Jump to content

Sir Çözüldü


Guest free3535

Önerilen Mesajlar

Kur’an’da Allah’la ilgili 200’den fazla isim, sıfat ve isim tamlaması vardır. İlginç bir sayı olsun diye 99’u seçilerek “Allah’ın isimleri” diye uydurulmuştur. Aynı Kur’an’da 6236 olan ayet sayısının 6666 ayet diye yutturulması gibi. (Bkz. İsmail Karagöz, Esma-i hüsna, DİB)

 

Ya Cennet 

Bu isim Allahin sonsuz güzelliğini belirtir. Gunde ne kadar cok zikrederseniz hem bu hayatiniz hem ebedi hayatiniz cennet gibi olur nasil er Rezzak esmasi rizik demekse bu isimde cenneti simgelemekte seytandan cinden korur tecrube ile sabit hayat dolu dolu geciyor her namazdan sonra yada gunde bin ikibin kez devamli zikredin....

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

 

free3535, 4 saat önce yazdı:

Kur’an’da Allah’la ilgili 200’den fazla isim, sıfat ve isim tamlaması vardır. İlginç bir sayı olsun diye 99’u seçilerek “Allah’ın isimleri” diye uydurulmuştur. Aynı Kur’an’da 6236 olan ayet sayısının 6666 ayet diye yutturulması gibi. (Bkz. İsmail Karagöz, Esma-i hüsna, DİB)

 

Yutturulma denmesi  bence doğru değil,  İsmail Karagöz'ün böyle bir cümle kuracağına inanmıyorum.  Bu cümle size mi ait?  Şahsen bu cümle biraz ağır gelebilir insana. 

6666,6236, 6237  ve daha başka yorumlamalar da vardır. Bu sayılar alimlerin yorumlamalarından kaynaklanıyor.  Sonuçta  Kuran-ı Kerim dünyanın her yerinde  aynıdır.

Allah'ın, Kuran-ı Kerim'de 200 den fazla ismi  geçer ama,  peygamberimizin bizlere bildirdiği 99 ismi  saymalıyız. Neyin sırrı çözülmüş anlayabilmiş değilim?

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Yazının tamamını veriyorum. Arkadaş yazıdan bir paragraf alıp koymuş buraya. İnancı olmayan ateist birinin bir tarafından uydurarak yazdığı saçma sapan, yorum yapmaya dahi değmeyecek bir yazı. Bir paragraf bir şey ifade etmiyor. Tamamını okuyunuz diye paylaşıyorum...

Ayrıca ''Ya cennet'' esmasının zikrini kendisi eklemiş. Umarım bu zikir için de bir kaynak gösterir.

''Araf/ 180. En güzel isimler Allah’ındır; öyleyse O’nu onlarla çağırın. O’nun isimlerini tahrif edenleri bırakın; yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Kur’an’da Allah’ın en güzel isimlere sahip olduğunu yazar.
Ama ne 99 isim der ne de isimleri hakkında bilgi verir.

İsra/ 110. De ki: “İster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O’nundur.”

Sadece “Rahman” ismini belirtir. Buna besmeledeki “Rahim” i de katabiliriz.
Diğerlerinin tümü sıfattır. İhlas suresindekiler de dahil.

Ama İslamcılar esmaül Hüsna’yı sanki vahiy almış gibi 99 isim olarak listeler ve herbirini özenle tanımlarlar. Üstelik bu isimleri ezbere sayabilenleri cennetlik ilan ederler.

İbn Kesir, tefsirinde, Buhâri ve Müslim’in Ebû Hureyre’den naklettikleri bir hadiste şöyle rivâyet ediliyor:

“Yüce Allah’ın bir eksiğiyle yüz ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete girer. O tektir, tek ‘i sever. “

Tirmizî ve İbn Mâce’de geçen bir hadiste bu doksandokuz isim teker teker sayılmıştır.
Bazı İslamcılar bu isimlerin daha fazla olduğunu iddia eder. Allah’ın aslında 1001 ismi olduğu ama peygamberin bildirdiği 99 ismin kullanılması gerektiğini söylerler.

Bunların hiçbiri doğru değildir. Kur’an’da Allah’la ilgili 200’den fazla isim, sıfat ve isim tamlaması vardır. İlginç bir sayı olsun diye 99’u seçilerek “Allah’ın isimleri” diye uydurulmuştur. Aynı Kur’an’da 6236 olan ayet sayısının 6666 ayet diye yutturulması gibi. (Bkz. İsmail Karagöz, Esma-i hüsna, DİB)

İsimler ve anlamları:

Bu 99 ismin bazıları şunlar:

Selam * * * * * Vekil
Mümin * * * * * Şekur
Bari * * * * * * *Veli
Kabız * * * * * *Vali
Basit * * * * * * Cami
Hafıd * * * * * *Gani
Rafi * * * * * * *Mani
Müzill * * * * * *Hadi
Hakem * * * * *Bedi
Hakim * * * * * Varis
Latif * * * * * * *Reşid
Hafız * * * * * * Sabur
Rakip * * * * * *Dar
Vasi * * * * * * *Nafi
Şehid * * * * * *Afüv

