Jump to content

Yağ Dokusu


sessiz nehir

Önerilen Mesajlar

Yağ dokusu ya da adipöz doku; omurgalılarda kısmen retiküler bağ dokudan, kısmen gevşek bağ dokudan meydana gelir. Dokuyu meydana getiren; mezenşimal hücrelerden farklılaşan yağ hücreleri; lipoblastlar (ya da adipositler)dir. Oluşan genç lipoblastların bir kısmı fibroblastlara, bir kısmı ise kübik epitel hücrelerine benzer. Bu evrede hücre içinde yağ birikimi görülmez. Bu hücreler önce etraflarına bazal laminayı sentezler, daha sonra iki farklı yağ dokusunu oluşturmak üzere farklılaşırlar. Bunlar:

 

 • Tekdamlalı yağ dokusu (Beyaz yağ dokusu)
 • Çokdamlalı yağ dokusu (Kahverengi yağ dokusu)dur.

Yağ dokusu, yağın trigliserit şeklinde depolandığı özelleşmiş bağ dokusudur. Yağ, yoğun besin alımı sırasında birikir, açlık sırasında yağ doku yağ asitlerini bırakarak, enerji gereksinimini karşılar. Normal ağırlıktaki bir insanda toplam vücut ağırlığının %10-15'i kadar yağ bulunur. Bu 40 günlük enerjiyi karşılayabilir. Yağın kullanılması halinde, oluşan hücre boşluklarına su dolar. Vücuttaki yağın %50'si hipodermiste, %10-15'i omentum ve mezenterde, %5-8'i kaslarda, %12'si böbreklerde, %15-20'si ise üreme organları etrafında yer alır. Yağ dokunun önemli görevleri; vücutta yağın yedek besin olarak depo edilmesi, organların, vücut parçalarının birbirlerine karşı kayganlığını sağlamak, mekanik etkileri önlemek, suda yaşayan memelilerde ısının korunması sağlamak ve derinin kurumasını önlemedir. Balıklarda kas içersine yağ depolanabilir. Bu eşeysel üretimde ya da göç sırasında gerekli duyulan enerjiyi sağlamak için kullanılır. Yırtıcı balıkların etleri yağda çözünmüş karotinoidlerden dolayı turuncu renkli görülür. Böceklerde trakenin bazı kısımlarında yağ küçük damlacıklar halinde birikir.

Yağ doku son yıllarda önemli bir endokrin organ olarak da kabul edilmektedir. Leptin, resistin gibi hormonlar ve TNFalfa gibi sitokinler salgılar. Bu doku ayrıca önemli hastalıklara da konu olur. Obezite vücut ağırlığından çok yağ dokunun artmasından kaynaklanır.

[h=2]İnsanlarda Yağ Dokusu[/h]Yağ doku, cilt altında, iç organların çevresinde, kemik iliğinde ve meme dokusunda bulunur. Bu dokuda en çok görülen hücre tipi adipositlerdir. Bundan başka makrofajlar, fibroblastlar ve endotel hücreleri de bulunur. Yağ dokunun ana amacı enerji rezervi sağlamaktır. Bunun yanında açlık duygusunu ve yeme miktarını da düzenler.

Toplam vücut ağırlığının kadınlarda % 22 si, erkeklerde % 15 i yağ dokusundan oluşur. Bu oran yaş ilerledikçe değişir. Erkekler 45-50 yaşlarında, kadınlar 60 yaşlarında en yüksek yağ oranına sahip kilolarına ulaşır. Kadınlarda yağlar çoğunlukla kalça, karın ve bacak bölgesinde, erkeklerde ise karın ve bel bölgesinde birikir. İnsanın normal kilosu hücre içinde biriken yağ dokusuyla ilişkilidir. Bu miktar, yaşam şartları ve kişinin metabolizması ile belirlenir. Vücut, vital fonksiyonlarının devamlılığını sürdürebilmek için aldığı ve harcadığı enerjiyi dengede tutar.

