Jump to content

Kurandaki Çelişkiler


PALAUDIS

Önerilen Mesajlar

Yahudi ve Hristiyanlar kutsal kitapları için "Tanrıdan gelen ilhamlar" ile yazıldıklarını, ama Müslümanlar Kuran'ın Allah Kelamı olduğunu düşünür ve Kuranda hiç bir hatanın olmayacağını, değiştirilmediğini, hatta değiştirilemez olduğunu tüm benlikleri  bunu savunurlar! Peki gerçekten öyle mi? Allah bile kuranda çelişki olabileceğini yazdırmıştır!(*) yada ne olur ne olmaz diye bu yazılmıştır! Neredeyse her surede bir çelişki bulmak mümkün, peki din alemleri bu konuda neler söylüyor?

Alıntı

Nisa Suresi 82. Ayet;
“Hala Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.”

Genel anlamda bu ayet üzerinden gidilmiş ve yukarıda kırmızı yıldız ile belirttiğim yerdeki sav bu ayete göre söylenmiştir! Yani ilahiyatçılar, din alimleri bu ayeti çelişki olabilir diye açıklamışlar. bir çelişki yada bir kaç çelişki demiyormuş. Normal şartlar altında peki sizler çelişki yoktur anlamını çıkarmıyor musunuz? bana göre öyle!

Allah'ı nasıl tanımlarsınız;

Yeri, göğü ve tüm evreni yaratan, tüm gücü elinde bulunduran, OL diyince OLduran... değil mi? peki Muhammede yolladığı öne sürülen Kuranda hata yapma şansı olabilir mi? Dendiği gibi Kuran Allah tarafından korunuyor ise aşağıda tek tek ele alacağımız çelişkiler neden vardır? Sadece arapça yazılmış olsa idi hata payı olmama ihtimali olabilirdi. Fakat yazıldığı yıllarda bölgede Aramice Arapça Süryanice gibi bir çok dil konuşuluyordu. bunun en büyük kanıtı ise geçtiğimiz yıllarda Yemen San'a'daki San'a camisinin tadilatı sırasında bulunan papirüsleri Aramice Süryanice ve Arapça bilen uzmanlar ile çevirilerinde saklıdır. 

Alıntı

Nisa Suresi 31-34. Ayetler (diyanet işleri çevirisi);
Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

Göğüsleri çıkmış genç kızlar! bu çeviride geçen aynen budur. ama San'a'daki papirüs çevirilerinde huriler yerine Üzüm Salkımı geçer! Ama AnaErkil toplumdan BabaErkil topluma geçiş yaşatan İslamda erkekleri cezbedecek en iyi slogan bilinen çevirideki Huriler'dir değil mi?

Bahsedeceğim çelişkileri bir kaç mealci ile değil, Herkesin kabul gördüğü 15-20 mealcinin çevirileri baz alınarak yazıyorum bende. Madem ki bu kitap tüm insanlık için gelmiştir, öyleyse çevirilerinin kolayca yapılabileceği ve dünyanın her toplumundan insanların kolayca anlayabileceği bir şekilde yazılmış olması gerekmez miydi? İzah edilemeyen yanlarını Arapça’nın zorluğuna ve Kureyş Arapçasının bugün yeterince iyi bilinmemesine, içindeki Aramca ve Süryanice sözcüklerin başka anlamlar taşıyabileceğine bağlamak bile bir çelişki değil midir? Bu çelişkilerin bir çoğunun ise din adamları tarafından bulunduğunu biliyor musunuz? Onlar gerçeği söylemekten kaçınmadılar! 

 

Bazı hususlarda ise yeterince bilgi verilmemektedir. İnsan aklının almayacağı olaylar olarak lanse edilir! ve buna müteşabihlik derler. Tamam da bunları neden açıkladı Allah öyleyse...!

Çelişkileri 2 kısıma ayıralım;

  1. Kurandaki Bİlimsel çelişkiler.
  2. Kuran Tevrat Arasındaki Çelişkiler.
  3. Kuran - İncil arasındaki Çelişkiler.
  4. Kuranın kendi içindeki dini çelişkiler.

Kurandaki Bilimsel çelişkiler
 

1.) Meni/Sperm

Alıntı

Tarık Suresi 7. Ayet;
Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

Bilim ise spermin Testislerden çıktığını söylüyor!

2.) Cennetin genişliği

Alıntı

Ali imran suresi 133. ayet

Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.

Burada yer Dünya gök ise Uzay oluyor. Uzayın ise o dönemde ne kadar geniş olduğu bilinmez iken (ki hala bilinmiyor sadece varsayımlar mevcut) bu tabir çelişki değil midir?

3.) Dünya ve evrenin yaratılması

Alıntı

Fusillet Suresii 9,10,11,12. ayetler

De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.

Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.

Şimdi günümüz teknolojisi ile ele alındığında Evrenin ne kadar geniş olduğu varsayımsal olsa da görülebilen evrende milyonlarca galaksi vardır. Ama Allah dünyayı 4 günde Göğü 2 günde yaratıyor. Akla yatkın mı bu? Bilinen evrende Galaksiler, Yıldızlar, Nebulalar, Sistemler vs vs var ama 2 günde yaratılmış. ama dünya 4 günde!

4.) Ve yukarıdaki ayetlerde önce yer sonra gök yaratılmış. 

5.) Miras dağılımı; Hadi çözün bunu... (Başka bir konuda yazacağım bunu link olarak da ekleyeceğim buraya)

Alıntı

Nisa suresi 11. Ayet;

Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Nisa Suresi 12. Ayet;

Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

6.) Güneşin Balçığa batması;

Alıntı

Kehf Suresi 86. Ayet;

Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik.

Bu ayet nereden bakarsanız bakın güneşin çamura battığı yazıyor. Ve kafir bir kavim görüp onları cezalandırmasını istiyor. Bağışlayıcı, sevgi dolu allah neden ilk cezalandırmayı seçer ki? Yoksa Müslümanları savaşa sürüklemek için bir ayet midir? olasılığı büyük!

