 

Eloa - İsa'nın bir gözyaşından doğduğu söylenen melek.

 

Emmanuel - İsimsiz meleklere verilen genel ad.

 

Erelim - En cesur meleklerden biri.

 

Esme - Nazik ve cana yakın bir koruma meleği.

 

Eth - Güçlü bir melek, ''herşeyin zamanında olacağını'' insanlara anlatır.

 

Eurabatres - Bir Venüs meleği.

 

Exael - Kutsal kitapta anlatılan 10 kutsal melekten biri. Cennetten dünyada yaşamak istediği için düşmüştür.

 

 

Fabriel - 4.cennette görev alan bir melek.

 

Famiel - Bir Cuma meleği.

 

Forneus - Cennetten düşmesinden önce, Tanrı'nın cok sadık bir hizmetkarıydı. Düştükten sonra yeraltının prensi oldu.

 

Fraciel - 5.Cennetin bir Salı meleği.

 

Framoch - Gecenin 7.saatinin meleği.

 

Friagne - 5.cennetin bir Salı meleği.

Fromzon - Gecenin 3.saatinin meleği.

 

 

Gaap - Cennetten düşen meleklerden biri, şuan cehennemde görev alıyor.

 

Gadiel - En kutsal meleklerden biri.

 

Gadreel - Azazel gibi, Gadreel de insanlara savaşı ve silahları tanıştırdı.

 

Gamsiel - Narcoriel'e hizmet veren gecenin 8.saatinin meleği.

 

Garfiel - 5.cennetin koruyucularından biri.

 

Gaviel - Gargatel ve Tariel ile beraber yaz mevsiminin 3 meleğinden biri olarak görev alır.

 

Geburah ve ya Geburael - Tanrı'nın sol kolu olan meleklerden bir tanesi.

 

Gedemel - Hagiel'in komutasında Venüs'de görev alan bir melek.

 

Gehegiel - 6.cennetin koruyucularından biri.

 

Germael - Tanrı tarafından dünyaya Adem'i topraktan yaratmak için gönderilen melek. Bu görev ayrıca Gabriel'e de verilmiştir.

 

Grigori "izleyiciler" - Tanrı'nın emirlerine karşı geldikleri için cezalandırılanş, yeryüzünde insanlarla beraber yaşayan dev boyutlarında melekler.

 

 

Kabniel - Aptallığı önleyen bir melek.

 

Karoz - Raporcu melekler.

 

Katzfiel - 6.cenneti kılıcıyla koruyan prenslerden biri.

 

Kyriel - Ay gezegeninin 28 konağını koruyan 28 meleklerden bir tanesi.

 

 

Labezerin - Başarı meleği.

 

Lazai - Ateşten kurtulmaya yardımcı olan bir melek.

 

Leliel - Gecenin efendilerinden biri.

 

Lepha - Sembollerin ve işaretlerin meleği.

 

Logos - En yaşlı melek.

 

 

 

Madan - Merkur'un yöneticilerinden biri.

 

Mael - Su elementini yöneten Baş Meleklerden biri.

 

Maktiel - Ağaçları yöneten bir melek.

 

Manakel - Su hayvanlarının meleği.

 

Manu - Kader meleği.

 

Melioth - Cennet ve yeryüzünde yolculuk eden 9 melekten biri.

 

Memuneh - Rüya ve hayaller meleği.

 

Michael - İnanış, yardımseverlik ve bu gibi erdemleri taşıyan bir Baş Melek. Ayrıca uykusuzluk meleğidir. Bu melek savaş sırasında Tanrı'nın sağ kolu olmuş, Satan ve güçlerini bozguna ugratmıştır.

 

Mordad - Ölüm meleklerinden biri.

 

Munkir and Nakir - Islamiyet'e göre insanları mezarlarında sorgulayan melekler. Ancak aniden ölenleri ziyaret ederler. Cehenneme ve ya cennete gidip gitmeyeceklerine karar verirler.

 

Murmur - Düşen bir melek.

 

 

Nahaliel - Irmakların meleği.

 

Narsinha - Yarısı insan gibi olan, diğer yarısı ise aslana benzeyen ruh.

 

Neria - "Tanrı'nın ışığı"

 

Nisroc - Özgürlüğü temsil eden kartal biçiminde simgelenmiş melek.

 

 

Och - Güneşin meleği.

 

Oertha - Kuzey meleği.

 

Omophorus - Dünyayı omzunda bir atlas gibi taşır, insanlara yön gösterir.

