Jump to content

Temyiz Süreleri Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey..


Renan

Önerilen Mesajlar

Temyiz süreleri hakkında bilinmesi gereken herşey

 

Temyiz, bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yolu olarak tanımlanmaktadır.

 

Kararı veren mahkemenin türüne göre, temyiz süreleri ve sürenin başlangıcı değiştiğinden, hukukçuların, özellikle avukatların, temyiz süre başlangıcı ve temyiz süresini bilmesi, hayati önem taşımaktadır.

 

Aşağıdaki tabloda, mahkeme, sürenin başlangıcı ve temyiz süresi ayrı ayrı gösterilmiştir.

 

Ekran%20Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1(1).png

 

 

Tabloda da görüleceği üzere, bazı kararlara karşı, temyiz süresi tefhim ile, bazılarında ise tebliğ ile başlamaktadır. Tefhim, mahkemece kısa kararın yüze karşı okunması anlamına gelir.

 

Eğer son duruşmada (karar duruşmasında), asil veya vekil hazır bulunmuş ise, temyiz süresinin tefhim ile başladığı mahkemelerde, temyiz için süre başlamış sayılacaktır.

 

Bu gibi durumlarda, hesaplamada, tefhim tarihi dikkate alınmayacaktır. Sürenin son günün hafta sonuna, tatil gününe rastlaması halinde, tatilin bittiği ilk mesai günü sonunda süre sona erecektir. Eğer karar duruşmasında asil veya vekil hazır bulunmamış ise, temyiz süresi tebliğle başlayacaktır.

 

Temyiz süreleri yasa ile konulduğundan, hakimin bu süreleri değiştirmesi mümkün değildir. Örneğin hakim, iş mahkemesinde görülmekte olan davanın karar duruşmasında, temyiz süresinin, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacağına dair hüküm tesis etmesi, kararı temyiz etmek isteyecek taraf lehine herhangi bir kazanılmış hak oluşturmaz.

 

Aynı şekilde, örneğin temyiz süresi 8 gün ise, hakimin gerekçeli / kısa kararda daha fazla veya daha az süre vermesi mümkün değildir. Vermiş olsa dahi yasal süreler geçerlidir. Davanın türüne göre nisbi veya maktu temyiz harçları yatırmak gerektiğinden, kısmen veya tamamen aleyhine hüküm tesis edilen tarafın, gerek kararın temyiz edilip edilmeyeceğini öğrenmek, gerekse müvekkil tarafından temyiz harçlarının gönderilebilmesi için kendisini haberdar etmek amacı ile, kararı müvekkile derhal yazılı olarak bildirmek ve temyiz edilip edilmeyeceği hususunu sormakta fayda bulunmaktadır. Temyiz süresinin tefhim ile başladığı durumlarda, gerekçeli karar yazılmadan temyiz nedenleri de tam olarak bilinemeyeceğinden, uygulamada genellikle kısa temyiz dilekçesi verilmekte, gerekçeli temyiz dilekçesi, gerekçeli kararın tebliğ edilmesine müteakip dosyaya sunulmaktadır. Kısa temyiz dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz İcra ve ceza mahkemeleri dışındakiler, gerekçeli kararı tebliğe çıkarmamakta, taraflardan herhangi birinin kararın tebliğe çıkarılması için talepte bulunmasını beklemektedirler.

 

Tarafı olduğunuz bir dosyada, lehinize hükmedilen bir kararı kesinleştirebilmek için, gerekçeli kararın yazılmış olduğunu uyap üzerinden takip etmekte, kararın yazıldığını gördüğünüzde de, kararın tebliğe çıkarılması için dosyaya talepte bulunmakta fayda vardır. Gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması için dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Temyiz dilekçesini mahkemeye fiziki olarak vermek isteyenler için, temyiz harçları yatırılması gerektiğinden ve adliye veznesi 15:30-16:00’da kapandığından, temyiz dilekçesinin Uyap ortamına atılması için tarama merkezinde taratılması gerekeceğinden, son gün temyiz dilekçesi vereceklerin bunu dikkate almaları oldukça önemlidir. Mesai saati bitimi olan saat 17:00, temyiz için son saattir.

 

Elektronik imza ile yapılacak işlemlerde ise mesai saati gece 24:00’da sona erdiğinden, 24:00’a kadar Uyap üzerinden temyiz dilekçesi göndermek mümkündür. Ancak sistem sorunları, barokarta yükleme gibi teknik konularda sıkıntı yaşama ihtimali de her zaman mevcut olduğundan, işi son dakikaya bırakmamakta da fayda vardır.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Arşivlendi

Bu konu artık arşivlenmiştir ve başka yanıtlara kapatılmıştır.

 • Benzer Konular

  • C Harfi İle Başlayan Herşey

   C Harfi İle Başlayan Herşey     Ceviz

   , Yer: Forum Oyunları

  • Celcelutiye Hakkında

   Sevgili forumdaşlar kaynağının vahiy olduğu öne sürülen ve hz Ali efendimize dayandırılan süryanice ve arapça yada birkısmıyla ibranice olduğu söylenen bir celcelutiye kasidesi var. bu kasideyi vird haline getiren yada bilgisi olan varsa bu başlık altında tartışılmasını sağlamak amacındayım. Bu kaside niçin okunur? Bediüzzaman hazretleri kebir cevşene bu kasidenin bir kısmını koymuş, Bu bir kasem midir? Bütünüyle kaç beyitten oluşur? Neden bediüzzaman hazretleri birkısmını çıkarmıştır? C

   , Yer: Havas & Hüddam Soru ve Yardım

  • Herkesin Okuması Gereken Bir Hikaye

   Bir Hint masalına göre, kedi korkusundan devamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır. Büyücünün biri fareye acır ve onu bir kediye dönüştürür. Fare, kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez de köpekten korkmaya başlar. Büyücü bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare, sevineceği yerde avcıdan korkmaya başlar. Büyücü bakar ki, ne yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmeye imkan yok. Onu eski haline döndürür. Ve der ki, "Sen cesaretsiz ve korkak birisin. Sende sadece bir faren

   , Yer: Düz Yazı (Nesir)

  • Fotoğraf ile Kendinize Aşık Etmek İçin Havvas hakkında herşey

   Size gönülden bağlanmasını istediginiz kişinin fotoğrafını masanızın üzerine koyun, aşagıdaki duayı (77 defa) okuyup fotoğrafa üfleyin.   Not1: Fotoğraf yerine, size aşık olmasını istediğiniz kimsenin az miktarda saç teli yada herhangi bir eşyasından küçük bir parça da olabilir. "Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunehüm kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve cealeş şemse zıyaen vel kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür."   Daha sonra "Ya Rabbim senin hakkın için, karşımda (fotoğ

   , Yer: Havas & Hüddam

  • Anlatılması Gereken Bir Şeymi Bilmiyorum

   Anlatılması gereken birşeymi yoksa saklımı kalmalı bilmiyorum ancak kim ve nerde olduğumu bilemiyceniz için Allah c.c izniyle böyle bi foruma yazarak anlatarak belki bi sebeb sonuç ilişkisiyle değişimler gerçekleşicektir.   - Çok küçük yaşlarda araştırmaya başladım.. Dabbe, ruhlar alemi, cinler, kurandaki sırlar, ahir zaman, alametler, hz mehdi, tüm peygamberler, ahit sandığı, masonluk, illuminati, illuminati oyun kartları, yeni dünya düzeni, büyük orta doğu projesi , uzaylılar astral seyahet

   , Yer: Yaşadığınız Doğaüstü Olayları Paylaşın

×
×
 • Yeni Oluştur...