7.) Arabistan ve çevresinde yetişen bitkilerden bahseden ama tüm insanlığa indirilen kitabın diğer kıtalar da yetişen bitkilerden hiç bahsetmemesi... Kutuptaki insanların neden unutulduğunu kimse açıklamıyor.. Bir eskimo'ya Hurma ağacını anlatmak çok saçma değil mi?

8.) Kalp düşünce organı diye geçer ve beyinden hiç bahsedilmez. 

9.) Ay'ın yarılması!

Alıntı

Kamer suresi 1.Ayet;

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

Peki bu kadar teknolojiye rağmen neden o yarılma izini göremedik hiç? Ay tutulması olabilir mi acaba?

10.)  Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımın Allah’ın insanları korkutma ve cezalandırma aracı olduğu:
 

Alıntı

Rad Suresi 12-13. Ayetler;

12. O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.

13. Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder. Melekler de O’nun korkusundan tespih ederler. O, yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Hâlbuki O, azabı çok şiddetli olandır.

11.) Her canlının çift yaratıldığı:
 

Alıntı

Zariyat suresi 49. ayet

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

Her canlı çift değildir. Bakteriler, virüsler bölünerek çoğalırlar. 

12.) 

Alıntı

Bakara suresi 178. ayet;

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

Bunun evrensel hukuğa aykırı olmadığını savunanlar var mı içiniz de? Mantıklı mı bu?

13.) Denizin yarılması, Ölünün diriltilmesi!

14.) Hayvanların 8 çift olması:

Alıntı

Zümer suresi 6. ayet

O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnız O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

Sadece 8 Çift.. hangileri bunlar bakalım...

Alıntı

Enam suresi 143. ayet;

O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”

Enam Suresi 144.ayet;

Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Bu kadar mı yani? 10 çifttir o.. Yunus peygamberin balığını unutmuş yazdırmayı Muhammed... tüh..

not: Sümer tabletlerinde 8 çiftten bahseder ama insanın yaradılışıdır. acaba kervan üzerinde gezerek her şeyi öğrendiğini mi düşünüp bunları yazdırdı yoksa Allahın koruduğu Kuranı değiştirerek mi yazdılar?

15.) İnsanın pişmiş çamurdan yaratılması...

Tevrat, İncil ve Kuranda yaradılış birbirine benzese de Tevrattan 3000 yıl önce yazılmış Sümer tabletlerinde Yaradılış Akıla ve Bilime daha yatkındır. BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

16.) Yıldızların şeytanlar için atış tanesi olduğu:

Alıntı

Mülk Suresi 6. ayet

Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Yeri 4 günde Göğü 2 günde yaratırsan bilmezsin elbette...!

17.) Savaşçı Melekler:
 

Alıntı

Al’i İmran Suresi 124-125. Ayetler

İnananlara: “Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?” diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım edecektir.


Savaşta müslümanlara melek ordusuyla destek veriliyormuş. Melek ordusu bilim dışı değil mi? Allah onun yerine müslümanları güçlü kılmış olsa daha doğru olmaz mı?

Alıntı

Al'i İmran Suresi 165. Ayet

Onların (müşriklerin) başına (Bedir’de) iki mislini getirdiğiniz bir musibet (Uhud’da) sizin başınıza geldiğinde, “Bu, nereden başımıza geldi?” dediniz, öyle mi? De ki: “O (musibet), kendinizdendir.” Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.


Galip gelinen savaşta melekler var, mağlup olunan da neden yardımcı olmamışlar acaba?
Galibiyet meleklerden, mağlubiyet insanların hatasından mı?

Peki bu gün Yemende ölen müslümanlar için neden melek orduları ortada yoklar? 630'lu yıllardan sonra Allah vazgeçmiş demek ki!

18.) Ay'ın nurdan yaratıldığı!

Alıntı

Yunus suresi 15. ayet

O’dur ki Güneş’i bir ışık yaptı. Ay’ı da bir nûr kılıp, ona birtakım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz.

19.) Bir gecenin bir ömre bedel olması:
 

Alıntı

Kadir Suresi 3.Ayet

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!Sadece bir gece, bin aydan yani yaklaşık bir ömürden nasıl daha hayırlı olabilir?

20.) Tatlı suda inci ve mercan yetiştiği iddaa ediliyor.

Alıntı

Rahman Suresi 19-22. Ayetler

19- (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

20- (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

21- O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22- O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

Bilindiği gibi Muhammed kervanlar ile tüccarlık yaptı. gidip görmese bile 2 denizin birleşmediği yeri görenler ile muhakkak denk geldiğini varsayıyoruz. Bunu ilahiyatçılar bir halt gibi nasılda bilmiş Allah kelamı diye yedirmeye çalışsalar da Mercanlar tatlı suda yetişmez. İnci ise suni olarak yetiştirilir. mercanların tatlı suda yetişmediğini o dönem attıkları doğrudur!

 

Kuran ve Tevrat arasında ki çelişkiler

1.) İbrahim’in babasının adı; Tevrat’a göre Tarah, Kur’an’a göre Azer.

2.) İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu; Tevrat’a göre İshak, Kur’an’a göre İsmail.

3.) İsmail Tevrat’a göre peygamber değil, Kur’an’a gore peygamber.

4.) Süleyman; Tevrat’a göre kral, Kur’ana göre peygamber.

5.) Davud; Tevrat’a göre kral, Kur’ana göre peygamber.

6.) Cennette Havva’yı aldatan Tevrat’ta yılan, Kur’an’da şeytan.

7.) Tufan Tevrat’a göre tüm dünyaya, Kur’ana göre sadece Nuh’un kavmine.

8.) Nuh’un gemisi; Tevrat’a göre Ararat dağına, Kur’an’a göre Cudi dağına.

