Jump to content

Özel ve Genel Mahkemeler...


Renan

Önerilen Mesajlar

Özel ve Genel Mahkemeler

 

2016-04-17uyur-29376965a3aeacea.jpg&w=1140

 

1. iş mahkemesi: iş kanunu ile alakalı olan davalara bakar. işçi işveren ilişkilerinden kaynaklanan ve hizmet akdi ile alakalı davalar çalışma sahasına girer.

 

2. ticaret mahkemesi: ticaret kanununda hangi davalara bakacağı gösterilmiştir. tacirler, ticari işletmeler ve müesseselerle alakalı davalara bakarlar. üç hakimden müteşekkildir.

 

3. tapu ve kadastro mahkemesi: tapulama kamu ve kadastro ile alakalı davalara bakmaktadır.

 

4. disiplin mahkemesi: üç üyeli bir askeri mahkemedir. asker kişilerin disiplin suçlarına bakar. hangi mercilerin disiplin mahkemesi kuracağı kanunla tesbit edilmiştir.

 

5. sıkıyönetim mahkemesi: 1971 tarihinde 1402 sayılı kanunla ihdas edilmiştir. mahkemenin kurulabilmesi için fevkalade koşulların tahakkuk etmesi ve bir sıkıyönetim halinin olması lazımdır. kendi kanununda gösterilen davalara bakar. kuruluşu, askeri mahkemelerin kuruluş esaslarına tabidir. 6. devlet güvenlik mahkemesi: 1982 anayasası, 143. maddesinde yazılan vazifeleri görmek üzere dgm'lerinin kurulacağı öngörmektedir. bu ise, dgm'leri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, her demokratik düzen ve nitelikleri anayasa'da belirtilen, cumhuriyet aleyhine işlenen ve direkt doğruya devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli devlet güvenlik mahkemeleri kurulur' biçiminde ifade etmektedir. (bkz. devlet güvenlik mahkemesi)

 

Genel mahkemeler

 

1. sulh hukuk mahkemesi: kanunda belli edilen işlerle birlikte, ihtilaf konusu iki milyon tl'ye kadar olan davalara bakar (bu rakam enflasyonla alakalı olarak zaman geçtikçe değişmekte ve ayarlamalar yapılmaktadır.) tek hakimle vazife görmektedir. her ilçede bir sulh hukuk mahkemesi bulunur.

 

2. asliye hukuk mahkemesi: bu mahkeme de tek hakim esasına göre çalışmaktadır. hukuk davalarından, yine kanunla belli edilen ve sulh hukuk mahkemesinin vazifesi içerisine girmeyen davalara bakar. her ilçe de en az bir asliye hukuk mahkemesi bulunur.

 

3. sulh ceza mahkemesi: tek hakimle vazife yapar. hangi hususlarda görev yapacağı alakalı kanunda gösterilmiştir. her ilçede sulh ceza mahkemesi görev yapar.

 

4. asliye ceza mahkemesi: sulh ve ağır ceza mahkemelerinin vazifesi dışında kalan işlere bakan ve tek hakimle çalışan bir mahkemedir.

 

5. ağır ceza mahkemesi: bir başkan ve iki üye olmak üzere, üç hakimden kurulan, toplu hakim esasına göre çalışan bir mahkemedir. ağır cezayı gerektiren davalara bakar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

×
×
  • Yeni Oluştur...