Jump to content

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası


melbourne
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası

 

Bismillâhirrahmânirrahiym

 

Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Semi' tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine'n-nâr bi afvike yâ Rahmân

 

 

Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne mine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinni ve'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrâr, bişefâati nebiyyike'l-muhtar. Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.

E'uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bazi seyler isleri zorlastirir arkadaslar bu 1 ci kural.

ama aciklayayiyim.

Duanin sevabi cok.

bereketi cok.

abdestli okunursa daha yararli.

namazlarinizdan sonra vird olarak okuya bilirsiniz

en onemliside Allah C.C en guzel isimlerinden olusuyor..

Siz hala takmisiniz kac kere ne kadar nicin.. GUCUNUZUN YETTIGI KADAR ALLAH C.C ICIN.. OKUYA BILIRSINIZ.

Bir sorununuz icin tam saf ve duru kalp ile doneceksiniz Allah C.C

Kalp derken bedeninizin icindeki kalp deil o hayvanlardada var.

Diger Kalple. O zaman Ya Hayyum Ya Kayyum .. dilegim Ismi azamin lutfuna,serefine,hurmetine

Sevgili Peygamberin ve Kulun olan Hz Muhammed Mustafa S.A.V hurmetine deseniz bile dileginiz ve hacetiniz olur.

 

Imam Gazali Hz leri tek dua ile istegine ulasabilecek bir gucte veya diger evliyalarimiz bunu ilk once kalp ile yenmisler.

 

Takilmisiz sayilara gidiyoruz diyelim atti bizi bilinmeyen bir denklemin icine kim bulacak o problemin cozumunu.. Matemetik hocasimi yoksa internete yanlis veya dogru rakkamlarmi..

 

ALLAH C.C BIZE AKLI EMANET VERMIS SONRA KURANI KERIMI

TAKIP EDECEGIMIZ YOL BELLI...

 

Dikkatli olalim lutfen adedet vermiom bu yuzden.. tskler

--------------------

Duâ-i Tercüman-ı İsm-i Azam

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

 

Münezzehsin, ey bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan Allah! Yücesin, ey dünyada mü'min kâfir ayırt etmeden rızıklandıran Rahman! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey yarattıklarına karşı pek merhametli ve şefkatli olan Rahim! Yücesin, ey ihsan ve keremi bol olan Kerîm! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey hamd ve övgüye en çok lâyık olan Hamîd! Yücesin ey herşeyi hikmetle yaratan Hakîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey sonsuz şan ve şeref sahibi Mecîd! Yücesin, ey sonsuz saltanat sahibi Melik! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey bütün eksik ve kusurdan pak olan ve herşeyi kirlerden arındıran Kuddüs!Yücesin, ey bütün eksiklerden uzak ve her türlü kötülükten selâmet veren Selâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar,yâ Rahman!

 

 

Münezzehsin, ey kalblerde îman nurunu ışıklandıran ve kullarına emniyet veren Mü'min! Yücesin, ey herşeyi görüp gözeten Müheymin l Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey sonsuz izzet ve azamet sahibi Azız! Yücesin, ey istediğini zorla yaptırabilen Cebbar! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey sonsuz büyüklük sahibi Müte-kebbrrf Yücesin, ey herşeyi yaratan Halik' Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey başlangıcı olmayan ve her-şeyden önce mevcut olan Evvel! Yücesin, ey sonu olmayan ve herşeyden sonra da varlığı devam eden Âhir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey varlığı herşeyde ap açık görünen Zahir! Yücesin, ey herşeyîn iç yüzünü bilen Bâtınr Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

Münezzehsin, ey yarattıklarına birbirinden ayrı ve lâyfk şekiller veren Bârı! Yücesin, ey yarattıklarına dilediği gibi suretler veren Musavvır! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman !

 

Münezzehsin, ey tevbeleri bol bol Kabul eden Tevvâb! Yücesin, ey bağışı ve ihsanı bol olan Vehhâb! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey nebiler gönderen ve mahlûkâtı öldükten sonra tekrar dirilten Bâıs! Yücesin, ey

bütün mal ve servetlerin gerçek sahibi Vâris! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm! Yücesin, ey herşeyi ilim ve kudretiyle ayakta tutan Mukîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

Münezzehsin, ey en büyük gerçek olan Haki Yücesin, ey herşeyı ap açık beyân eden Mübfn! Af-tınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

o Münezzehsin, ey kullarına çok şefkat eden Raûfi Yücesin, ey yaratıklarına karşt çok merhametli ve şefkatli olan Rahîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

o Münezzehsin, ey bütün kusur ve eksikliklerden pak olan Tâhir! Yücesin, ey herşeyi kirlerden arındırıp temizleyen Mütahhir! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahmani

oMünezzehsin, ey bütün mahlûkatı Kendilerine münâsip bir şekilde güzelleştiren Mücemmil! Yücesin, ey bâzılarını bâzılarına üstün kılan Mufad-dıl! Atlınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

oMünezzehsin, ey hak ve hakikati açığa çıkaran Muzhir! Yücesin, ey gerçek nîmet verici olan Mün'irn! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

oMünezzehsin, ey kullarının amellerine hakkryla karşılık veren Deyyân! Yücesin, ey sonsuz saitanat sahibi Sultan! Atfınla bizi Cehennemden kurlar, yâ Rahman!

oMünezzehsin, ey mahlûkâtına çok acıyan Han-nân! Yücesin, ey kullarına bol iyilik eden Mennân! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey en büyük gerçek olan Haki Yücesin, ey herşeyı ap açık beyân eden Mübfn! Af-tınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey kullarına çok şefkat eden Raûfi Yücesin, ey yaratıklarına karşt çok merhametli ve şefkatli olan Rahîm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey bütün kusur ve eksikliklerden pak olan Tâhir! Yücesin, ey herşeyi kirlerden arındırıp temizleyen Mütahhir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey bütün mahlûkatı Kendilerine münâsip bir şekilde güzelleştiren Mücemmil! Yücesin, ey bâzılarını bâzılarına üstün kılan Mufaddıl! Atlınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey hak ve hakikati açığa çıkaran Muzhir! Yücesin, ey gerçek nîmet verici olan Mün'irn! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey kullarının amellerine hakkryla karşılık veren Deyyân! Yücesin, ey sonsuz saitanat sahibi Sultan! Affınla bizi Cehennemden kurlar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey mahlûkâtına çok acıyan Han-nân! Yücesin, ey kullarına bol iyilik eden Mennân! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey zât, sıfat ve fiilinde ortağı olmayan Ferd! Yücesin, ey eşi olmayan Vitr[ Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey sonsuz ve kusursuz nûrâniyet sahibi Nur! Yücesin, ey kullarının ayıplarını çok çok örten Settâr! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey büyüklük ve yücelik sahibi Celîl! Yücesin, ey sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi Cemil! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman

 

Münezzehsin, ey herşeye galip gelen Kahir! Yücesin, ey herşeye gücü yeten Kadir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey mülk ve saltanat sahibi Melîk! Yücesin, ey sonsuz iktidar sahibi Muktedir! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey herşeyi bilen Alîm! Yücesin, ey sonsuz ilim sahibi Allâm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

 

Münezzehsin, ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Azîm! Yücesin, ey kullarını çok çok mağfiret eden Gafur! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey kullarına yumuşak muamele eden Halim! Yücesin, ey kullarını seven ve sevilmeye en lâyık olan Vedûd! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey kullarının bütün amellerine şahit olan Şehîd! Yücesin, ey herşeyi hakkıyla gören Şâhid! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey büyüklük ve azamet sahibi Kebîri Yücesin, ey sonsuz ulviyet sahibi Müteâll Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münez£ehsin, ey sonsuz ve kusursuz nûrâniyet sahibi Nur! Yücesin, ey kullarına iyilik ve merhamet eden Latîf! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey bütün sesleri işiten Semî1 Yücesin, ey kullarının takat getiremediği yüklerini üzerine alan Kefîl! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb! Yücesin, ey herşeyi hakkıyla gören Basîr! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

 

Münezzehsin, ey zât, sıfat ve fiilinde ortağı olmayan Ehad! Yücesin, ey kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde herşeyîn kendisine muhtaç olduğu Samed! Atfınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey gerçek hayat sahibi olan Hayy! Yücesin, ey herşeyi ayakta tutan ve koruyan Kayyûm! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey mutlak adalet sahibi Adi! Yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman!