9.) Haman; Tevrat’ta Pers kralının yardımcısı, Kur’ana göre firavunun taş ustası.

10.) Tanrının adı; Tevrat’ta YHWH, Kur’an’da Allah.

11.) Tevrat’a göre insan, tanrının suretinde yaratılmıştır. Yani tanrı, insanın en mükemmel halidir. Ama Kur’an’a göre Allah’ın eşi-benzeri yoktur.

12.) Putlara tapmadığı için ateşe atılan; Tevrat’ta 3 Yahudi, Kur’an’da İbrahim.

13.) İmran; Tevrat’a göre Musa’nın babası, Kur’an’a göre İsa’nın dedesi.

14.) Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Tevrat’a göre Gideon, Kur’an’a göre Talut.

15.) Deve eti Tevrat’ta haram, Kur’an’da helal.

Yahudiler Muhammed’e gelip;
” Sen İbrahim’in tevhid dinini getirdiğini söylüyorsun ama o senin gibi deve eti yemezdi, çünkü haramdı.” derler.
Bunun üzerine gelen ayette şöyle der:


 

Alıntı

Ali İmran suresi  93. ayet

Tevrat indirilmeden önce, İsrail’in (Yakub’un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun.”Tevrat’ı okuduğumuzda devenin yasak edilmiş olduğunu görmekteyiz:

 

Alıntı

Levililer/ 11:4-24.

Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır.Bu durumda deve daha sonra temiz ve eti yenebilir hale evrimleştirilip mi helal kılınmıştır?
Yoksa zaten temiz ve helaldi de Tevrat mı tahrif edilmiştir?
Sebebi Kur’an’da belirtilir:

Enam-146. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki içyağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.

Dünya halklarından sadece Yahudilere konan bir yasakmış!!

 

Kuran - İncil Arasındaki Çelişkiler

1- İsa bebekken, İncil’e göre mucize göstermemiş, Kur’an’a göre göstermiştir. Konuşmuş ve peygamber olduğunu söylemiştir.

2- İsa, İncil’e göre çarmıha gerilmiştir. Kur’an’a göre çarmıha gerilen İsa değil, İsa’ya benzeyen başka biridir.

3- Kur’an’a göre İncil’de Ahmet’den bahseder, İncil’de Ahmet ismi geçmez.

4- Şeytan, İncil’e göre melek, Kur’an’a göre cindir.

5- Şeytan, İncil’e göre Tanrı ile aynı mertebeye ulaşmak istediği için, Kur’an’a göre ise Adem’e secde etmediği için lanetlenmiştir.

6- İncil’e göre iyilikler Tanrıdan kötülük şeytandan, Kur’an’a göre hayır da şer de Allah’tandır.

7- İncil’de bir aziz olarak geçen Yahya’nın babası Zekeriya, Kur’an’da peygamber olarak geçer. Buna karşın Tevrat’taki Zekeriya peygamberden hiç bahsedilmez.
Yani Kur’an’da Meryem’ler karıştırıldığı gibi, Zekeriya’lar da karıştırılmıştır.

 

Kuranın Kendi içindeki Çelişkiler

1.) Hesap gününde Allah’tan başkası şefaat edebilir mi?

Edemez diyen Ayetler;

Alıntı

Bakara 48. ayet

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.

Alıntı

Bakara 123. ayet

Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının.

Alıntı

Zhruf 86. ayet

O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler.

Alıntı

Secde 4. ayet

Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş’a kurulandır. Sizin için O’ndan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?

Edebilir diyen ayetler;

Alıntı

Meryem 87. Ayet

Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

Alıntı

Enam 51. Ayet

Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.

Alıntı

İntifar Suresi 8/9. ayetler

18- Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

19- O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır.

Sizce olacak mı olmayacak mı?

2.) Kötülük Allah’tan mı gelir?
 

Alıntı

Nisa Suresi 78.Ayet

Nerede olursaniz olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Onlara bir iyilik gelirse: “Bu Allah’tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa “Bu, senin tarafındandır” derler. De ki: “Hepsi Allah’tandır”. Bunlara ne oluyor ki, hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?

 

Alıntı

Nisa Suresi 79. Ayet

Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik, şahid olarak Allah yeter.

3.) Müslüman olmayanlar cennete gidebilir mi?

Gidebilir;

Alıntı

Bakara Suresi 62. Ayet

Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir).

Alıntı

Maide Suresi 69. ayet

Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir.)

Kopyala yapıştır yapmış hatip :) 

Gidemez;

Alıntı

Ali İmran Suresi 85.ayet

Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.

Alıntı

Tevbe Suresi 30. ayet

Yahudiler, “Üzeyr, Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar ise, “İsa Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

4.) Cennetin genişliği ne kadardır?

Göklerle yer kadar

Alıntı

Ali İmran Suresi 133.Ayet

Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.


Gökle yer kadar

Alıntı

Hadid Suresi 21.Ayet

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5.)  İlk müslüman kimdir?

Enam Suresi 163. ayet'e göre Muhammed.

Alıntı

 Enam Suresi 163. ayet

“O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.”

Araf Suresi 143. ayet′e göre Musa.

Alıntı

Araf Suresi 143. ayet

Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, “Rabbim! Bana (kendini) göster, sana bakayım” dedi. Allah da, “Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim” dedi.

Ali İmran Suresi 67. Ayet′e göre İbrahim.

Alıntı

Ali İmran Suresi 67. Ayet

İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.

6.) Kur’an’daki Gaflar: (Allah’a ait olmadığı açık olan Ayetler)

Hud-2. Allah’dan başkasına kulluk etmeyin. Ben size O’nun tarafından müjde vermek ve uyarmak için gönderilmiş gerçek bir peygamberim.

Şura-10. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.

Tevbe-30. Yahudiler, “Uzeyir Allah’ın oğlu” dediler, Hıristiyanlar da “Mesih Allah’ın oğlu”, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkara sapmış olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!