 

Onayepheton - Tanrı'nın ölüleri diriltip yeniden hayata döndürmesinde görev alan ruh.

 

Oriares - Kış mevsiminin meleklerinden biri.

 

Otheos - Hazinelerin bulunmasını sağlayan kutsal ruh.

 

Ouestucati - Deniz rüzgarını estiren bir dişi melek.

 

Oumriel - 4.cennette görev alan bir melek.

 

 

Penat - 3.cennette görev alan bir cuma günü meleği.

 

Pendroz - 7.saatin meleklerinden biri.

 

Phaldor - Kehanetlerin meleği.

 

Phul - Gezegen Ay'ın efendisi.

 

Presnostix - Gecenin 6.saatinin meleği.

 

Pruel - Güney Rüzgarının kapılarını koruyan meleklerden biri.

 

Psychopompoi - Ölümden sonra ruhlara cennetteki ikematgahlarına kadar refakat eden koruyucu melek. Michael, Elijah ve Sandalphon Psychopompoi'lerden bazılarıdır.

 

 

Qadosch - Mürekkep ve renkler ile çağırılan bir ruh.

 

Qafsiel - Gezegen Ay'ın hükümdarlarından olan bir melek. 7.cennet koridorunun koruyucusu. Eski İbranilerde Qafsiel düşmanlara karşı büyüyü kuşun kanıyla yazar ve güvercinin ayağına ya da kanadına bağlayarak uçmasına izin verirdi. Eğer güvercin uçarsa bu büyünün tuttuğu ve o düşmanın da uzaklara uçtuğu anlamınagelirdi.

 

Quelamia - İlk cennetin 7 tahtının hükümdarlarından biri.

 

 

 

Ra'asiel X - Dini Ayinler sırasında çağırılan melek.

 

Radueriel (Vretil) - Cennetin kayıt tutan meleği, kutsal ilahilerin başı ve kendinden zayıf olan meleklerin yaratıcısıdır. Bütün şiir meleklerinin ve ilham perilerinin ustasıdır, Yüce Meleklerin arasında eşsiz bir yere sahiptir.

 

Rahdar - Kardeşi Phakiel'in de yardımıyla Yengec burcunu yönetir.

 

Rain - Su ve yağmurun melekleri, isimlerini tekrar tekrar söyleyince gelirlerdi; " Mathariel, Ridi,a Matriel ". Suyun kutsallığına inananlara yardımcı olurlar. Ayrıca bu meleklere reankarnasyon (yeniden doğuş) için de dua edilirdi.

 

Ramona - Cermenler'de bilgen olan bir dişi koruyucu.

 

Rampel - Bir dağa tırmandığımız ve ya en basitinden dağa gözümüzü kaydırdığımızda bile bize yakın olan melek.

 

Raphael - Cennetin prenslerinden ve Güneş'in koruyucularından biri. Bu Baş Melegin bütün canlılara karşı iyileştirme gücü vardır. Raphael neşe, aşk, merhamet ve mucizeleri temsil eder. İnsanları dua etmeye teşvik eder. Yolculuğa çıkmış kişilerin arkasını kollar. Ayrıca Raphael bilimsel yönlerden de insanları cesaretlendirir.

 

Raziel (Galizur) - Gizem ve sır dünyasının meleği.

 

Rehel - Dine karşı olanlar ile savaşan bir melek.

 

Risnuch - İnsanların tarım ve tarlaları için dua ettikleri melek.

 

Rochel - Kayıp eşyaları bulan melek.

 

Rusvon - Müslümanlara göre cennetin anahtarlarının olduğu melek.

 

 

 

Sachluph - Bitkilerin meleği.

 

Sahaqiel - Gökyüzü meleği.

 

Salilus - Mühürlü kapıları açan bir melek. Ayrıca günün 7.saatinin bir meleğidir.

 

Sam Hii (Shom Hii) - Kuzey Yıldızı'nın hükümdarlarından biri. İsmi "Hayatın Yaratılısı" anlamına gelir.

 

Samandiriel - Hayal gücünün meleği, bize geniş bir hayal gücüne sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu şekilde bir çok şeyi gerçeğe dönüştürebileceğimizi gösterir.

 

Sangrariel - Cennetin kapılarını koruyan meleklerden biri.

 

Schrewneil - Güzel bir anıyı hatırlayınca cağırılan melek.

 

Sebhael - Bir kişinin kötü ve iyi davranışlarının yazıldığı kitaptan sorumlu olan ruh.

 

Sedim - Kötü ruhların çıkarılmasında yardımcı olan ruhlar.