 

Münezzehsin, ey zât, Sffat ve fiillerinde ortağr olmayan Ferd! Yücesin, ey kusur ve eksikliklerden pak olan ve herşeyi temizleyip arındıran Kuddüs! Affınla bizi Cehennemden kurtar, yâ Rahman !

 

Seni bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ediyorum, ey çok merhamet eden Hannân ve nîmeti bol olan Mennân!

 

Senden başka ilâh yok! Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, erkek ve kız kardeşlerimizi, Risale-i Nur Talebelerini, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, hâlis dostlarımızı,..

 

Cehennemden ve bütün ateşlerden kurtar. Bizleri, nefsin ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bıd'atların, sapıklıkların, dinsizliğin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle...

 

Affınla muamele eyle, ey koruyan Mücîr! Fazl ve ihsanınla olsun, ey günahları çok çok bağışlayan Gaffar! Rahmetinle olsun, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Allah'ım, bizleri, Seçkin Peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber Cennete ithal eyle! Duâlarımızı kabul et. Hamd, âfemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

bu çok geniş ve detaylı bir açıklama oldu...bence daha güğzel bişi söleyebilirdin ben ismi azam dugası için şunu sölemek istiyorum bazı peygamberlerımız ölülerı diriltiyodu....esmaüğl husnada 99 isim dışında bir isim daha var işte bu ismi bilen çok az zat ve alim var toplasan üç tane ancak var...bu ismi bilen çok sevdıgım bir hocam var 90 gunluk riyazat ve halvet sonucunda bu ismi..ismi azam dugası içinde oldugunu ögrendi....bu isim ile yapılan veya edilen duga anında kabul oluyo..ama sölemedi.belki ilerleyen zamanda izin olursa söler ögretır ...işte böle arkadaşlar inanın bana ben dayanaklı konuşurum yalan yanlış konuşmam belki aranızdan bazılarınız onun kitaplarını okuyorsunuzdur buna bile eminim...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

ISMI AZAM HAKKINDA

İsm-i a’zâm duâsı, kesin belli değildir. Peygamber efendimiz, ism-i a’zâm duâsı hakkında bazı işaretler bildirmiştir.

 

Hz. Âişe vâlidemiz anlatır: Resûlullah, duânın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zâmı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince, “Yâ Âişe onu öğretmek, onunla dünya için birşey istemek uygun olmaz” buyurdu. Kalkıp abdest aldım ve iki rek’at namaz kılıp, “Allahümme innî ed’ûkellah ve ed’ûkerrahmân ve ed’ûkelberrerrahîm ve ed’ûke biesmaikelhusnâ külleha mâ alimetü minhâ ve mâ lem a’lem entagfirelî ve terhamenî” (67/1) duâsını okudum. Gülümsiyerek “İsm-i a’zâm, okuduğun duânın içindedir” buyurdu.

 

Peygamber efendimiz, “Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîassemâvâti vel erdı, yâ zel-celâli vel-ikrâm” (67/1) okuyan kişiye buyurdu ki:

 

“İsm-i a’zâmla dilekte bulundun, bununla duâ edilince, o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca, dileği yerine gelir.”

 

Başka bir zaman da, İsm-i a’zâm, “Ve ilâhüküm ilâhün vahid, lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm” âyeti ile “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm” âyeti içindedir” (67/1) buyurdu.

 

Hazret-i Ali’nin bildirdiği ism-i a’zam duâsı var. “Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a’zamın hazinelerinden bir hazinedir.” buyurduğu duâ şöyle:

 

“Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.” (67/1)

 

Duâya, e’ûzü besmele, Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, “Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb” derdi. Allahü teâlâ, salevât-ı şerîfeyi kabûl eder. Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.

 

Peygamber efendimiz, “Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin” buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince, “Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu. Yine buyurdu ki:” Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır. Duâyı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helâldan olmalıdır. “

 

:)

akli selim olan bir hoca ise ismi azam kesin ve net olarak sudur demez ogrencisine bile ki peygamberimiz s.a.v bile kesin bir isim soyleme istememistir yukarida yazdigi sekilde...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...