Jump to content

Uzmanlar TEOG Sorularını Değerlendirdi


İη¢ιѕєℓ
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

TEOG sınavlarının birinci gün oturumu bugün yapıldı. 8. sınıf öğrencilerinin sınav maratonu yarın yapılacak ikinci oturum sınavlarıyla devam edecek. İlk gün oturumunu değerlendiren uzmanlar, matematikte zorlayıcı sorular bulunduğuna dikkat çekti

 

Yaklaşık 1 milyon 200 bin sekizinci sınıf öğrencisi, 27 Nisan Çarşamba günü (bugün) yapılan TEOG birinci gün oturumunda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına girdiler. 28 Nisan Perşembe günkü (yarın) ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecekler.

Birinci gün oturumunun tamamlanmasının ardından, uzmanlar TEOG sınav sorularını değerlendirdi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bölüm Başkanları, öğrenci görüşlerinden yola çıkarak ilk gün yapılan Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerindeki soruları şöyle değerlendirdi:

 

 

TÜRKÇE: Öğrencilerin algılama-yorumlama becerilerini ölçen anlam bilgisi soruları bu yıl da “ağırlıklı kazanım” oluşturmuş. Sorular; dil ve anlam bütünlüğü yönünden tutarlı, bilgiden çok, kavramaya yönelik. Bilgiyi kullanma gücünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşan bir mantık egemen. Dilbilgisi soruları da müfredata uygun sınav değildir.

MATEMATİK: Sorular müfredata uygundur. TEOG Merkezi Sınavlarında alıştığımız zorluk derecesinin üzerinde zor ve orta düzey zorlukta sorular var. Geometri dışındaki sorular, görsel soru mantığından farklıdır. Bilgi, yorum ve işlem yapabilme becerisini birlikte kullanarak çözülebilecek özellikte sorular ağırlıklıdır. Klasik TEOG Merkezi Sınav soru tipinin dışına çıkılmıştır. Olasılık sorusu belirleyici olacaktır.

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular müfredata uygundur. Paragraf ağırlıklı sorular, küçük hikayeler şeklinde yaşanmış olaylara dayandırılarak sorulmuştur. Anlam bilgisi ve yorum gücünü ölçmeye yönelik sorular ağırlıktadır. Kolay diye nitelenebilecek özellikte sorulardan oluşan bir sınavdır.

Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını değerlendirdi.

 

Tülay Uğurludural - Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı

Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:

fft31_mf7746660.jpeg

Sınavdaki tüm sorular, MEB tarafından yayımlanan kazanımları kapsamaktadır. Dil bilgisi sorularının 2. sınav konularına ait kazanımları içerdiği, bununla beraber birkaç sorunun da birden fazla kazanımı ölçtüğü görülmüştür. Bilgi gerektirmesi nedeniyle ayırt edici olan bu sorular, konuya hâkim öğrencilerin rahatlıkla cevaplayacağı sorulardır. Yazım kurallarıyla ilgili soruda “ayçiçekleri” kelimesinin yazımı, TDK’deki “Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır.” kuralının dışında kalarak bitişik yazılan kural dışı örnek olduğu için seçeneklerden eleme yöntemiyle cevaba ulaşmayı gerekli kılmış ve eleyici olmuştur.

Daha çok paragraf sorularının yer aldığı bu sınav okuma, anlama ve yorumlama becerisini ön plana çıkarmış; özellikle bazı sorular, soru kökünde istenene göre metni değerlendirmeyi gerekli kılmıştır.

Edebî türlerle ilgili soru, soru kökünde istenene dikkat etmeyen öğrenciler için eleyici olmuştur. Cümlenin özveri anlamına göre tamamlanmasıyla ilgili soruda ise “kavram ve kelime bilgisi” ön plana çıkmış, bu soru da Türkçe açısından ayırt edici olmuştur.