Zariyat-51. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size O’nun tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

En’am-104. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır.Ben başınızda bekçi değilim.

En’am-114. Allah’tan başka bir hakem mi arayayım ki size, her muhtaç olduğunuz şeyi bildirip açıklayan kitabı, o indirmiştir. Kendilerine kitap verilenler de bilirler ki o, senin Rabbin tarafından gerçek olarak indirilmiş bir kitaptır; artık şüphe edenlerden olma.

Bu ayetlerden Kur’an’ı yazanın Muhammed olduğu açıkça belli oluyor. Hitap eden Allah değil, Muhammed. Belli ki gaf yapmış, “De ki” ekini unutmuş.

7.)  İblis melek midir, cin midir?

Bakara Suresi 34. Ayet'e göre Melektir!

Alıntı

Bakara Suresi 34. Ayet

Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.

Kehf Suresine göre de Cindir

Alıntı

Kehf Suresi 50. ayet

Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

 

8.) İslam’da Vasiyet geçerli midir?

Bakara suresi 180. ayete göre vasiyeti FARZ koşuyor;

Alıntı

Bakara suresi 180. ayet

 Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah’a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.

Ayete ilaveten, Muhammed’in Veda Hutbesinde şöyle dediği yazılıdır; “Mirasçı için ayrıca vasiyet etmeye gerek yoktur.”

 

ama Nisa suresi 11. ve 12. ayetlerine göre miras geçerlidir!

Alıntı

Nisa suresi

11. ayet- Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

12. ayet- Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa, ona altıda bir düşer. Eğer (kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. (Bütün bunlar) Allah’ın emridir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

9.) Allah’ın katına olan mesafe-zaman çelişkisi:

Alıntı

Secde Suresi 5.Ayet

Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin sayageldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O’nun nezdine çıkar.

Alıntı

Mearic Suresi 4.Ayet

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

Bu çelişkiye bir de Allah katındaki zaman çelişkisini ekleyelim:

 

Alıntı

Hac Suresi 47.Ayet

Senden çabucak azabı getirmeni istiyorlar. Allah, asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbının katında bir gün; saydıklarınızdan bin yıl gibidir.

10.) Allah herşeyi bilir mi?

Gaybı bilen yalnızca Allah’tır” ayetlerine rağmen Enfal/ 65-66 da Allah’ın bir müslümanın kaç düşmana bedel olduğunu ancak savaştan sonra bilebildiği anlaşılıyor.
 

Alıntı

Enfal Suresi

65.Ayet; Ey Peygamber! Müminleri cihada teşvik eyle. Eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa ikiyüze galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa kafirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirler.

66.Ayet; Şimdi Allah sizden yükü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabredecek yüz kişi olursa ikiyüz düşmana galip gelirler, sizden bin kişi olursa Allah’ın izniyle ikibin düşmana galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

.11.) Evlilikte Muhammede tanınan ayrıcalık:
 

Alıntı

 

Ahzap Suresi 50.Ayet

Ey peygamber! Biz bilhassa sana şunları helal kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri, amcalarının kızlarından, halalarının kızlarından, dayılarının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları, bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse, peygamber nikah etmek istediği takdirde, onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 

Bu ayetten sonra kaç çocuk sakat doğdu sayılabilmesini isterdim açıkçası!

12.) Allah ve melekleri, Muhammed’e salat eder mi?
 

Alıntı

Ahzap Suresi 56.Ayet

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.


ayetinde Allah’ın peygambere salat ettiği ifadesi büyük çelişkidir.

Salat = Namaz, dua

Bu ayetteki salat’ın namaz anlamına gelmediğini, destek anlamı taşıdığını öne sürenler de vardır. Bu da apaçık olduğu söylenen ayetler üzerinde bırakın sıradan insanları, İslam alimlerinin dahi anlaşamadığını gösterir.

13.) Her şeyi bilen, her şeyi gören, Kaderi yazan Allah hükümleri neden değiştirsin?

Allah gönderdiği kanunları, hükümleri değiştirir mi?
 

Alıntı

Bakara Suresi 106.Ayet

Herhangi bir Ayet’in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah’in herseye gucunun yettigini bilmezmisin?

Alıntı

Hac Suresi 52.Ayet

Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Alıntı

Nahl Suresi 101.Ayet

Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

Alıntı

Rad Suresi 39.Ayet

Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.


Aşağıdaki ayetlerde ise farklı söylenir;
 

Alıntı

Fatır Suresi 43.Ayet

...Hayır! sen Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın kanununda asla bir döneklik bulamazsın.

Alıntı

Feth Suresi 23.Ayet “

…Allah kanununda hicbir degişiklik bulamazsınız. “

Hangisine inanacağınızı şaşırdınız mı?

14.) Tanrı’nın kitabı düzensiz, karmaşık olabilir mi?

Kur’an’ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk vardır. Bir konudan bir başka konuya atlanır. Örneğin Bakara suresinde boşanma konusu işlenirken aniden namaz kılma ve usülleri anlatılmaya başlanır. Ardından tekrar hukuk konularına dönülür.
(Bakara/ 237-238-239)

Birçok surede aynı anlatımlar tekrarlanır. Bu durum Kur’an ayetlerinin karışık ve düzensiz toplandığını gösterir ki Allah’ın koruması altında olan bir kitabın böyle düzensiz olması bir çelişkidir.
15.) Edison, Einstein, Ebu Talip vb. ebedi cehennemlik mi?
 

Alıntı

 

Ali İmran Suresi 115.Ayet

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

 

Alıntı

 

Bakara Suresi 217.Ayet

Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.

 

Alıntı

Tevbe Suresi 17. Ayet

Allah’a ortak koşanların, inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır.


