Jump to content

Oniki Meryem - Bir İsa (Hz.İsa Evlimiydi?)


Guest jülide

Önerilen Mesajlar

1. Matta 1:16

Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu.

2. Matta 1:18

İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı.

3. Matta 1:20

Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.

4. Matta 1:21

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak."

5. Matta 1:24

Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı.

6. Matta 2:11

Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

7. Matta 13:55

"Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simun ve Yahuda O'nun kardeşleri değil mi?

8. Matta 27:56

Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.

9. Matta 27:61

Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı.

10. Matta 28:1

Şabat Günü'nü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken, Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler.

11. Markos 6:3

Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?" Ve gücenip O'nu reddettiler.

12. Markos 15:40

Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu.

13. Markos 15:47

Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.

14. Markos 16:1

Şabat Günü geçince, Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar.

15. Markos 16:9

İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Ondan yedi cin kovmuştu.

16. Markos 16:10

Meryem gitti, İsa'yla bulunmuş olan, şimdiyse yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi.

17. Markos 16:11

Ne var ki onlar, İsa'nın yaşadığını, Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar.

18. Luka 1:26-27

Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.

19. Luka 1:29

Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.

20. Luka 1:30

Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin.

21. Luka 1:34

Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi.

22. Luka 1:38

"Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.

23. Luka 1:39

O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti.

24. Luka 1:41-42

Elizabet Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh'la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: "Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır!

25. Luka 1:46-47

Meryem de şöyle dedi: "Canım Rab'bi yüceltir; Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.

26. Luka 1:56

Meryem, üç ay kadar Elizabet'in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü.

27. Luka 2:5

Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı.

28. Luka 2:6-7

Onlar oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu.

29. Luka 2:16

Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular.

30. Luka 2:19

Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.

31. Luka 2:22

Musa'nın Yasası'na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler.

32. Luka 2:34

Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir.

33. Luka 2:39

Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasası'nda öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri Nasıra'ya döndüler.

34. Luka 8:2-3

Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Hirodes'in kâhyası Kuza'nın karısı Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa'yla birlikte dolaşıyordu. Bunlar, kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.

35. Luka 10:39

Marta'nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab'bin ayakları dibine oturmuş O'nun konuşmasını dinliyordu.

36. Luka 10:42

Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."

37. Luka 24:10

Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı.

38. Yuhanna 11:1

Meryem ile kızkardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı.

39. Yuhanna 11:2

Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla O'nun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi.

40. Yuhanna 11:19

Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta'yla Meryem'i avutmaya gelmişti.

41. Yuhanna 11:20

Marta İsa'nın geldiğini duyunca O'nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

42. Yuhanna 11:28

Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor" dedi.

43. Yuhanna 11:29

Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti.

44. Yuhanna 11:31

Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.

45. Yuhanna 11:32

Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. O'nu görünce ayaklarına kapanarak, "Ya Rab" dedi, "Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi."

46. Yuhanna 11:33

Meryem'in ve onunla gelen Yahudiler'in ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı, yüreği sızladı.

47. Yuhanna 11:45

O zaman, Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudiler'in birçoğu İsa'ya iman etti.

48. Yuhanna 12:3

Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu.

49. Yuhanna 19:25

Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.

 

50. Yuhanna 20:1

Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü.

51. Yuhanna 20:11

Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı.

52. Yuhanna 20:13

Meryem'e, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. Meryem, "Rabbim'i almışlar" dedi. "O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum."

53. Yuhanna 20:15

İsa, "Kadın, niçin ağlıyorsun?" dedi. "Kimi arıyorsun?" Meryem O'nu bahçıvan sanarak, "Efendim" dedi, "Eğer O'nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım."

54. Yuhanna 20:16

İsa ona, "Meryem!" dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, "Rabbuni!" dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.

55. Yuhanna 20:18

Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, "Rab'bi gördüm!" dedi. Sonra Rab'bin kendisine söylediklerini onlara anlattı.

56. Elçilerin İşleri 1:14

Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu.

57. Elçilerin İşleri 12:12

Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu.

58. Romalılar 16:6

Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin.

