Jump to content

Rızık Bereketi İçin Okunacak Dualar


kısmet

Önerilen Mesajlar

Rızıkların Ummadık Taraftan Gelmesi İçin Okunacak Dua: *

 

Her gün 66 kere İhlas suresini

ve ardından da 134 kere '' Yâ Samed ''

 

101 kere '' Yâ Vâhid '' İsmi Şerifleri okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur,

ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez. *

Her kim güneş doğarken,güneşe karşı oturup

 

300 defa: {Bismillahir Rahmânir Rahim} der ve ardından da

 

300 kere: {Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyidina Muhammed} derse,Allahü Teala ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir.

 

===================================

Büyük Mevki Ve Makamdaki Kişileri Etki Altina Almak, vardiğin Yerde Işinin Görülmesi Için,iş Görüşmelerine,adliye,önemli Toplantilara Vs Gitmeden Akşamdan çekin.

Allahümme Ya Aliyyün-110

Allahümme Ya Afüvvün-156

Allahümme Ya Muhsiy-148

Allahümme Ya Kadirun-305

Allahümme Ya Müizzün-117

Allahümme Ya Basiyrun-302

Allahümme Ya Selam-131

Allahümme Ya Hakemün-68

===================================

Mülk ve Saltanat Sahibi Olmak için Çok Etkili Dua

 

Bismillahirramânirrahıym.

Kulüll'ahümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü vetanziıl mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr.

 

İnneke alâ külli şey'in kadiyr.

 

Fazileti: "

Al-i İmran sürsindeki bu ayet ism-i azamdır. Onunla dua edildiği vakit kabul edilir."

Bir kimse bu duayı sonuna kadar okumayı adet haline getirirse, o kimse mülk ve saltanat sahibi ise Cebab-ı Hakk, o kimsenin mülk ve saltanatını her türlü tasalluttan korur. İşleri düzene girer.

 

Mülk ve saltanat sahibi değilse, o kimseye mülk ve saltanat verir inşaallah.

===================================

Günde 15 Defa okunursa Hak Teala O kişiye Hesapsız Rızık Verir.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab.

Enes(r.a) Resulullah(s.a.v)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

''Her kim bu Ayet-i Kerimeyi uyuyacağı vakit okursa Allah onun için kıyamet gününe kadar kendisine mağfiret dileyecek yetmişbin melek yaratır.''

===================================

Kim fakirliğe düşmüşse

El-Vehhab (Herşeyi devamlı Veren) ismini çok sayıda zikrederse veya

 

2.rekat kuşluk (duha) namazı kılarak namazın

2.rekatının 2. secdesinde 40 defa bu ismi okursa hayret edilecek bir şekilde Allah-u Teala onun fakirliğini uzaklaştıracaktır!

 

İhlasla Ya Vehhab diyen

 

bir müslüman bu isme devam etse, bol rızka erişir,ilim ve hikmet sahibi olur.

Kaynak ; Esma-i Hüsna

===================================

hiç ummadıgınız bi sekilde en cok ihtiyac duydugunuz zamanda paranın gelmesi için

pazartesi yada çarşamba günü tek

asür suresi

40 sefer okunur..........

 

Elhakümüt tekasür,Hatta zürtümülmekabir,Kella sevfe ta’lemun, Sümme kella sevfe ta’lemun, Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn, Le teravünnelcehıym, Sümme leteravünneha aynelyakıyn, Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.

===================================

Muğni nafiu bu iki esma ile beraber şu ayet okunur.

ve ennehu huve ağna ve akna

ayetin anlamı=

zengin eden sermaye veren de o dur

muğni ismi şerifi ebced değeri

1100 dur

nafiu ebced değeri

201 dir toplam =

1301 okuyacaksınız yani birini 1100 kere birini de 201 kere okuyacaksınız

bu dır..

===================================

Cenabı hak zenginliği istediği kullarına verir.bir müslümanın zengin olamıyorum diye üzülmesi doğru değildir.

Zengin olupta azmaktansa fakir olup imanlı yaşamak çok daha iyidir.

Tabi bununla beraber hem imanli hemde zengin olup zekatını ve hayrını yapmak daha güzeldir..

Kazancının çoğalması işlerinin iyi gitmesini istiyorsan şunlara dikkat et:

1- Sabah erken kalk ve güneş doğarken uykuda bulunma.

2- Sabah namazını kıldıktan sonra veya kılmadan önce vaakıa süresini oku.

3- İstiğfarı çoğalt ve namazlarını kıl sonrada "Ya rabbi bana bol bol zekat vermeyi nasip et" duasına devam et.

4- Ve Sabah namazı sünneti ile farzı arasında

* 9 defa ayetel kürs-i

*19 defa " Bismillahirrahmanirrahiym Ferdun Hayyun Kayyemun Hakemun Adlun Kuddussun Ve terzuku men teşaau bi gayri hisaab"

*"100 defa Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil aziym ve bihamdihi estagfirullah el azim ve etubu ileyk"

Bunları yerine getiren kişi Allahın izni ile mutlaka zengin olur......

.Rabbim kolaylaştırsın...

Kaynak: dua kitabı...

===================================

member0.gif0.gif SALAVÂT-I FETİH

Her kim 40 sabah,

farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır.

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri,

bu salavâtın bir kısmını

Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir.

Aşağıda ise tamamı mevcuttur.

Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn.

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYREHALKİLLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂMENİHTÂREHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENZEYYENEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENERSELEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENŞERREFEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENAZZEMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENKERREMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂSEYYİDELMÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMEL MÜTTEKÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULE RABBİLÂLEMÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEKİYEL HAVZIL MEVRUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ

TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ

ÂDEM

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL

EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ

BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ

ESSALÂTİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti

arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve

berekâtühû.

