Jump to content

Sığmazam


İη¢ιѕєℓ

Önerilen Mesajlar

İη¢ιѕєℓ

Mende sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam,

Gövher-i lamekan menem, kövnü mekane sığmazam.

Arşla ferşü nun mende bulundu cümle çün

Kes sesini ve ebsem ol, şerhi beyane sığmazam.

Kövnü mekandır ayetim, zati dürür bidayetim,

Sen bu nişanla bil meni, bil ki, nişane sığmazam.

Kimse güman-ü zan ile olmadı hak ile biliş,

Hakkı bilen bilir ki, men zann-u gümane sığmazam.

Surete bak menini suret içinde tanı kim,

Cism ile can menem, veli cism ile cane sığmazam.

Hem sedefem, hem inciyem, haşru sırat esenciyem,

Bunca kumaş-ü raht ile men bu dükane sığmazam.

Genc-i nihan menem men uş, ayn-ı ayan menem men uş

Gövher-i kan menem men uş, behrev-ü kane sığmazam.

Gerçi muhite zemem, adım ademdir, ademem,

Dar ile künfekan menem, men bu mekane sığmazam.

Can ile hem cahan menem, dehrile hem zaman menem,

Gör bu latifeyi ki, men dehr-ü zamane sığmazam.

Encüm ile felek menem, vahy ile hem melek menem,

Çek dilini ebsem ol, men bu lisane sığmazam.

Zerre menem, güneş menem, çar ile penç-ü şeş menem,

Sureti gör beyan ile, çünkü beyane sığmazam.

Zat ileyem sifat ile, kadr ileyem berat ile,

Gülşekerem nebat ile, beste dehane sığmazam.

 

 

Nar menem, şecer menem, arşa çıkan hacer menem,

Gör bu odun zebanesin, men bu zebane sığmazam.

Şems menem, kamer menem, şehd menem, şeker menem,

Ruh-i revan bağışlaram, ruh-i revane sığmazam.

Tir menem, kaman menem, pir menem, cavan menem,

Dövlet-i Cavidan menem, ayinedane sığmazam.

Gerçi bugün Nesimiyem, Haşimiyem, Kureyşiyem,

Bundan uludur ayetim, ayet-i şane sığmazam.

 

 

Merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!

Ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!

Çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i Ruhülkudus,

Ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.

Könlüme heç senden özge nesne layık görmedim,

Suretim, aklım, ugulum, cismü canım, merhaba.

Ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna,

Çün dedin lehmike lehmi, gane kanım, merhaba.

Geldi yarim naz ile, sordu, Nesimi, nicesen?

Merhaba, hoş geldin, ey hırdadehanım, merhaba.

 

 

Aceb la’lin mi şol, ya can-ı ahbab?

Aceb zülfün mü, ya zincir-i pürtab?

Gözümden akan, ey dilber, gamından,

Aceb hunabe mi, ya eşg-i innab?

Aceb geddin mi şol, ya serv-i butsan,

Aceb haddin mi şol, ya verd-i sirab?

Aceb aynın mı şol, ya sihr-i Babil,

Aceb dişin mi şol, ya lülü-i nab?

Aceb yüzün mü şol, ya hirmen-i gül

Aceb kaşın mı şol, ya tak-i mihrab?

Aceb şol mest-i sevda-i moğolçin

Menim bahtım mıdır, ya çeşm-i pürhab?

Nesiminin gözü yarin gamından,

Dürün dürcü midir, ya behr-i simab?

 

 

Ya rab, ne sebebdendir olur takatimiz tak,

Çoktan beridir çeşmimiz ol çeşmine müştak.

Andan beri kim, aynımız ol yüzünü gördü,

Bir mu ile asıldı canım, kaldı muallak.

Gülzare kadem bas sinemi saz ile, mütrib,

Gel ayş edelim zevk ile, ger olmasa zerrak.

Pervane sıfat oldum o ruhsarına karşı,

Bel bağlamışam hizmetine men de çü uşşak.

Yazım der idim nameyi hun-i ciğer men,

Töküldü ürek kanı yere tutmadı evrak.

Gördü ki tükenmez yazuban vasf ile şerhin,

Katlanmadı bu derde zaif, oldu kalem şak.

Ey hüsn iyesi, aşıka bir merhamet eyle,

Sun lütf ile biçareye bir cam-i mürevvak.

Ger ister isen yarı bugün, pir talep eyle

Gör kim nece yol gösterir ol pir-i muhakkak.

Allah ile ol imdi, niyaz eyle, Nesimi,

Başed ki, suçundan keçe, lütf eyleye Rezzak.

 

 

Canana menim sevdiyimi can bilir ancaq

Könlüm dileyin dünyada canan bilir ancaq.

Bildim, tanıdım elmde me’budu, yeqin ki,

Şöyle bilirem kim, anı Qur’an bilir ancaq.

Abdal oluban beylik eden arifi gör kim,

Bu seltenetin qedrini sultan bilir ancaq.

Sufimidir ol cam-i müseffasına meşğul,

Pünhani içer eyle ki, şeytan bilir ancaq.

Ey saqi, getir dövr eyağını dövr elasün kim,

Bu dövr eyağın dövrünü dövran bilir ancaq.

Könlüm gemisin qerq ede gör eşq denizine

Kim bu denizin behrini ümman bilir ancaq.

Heç kimse Nesimi sözünü keşf ede bilmez,

Bu, quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq.

 

 

Bu ne adetdir, ey türk-i perizad,

Qeminden olmadım bir lehze azad.

Siyehdil gözlerin qan tökmek içün

Çekibdir tiğini manend-i cellad.

Bu bidadı mana eşqin qılıbdır,

Cahanda qılmadı Nemrudü Şeddad.

Reva mı, könlümün şehrinde senden

Feraqü qüssevü qem tuttu bünyad.

Gel, ey Şirindehen, eşqin yolunda

Menem ol kuhken biçare Ferhad.

Nezer qılgil bu viran könlüme, şah,

Qılır sultan olan viranı abad.

Bir eyü ad edin fani cahanda,

Ululardan cahanda qaldı bir ad.

Nesimi’nin kelamından eşitgil,

Vefasızdır cahan, sen qılma bidad.

 

 

Ay ile gün sücud eder suret-i canfezayine,

Ay ile gün nedir kim, ol düşmeye hak-i payine.

Cam-i cahannümadur ol, sende iki cahanı gör,

Çün göresen sen olmusan can-i cahane ayine.

Fail-i mutlak-i yakin kim ki, diler göre bugün,

Baksın anın cemaline, hakkı görer bu ayine.

Aşık-i sadık oldurur hak yoluna şehid ola,

Hak deyeni alır anun durmuş anun behayine.

Yusuf-i Misri canü dil, yani ki Fezl-i Zülcelal,

Geldi sefai zevk ile şehr-i beden serayine.

Kıldı fena vücudumu kül kerim ile kelam,

Zerg-i hasen budur ki, şah sandı bugün gedayine.

Her ki Nesimitek sücud Fazl-ı ilahe kılmadı,

Div kimi bugün anı belke bu yolda dayine.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...