Sadece 30 ismi seçtim ve bu isimler hiç güzel olmadığı gibi  saçma da üstelik.
Bu saçmalığı, anlamını açıklarken kamufle etmeye çalışmışlar.
Birçok isim de benzer anlama geliyor.
Ayrıca dikkatimi çeken bu isimlerin birçoğunun insan ismi olması.
Sahabelerin içinde Allah’la aynı isme ortak olan birçok insan var.
Bu sahabelerin isimleri İslam öncesi de aynıydı. Yani putperestken de bu isimdeydiler.
Müslüman olunca isim değiştirmiş değiller.
Örneğin Allah’ın hakem ismine Ebu Cehil de ortak. Çünkü asıl adı Ebu Hakem idi.

Bu isimlerin anlamları ayetlerle de çelişmekte. Örneğin Halim isminin anlamı; “cezalandırmakta aceleci olmayan” demektir. Oysa Kur’an’da Allah’ın cezaları çabuk verdiği yazılmıştır. “Enam 165: Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır.

Bir başka dikkati çeken nokta ise Allah’ın isimlerinin erkek ismi olması. Örneğin Aziz, Mümin, Melik, Rahim, Halim, Kerim, Hafız, Latif, Hasib, Vahid, Macid, Kadir, Adil gibi. Kadınlar bu isimleri alırken bilindiği gibi sonuna -e eki alır: Azize, Mümine, Melike, Rahime, Halime, Kerime, Hafize, Latife, Hasibe, Vahide, Macide, Kadriye, Adile gibi..

Muhammed isimler üzerinde çok dururdu. Hanımlarının ve ashabından bazılarının ismini değiştirmiştir.
Aynı zamanda lakapçıdır da. Hoşlanmadığı insanlara lakap takar ve gerçek ismiyle değil, lakaplarıyla sözederdi.
Allah’a isimleri de Muhammed mi taktı, yoksa başkaları mı uydurdu bilemiyoruz.
Ama müslümanların çoğu bu isimlere inanır. Esmaül Hüsna hakkında methiyeler, şiirler yazılır.
Hat sanatıyla yapılmış süslemeli esmaül hüsnalar evlere, işyerlerine asılır.
Hatta esmaül hüsna’dan dahi mucize çıkarılmaya çalışılır. Üzerinde Ebced ve 19 hesapları yapılır.

Peygamberin Esmaül hüsnası:

Muhammed’in de kendine ait esmaül hüsnası var. O da 99 isim.

İmam Kastalani’nin Mevâhib-i Ledünniye adlı kitabında geçen 301 isminden 99’u seçilmiş.

http://www.turkmania.com/showthread.php?t=5814

Allah’ın isimleriyle aynı olanlar:

Adil
Alim
Aziz
Cebbar
Gani
Fettah
Hadi
Hafız
Kayyım
Kerim
Macid
Metin
Nur
Rafi
Rahim
Reşid
Sabır
Malik
Selam

Bunlar benim tespit ettiklerim. Belki fazlası da vardır. Bu da putlaştırmanın bir parçası.

Ne hikmetse Allah’ın isimleri arasında Tevrat, İncil ve Zebur’da geçenler yok.
Hepsi Arap ismi.
Müslüman ismi diye de ayrı bir aldatmaca var.
Din değiştirip de müslüman olanlara Arap ismini dayatırlar, müslüman ismi diyerek.
Hatta öz Türkçe isim koyanları dahi eleştirirler, *”Müslüman ismi koyun” diye telkin içindedirler.
Arap milliyetçiliğinin dayatmasıdır bu, din kisvesi altında.
Sanki İslam’ın bir şartı gibidir, ismini değiştirmese müslüman olarak kabul edilmez.

İslamcılara göre Allah’a esmaül hüsna dışında bir isim kullanmak caiz değildir. Tanrı, God, Mevla, Hüda, Çalap, Yaratan vb. isimler Allah için kullanılamaz.  Günlük dilde veya pagan dinlerin ilahları için kullanılabilirse de ibadet ve duada kullanımı kabul görmez.

Halbuki Esmaül hüsna’da yer almadığı halde ayetlerde Mevla, Rab, Ekrem, Nasır, Galip isimleri Allah ismi yerine kullanılmıştır.
Allah isminin özel isim olduğu da ayrı bir yalandır.
Bir kaç tane Tanrı olsaydı, “Allah” özel isim olabilirdi. Madem ki tek bir Tanrı var, o halde onun özel ismi olmaz.
Tek Tanrı inancı dünyanın her ülkesinde hangi isimle anılıyorsa, Tanrıya insanlar kendi dillerinde ne diyorlarsa odur.
İlla “Allah” diyeceksiniz diye dayatılamaz.
“God” diyorsa God’dır, Tanrı ya da Tengri diyorsa, Manitu diyorsa odur.
Aksi takdirde dayatılan Allah’ı farklı bir Tanrı olarak algılarlar ve soğuk bakarlar.Nitekim Kur’an çevirilerinde ya da yabancı dile çevrilen yayınlarda bu sorunla karşılaşıldığından Allah değil God tercih edilmektedir.