Müslümanların yaptığı zerre kadar işler karşılıksız kalmayacakken, inanmayanların bütün amelleri boşa gidecek ve sonsuza kadar cehennemde işkence görecekmiş. Tanrı böyle haksızlık yapar mı?
16.) Şüphesi, çelişkisi olanın soru sorması yasak!
 

Alıntı

 

Maide Suresi 101.Ayet

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

 

Alıntı

Maide Suresi 101.Ayet

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.


Allah’ın soru sorma yasağı koyması kadar saçma bir hareket olabilir mi? Böyle bir saçmalığı, sorular karşısında kendine güvenemeyen insan yapar.

17.) Kur’an apaçık anlaşılır bir kitap mı?

Şuara-195′te Muhammed, “uyarıcılardan olabilsin diye” Kur’an’ın “apaçık bir dille” indirildiği; Zuhruf/ 2-3 ‘te daha açık olarak, ” Apaçık Kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz O’nun düşünüp anlayasınız diye ” indirildiği;
Fussilet-44′te Kur’an ayetlerinin uzun açıklamalı olmadığı;
Yusuf-12′de Kur’an’ın, herkesçe “okunup anlaşılması için” indirildiği; Duhan-58 ‘de, herkese öğüt alsınlar diye kolaylaştırıldığı söylenir.

Ancak Kur’an anlaşılmaz bir yığın ayetle ve kavramla doludur. Anlaşılabilmesi için eski Kureyş Arapçasının, hadislerin, peygamberin ayrıntılı hayatının, dönem tarihinin iyi bilinmesi gerekir. Orucun kaç gün olduğu, namazın kaç vakit olduğu bile açıkça belirtilmemiştir.

18.) Kıble, İslam’ın ilk yıllarında neden Kudüs’tü? 

Bu gene kanı olarak geçse de yeni araştırmalar sonucu Kudüs değil Petra olduğu açıkça bellidir. bunu farklı bir konuda yazacağım.

Alıntı

Bakara Suresi

142. Ayet - Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir?” diyecekler. De ki: “Doğu da, Batı da Allah’ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.”

143. Ayet - Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisingeriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.

144. Ayet - (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.

145. Ayet - Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.

Hadislerde anlatılan mekke ile araştırmalarda neredeyse hiç bir benzerlik bulunmamaktadır! Mekke etrafındaki surlar nerede? Sefa ve merve arasındaki su yolu?19.) Ganimetlerin tamamı mı yoksa 1/5′i mi?

Enfal-1.’de “ganimetler Allah’ın ve peygamberindir” denirken,
Enfal-41′de “ganimetlerin beşte biri Allah’ın ve peygamberindir” denir.

Alıntı

 

Enfal Suresi

1.Ayet - (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler, Allah’a ve Resûlüne aittir. O hâlde, eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.”

41.Ayet - Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. (…)

 

Demek ki kureyşli savaşçılardan sesler yükselmiş ve paylaşmak zorunda kalmış...

20.) Peygamberler eşit mi yoksa üstün olanı var mı?

Bakara-285 ‘te Peygamberler arasında fark olmadığı söylenirken, aynı surenin 253. ayetinde; “İşte bu peygamberlerin bir kısmını diğerlerine üstün kıldık..” denir.
 

Alıntı

Bakara-285. Peygamber de, iman edenler de O’na indirilene inandı. Hepsi de Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti. “O’nun peygamberlerinden hiçbirinin arasında fark görmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Affını dileriz ey Rabbimiz, Dönüş sana’dır” dediler.

 

Alıntı

Bakara-253. İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden, Allah’ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. (…)

21.) Kur’an Mekke ve çevresine mi yoksa tüm insanlara mı?
 

Alıntı

Enam Suresi 92.Ayet

Bu da kendisinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır ki, beldelerin anası (Mekke) ile onun çevresindekileri uyarman için indirdik. Âhirete inananlar, ona da inanırlar; onlar, namazlarına da dikkatle devam ederler.

Alıntı

Kalem Suresi 52.Ayet

Oysa Kuran, alemler için bir öğütten başka bir şey değildir.

22.) Ebu Cehil için söylenmiş cehennemde savaş ayetleri

Alıntı

Alak suresi 15-18. ayetler

15-16 - Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

17 - Haydi, taraftarlarını çağırsın.

18 - Biz de zebânileri çağıracağız.

beni döverseniz abime söylerim. olmadı adam toplarım !!!

23.) Hitap çelişkisi: ( Ben, Biz, O, Allah)

Kur’an’da ayetlerin çoğunda Allah 3. şahıs, bazılarında 1.şahıstır. Kimi ayetlerde çoğul “biz” ifadesi, kimilerinde ise tekil ifade mevcuttur. Örneğin Hac/ 34-35 de şahıs zamirinde tam 6 kez değişiklik yapılır. Allah’tan hitap bir kitapta hep aynı zamir kullanılmalıydı.

Alıntı

Hac suresi

34. ayet Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

35. ayet Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

24.)  Bu ayette biz diye geçen kimdir? Allah konuşuyor ise neden biz desin ki?

Alıntı

Zuhruf Suresi 11. ayet

O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de, böyle diriltileceksiniz.

25.) Burada ki Şair kim?

Allah mı? Muhammed mi? Allah bu Rahman suresinde sürekli neden tekrar etmiştir?

Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. 19 defa

Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban  11 defa tekrarlanıyor.. bunu kim uygun gördü?

26.) Kıyametin saatini Allah bilmiyor mu?
 

Alıntı

Füssilet suresi 47.Ayet

Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona (Allah’a) havale edilir.

Anlaşılan melekler Allah’tan daha iyi biliyor herşeyi.

27.) Allah kimin neye taptığını bilmiyor mu?
 

Alıntı

Sebe Suresi

40. ayet - Allah’ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, “Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?” diyeceği günü bir hatırla!

41.ayet - (Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.”

28.) Allah insan gibi yemin eder mi?