[h=3]Abdominal yağ[/h]Mide, karaciğer, barsaklar veböbrekler gibi organların arasında yer alan yağ dokudur. Buna viseral yağ da denir. Bu tip yağlanmanın kalp damar sistemi hastalıkları, tip 2 diyabet, insülin direnci gelişimi ve bazı imflamatuvar hastalıklarla yakın ilişkisi vardır. Total abdominal yağı azaltmanın en etkili yollarından biri uygun dozda aerobik ve anaerobik egzersiz yapmaktır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

 • Benzer Konular

  • Öğrenme İle Sinir Dokusu Ve Hücreleri Arasındaki İlişki...

   Öğrenme İle Sinir Dokusu Ve Hücreleri Arasındaki İlişki   - Sinir dokusu neuron adı verilen sinir hücrelerinden oluşmaktadır. Neuronların arasını neuroglia denilen küçük sinir hücreleri doldurmaktadır. Neuron hücre gövdesi ve uzantılarından oluşmaktadır. Bu uzantılar dendritler ve axonlardır. Dendrit, başka neuronlardan gelen sinyali alan bölge, axon ise sinyali dendrit bölgesinden daha uzağa sinir hücresinin merkezine doğru ileten kısımdır (Silbernagl ve Despopulos, 1989).   - Sinir hücrele

   , Yer: Ansiklopedi

  • Vücut Dokusu ve Selülit...

   Selülit en çok hormonlar sebebiyle ortaya çıkar. Aslında erkeklerin selülitlerinin olmayışının temel nedeni de vücutlarında kadınlara oranla daha az östrojen hormonu bulunmasıdır. Diğer bir faktör de kalıtımdır. Eğer annenizde selülit var ise sizde de olma olasılığı yüksektir. Bu hormonal ve kalıtımsal faktörler, bazı bölgelerdeki dermisin daha kolay zarar görmesine neden olur. Selülitli bölgelerdeki dermis altı yağ hücreleri deri yüzeyine daha yakındır çünkü dermis hasar görmüştür. Kadınlardaki

   , Yer: Ansiklopedi

  • Gerçek Dokusu Olan Hayvanlar...

   Alem: Animalia Alt alem: Eumetazoa Butschli, 1910 Üst şubeleri   * Radiata - Işınsal simetrili hayvanlar * Protostomia - İlkin ağızlılar * Deuterostomia - İkincil ağızlılar   Gerçek dokusu olan hayvanlar (Eumetazoa), biyolojik sınıflandırmada, süngerler hariç, bütün ana hayvan gruplarını kapsayan bir kümedir.   Eumetazoanlar, gerçek dokuları bulundururlar ve hücre tabakalarında bir embriyonun gastrula safhasına kadar giden bölümlerine sahiplerdir.   Meso

   , Yer: Akvaryum

  • Diş Destek Dokusu Anomalileri...

   Ağzın bakımsız kalması sonucunda destek dokusunda bazı bozukluklar ortaya çıkabilir (periyodontal bozukluklar). 35 yaşından sonra oluşan diş bozuklukları diş çürüğünden çok periyodontal bozukluklardır. Dişetleri sıklıkla kanadığı dişeti iltihaplanması (gingivitis) genellikle ağrı vermez, iltihabın nedeni plaktan ve özellikle dentinde başlayan bir enfeksiyon ve bunu izleyen tahriştir. Dişeti iltihapları dibe doğru yayılabilir (periyodontisis). Bu vakalarda dişeti zamanla aşınır, dişler sallanmaya

   , Yer: Ağız ve Diş Sağlığı

  • Diş Dokusu...

   Dişin esas yapı taşı dentin dokusudur. Kireçli bir doku olan dentinin yüzde 30'u su ve organik maddelerden, yüzde 70'i de anorganik maddeler ve kemik dokusunun esasını oluşturan bir kalsiyum fosfat olan hidroksiapatitlerdir. Dentin, odontoblast adı verilen ve kireçli dentinin üzerinde kalıntı halinde bulunan özel hücrelerden yapılmıştır. Bu kalıntı sayesinde yeni dentin yapılması olanakladır. Diş kronu, yüzde 96'sı apatitten oluşan, kalsiyum bakımından zengin ve çok sert bir madde olan mine ile

   , Yer: Ağız ve Diş Sağlığı

×
×
 • Yeni Oluştur...