Jump to content

İncil`de Hz. İsa`nın Peygamberliğini teyit eden pek çok ifade bulunmaktadır..


HaYaLGöZLüM
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Üçleme inancının özünde, Hz. İsa yı Allah`ın risaletini tebliğ eden bir elçi ya da diğer peygamberler gibi Allah`ın gönderdiği bir kul olarak değil, `Allah`ın oğlu` (Allah`ı tenzih ederiz) olarak görme anlayışı bulunmaktadır. Oysa İncil`de Hz. İsa`nın Allah`ın vahyini tebliğ eden, insanları iman etmeye ve Allah`a teslim olmaya davet eden bir elçi olduğu anlatılır.

 

Hz. İsa da `gönderilmiş bir elçi` olduğunu tebliğlerde sürekli ifade etmektedir.

 

Hz. İsa`nın Allah`a söylediği `Ben onlara Senin sözünü ilettim` (Yuhanna, 17/14) şeklindeki sözü özellikle dikkat çekicidir. O da Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. davut, Hz. Muhammed gibi bir peygamberdir, Allah`ın risaletini tebliğ eden bir elçidir.

 

Nitekim bir İncil pasajında Hz. Musa`nın; `Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak` (Elçilerin işleri, 7/37) şeklinde söylediği haber verilmektedir. Hz. İsa`nın peygamberliğini teyit eden İncil açıklamalarından bazıları şu şekildedir:

 

 

 

Beni sevmeyen, sözlerimi tutmaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Allah`ındır. (Yuhanna, 14/24)

 

Eğer Rabbimin işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin. (Yuhanna, 10/37)

 

 

Halk, İsa`nın yaptığı mucizeyi görünce, `Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur` dedi. (Yuhanna, 6/14)

 

... Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. (Yuhanna, 15/21)

 

Sonsuz yaşam, tek gerçek Rab olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesihi`i tanımalarıdır.Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla Seni yeryüzünde yücelttim. Dünyadan bana verdiğin insanlara Senin adını açıkladım. Onlar Senindiler, bana verdin ve Senin sözüne uydular. Bana verdiğin herşeyin Sen`den olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar, beni Senin gönderdiğine iman ettiler. (Yuhanna, 17/3-8)

 

Allah`ın gönderdiği kişi Allah`ın sözlerini konuşur... (Yuhanna, 3/34)

 

... İsa, `Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O`nun işini tamamlamaktır` dedi. (Yuhanna, 4/31-34)

 

 

Hz. İsa`nın tebliğinin özü, Allah`a iman ve kulluk etmektir. Üçleme inancına göre Hıristiyanlığın öncelikli şartı Hz. İsa`ya imandır ve üçlemeye inanmayan bir kişi gerçek bir Hıristiyan değildir. Oysa İncil`de bu iddiaları çürüten çok net açıklamalar bulunmaktadır. Özellikle de Hz. İsa`nın tebliği, insanları sadece Allah`a iman etmeye davet etmek üzerinedir. Hz. İsa çevresindeki insanların sorularını, şüphelerini, kuşkulu yaklaşımlarını onları Allah`a teslim olmaya davet ederek gidermektedir.

 

 

İsa ona şu karşılığı verdi: `Allah`ın Rab`be tapacak, yalnız O`na kulluk edeceksin` diye yazılmıştır.` (Luka, 4/8)

 

`Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. (Yuhanna, 5/24)

 

`Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah`a, hem de paraya kulluk edemezsiniz. (Matta, 6/24)

 

 