Alıntı

Naziat Suresi

1.ayet - Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara,

2. ayet - Andolsun (mü’minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara,

3. ayet - Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere,

4. ayet - Derken, öne geçenlere,

5. ayet - Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz).

Ne gerek var ki yemin etmesine? OL diyince OLduran bir şey kanıtlamaya neden çalışsın ki?

Ayrıca Kur’an Allah’ın yeminleri ile doludur. Arapların çok yemin ettiği özelliği bilinir de Allah’ın bu kadar çok yemin etmesi anlaşılmaz. Yoksa bu yeminler Muhammed’in yeminleri midir?

29.) Allah küfreder mi?

Enam Suresi 108. ayet; "Onların, Allah’ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah’a söverler...." diye emir verildi halde!

Alıntı

Bakara Suresi 65. ayet;

Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.

Alıntı

Bakara 171. ayet;

İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

Alıntı

Araf Suresi 179. Ayet;

Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

Alıntı

Furkan Suresi 44. ayet;

Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

Alıntı

Tevbe Suresi 28. ayet;

 Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Alıntı

Maide suresi 60. ayet;

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”

Alıntı

Cuma Suresi 5. ayet;

 Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Alıntı

Furkan Suresi 176.ayet;

Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi hâline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, âyetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler.

Affedici sevecen Allah nasıl hakaretler ediyor değil mi? Şaşırdınız mı yoksa? Her şeyi bilen ve kaderi yazan Allah bunların olacağını bilipte neden hakaret eder ki?

30.) Büyüyünce hayırsız evlat olacağı sanılan çocuğun öldürülmesi:
 

Alıntı

Kehf suresi 80.Ayet

Oğlana gelince, onun ana-babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk.

Hiçbir suçu olmayan bir çocuğu, ilerde anne-babasına karşı kötü davranma ihtimali nedeniyle öldürmek ne derece haklı bir gerekçedir?
Sanki bütün hayırlı anne-babaların hayırsız çocukları öldürülüyormuş gibi aktarılan bu maval doğru mudur?

31.) Muhammed’in onca eşine ilaveten evlatlığının eşiyle evlenmesi:

Alıntı

Ahzap suresi 37. ayet

Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” diyordun. İçinde, Allah’ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd, eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.

Ahzap-37′ de hoşlandığı evlatlığının karısı Zeynep’le evlenebilmesi için, ahlaki bir adet olan evlatlığın öz evlat gibi görülmesi kuralının kaldırılması etik açıdan yanlış değil midir?

32.) Yaratan mı? Yaratanlar mı?

Alıntı

İhlas Suresi 1. ayet;

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

Alıntı

Saffat 125-126. ayetler

Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?

Nasıl yani? tercüme hatası mı? yoksa bilerek yazılan bir ayet mi?

33.) Allah yardıma muhtaç mıdır?
 

Alıntı

İhlas suresi 2.ayet

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir )

Alıntı

Muhammed-suresi 7.ayet

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.

Ne kadar tezat değil mi? 

34.) Yer ve gök ne kadar sürede yaratılmıştı?

6 günde diyen ayetler;

Alıntı

Araf suresi 54.ayet

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.

Alıntı

Yunus suresi 3. ayet;

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?

Alıntı

Hud suresi 7. ayet;

O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen, inkârcılar “Mutlaka bu, apaçık bir büyüdür” derler.

Alıntı

Furkan suresi 59.ayet

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!

8 Gün diyen ayet!

Alıntı

Fusillet Suresi

9.ayet - De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”

10.ayet - O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.

11.ayet - Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.

12.ayet - Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti (yarattı, tamamladı). Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu, Azîz ve Alîm olan (Allah’ın) takdiridir.

Diğer yarattığını anlatan Allah 2 gün daha eklemiş 12. ayette ... hmmm

35.) Kölelik evrensel mi?
 

Alıntı

Nahl suresi 75.Ayet;

Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu (bunu) bilmezler.Kur’an’daki ayetler evrensel ise; İnsanlar arasında ayrım, köleliğin kaldırılmamış olması yanlış değil midir? Bu durumda kölelik kıyamete kadar meşrulaştırılmış olmuyor mu?

36.) Kur’an’da neden sadece İsrail’e gönderilen peygamberler var?

Kur’an’da bildirilen peygamberlerin nerdeyse tamamının Yahudi olması, her kavme peygamber gönderildiği belirtilmesine rağmen başka milletlerden tek örneğin olmaması nasıl açıklanabilir?

37.) Musevilere “Yahudi” denmesi:
 

Alıntı

Enam Suresi 146.Ayet

Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık.Kur’an’da Musevilerden Yahudi diye bahsediliyor. Halbuki o dönemde Yahudi olduğu halde Hristiyan olanlar çok. Madem ki “Hristiyan” yani “İsacı” diyor, “Musevi” yani “Musacı” da denebilirdi. Bu genelleme yanlıştır. Günümüzde de Yahudi olanlar içinde ateisti, dinsizi, Hristiyanı, müslümanı, Budisti vardır.

Ayrıca bir millete bir gıdanın yasaklanıp, diğer milletlere serbest bırakılmasının mantığı olabilir mi?
Örneğin “Türklere balık yemeyi yasakladık” dense bu kabul edilebilir mi?

38.) İnananlar Muhammed’in kulu mu?
 

Alıntı

Zümer Suresi 10.Ayet

Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hısab


Ayet, “De ki ey inanan kullarım” ile başlıyor.

De ki: ‘Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah’ın arz’ı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir.’

Muhammed, inananlara “kullarım” diye sesleniyor. Bazı meal tahrifatçıları bu hatayı kamufle edebilmek için mealin başın “Bizim adımıza de ki” ya da “tarafımdan söyle” gibi ilaveler yapmışlar. Halbuki Arapçasında bunlar yok. Bazıları da “Kullarım” değil, “kullar” olarak çevirmiş.

