Jump to content

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Çalışanların işverenleri ile yaşadıkları anlaşmazlıklar ya da farklı sebeplerden dolayı işten ayrılma durumları ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda her iki tarafın da mağdur olmaması açısından işten ayrılacak ya da sözleşmeyi fesh edecek taraf karşı tarafa belli bir süre öncesinden bildirimde bulunur. Bu süreye ihbar süresi, bu sürenin paraya çevrilmiş haline ise ihbar tazminatı adı verilir.

 

 

İhbar Tazminatı Hesabı

 

 

İhbar tazminatı, işverenler ile işçiler arasında anlaşmazlıkların yaşandığı konuların başında gelir. İşçinin kıdemi, aldığı ücret ve diğer değişkenler ile birlikte hesaplanan ihbar tazminatında, ihbar süresi hesabı öncelikli olarak yapılır.

 

 

İhbar Süresi Hesabı

 

 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerine sahip olan işçi ve işverenler, işten ayrılma durumu yaşanmadan belli bir süre öncesinde diğer tarafa bildirimde bulunurlar. Bu süreler ise şu şekildedir:

 

 

İş süresi 6 aydan az olan işçiler için ihbar süresi 2 haftadır. (14 gün)

İş süresi 6 ay ile 1,5 yıl arasında olan işçiler için ihbar süresi 4 haftadır. (28 gün)

İş süresi 1,5 yıl ile 3 yıl arasında olan işçiler için ihbar süresi 6 haftadır. (42 gün)

İş süresi 3 yıldan fazla olan işçiler için ihbar süresi 8 haftadır. (56 gün)

Çalışanlar işten ayrılmak için bildirimde bulunduklarından itibaren bu süre başlar. Bu sürelerin sonunda ise sözleşme feshedilmiş sayılır. Ancak, söz konusu süreler asgaridir ve çeşitli sözleşmeler ile süreler arttırılabilir.

 

 

Yukarıda bahsedilen ihbar süreleri, işverenler tarafından çalışanlara kullandırılabilir. Çalışanlar, işten ayrılana kadar son olarak bu süreler boyunca o iş yerinde çalışabilirler. Ancak işverenler SGK primleri ve psikolojik faktörleri düşünerek çoğu zaman ihbar süresini kullandırmazlar ve bunun yerine ihbar tazminatlarını öderler. İşte bu noktada, aşağıdaki adımlar sırası ile uygulanır:

 

 

İşçinin ihbar süresi hesaplanır.

İhbar süresine karşılık gelen aylık brüt gelir hesaplanır.

Aylık brüt gelir hesabında giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesap yapılarak işçinin ihbar tazminatı bulunur.

Çıkış işlemleri yapılırken ihbar tazminatı tek seferde ve tam olarak işçiye ödenmek zorundadır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İşveren ihbar süresini çalıştırmak yönünde kullanırsa tazminat ödemez..Fakat ihbar süresi boyunca işçi hergün iki saat iş araması için ücretli izin vermek zorundadır..İşçi bu hakkı eğer isterse toplu olarak kullanabilir..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...