Yukarıdaki İncil açıklamalarında da görüldüğü gibi Hz. İsa diğer tüm peygamberler gibi Allah`a tüm kalbiyle teslim olmuş mübarek bir kuldur. İnsanlara ALLAH`ın vahyini aktarmış, onlara Allah`a bir ve tek olarak iman etmeleri için çağrıda bulunmuştur. Yeryüzünde devam eden hayatı boyunca çok zor şartlarla karşılaşmış, tebliğini engellemeye çalışan çok sayıda din karşıtı insan olmasına karşın, çok üstün bir sabır göstererek Allah`ın dinini anlatmaya devam etmiştir. Şiddetli Allah korkusu ile son ana kadar insanları tüm kainatın yaratıcısı olan Allah`a iman etmeye ve O`na kulluk etmeye davet etmiştir. Tüm bunlar Hz. İsa`nın Allah`ın oğlu değil (Allah`ı tenzih ederiz), kavmine Allah`tan müjdeler getiren, ahiret gününe karşı insanları uyaran, güzel ahlaka davet edip her türlü bağnazlıktan kurtulmaları için onlara çağrıda bulunan bir peygamber olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

Tüm insanlar Rabbimiz`in huzurunda aciz ve muhtaçtırlar. Allah tüm kainatı yoktan var eden, tüm varlıklar üzerinde mutlak güç ve hakimiyet sahibi olandır. Canlı cansız herşeyin kontrolü Allah`a aittir. Hz. İsa da Allah`ın yarattığı ve O`na boyun eğmiş bir kul ve Allah`ın elçisidir.

 

Maide Suresi`nde Hz. İsa`nın kendisi hakkında öne sürülen asılsız iddiaları reddettiği ise şöyle bildirilmektedir:

 

Allah: `Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi Allah`ı bırakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?` dediğinde: `Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen`de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen.` (Maide Suresi, 116)

 

Diğer bir ayette de Hz. İsa`nın, insanlara verdiği gerçek mesaj şöyle bildirilmektedir:

(İsa) Dedi ki: `Şüphesiz ben Allah`ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı Verdi`ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti.` (Meryem Suresi, 30-31):thumbsup:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Güzel kardeşim ne diyor Allah c.c.

 

“Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir” (En'am Suresi 6/125)

 

Sen çok güzel emek verip yazmışsın fakat onlar teslisten tevhide geçişi yapamamışlar aradaki kavramları birbirinden ayırıp hepsini ortak tek olan Allah'tan başka birşey olmadığını anlamamışlar. Sıkıntı burada. İnşallah Allah hidayetine erdirir bizleride doğru yolundan ayırmaz.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Güzel kardeşim ne diyor Allah c.c.

 

“Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar; kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir” (En'am Suresi 6/125)

 

Sen çok güzel emek verip yazmışsın fakat onlar teslisten tevhide geçişi yapamamışlar aradaki kavramları birbirinden ayırıp hepsini ortak tek olan Allah'tan başka birşey olmadığını anlamamışlar. Sıkıntı burada. İnşallah Allah hidayetine erdirir bizleride doğru yolundan ayırmaz.

 

bizlerde vesile olmaya çalışıyoruz aziz ve muhterem kardeşim inşaallah..:thumbsup:

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım meryem ayetinde anlıyamadıgım şu isa mesih bana tanrı kitap verdi diyor siz böyle oldugunu idda ediyorsunuz ama vahy yoluyla isa'ya ayet gelmemiştir bunlar hiç bir kaynakta yoktur o zaman bu kitap nasıl geldi ve nerede (barnaba incili olmasın)şunu biliyoruz isa'nın ölümünden sonra incil yani müjde kitabı havariler tarafından yazıldı eski ahit gelmiş demeyin o zaten tevrat ve zeburdur başka peygamberlere geşmiştir zeburu burada ayırmak lazım bunlar ilahi ve dua kitabıdır uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmışlardır yani gökten inmemiştir.bunları nasıl uydururlar anlamıyorum.yine aynı ayette isa mesih şöyle dedi diyorsunuz bana namaz ve zekat farz kılındı bunlar müslüman adetleridir peygamberiniz tarafından getirilmiştir eger isa müslümansa peygamberinize neden ihtiyaç olsun neden tekrar aynı dini degişik koşullarda getirmek için tanrı peygamber görevlendirsin isa yeterdi peygamberinize ihtiyaç yoktu bunlar hep kendi dünyanızda yarattıgınız hayaller.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım meryem ayetinde anlıyamadıgım şu isa mesih bana tanrı kitap verdi diyor siz böyle oldugunu idda ediyorsunuz (ama vahy yoluyla isa'ya ayet gelmemiştir bunlar hiç bir kaynakta yoktur) o zaman bu kitap nasıl geldi ve nerede (barnaba incili olmasın)şunu biliyoruz isa'nın ölümünden sonra incil yani müjde kitabı havariler tarafından yazıldı eski ahit gelmiş demeyin o zaten tevrat ve zeburdur başka peygamberlere geşmiştir zeburu burada ayırmak lazım bunlar ilahi ve dua kitabıdır uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmışlardır yani gökten inmemiştir.bunları nasıl uydururlar anlamıyorum.yine aynı ayette isa mesih şöyle dedi diyorsunuz bana namaz ve zekat farz kılındı bunlar müslüman adetleridir peygamberiniz tarafından getirilmiştir eger isa müslümansa peygamberinize neden ihtiyaç olsun neden tekrar aynı dini degişik koşullarda getirmek için tanrı peygamber görevlendirsin isa yeterdi peygamberinize ihtiyaç yoktu bunlar hep kendi dünyanızda yarattıgınız hayaller.

