Jump to content

Arapça Dersleri-12: Mâzi-Muzâri Fiilleri...


Renan

Önerilen Mesajlar

Arapça Dersleri-12: Mâzi-Muzâri Fiilleri

 

Öncelikle bu fiilleri tanımlayalım:

 

1. Mâzi (Geçmiş zaman) Fiil: Türkçe'de de kullandığımız şekliyle geçmiş zamanı ifade eden fiildir. Yaptı, etti, gitti, bitti vs. gibi...

 

2. Muzâri (Geniş, şimdiki zaman) Fiil: Türkçe'de ayrı ayrı olmasına rağmen Arapça'da şimdiki zaman ve geniş zaman hatta yerine göre gelecek zaman bu fiil ile oluşturulur. Yapıyor, yapar, yapacak, ediyor, eder, edecek vs. gibi...

 

Not: Fiillerin zamanları sadece bu ikisinden ibaret değildir. Konunun anlaşılması için ilk başta bu fiillerin iyi öğrenilmesi hatta ezberlenmesi gerekiyor. Diğer fiil zamanları ilerde anlatılacaktır.

 

Mâzi Zaman

Okunuşu Manası Muzâri Zaman

Okunuşu

Manası

نصر

 

Nasara Yardım etti

ينصر

 

Yensuru Yardım eder, ediyor

كتب

 

Ketebe Yazdı

يكتب

 

Yektübü Yazar, yazıyor

شرب

 

Şeribe İçti

يشرب

 

Yeşribu İçer, içiyor

ذهب

 

Szehebe Gitti

يذهب

 

Yeszhebü Gider, gidiyor

قتل

 

Qatele Öldürdü

يقتل

 

Yeqtülü Öldürür, öldürüyor

عمل

 

Amele Çalıştı

يعمل

 

Ya'melü Çalışır, çalışıyor

علم

 

Alime Bildi

يعلم

 

Ya'lemü Bilir, biliyor

نجح

 

Neceha Başardı

ينجح

 

Yencihu Başarır, başarıyor

حسن

 

Hasüne Güzel Oldu

يحسن

 

Yahsünü Güzel olur, oluyor

ضرب

 

Darabe Vurdu

يضرب

 

Yadribu Vurur, vuruyor

سأل

 

Seele Sordu

يسأل

 

Yeselü Sorar, soruyor

اكل

 

Ekele Yedi

يأكل

 

Ye'külü Yer, yiyor

خرج

 

Kharece Çıktı

يخرج

 

Yakhrucü Çıkar, çıkıyor

دخل

 

Dekhale Girdi

يدخل

 

Yedkhulü Girer, giriyor

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...