 

Seheiah - Ateş ve hastalığa karşı direnç sağlayan melek.

 

Shamshiel - Gün ışığı meleği.

 

Shateiel - Sessizliğin meleği.

 

Shekinah - Kurtuluş ve özgürlüğün bir dişi meleği. Her zaman insanlara yakın olur, onları doğru söylemeye iter. Bazıları onun Tanrı'nın feminen tarafı olduğunu söyler.

 

Shetel - Tanrı'nın Adem'e hizmet etmesi için görevlendirdigi 3 melekten biri. Görevlerinden biri etini pişirmek ve şarabını soğutmaktı. (Fallen: o ne bee?)

 

Sizajasel - Bir Yay burcu meleği.

 

Sofiel - Ölü ve canlı ruhların kayıtlarının tutulduğu kitaptan sorumlu bir meleksel yaratık.

 

Sphener - Hastalık iblisi Mardero ile savaşması icin çağırılan bir kutsal ruh.

 

Strateia - Cennetteki yıldızların düşmesini sağlayabileceği söylenen bir meleksel yaratık.

 

Sui'el - Yeryüzünde olan depremler üzerinde güç sahibi olan melek.

 

Suriel - Aynı Raphael gibi, Suriel de cennetin prenslerinden biri ve iyileştirme gücü olan bir melektir. Olüm meleklerinden ve Yüce Baş Melek'lerden bir tanesidir, çağırıldığı zaman bir öküz şeklinde belirebilir.

 

 

Tablibik - Erdemlerinden bir tanesi çekicilik olan melek.

 

Taharial - Aklımızı netleştirmemize ve düşüncelerimizi temizlememize yardımcı olan melek.

 

Talia - Cennetin damlası, melek anlamına gelir.

 

Tarot - Zaman meleği. Beyazlar içinde, başında halesi ve alevli kanatlarıyla dünya ve cennet arasında bir yerlerde durur.

 

Trsiel - Nehirlerin hükümdarı olan bir melek.

 

Tsaphiel - Ay Gezegeninde görev alan bir melek.

 

Tzadiqel - Jüpiter Gezegenini perşembe günlerinde yöneten melek.

 

Tzadkiel - İlahi adaletin meleği.

 

 

 

 

Uriel - Edebiyat ve muziğin ustası, en kötü hayal kırıklıklarımızın en güzel dualara dönüşmesini sağlar.

 

Urpaniel - Kötü ruh ve şeytan cıkarmayı sağlayan bir melek.

 

Uzziel - Merhamet meleği.

 

 

 

Valoel - Barışı sağlayan melekler.

 

Vassago - Kadınların en gizli sırlarını bile bulabilen melek.

 

Vesta - Kutsal Ateş'in meleği.

 

 

 

Yekahel - Merkur Gezegeninin meleklerinden biri.

 

Yephiel - Kötü ruhlara karşı koruma sağlayan melek.

 

Yrouel - Korku meleği, hamilelik sırasında kadınları korur.

 

Yurkemi - Kendisine diz çökülen bir melek.

 

 

Zachriel - Anı ve hatıraların meleği.

 

Zafrire - Gün boyunca gezinen ruhlar.

 

Zagzagel (Wisdom) - Bilgelik meleği, 4.cennetin en büyük koruyucusu.

 

Zahariel (Brightness) - Ayartma ve şeytana uyma gibi günahlara engel olmamızı sağlayan melek.

 

Zaliel - 5.cennette görev alan bir Salı günü meleği.

 

Zazel - Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.

 

Zizuph - Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melek

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Musa A.S Peygambere Öğretilen İlahi İsimler

   bu isimler kerametli isimler olup üzerinde taşınması mutluluk verir

   , Yer: Büyü

  • Saat Anlamları 03:03

   03:03 Hala Seni Düşünüyor   Seni Düşünmekten Uyuyamıyor     Sevgilisi olan kişiler için saat 03:03 ‘ün anlamı sevgililerinin gecenin tüm karanlığına inat onları düşünmeye devam ettikleridir. Bu saati gördüyseniz sevgiliniz sizi düşünmekten uyuyamıyor demektir. Sizi çok seven sevgiliniz saat 03.03 olmasına rağmen hala sizi düşünürken bir yandan da sizin onu düşünüp düşünmediğinizi merak ediyor. Bu nedenle saat 03 03 olduğunu gördüyseniz hemen sizde sevgilinize bir kısa mesaj gönderin ve saat

   , Yer: Astroloji, Fal ve Kehanetler

×
×
 • Yeni Oluştur...