 

ama vahy yoluyla isaya ayet gelmediyse bunlar kimin eseri o zaman üstelik bütün incil çeşitleri isanın ölümünden yıllar sonra yazılmıştır,yani isaya vahy gelmediyse isa kendisimi yazdı bütün bunları,eğer kendi yazdıysa nasıl kutsal kitap olur anlayamadım,zira isa bizim gibi bir insandı zaten.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım yazını tekrar okudum yazdıgın ayetler(kutsal kitaptan)ve benim söyledigime geldigini görüyorum ne demiştim isa mesih tanrının yer yüzüne gönderdigi sözüdür işte söyledikleri meydanda beni gören baba'yı görür -iki tanrıya tapılmaz ya tanrıya tapacaksın ya da paraya(burada para dünya nimeti demektir)bunları anlamana sevindim yok başka anlamda yazdıysan bile dogrusu benim dedigim gibidir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım meryem ayetinde anlıyamadıgım şu isa mesih bana tanrı kitap verdi diyor siz böyle oldugunu idda ediyorsunuz ama vahy yoluyla isa'ya ayet gelmemiştir bunlar hiç bir kaynakta yoktur o zaman bu kitap nasıl geldi ve nerede (barnaba incili olmasın)şunu biliyoruz isa'nın ölümünden sonra incil yani müjde kitabı havariler tarafından yazıldı eski ahit gelmiş demeyin o zaten tevrat ve zeburdur başka peygamberlere geşmiştir zeburu burada ayırmak lazım bunlar ilahi ve dua kitabıdır uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmışlardır yani gökten inmemiştir.bunları nasıl uydururlar anlamıyorum.yine aynı ayette isa mesih şöyle dedi diyorsunuz bana namaz ve zekat farz kılındı bunlar müslüman adetleridir peygamberiniz tarafından getirilmiştir eger isa müslümansa peygamberinize neden ihtiyaç olsun neden tekrar aynı dini degişik koşullarda getirmek için tanrı peygamber görevlendirsin isa yeterdi peygamberinize ihtiyaç yoktu bunlar hep kendi dünyanızda yarattıgınız hayaller.
sayın şalom pek isiz neye dayanarak kutsal kitabın tanrın sözü tanrı esini olduğunu idda ediyorsunuz eğer ortada hz isa ya gelen bir vahiy yoksa size göre o zaman hz isanın tanrı adına söledikleri tanrının onu oğlu ilan ettiği hz isanın uydurması olmazmı :) siz tanrı dediğiniz hz isayo yalancılıklamı itham ediyorsunuz
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