40 gün yapamıyosanız bile

20 gün yapın

10 gün yapın bir hafta yapın.

Ama bir şekilde Yapın önemli olan niyettir

===================================

member0.gif0.gif Üzüntü ve Kederden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Ebu'd-Derdâ'dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre,

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

1- "Kim sabah ve akşam

yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir"

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)

"Allah bana kâfidir; O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir."

===================================

2- Ebû Musa El-Eş'ârî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre,

demiştir ki,

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:

**....................................

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike. Nâsıyetî biyedike. Mâdın fiyye hukmüke. Adlün fiyye gadâüke.

Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur'âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy.

“(Allahım!)

Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım).

Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.”

Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri:

- Ey Allah'ın Rasulü! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır. Peygamber:

- Evet, bunları söyleyiniz ve onları öğretiniz. Çünkü bunları, taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyenin, Allah üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu.

Borçlardan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar:

Ebû Said El-Hudrî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demişdir:

"Bir gün, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ona:

“Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi. Ebû Umâme:

-Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah!...deyince

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

-Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “

Sabahladığın ve

akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

1-Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.

“Allah'ım!

Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”

Hazreti Ali'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, bir, mükâteb (borçlu köle) kendisine gelip şöyle dedi: “Ben âzâd olma karşılığı olarak ödeyeceğim borcumdan acziyete düştüm, bana yardım et.”

Hazreti Ali:

“Rasûlullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana öğretmiş olduğu bir takım sözleri öğreteyim mi? Senin üzerinde dağ kadar borç olsa dahi,

Allah onu sana ödetir. Şöyle söyle:

2-Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke.

“Haramına karşı beni helâlin ile yetindir, Allah'ım! Senden başkasından da fazlınla beni müstağni kıl (senden başkasına beni muhtaç etme.)”

===================================

member0.gif0.gif Vedduha suresini hergün

sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur.

Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır.

Bismillahirrahmanirrahim

1.Vedduha.

2.Velleyli iza seca.

3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

6.Elem yecidke yetiymen feava.

7.Ve vecedeke dallen feheda.

8.Ve vecedeke 'ailen feağna.

9.Femmel yetiyme fela takher.

10.Ve emmessaile fela tenher.

11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

ister birden fazla ister bitanesini okuyun inşaAllah faydalı olur Allah kabul etsin. Bu fakire de dualarınızı eksik etmeyin

.

aynısı varsa. bana sormısınız silerken

veya. başlık degiştirilebilir aynısı yok biliyorum cünkü

 

 

 

 

 

________________________________________

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Her gün 66 kere İhlas suresini

ve ardından da 134 kere '' Yâ Samed ''

 

101 kere '' Yâ Vâhid '' İsmi Şerifleri okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur,

ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez. *bu ayrı bir uygulama

 

300 defa: {Bismillahir Rahmânir Rahim} der ve ardından da

 

300 kere: {Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyidina Muhammed} derse,Allahü Teala ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir.Bu da ayrı bir uygulama mı?

evet kardeşim cizgi cektim hep ayrı ayrı incelersrn görörsün.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

çok farkı dualar var aralarında sağol kısmet abla.Allah sanada bol bol zekat vermeyi nasip etsin

evet cok farklı dualar var hep cizgi cektim ayrı ayrı acmadım .. böyle da iyi.. hepsin aynı yerde arar buluruz.. veya sabah ları okuruz

güzel dua . arkadaşım

zvjezdan

 

--- Sonraki mesaj ---

 

SALAVÂT-I FETİH

Her kim 40 sabah,

farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır.

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri,

bu salavâtın bir kısmını

Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda kaydetmiştir.

Aşağıda ise tamamı mevcuttur.

Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn.

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYREHALKİLLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂMENİHTÂREHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENZEYYENEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENERSELEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENŞERREFEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENAZZEMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENKERREMEHULLÂH

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂSEYYİDELMÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMEL MÜTTEKÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESULE RABBİLÂLEMÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEKİYEL HAVZIL MEVRUD

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ

TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ

ÂDEM

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL

EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ

BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ

ESSALÂTİ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti

arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve

berekâtühû.

40 gün yapamıyosanız bile

20 gün yapın

10 gün yapın bir hafta yapın.

Ama bir şekilde Yapın önemli olan niyettir

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Büyük Mevki Ve Makamdaki Kişileri Etki Altina Almak, vardiğin Yerde Işinin Görülmesi Için,iş Görüşmelerine,adliye,önemli Toplantilara Vs Gitmeden Akşamdan çekin.

Allahümme Ya Aliyyün-110

Allahümme Ya Afüvvün-156

Allahümme Ya Muhsiy-148

Allahümme Ya Kadirun-305

Allahümme Ya Müizzün-117

Allahümme Ya Basiyrun-302

Allahümme Ya Selam-131

Allahümme Ya Hakemün-68

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kim fakirliğe düşmüşse

El-Vehhab (Herşeyi devamlı Veren) ismini çok sayıda zikrederse veya

 

2.rekat kuşluk (duha) namazı kılarak namazın

2.rekatının 2. secdesinde 40 defa bu ismi okursa hayret edilecek bir şekilde Allah-u Teala onun fakirliğini uzaklaştıracaktır!

 

İhlasla Ya Vehhab diyen

 

bir müslüman bu isme devam etse, bol rızka erişir,ilim ve hikmet sahibi olur.

Kaynak ; Esma-i Hüsna

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Üzüntü ve Kederden Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Ebu'd-Derdâ'dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre,

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

1- "Kim sabah ve akşam

yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir"

(Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.)

"Allah bana kâfidir; O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir."

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...