Eğer Kur’an’ı Allah gönderseydi ayette Allah’ın “de ki” demeyip direk kendisinin söylemesi gerekirdi. Ya da “İnanan kullarıma de ki” şeklinde olmalıydı.

Aynı ifadeyi Zümer-53′de de görmekteyiz:

 

Alıntı

Zümer suresi 53.Ayet

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

39.) “Günah Çıkarma” Kur’an’da da var!

 

Alıntı

 

Tevbe suresi

102.ayet - Onlardan (Münafıklardan) bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
103.ayet - Onların mallarından, onları günahlarından arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verecektir. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 

40.) Meleklerden peygamber olur mu?

Muhammed’e inanmayanlar ” Elçi olarak bize bir melek gelmelsi gerekmez miydi” derler. Buna şu yanıt verilir:
 

Alıntı

İsra suresi 95.ayet

De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”Mantıklı. Dünyada insanlar yaşadığına göre melekten peygamber olmaz.
Gel gelelim meğer öyle değilmiş. İsra-95′de melekten peygamber olamayacağı söylenirken;
Bakın aşağıdaki ayette ne diyor:

 

Alıntı

Hac suresi 75.ayet

Allah, meleklerden ve insanlardan peygamberler seçmiştir; şüphe yok ki Allah, duyar, görür.

41.) Cehennemde sadece ne yenir? Zakkum mu? Darı dikeni mi?
 

Alıntı

Duhansuresi 42-43-44.ayetler;

Doğrusu (cehennemde) günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır; karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan, erimiş maden gibidir.Gasiye suresi 6. ayeti öyle demez.
 

Alıntı

Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.
Onlar için darı dikeninden başka bir yiyecek yoktur.

Zakkum ağacı ile darı dikeni çok farklı bitkiler olduğuna göre ayetler arasında çelişki mevcuttur.

 

Bunlar ve buna benzer onlarca yüzlerce tezatlar bulunabilir. bunlar genel anlamda su götürmeyen bariz çelişkilerdir. Bu konumuza eklemeler olacaktır. Fatiha Nas felak gibi bir çok surede hatalar silsileleri vardır. anlam değişiklikleri vs.

 

-devam edecek-

  • Thanks 2
  • Şaşkın 1
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
кυвiŁαу

Aslında kelimelerden daha büyük tutarsızlıklar var fakat bir takım şeylere saplatılı derecede bağlı olmak insanların gerçekleri görmesini engelliyor. Bu bağlılığın en büyük sebebi ise, insanların hayallerine kavuşmak ya da zihinsel sıkıntılarını atlatmak için bir Tanrı'ya ihtiyaç duymaları. Düşünme ve sorgulama yetisi çocukluktan başlayarak korku ile kırıldığında, kendine inanmayan bireylerin yetişmesi kaçınılmaz oluyor.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
кυвiŁαу, 32 dakika önce yazdı:

Aslında kelimelerden daha büyük tutarsızlıklar var fakat bir takım şeylere saplatılı derecede bağlı olmak insanların gerçekleri görmesini engelliyor. Bu bağlılığın en büyük sebebi ise, insanların hayallerine kavuşmak ya da zihinsel sıkıntılarını atlatmak için bir Tanrı'ya ihtiyaç duymaları. Düşünme ve sorgulama yetisi çocukluktan başlayarak korku ile kırıldığında, kendine inanmayan bireylerin yetişmesi kaçınılmaz oluyor.

Evet genel anlamda dediğin gibi dostum. Ama kitleleri etki altına almak için ya zorbalık yapmak gereklidir. Yada görünmeyen bir varlık yaratıp insanları korkutmaktır.  Bu tarih boyu böyledir. En basit düşünce ile çocukları "Öcü" diye korkuturlar ve bilinç altına olmayan bir varlığı yerleştirirsin. Bu hayatı boyunca olmayan bir şeyin karşısına çıkabileceği dürtüsü yaratır. Tanrısal kavramda böyledir. Tanrının seni cezalandıracağı hep aklında kalır. Halbuki bir yaratıcı olduğunu hiç bir zaman söylemeden bir çocuk yetiştirin ve sadece iyiliği anlatın. Asla kötü bir durumu anlatmayın. O çocuk mükemmel bir birey olacaktır. Çünkü her din yasaklardan ibarettir. Yasakta insana göre cazip bir fikirdir!

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Tamamını okuyamadım ama gece okurum sadece şunu söylemek istiyorum. Kuran-i kerim değiştirilmedi ama düzenlenirken sayfaların yerlerinin değiştirilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir konu hakkında birşeyler devam ederken başka konuya geçiliyor. Bir konu hakkında bilgi edinmeye çalışırken birsuru ayete bakmak gerekiyor. 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
berresu, 3 saat önce yazdı:

Tamamını okuyamadım ama gece okurum sadece şunu söylemek istiyorum. Kuran-i kerim değiştirilmedi ama düzenlenirken sayfaların yerlerinin değiştirilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir konu hakkında birşeyler devam ederken başka konuya geçiliyor. Bir konu hakkında bilgi edinmeye çalışırken birsuru ayete bakmak gerekiyor. 

Değiştirilmediği savunuluyor haklısın, çünkü böyle biliyorsun, böyle öğretildi. Ayet sıralamasını Mağarada Cebraille yaptığı savunulur. Peki bende bir kaç soru sorarak olayı hem açıklamış hemde seni düşündürmüş olayım...

Bu arada bana kızan Müslüman arkadaşlar elbette vardır sitede. ama yalan yanlış bir şey yazmıyorum. Olduğu gibi Kurandan ayetler yazarak gerek ayetler ile gerekse günümüz bilimiyle karşılaştırıyorum. Bilgisine güvenen ve İslamiyeti savunacak varsa buyursun güzel güzel tartışalım.