siz kuran kitabının nasıl gökten indigine inanıyorsanız bende ona dayanarak söylüyorum siz hem hz isa diyeceksiniz hem de sizin teorilerinize ters geldigi zaman isa mesih'e yalancı diyeceksiniz eger isa mesih size göre peygamberse yalancı demeniz bile tanrıyı kızdıracak bir nedendir ne dediginizi bilmiyorsunuz ben sizin peygamberiniz için bunu söylesem cümleniz saldırıya geçersiniz isa mesihtir peygamber degil, isa mesih yalancı da degildir incil isa mesihin (tanrının sözlerini içeren) en emin kitaptır ama bir kitaptır kuran da aynı şekilde i,nsanların yazdıgı bir kitaptır ama sadece bir kitap kitaplar kutsal degildir kutsal olan yüceltilen sadece tanrıdır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

sayın arkadaşım meryem ayetinde anlıyamadıgım şu isa mesih bana tanrı kitap verdi diyor siz böyle oldugunu idda ediyorsunuz ama vahy yoluyla isa'ya ayet gelmemiştir bunlar hiç bir kaynakta yoktur o zaman bu kitap nasıl geldi ve nerede (barnaba incili olmasın)şunu biliyoruz isa'nın ölümünden sonra incil yani müjde kitabı havariler tarafından yazıldı eski ahit gelmiş demeyin o zaten tevrat ve zeburdur başka peygamberlere geşmiştir zeburu burada ayırmak lazım bunlar ilahi ve dua kitabıdır uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmışlardır yani gökten inmemiştir.bunları nasıl uydururlar anlamıyorum.yine aynı ayette isa mesih şöyle dedi diyorsunuz bana namaz ve zekat farz kılındı bunlar müslüman adetleridir peygamberiniz tarafından getirilmiştir eger isa müslümansa peygamberinize neden ihtiyaç olsun neden tekrar aynı dini degişik koşullarda getirmek için tanrı peygamber görevlendirsin isa yeterdi peygamberinize ihtiyaç yoktu bunlar hep kendi dünyanızda yarattıgınız hayaller.

 

İşte anlamadığınız noktalardan biriside KİTAP konusu. Kitabın her insanda olduğunu söyleyen islam dini günahların ve sevapların buraya yazıldığını belirtir. Yani ne demekmiş bu? Simgesel bir kavram. Bir bilgi birikiminin bulunduğu merci demekmiş KİTAP. Hz. Muhammed s.a.v e ilk vahiy geldiğinde OKU diyen Cebrail a.s. önüne bir kağıtmı koydu sanıyorsunuz? İşte Hz. İsa a.s.'a verilen kitap içinde ona Allah c.c. ne kadar bilgi takdir ettiyse o bilginin onda açığa çıkması olayıdır. Eline ciltlenmiş bir kitap verilmesi olayı değil. Kuranda Kitap olarak geçen kavramları arattırıp bir inceleyin isterseniz.

--------------------

siz kuran kitabının nasıl gökten indigine inanıyorsanız bende ona dayanarak söylüyorum siz hem hz isa diyeceksiniz hem de sizin teorilerinize ters geldigi zaman isa mesih'e yalancı diyeceksiniz eger isa mesih size göre peygamberse yalancı demeniz bile tanrıyı kızdıracak bir nedendir ne dediginizi bilmiyorsunuz ben sizin peygamberiniz için bunu söylesem cümleniz saldırıya geçersiniz isa mesihtir peygamber degil, isa mesih yalancı da degildir incil isa mesihin (tanrının sözlerini içeren) en emin kitaptır ama bir kitaptır kuran da aynı şekilde i,nsanların yazdıgı bir kitaptır ama sadece bir kitap kitaplar kutsal degildir kutsal olan yüceltilen sadece tanrıdır.

Kimse bir peygambere yalancı diyemez. Ama aktardıkları değiştirildiyse bunu değiştirenler yalancı olur. Ayrıca " incil isa mesihin (tanrının sözlerini içeren) en emin kitaptır" demişsiniz. Ben defalarca bununla ilgili yazdım tekrar incil sayfalarını karıştırmak istemiyorum ama bu sözünü boşa çıkaracak bir sürü yazı mevcut incilde. Komple Hz. İsa'nın sözü dediğiniz incilde sürekli yazanların sözleri yer almakta.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...