 

Konu ile ilgili incilde meryemlerin gectigi ayetler. Daha sonra tekrar devam edecegim..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Sayin Shadow Gük yüzüne cikmasi Allahin Her yerde olmadigi anlami tasimaz. Onu anlamaniz icin okumadiginiz incili okumaniz fakat mecbur degilsiniz. Farkli kisiler derken matta markus luka ve yuhannayi kast ediyorsunuz. Söyle bir örnek verirsek. Seni 4 kisi anlatmak istese yani hayatini yazmak istese senin icin daha cok var oldugunu ve yasadigini hayatinin ne kadar anlamli oldugunu gösterir bu basit bir örnek. Hristiyan dünyasi bölük bücük degil. lütfen sözlerinizi söylerken saygili olun. Hristiyanlik islamiyet gibi mezhepleri vardir fakat bu hristiyanligin olmadigi ve yanlis oldugu anlamina gelmez. sadece kilise kuralalri farklidir. Ama tüm hristiyan mezhepleri farkli bir kitaba inanmaz. insanlarin bir dini secmesi o dinin yanlis oldugunu göstermez. Suan türkiyede insanlar korkudan kimliklerinin din hanesini bile degistiremiyorken. Eger kisileri ön plana cikarmak istiyorsan kos koca eski diyanet isleri baskani turan dursun neden atesit oldu. bu sadece bir örnek. Bide adam gelin tv de tartisalim dedi sonu ne oldu hepimiz biliyoruz. Son yazdigin seyi anlamadim. Isa isteseydi direk gelebilirdi fakat insan gibi beden almasi gerekmekteydi ve insan gibi olmasi gerekmekteydi. Bazi kavramlar gösteriyor ki hristiyanligin kolay olmadigidir. Ayrica isa mesih bir din getirmedi dinler onun icin vardir ( Bu konu ile ilgili daha fazla bir sey sölemiyecegim ).. Hristiyanlik ilk kez mesih imanlilarina antakyadan denmistir. Hristiyanlik diye bir sey incilde gecmez ..

 

Yukarda yaptigim cevabi yeterli buldum ve aynen ekliyorum. vE yazdigin cümleleri : sen benim yazılarıma göre mi konuşacaksın yoksa,başkalarının yazdıklarına göre mi?sanırım hata ediyorsunuz.siz alemsiniz.kendi dininizde ki hatayı yazıyorum bana benim dinimden bahsediyorsunuz.sanırım bu ne çelişki. sen böyle bir sey demissin : hırıstiyan din adamları bölük bölük islamı tercih etmekte?(bu sizin dininizi kötülemed eğil bilakis bunlara açıklama getirmek istenen konuşlar : Su kirmizi olarak isaretledigim sözcügü anlamadim. Kisilerin bir dine bölük bölük veya teker teker her ne sekilde gecmesi o dinin dogru oldugunu göstermez. Bir atesit bilim adami vardir. bir müslüman bilim adami olabilir veya hristiyan olan bir bilim adami olabilir bunlar teolog olabilir. Yani kisilerin dini secmesi ile o dinin dogru oldugu düsüncesi yanlistir bunlarin dogruluk payi olabilir fakat bir kisininde hic arastirma yapmadan direk bir dini secmemesi gerekiyor. bu tüm dinler icin gecerli. bende tek bir örnek verdim ve onuda anlamadin. Senin yazdiklarina cevap verdim ve bunun yeterli oldugunu düsünüyorum. ayrica beni misyonerlikle sucluyorsun. misyonerligin diger adi teblig etmektir. ben öyle bir sey yapmadim. islamdada teblig vardir.

Ben daha önce yapmadigim hakret icin özür diledim fakat bana yapilan hakareti görmezden geliyorsunuz. sizi sorularinizla bas babasa birakiyorum.

Sayin nnic yorumun icin tskler. Ayrica samimi gördügün icin. cok degerli bir insan oldugunu düsünüyorum.

