Jump to content

Roma’yı Kuran Etrüskler Türk İdiler


Melâl
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Türk soyundan olan, Pelasglar, Balkanların kuzeyini ve bu arada bugün Makedonya adını taşıyan bölgeyi aşıp, aşağı yukarı M.Ö. 3000 yıllarında, bugün Yunanistan denilen topraklarda henüz Yunanlılar bile yokken, bu bölgeyi işgal ederek güçlü bir devlet kurdular. Herodot’a göre bu devletin adı “Pelasgia” idi. Pelasglar bu topraklarda 1000 yıl kadar hüküm sürdükten sonra, M.Ö. 2000 yıllarında Yunanlılar sökün ettiler. İki kavim yüzyıllar boyunca barış içinde yaşadıktan sonra politik güç zamanla Yunanlıların eline geçmiş, Pelasgların bir kısmı Yunanistan’da kalmışsa da, bir kısmı İtalya’ya, Ege adalarına ve Batı Anadolu’ya göç etmişlerdir. Yunanlıların PELA, bazı kabilelerin BULAK dediği, Orhun Yazıtlarında ise BULGAK şeklinde geçen kelimenin en eski şekli de PULDAK şeklindedir.

 

Konumuzla ilgisine gelince Pelasgy = Pulgaksaka demektir. BÜYÜK İSKENDER, Pelasglar kuzeyden Balkanların güneyine doğru ilerlerken, Makedonya’da kalanların torunudur.

 

Türklüğün uzak geçmişi bakımından, çok önemli bir kavim daha vardır. SAKALAR. İranlıların SAKA, Yunanlıların da İSKİT dedikleri kavmin de Türk olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu kavim, Orta Asya kökenli olup Doğu Avrupa’yı yüzyıllarca hatta bin yıl boyunca Altaylardan Karadeniz’e kadar işgal etmiş, bu bölgede hâkim olmuşlardır. M.Ö. VII. yüzyılda Doğu Anadolu da 28 yıl boyunca, politik egemenliği altında bulundurmuşlardır.

 

Ukraynalılar Hıristiyanlaşma yüzünden Slavlaşan Sakalardır. Eski Türklerdeki sosyal düzene göre teşkilatlanmış olan Sakaları Yunanlılar Kral İskitler, Sarmatlar, Massegetler gibi birkaç kısma ayırmışlardır. Sakalarda da Eski Türklerde olduğu gibi ateşi kutsal sayma âdeti vardır.

 

M.Ö.2000 yıllarında, Sakaların bir kısmı Tuna vadisinde ilerleyerek, İtalya’nın kuzeyine kadar geldikten sonra, Alp Dağlarını aşarak, İtalya yarımadasına girdiler. İranlıların sınırdaşı olup kendilerine “TUR” dedikleri (çoğulu TURAN) Eski Türklerin bir kısmı da yurtlarını bırakıp, Karadeniz’in doğu sahilini takip ederek, Anadolu’ya geçmişler, Doğu Anadolu’da bir müddet kaldıktan sonra da Batı Anadolu’ya gelmişlerdir. Yunanlıların TURHAN (TYRRHEN) dedikleri Tur’lar Batı Anadolu’da bir iki nesil kaldıktan sonra, deniz yoluyla Anadolu’dan İtalya’ya göç etmişlerdir.

 

Turlar, İtalya’ya gelince oraya daha önce yerleşmiş olan Sakalarla birleşerek, TURSAKALARI meydana getirdiler. İki ayrı bölgeden gelen, aynı dili konuşan, aynı töreye sahip olan ve kökleri aynı olan bu iki Türk grubu kaynaşmış ve batıda bilinen adlarıyla ETRÜSKLER’i oluşturdular. İlk dönemlerinde ilgili Latin yazı ve yazıtlarında “Tursaka’dan Latinleştirilerek TURSCİ adı geçer. TUSCİ olmuştur.