Tabi bizim ülkemiz ve insanlarımız asırlarca Arap kültür emperyalizminin boyunduruğu altında kaldığından ve dilimiz Arapça istilasına uğratıldığından tersi durum söz konusudur.
Halk arasında “Tanrı”dendiğinde garipsenmektedir.
Ancak temiz kalansa “Tanrı” dır. “Allah” dejenere edilmiştir. Her lafa, her duruma sokulmuştur.
Allahısmarladık, Allah allah, Allahını seversen, Allah aşkına, Allahçılar-Allahsızlar, Ya allah, yallah, Üfff Allaaah!, Allah allah allah allah bu nasıl sevmek, Senin Allahını ….. gibi..
Ama Tanrı ciddiyetini korumuş bir kelimedir ve kökeninde putperestlik de yoktur.

Esmaül Hüsna’daki isimlerden sadece Rahman ismi çocuklara takılmaz, insan ismi olarak kullanılmaz.

Rab, Rahman ve Allah kelimeleri direk Tanrı’yı çağrıştırdığından isim olarak tek başına verilmemesi doğaldır.  Aslında Esmaül hüsna’daki diğer isimlerinde kullanılması Muhammed tarafından engellenmeye çalışılmışsa da, birçoğu zaten kullanılan insan ismi olduğundan ve baba-dede isimlerinin takılması bir adet olduğundan önlenememiştir.
Kendi zamanında Allah’a ait sıfatlardan oluşan isimleri yasaklamış, bir çok insanın ismini değiştirmiştir.

Örneğin Esmaül Hüsna’daki (Berr) Berre ismi cömert, bağışlayan anlamına geldiği için 2 eşinin ismini Cüveyriye ve Zeynep, yine eşlerinden Ümmü Seleme’nin kızı Berre’nin ismini de Zeynep olarak değiştirmiş.

Yine Asiye, Hazn, Afira, Yesar, Rebah, Necih, Aziz, Asram, Atele, Habbab, Gurab, Hakem, Harb, Şihab isimleri de yasakladığı isimlerdendir ki Aziz ve Hakem ismi de Esmaül Hüsna’dadır.

Esmaül hüsna’da olmayan bir Allah ismi olan Yezdan ise Mecusilerin, eski iranlıların iyilik-hayır tanrısıdır. Bu isim mehter marşına kadar girmiştir: “Kur’anda zafer vaat ediyor, hazret-i Yezdan!” şeklinde.

“Rahman” konusuna kısaca değinmekte yarar var. İslam öncesi Arabistan’da “Rahman” Kureyş’in kullandığı bir isim değildi. Güney Arabistan’da kullanılan tanrı ismiydi. Kuzeyde ise Allah kullanılırdı. 19. yüzyılda  bu bölgede bulunan  Himyeri krallığına ait tabletlerde, kitabelerde “Rahman” ismine rastlanmıştır. Himyeri kitabeleri British museum’da sergilenmektedir.

Yemameli Müslim, İslam’daki adıyla Müseylimetül kezzab da Rahman’a inananlardı. Kur’an’ın ilk sureleri de Rahman ağırlıklıdır. Mekki ayetlerde 55-56 kez Rahman geçerken, Medeni ayetlerde sadece 1 kez Rahman geçer.  Bu da İslam’ın kuruluşunda tanrı ismindeki 23,5 yıllık isim evrimini gösteriyor. Sonunda üstün gelen kuzeylilerin yani Kureyş putperestlerinin kullandığı isim olmuştur.''

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kim mutlu olmak isterki hayati cennet gibi olsun tatmamis hic sevinci mutlulugu elbette korkar daha iyisi olmaktan siz bilirsiniz ben kimseyi zorlamiyorum kimsenin dusuncesini yonetme gibi bir cabam da yok onyargili olmaktansa denemeyi sectim faydasini gordum bunda elestirilecek korkulacak ne var mutluyum mutluyum demekten farki yok ne cok isterseniz hayatiniza onu cekersiniz ....hayat sizin :)))

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ona sözümüz yok. İlk mesajınızda ''Cennet'' in bir esma olduğunu söylüyorsunuz. Dünyadaki ve ebedi hayattaki mutluluğa ulaşmak için cennet esmasını zikredin diyorsunuz. Kaynak alalım lütfen. Yalnız şunu da unutmayın İslam dininde hem dünya saadeti hem de ebedi saadete ibadetle ulaşılır. Öyle ''ya cennet ya cennet ya cennet'' deyip, sonra da her haltı karıştırıp cennete konmak yok yani. Öyle bir şey olsaydı namaza, oruca, ibadete ne gerek vardı. Çekerdik ya cennet, cennete giderdik. Diyeceğim şu ki, 1- Yüce Allah'ın cennet diye bir esması yok. Varsa da ispatını burada paylaşırsınız. 2- Zaten esmalar cennete gitmek için zikredilmiyor...

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...