Evet konumuza geri dönecek olursak;

1. Kuran Allah tarafından korunuyor ise

  • Halife Mervan nasıl tüm Kuranları toplatıp yaktırmış yeniden yazdırmıştır?
  • Bir Kaç dil 7 Lehçe bir çok telafuzla yazılan Kuran nasıl Allah kelamı oluyor?

2. OL diyince OLduran Hatta kanatlı bir atla Muhammedi Göğe çıkaran, Ay'ı ikiye yardıran, Firavuna Nil nehrini terse akıttıran! Allah Kuranı tek seferde neden indirmedi? 

3. Allah her şeyi bilen ve gören ise Kuranın yakılacağını neden önceden Muhammede bildirmedi?

4. Allah her şeyi kuranda saf haliyle neden anlatmadı. Günümüz Teknolojisi ve Bilimi ile Kurandan daha iyi daha kısa ve saha mantıklı bir kitap yazılabilirdi mesela!

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bende elhamdülillah müslümanım dinime kuranima laf söylemem söyletmem ama yalan yanlış birşey söylemiyorsun. Birde benim söyle bir sorum var onada açıklık getirir misin? Kuranın bazı yerlerinde biz bunu yaptık yaparız bazı yerlerinde o bunu yaptı yapar yazıyor. Yanı bir kısım yerlerde kendi bazı yerler o yaptı yapar yazıyor. Bunun hakkında bilgin varmı?

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
berresu, 41 dakika önce yazdı:

Bende elhamdülillah müslümanım dinime kuranima laf söylemem söyletmem ama yalan yanlış birşey söylemiyorsun. Birde benim söyle bir sorum var onada açıklık getirir misin? Kuranın bazı yerlerinde biz bunu yaptık yaparız bazı yerlerinde o bunu yaptı yapar yazıyor. Yanı bir kısım yerlerde kendi bazı yerler o yaptı yapar yazıyor. Bunun hakkında bilgin varmı?

Kimsenin dinine inancına karışmam ki biliyorsun @Ivy ile evliyim o Tesettürlü 5 vakit namazında ben inançsızım. 16 senedir Türkiye şartlarını yaşadıktan sonra araştırma gereği duydum. Araştırırken de İnançsız oldum. Soruna gelecek olursak;

Kuran ayet ayet gelmiş. Mucize denilen Kuran 21 senede inmiş! halbuki mucize dediğin bir anda olur. Yukarıda da yazdım

PALAUDIS, 2 saat önce yazdı:

2. OL diyince OLduran Hatta kanatlı bir atla Muhammedi Göğe çıkaran, Ay'ı ikiye yardıran, Firavuna Nil nehrini terse akıttıran! Allah Kuranı tek seferde neden indirmedi? 

Bilinen Muhammed yaşarken kemiklere derilere taşlara ayetler yazılmış. Ölümünden sonra Ebu Bekir ve Osman kitap haline getirmişler. Ebu bekir öldükten sonra Ömer korumaya almıştır. Ömer öldükten sonra, Ömer’in kızı ve Muhammed’in karılarından olan Hafsa tarafından muhaza edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu Kuran da, halife Mervan Ibn Hakem tarafından Hafsa’dan alınarak yakılmıştır. Peki Muhammed yaşarken Kemiğe taşa yazıldığı öne sürülürken bunlar da mı yakıldı? hiç bir iz bırakılmadı mı? Orjinale benzerliği ise Osmanlı aile hanedanlığı döneminde yazılmış. Aradaki geçen zaman diliminde ve önceki imhalarda (ki o dönemde Kuranı ezberleyen hafızların bir çoğu El Yemame savaşında öldürülmüş.) Biz O Bizler Onlar diye değiştirilmiştir. 

Ama benim düşüncemi sorarsan eğer Kuran Allahın yolladığı kitap değil Muhammedin Kervanlar ile gezerek öğrendiği bilgilerdir. 

Ahzap suresi buna en büyük delildir. Kendi menfaati için ardı ardına ayetler gelmiştir! Savaş ganimetleri hakkında da ayetler vardır. İlk tüm ganimet Muhammedin olurken çatlak sesler yükselince 1/5ini almıştır. Bunları Kuranda bulabilirsiniz hatta yukarıda da belirttiğimi zannediyorum.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Şimdi bunu bir başka şekilde ele alalım o halde...

Oku ayeti kuranın kaçıncı suresindedir? İlk ayet/emir ise neden en başta değildir! Kuranı Türkçe okuyunca neden İlahiyatçılar dahi Dinden çıkıyor? 

Muhammed kör cahil değildi. Aksine IQ seviyesi çok üst düzeyde birisiydi. İnsanları tek tanrılı bir dine inandırmak amacı ve sukuneti sağlamak amacı ile elinden geldiğini yapmış diyebilirim. Kervanlar ile bir çok yeri gezdi. Çok güzel bir yerde doğdu!  Doğduğu ve peygamberliğinin geldiği yer bilindiği gibi Mekke değildir. 

uzun uzun yazmayayım sana Youtube üzerinde "Gerçek Kabe Petra'da" diye arat. Seyret. Acaba kuranda anlatılan mekke değilmiydi? Petrada her anlatılan mevcut ama Mekkede yok. Hatta ilk kıblenin Petra olduğunu da anlayacaksın. Emeviler Surlara dayanıp Mancınıklar ile Kabeyi yıktılar...Ve kabeyi taşıdılar.. hatta Hacerül Esvedin Meteor parçası olduğunu ortaya çıkardılar bunu da araştırabilirsin.

Kervanlar ile gezerken ve büyürken gelen gidenle konuşan ama savaşa soktuğu hatipler/hafızlara ezberletmeside ayrı bir ironi...

 

Ve ve ve.. Alemlere rahmet olarak yollanan Muhammedin Cenazesi Mekkenin sıcağında kaç gün beklemiş ve Cenaze merasimine kaç kişi gelmiştir?

Yada soralım; Acaba Muhammed yaşadı mı?

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...