Jump to content

Peygamberimizin Ahlakında İman Edenler için Çok Güzel Örnekler Vardır


Mira
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Allah Kuran'da pekçok peygamberin iman edenler için örnek teşkil eden özelliklerinden bahsetmiştir. Hz. İbrahim'in "Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhid" olduğu, Hz. İsmail'in "Rabbi katında kendisinden razı olunan bir insan" olduğu, Hz. Yusuf'un ihlası ve diğer peygamberlerin pekçok özelliği Kuran'da tarif edilmekte ve övülmektedir. Herbirinin samimi tebliğleri, kararlılıkları, güzel ahlakları hem gönderildikleri kavimlere hem de bizleri çok güzel birer örnektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed de pekçok üstün özelliğiyle Kuran'ı Kerim'de iman edenlere örnek verilmektedir.

 

Peygamber Efendimizin daha dünyaya gelmeden önce, Allah Tevrat'ta ve Incil'de onun dünyaya gelişini müjdelemiştir. Dini yahudilik ya da hıristiyanlık olsun tüm insanlar binlerce yıl öncesinden bu mübarek şahsın gelişi hakkında bilgilendirilmişlerdir. Allah Kuran'da Peygamber Efendimizin gelişini diğer kitaplarda haber verdiğini şöyle bildirmiştir:

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır. (Araf Suresi, 157)

Bediüzzaman Said Nursi de Peygamberimizin gelişine diğer kitaplarda da işaret edildiğini ve peygamberimizin üstün ahlakını şöyle dile getirmiştir:

"Tevrat ve Incil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mu'cizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-yı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti; davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi gösteriyor.

 

Takvası, ahlakı, metaneti, cesareti ve Allah'ın dinini tebliğ etmede kararlılığı ile tüm insanlığa örnek olan Hz. Muhammed güvenilirliğiyle tanınmış, "Muhammed ül Emin" sıfatını almıştır. İnkar edenlerin tüm baskılarına ve tuzaklarına rağmen insanları çok büyük bir sabırla Allah'a imana davet etmiş, Kuran ahlakını anlatmada çok kararlı olmuştur. Hem yaşadığı dönemde hem de vefatından sonra çok geniş kitlelerin imanına vesile olmuştır. Bediüzzaman risalelerinde Hz.Muhammed'I çok samimi bir uslüpla övmüş, tefekkürlerinde Peygamberimizin güzel ahlakını anmıştır:

Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedi (a.s.m.) o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alem-i kebir, bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedi, hem çekirdeği, hem semeresi olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşaalı bir Cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-u Muhammedi onun andelibi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, nur-u Muhammedi, o Sultan-ı Ezelin makarr-ı saltanat ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle asar-ı sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur.

 

Yaşamının her anı büyük hayır ve hikmetlerle dolu olan Peygamber Efendimiz, insan için en önemli amaç olan Hakkın muhabbetine mazhar olmuştur. Hz. Muhammed'e uyan, O'nun gösterdiği yolda itaat üzere yaşam süren her mümine Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti vardır. Rabbimizin peygamberimize vahyettiği Kuran'daki emir ve tavsiyelerine titizlikle yerine getirmek, Sünnet-i Seniyyeye tam uymak mümini en doğru olan yola ulaştıracaktır. Çünkü bu yolda en doğru önder, en mükemmel imam Hz. Muhammed'dir. İtaat yolları içinde Allah'ın en makbul, en doğru, en kısa yol olarak gösterdiği de Resulullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Öyle ki, Hz. Muhammed'in risaleti ve Kuran, hayatın her aşamasında müminin aklı, vicdanı hükmündedir.

 

Bir deneme yeri olarak yaratılan dünyada, insanlara yapması gereken her şey en ince ayrıntısına varana kadar Kuran'la bildirilmiş, peygamberimizle hem örneklendirmiş, hem de öğretilmiştir. Işte Kuran-ı Kerim'de Allah, Peygamberimizi müminlere şöyle örnek göstermektedir:

"Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır." (Ahzab Suresi, 21)

Allah, insanlara en güzel örnek, en büyük mürşit, en doğru yol gösterici ve en son rehber olarak Hz. Muhammed'i göndermiştir. Allah'tan bir rahmet, bir lütuf olarak gönderilen Peygamber Efendimiz kainatın en şerefli insanlarındandır. Hayatı ve yaptıklarıyla tüm insanlığa örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed'in ahlakını Bediüzzaman Said Nursi bir başka sözünde şöyle ifade etmektedir:

"Müddet-i hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını beni-Ademe ders veren ve samimi ef'aliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev-i beşerin beşten birisine ve küre-i arzın yarısına bin üç yüz elli sene kemal-i haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhretşiar şuunatıyla nev-i beşerin belki kainatın elhak medar-ı fahri olan bir zat..."

 

 

dır....

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...