Hem bilgiyi hem dikkatli okuma anlama becerisini gerektiren ayırt edici bu sınav, açık ve anlaşılır sorulardan oluşmakla beraber kitap okuma alışkanlığını kazanmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

 

Yahya Cemali- Bahçeşehir Okulları Matematik Bölüm Başkanı

‘Matematik soruları yorucu ve zordu’

 

Yorucu ve zorluk düzeyi yüksek bir sınav olarak nitelendirilebilir. Sınavda TEOG-2 konularından Fraktal ve Eşitsizlik Grafikleri ile ilgili soru sorulmadığı görülmüştür. Çarpanlara ayırma, olasılık, geometrik cisimlerin açınımları ve yüzey alanlarının bulunmasıyla ilgili sorular zorluk düzeyi yüksek olan sorulardır. Müfredat dışı soru bulunmamakla birlikte soruların yarısından fazlası çok adımlı işlem becerisi ve işlem bütünlüğü gerektirmektedir. Sınav, bu yönüyle, şimdiye kadar yapılan merkezi ortak sınavlar düşünüldüğünde en zor sınav olmuştur.

Anlaşılması için birçok kez okunması gereken sorular, işlem yükünün fazlalığı ile birleşince, nefes aldırmayan bir sınav yapısı ortaya çıkmıştır. Bu durum, kontrol yapılabilmesi veya yapılamayan sorulara dönülmesi için kalan zamanı daraltmıştır. Sınav, yapı bakımından ayırt edicilik düzeyi yüksek bir sınav olmuştur.

Yasemin Arayan – Bahçeşehir Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun ünite dağılımı şöyledir:

fft31_mf7746692.jpeg

Sınav 8. sınıflar için MEB tarafından yayımlanan kazanım çizelgesinde belirtilen kazanımları kapsamaktadır. Sınavı içerik olarak değerlendirdiğimizde okuma-anlama ve yorumlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Kader ve Kaza, Zekât, Hac ve Kurban üniteleriyle ilgili soruların yorumdan çok bilgiyi ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür. Özellikle Peygamberimizin insana verdiği değer ile ilgili soruda Peygamberimizle muhatabı arasındaki diyaloğun yanlış yorumlanmasına bağlı olarak farklı seçenekler düşünülmüş olabilir. Sorular, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş metinlerden oluşmaktadır.

Sevinç Eğitim Kurumları uzmanları TEOG sınavını değerlendirdi:

 

 

Özlem KÜK - Sevinç Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı

Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, ikinci merkezi ortak sınav Türkçe soruları incelendiğinde soruların ağırlıklı olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür. Sınavda sözcük, cümle ve paragraf anlamından 15, yazı türlerinden 1, eylem çatısından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, cümle öğelerinden 1 soru sorulmuştur. Genel olarak seçici soruların yer aldığı sınavda özellikle A kitapçığının 10. sorusu dikkatli okuma, anlama ve yorumlama; 12. sorusu soru kökünün dikkatli okunması açısından oldukça seçicidir. A kitapçığının 17. sorusu cümle türlerinden birden fazla bilgiyi ölçmektedir. Yine A kitapçığının 18. sorusu cümle öğeleri ve cümle vurgusuna yöneliktir. Sorular müfredata ve öğrenci düzeyine uygundur ancak öğrencinin okuma, anlama, yorumlama gücünü, yazım ve noktalama bilgisini, dil bilgisi birikimini ölçme açısından diğer TEOG sınavlarına göre daha seçicidir.

Güler AYBAKIŞ - Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Başkanı

 

 

Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, ikinci merkezi ortak sınavda matematik sorularının iki tanesi birinci sınavın kapsamında yer alan konulardandır. Sınavda yer alan sorulardan; 11 tanesi geometri, 9 tanesi matematik ünitelerine aittir. Soruların dili net ve anlaşılır, içeriği müfredata uygundur. Sınavın dikkat çekici özelliği, sorumlu olunan son geometri ünitesinden seçici 4 sorunun gelmiş olmasıdır.

Sınavda yer alan 20 sorunun %50’si; öğrenciye öğretilen kazanımların analiz, sentez, yorumlama yeteneği ile birleştirilerek sonuca ulaşılabilen, seçici ve eleyici sorulardır. Sınavın zorluk derecesi en yüksek olan soruları; A kitapçığında 5.sırada yer alan prizma açınımı, 8.sırada yer alan piramitte alan, 11.sırada yer alan prizma açınımı, 12.sırada yer alan olasılık ve 17.sırada yer alan doğrunun eğimi sorularıdır.

Sınav önceki TEOG sınavlarıyla karşılaştırıldığında bugüne kadar uygulanan en seçici ve zor sınav olmasının yanı sıra seviye bakımından SBS, hatta OKS’ ye dönüş olduğu gözlemlenmiştir.