 

Turlar ve Sakalar birleşip, “TURSAKALAR” adlı tek millet haline geldikten sonra, Türk geleneklerine uygun olarak 12 kabileden oluşan bir devlet kurmuşlardır. Etrafı denizle çevrili bir bölgede hüküm sürmüş bu devlet, güçlü bir donanma meydana getirerek Yunanlılarla Fenikelileri titretmeye başlamışlardır. Tursakalar Atalantik denizi kıyısında Tanca (Tengiz) limanını da kurdular. Bu nedenle Akdeniz’in batı kesimine Yunanlılar TURHAN DENİZİ adını vermişlerdir. Tursakaların İtalya’da egemen oldukları bölge ise, tarihte ETRURIA olarak geçmiştir.

 

Tursakalar hem hayvancılık hem de madenci bir millet idi. İtalya’nın yarı vahşi ahalisinin şaşkın bakışları altında, bataklıkları kurutarak, tarımın her çeşidini geliştirmişler ve Orta Asya’da yaptıkları gibi, İtalya’da da mevcut demir madenlerini işletmişlerdir. Etruria’nın başkenti TARKINYA zenginliği ve güzelliği ile yabancıları büyülüyordu.

 

Romülüs, Başkent Tarkinya’daki Etruria Devlet Başkanından gereken izin ve talimatı aldıktan sonra, Tursaka, yani eski Türk gelenek ve usullerine göre (Latincesi: etrusco-ritu) ROMA şehrini kurar. Latin tarihçiler ne derlerse desinler, M.Ö.753 ile 509 arasında Roma tahtı üzerinde hüküm sürmüş kralların hepsi Etrüsk, Tursaka Türkleridir. M.Ö. bin yılın ilk yarısı Etrüskler için siyasi prestij, refah ve zenginlik dönemi olmuştur. Etrüskler ekonomisiyle, mimari ve sanat eserleriyle Avrupa’da en ileri bir seviyeye ulaştılar.

 

Roma hükümdarı Romülüs, italya’nın diğer bölgelerinden gelen göçleri kabul ederek nüfusu daha da artırmak istemiş fakat bu düşünce ters tepmiş ve Roma’da Etrüskler zamanla azınlık durumuna düşerek devletin yıkılmasına sebep olmuştur. Batı bugünkü gelişmişliğini Etrüsk Türklerine borçludur. Son zamanlarda Etrüsk mezarlarından alınan kemiklerden alınan DNA testleriyle Etrüsklerin Türk kökenli oldukları ve Batı Anadolu’dan göç ettikleri de kesinlik kazanmıştır.

 

Ünlü Estrüskoloji uzmanı Massimo Pallotino’nun “Etruscologia” kitabı ile Adile Ayda’nın Etrüskler Türk idiler kitabı bir refarans niteliğindedir. Türkolog Kazım Mirşan Etrüskçe yazılmış yazıtların öztürkçe olduğunu bu yazıtları okuyarak kanıtlamıştır. (Kazım Mirşan, Etrüskler kitabı)

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de Etrüsklerin Türk soyundan geldiğine inanıyordu

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

İtalya'daki Ferrara Üniversitesi de Etrükslerin Türk olduğunu doğrulamıştır zaten. Lâkin 21. YY'da sidiğin kabir azabı yapıp yapmadığını tartışan İslamcı ilim irfan sahipleri ve kanaat önderlerinin onayından geçmeden Ferrara Üniversitesi'nin kararı bir şey ifade etmiyor ne yazık ki. :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Atatürk Türk halkının geçmişini nerelerden nerelere geldiğini çok araştırıp belgelerle ortaya koymak istemiş ve bu konuda enstitü bile kurmuştur.Etrusklerin Türk soyundan geldiğini bir çok araştırmasından sonra tarih bilimcilere detaylı bir şekilde kitaplara geçirilmesini söylemiştir yıllar sonra bir İtalyan Üniversitesi bu tezin doğruluğunu kabul etmiştir,ne tazıkki Atatürkden sonra Türk Tarihiyle ilgilenen olmadığı gibi sadece Osmanlıya ayarlanıp bütün geçmişi unutmuş yaşayanlar halen yalan bir tarih yalan bir geçmiş uydurma peşindeler.Türkiye Cumhuriyeti zengin bir kültüre sahip geçmişi sağlam bir kale gibidir malesef bundan rahatsız olanlar tescilli delilerle

yalan bir tarih yazdırıp onu oynamaya can atmaktadır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...