Jump to content

Fiili Muzari...


Renan

Önerilen Mesajlar

Fiili Muzari

 

Fiili Muzari iki kısımdır:

 

1) Muzari Malum

 

2) Muzari Meçhul

 

Muzari malum üç şekil üzere bulunur:

 

1) يَفْعُلُ kalıbında gelir. يَكْتُبُ gibi.

 

2) يَفْعِلُ kalıbında gelir. يَغْسِلُ gibi.

 

3) يَفْعَلُ kalıbında gelir. يَعْلَمُ gibi.

 

Üç kalıbın birbirinden farkı yalnız üçüncü harfin harekesinden doğuyor. Yoksa birinci harf hepsinde üstün, ikinci harf hepsinde sakin, dördüncü harf hepsinde ötredir.

 

Dikkat:

 

Bir fiili muzari harekeli ise harekesine bakarak falan şekildedir, deriz. Fakat harekesi yoksa hangi şekilde okunacağını sözlüğe bakarız.

 

MÜZARİ MALUM

 

يَفْعُلُ kalıbında bulunan يَكْتُبُ muzari filin çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يَكْتُبُونَ

 

يَكْتُبَانِ

 

يَكْتُبُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يَكْتُبْنَ

 

تَكْتُبَانِ

 

تَكْتُبُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تَكْتُبُونَ

 

تَكْتُبَانِ

 

تَكْتُبُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تَكْتُبْنَ

 

تَكْتُبَانِ

 

تَكْتُبِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نَكْتُبُ

 

 

 

اَكْتُبُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

يَفْعِلُ kalıbında bulunan يَغْسِلُ muzari filin çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يَغْسِلُونَ

 

يَغْسِلاَنِ

 

يَغْسِلُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يَغْسِلْنَ

 

تَغْسِلاَنِ

 

تَغْسِلُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تَغْسِلُونَ

 

تَغْسِلاَنِ

 

تَغْسِلُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تَغْسِلْنَ

 

تَغْسِلاَنِ

 

تَغْسِلِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نَغْسِلُ

 

 

 

اَغْسِلُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

يَفْعَلُ kalıbında bulunan يَعْلَمُ muzari filin çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يَعْلَمُونَ

 

يَعْلَمَانِ

 

يَعْلَمُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يَعْلَمْنَ

 

تَعْلَمَانِ

 

تَعْلَمُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تَعْلَمُونَ

 

تَعْلَمَانِ

 

تَعْلَمُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تَعْلَمْنَ

 

تَعْلَمَانِ

 

تَعْلَمِِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نَعْلَمُ

 

 

 

اَعْلَمُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

MÜZARİ MEÇHUL

 

Müzari meçhul yalnız bir şekilde bulunur ki, o da يَفْعَلُ kalıbındadır.

 

Şu halde;

 

يَكْتُبُ muzari fiilin meçhulü يُكْتَبُ ,

 

يَغْسِلُ muzari fiilin meçhulü يُغْسَلُ ,

 

يَعْلَمُ muzari fiilin meçhulü يُعْلَمُ , kalıbından gelir.

 

يُفْعَلُ kalıbında bulunan يُكْتَبُ muzari fiili meçhulün çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يُكْتَبُونَ

 

يُكْتَبَانِ

 

يُكْتَبُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يُكْتَبْنَ

 

تُكْتَبَانِ

 

تُكْتَبُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تُكْتَبُونَ

 

تُكْتَبَانِ

 

تُكْتَبُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تُكْتَبْنَ

 

تُكْتَبَانِ

 

تُكْتَبِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نُكْتَبُ

 

 

 

اُكْتَبُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

يُفْعَلُ kalıbında bulunan يُغْسَلُ muzari fiili meçhulün çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يُغْسَلُونَ

 

يُغْسَلاَنِ

 

يُغْسَلُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يُغْسَلْنَ

 

تُغْسَلاَنِ

 

تُغْسَلُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تُغْسَلُونَ

 

تُغْسَلاَنِ

 

تُغْسَلُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تُغْسَلْنَ

 

تُغْسَلاَنِ

 

تُغْسَلِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نُغْسَلُ

 

 

 

اُغْسَلُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

يُفْعَلُ kalıbında bulunan يُعْلَمُ muzari fiili meçhulün çekimi şöyledir:

 

جَمْعٌ Çoğul

 

تَثْنِيَةٌ İkil

 

مُفْرَدٌ Tekil

 

 

 

 

 

يُعْلَمُونَ

 

يُعْلَمَانِ

 

يُعْلَمُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

غَائِبٌ

 

يُعْلَمْنَ

 

تُعْلَمَانِ

 

تُعْلَمُ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

تُعْلَمُونَ

 

تُعْلَمَانِ

 

تُعْلَمُ

 

مُذَكَّرٌ Eril

 

مُخَاطَبٌ

 

تُعْلَمْنَ

 

تُعْلَمَانِ

 

تُعْلَمِينَ

 

مُؤَنَّثٌ Dişil

 

نُعْلَمُ

 

 

 

اُعْلَمُ

 

 

 

مُتَكَلِّمٌ

 

Dikkat:

 

1- Fiili muzariler –gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye “şimdiki zaman” veya “geniş zaman” ile tercüme edilirler. Eğer bir işe başlamışız da henüz bitmemiş ve devam ediyorsa “şimdiki zaman” ile, eğer görünürde başlanmış bir iş yoksa “geniş zaman” ile tercüme edilir. Örnek: يَكْتُبُ kelimesi “yazıyor” yahut “yazar”; يُكْتَبُ kelimesi de “yazılıyor” yahut “yazılır” şeklinde tercüme edilirler.

 

2- Fiili muzarinin başına “istikbal: gelecek edatı” denilen سَ , yahut سَوْفَgeçerse, Türkçeye “gelecek zaman” ile tercüme edilir. Örnek: سَيَكْتُبُ(yazacak), سَيُكْتَبُ (yazılacak); سَوْفَ يَكْتُبُ (yazacak), سَوْفَ يُكْتَبُ(yazılacak), gibi. Bu سَ ve سَوْفَ çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir.

 

3- Fiili muzarinin başına لاَمُ مَفْتُوعَة (lamı meftuha – üstün lam) gelirse, Türkçeye “şimdiki zaman” ile tercüme edilir. Örnek: لَيَكْتُبُ (yazıyor), لَيُكْتَبُ(yazılıyor), gibi. Bu لَ harfi çekimde hiçbir değişiklik getirmeden fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir.

 

NEFY-İ HAL (MUZARİİ MENFİ)

 

Fiili muzarinin başına مَا geçerse (Nefyi hal) olup Türkçeye “şimdiki zamanın olumsuzu” ile tercüme edilir. Örnek: مَا يَكْتُبُ (yazmıyor), مَا يُكْتَبُ (yazılmıyor), gibi.

 

Bu مَا çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili muzarinin her sigasının başına geçebilir.

 

NEFYİ İSTİKBAL NEFYİ MUZARİ

 

Fiili muzarinin başına لاَ geçerse Sibeveyh’e göre (Nefyi İstikbal) olup Türkçeye “geniş zamanın olumsuzu” iler tercüme edilir.

 

لاَ يَكْتُبُ (yazmaz), لاَ يِكْتَبُ (yazılmaz) gibi. Fakat İbni Malik’e göre (Nefyi Muzari) olup Türkçeye “geniş zamanın olumsuzu” veya “şimdiki zamanın olumsuzu” ile tercüme edilebilir.

 

لاَ يُكْتَبُ (yazmaz veya yazmıyor); لاَ يُكْتَبُ (yazılmaz veya yazılmıyor) gibi. Bu لاَ çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili muzarinin her çekiminin başına geçebilir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...