Ufuk Masat - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, ikinci merkezi ortak sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları incelendiğinde soruların genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik olduğu görülmektedir. Sınavdaki üç soru ise bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Konu dağılımında 2.dönem ünitelerine ağırlık verilen sınavda sorular, öğrencinin düzeyine ve müfredata uygundur. Zor diyebileceğimiz soru bulunmamaktadır. Dikkatli okuyan ve düzgün yorumlayan öğrenciler soruları kolaylıkla yanıtlayabilirler.

ERA KOLEJLERİ TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI / MERAL AYCİBİN

Türkçe sınav soruları MEB kazanım ve müfredatına uygun olarak sene başında açıklanan çizelgedeki konulara uygun olarak soruldu. Bu yılın sorularını geçen yılla karşılaştırdığımızda kolaylık – zorluk açısından belirgin bir farklılık olmadığını gözlemlerken soruların açık ve net olduğunu, çelişkili soruların yer almadığını görmekteyiz.

Soruların konulara göre dağılımlarında anlam bilgisi 15 soru; fiil çatısı, cümle çeşitleri , cümlenin öğeleri, yazım kuralları,noktalama işaretleri ise birer soru ile sınavda yer almıştır. Türkçe soruları geçen yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı olduğundan yoruma dayalıdır. Anlam bilgisi konularında kullanılan paragraflarda öğrencilerin genel kültürlerine katkısı olabilecek nitelikte metinlerden yararlanıldığı görülmektedir.

 

 

ERA KOLEJLERİ MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI / DİLEK KARAGÜR

 

 

Matematik sınav soruları geçtiğimiz yıllarda yapılan TEOG sınavlarına göre öğrencileri zorlayıcı ve seçici niteliği yüksektir. Ayırt edici sorular, bilgi sahibi olan öğrencilerin bilgiyi yorumlama ve işleme becerilerini ölçmeye dayalıdır. Bu yılın soruları ikinci dönem konularını içermektedir. Temel bilgiler gerektiren kolayca çözülecek soruların olması ile birlikte yorum gerektiren ve orta düzeyin üzerinde özellikle 5 sorunun belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Matematik dersi , bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için geçmiş yıllardan gelen bilgilerin öğrenilmiş olmasına ve öğrencinin bu bilgileri kullanılabilme becerisine bağlıdır. Soruların çözüm oranının düşük olması sadece 8. Sınıf konularının öğrenilmemiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Ayrıca öğrencinin öngörüsü ve yorumu önemlidir.

Sorularda yer alan dikdörtgenler prizmasının açık şekli sorusu ve birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizması sorusu tamamen öğrencinin yorumuna bağlı sorulardır. Karekök sorusu üçgenin çevresi sorusu, kenarortay ve yüksekliğin çizildiği soru, eğim sorusu, fidan dikme sorusu, bozuk baskül sorusu, olasılık sorusu öğrencinin kendi yorumunu katmadan çözemeyeceği sorulardandır. Piramidin yan yüz, yüksekliğinin sorulduğu soru seçici sorulardan biridir ve geçmişten gelen bilgilerin yardımıyla çözülmektedir. TEOG ikinci sınavının en kolay matematik sorusu üç bölü yedinin küpünün sorulduğu soru, en zor sorusu olasılık sorusudur.

 

 

ERA KOLEJLERİ SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANI / SULTAN ÖZKAYA

TEOG sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular incelendiğinde bir önceki yıla göre daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Sorular genel olarak yoruma dayalı olup öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yöneliktir. 20 soruluk testte 2 soruda öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmek istendiği söylenebilir.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim-öğretim döneminin başında yayınladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konu ve kazanımlarının dağılım çizelgesine uygun olarak belirtildiği şekilde sorular ilk 5 üniteden gelmiştir. Sınav soruları incelendiğinde müfredat dışı ve çelişkili soru olmadığı gözlemlenmiştir. Sorular genel olarak öğrencilerin yapabileceği seviyede olup 9. ve 17. sorularda öğrencilerin gerekli bilgileri kullanarak soruları çözebileceği görülmüştür. Ayet ve hadislerle ilgili soruların yanı sıra Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verilmiş ve bu örneklerin öğrenciler tarafından yorumlanması istenmiştir.

 

 

KAYNAK

Uzmanlar TEOG sorularını değerlendirdi - Posta

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...