esenlikle

Allah cc hiç bir zaman her yerde değildir.bunu kimi inancına göre yazdığını anlamış değilim.eğer Allah her yerde olursa,bir bedenli olması gerekirdi.tümel bir yapı hiç bir zaman bölünemez ve her yerde olamaz,ama siz sanırım bu yazdığımdan bişiler anlamazssınız.ve Allah her yerde ise onun bir evi,bir makamı,belli bir yeri olması lazımdı,oysa islamda makamdan ve bedenden münezzehti unutmayınız.ama sizin isa nız bir bakıyorsunuz,bedenli bir insan olup karşımıza çıkıveriyor,çarmıha geriliyor,ve yin eo isa zaman sonra yine bir bedenli ve insan olarak gelecek,tabiki size göre.sakın bu islama göre deme,ben islama göre böyle bişi olmıcanı zaten söyledim.kendi dinine göre yazdıklarımı yorumlarsan sevinirim.Turan dursun hiç bir zaman diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır.(yapmış olsada bu onun bu dini bildiğini gösterirmi ki)herkesin din anlayışı ve yorumu kendinedir.isa,nın ölümünden hatta onu hiç görmeyen insanalr tarafından kaleme alınmıştır inciliniz.sizce sözler manzumesi olan bir incil ne kadar doğrudur.o zaman;Hz.Muhammedinde sözlerini kutsal kitap ilan edelim.ilahi söz başkadır,onu söyleyenlerin söylemleri başkadır.ama siz isa,yı ilah dediğiniz için onu görmediği halde söylemiş gibi yazanlarında ilahiliği vardır,belkide oğullarıdır olamaz mı ne dersiniz..bir insan olarak gelen ve bedenlenen bir tanrı nasıl olurda 4 tane nüsha yazdırır,hayretler içinde kalıyorum ki,bedensel olarak yeryüzüne gelen tanrı neden bunu kendisi yazma ihtiyacı duymaz veya havarilerine sağlığında yazdırma ihtiyacı duymaz.insnalar fesattır,buna bişiler katar demez

gerçi tanrı düşünmez o insan değildir.ne dersiniz?bakınız ben sizin dininize sizden daha saygılıyım ve sadece kafama takılanları yazıyorum,oysa net bir yanıt alamıyorum.basit sözlerle geçirtiri veriyorsunuz.işi siyasete mi döküyorsunuz.bakınız bende size bir şeyler yazayım,evet ben herkesin gerçek yüüzünü göstermesini ve nüfus cüzdanlarına;din hanesini yazmalarını,ama herkesin.ve herkesin kökeninin hangi millete dayandığınıda yazmasından yanayım.bakınız ben sizden dahada ileriye gidiyorum.kimse münafık olmasın herkes aslını yazsın.isa,bedenlenmesi gerekmekteydi,şimdi sizin yaptığınız sadece tanrınız adına karar vermek ve onu verdiniz.gerekmekteydi.bir ilah bedenleniyor ve makamı var,tümel bir yapı bölünüyor,sende varsın bende varıma dönüyor ki,bu ilahların çokluğuna işaret eder.hırrıstiyanlık ne kadarda zor evet,kutsandığında din adamlarının bağışladığı,günahları affettiği,tanrı adına asıp kestiği,cennetten yerler vaat ettiği bir din adamı ve din anlayışı,gerçi,bedenlenme ihtiyacı duyan bir ilah için bunlar normaldir.dinler onun için vardır demişsiniz.hangi dinler.pei isa,neden bu kadar dinler gelmesine sebeb oldu ki

bir isa var,bir tanrı var,ama bunca dinler var,bu çelişki değil mi sizce?bu yazdıklarım eleştiri değil sadece açıklama istediğim konulardan başka hiç bir şey değildir.islamı yorumlayanlarla benim anladığım islam anlayışı farklı olabilir,o yüzden sizin islam da şöyle demeniz benim açımdan sığ bir düşünceden ibarettir.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah cc hiç bir zaman her yerde değildir.bunu kimi inancına göre yazdığını anlamış değilim.eğer Allah her yerde olursa,bir bedenli olması gerekirdi.tümel bir yapı hiç bir zaman bölünemez ve her yerde olamaz,ama siz sanırım bu yazdığımdan bişiler anlamazssınız.ve Allah her yerde ise onun bir evi,bir makamı,belli bir yeri olması lazımdı,oysa islamda makamdan ve bedenden münezzehti unutmayınız.

 

- Bari bu söylediginizi diger müslüman arkadaslar görmesin. kuranda isa ölmeden göge aliniyor. Allah peygamberini göge yükseltiyor neden birden görünmez yapmiyor acaba. O zaman diyemeyiz mi peygamberi yukari aliniyorsa demekki Tanri yukardadir. Tanrinin bir evi yada insan gibi durabilecegi bir yere ihtiyaci yok sanirim yada bunu gösterecek bir yer gösteremezsiniz. Mecaz anlami biliyorsaniz Mekkenin yani insanlarin hac ibadetini yerine getirdigi yere Allahin evi denir. Camiler yine o sekilde söylenir. Sence bunu neden söylüyorlar.

 

 

 

ama sizin isa nız bir bakıyorsunuz,bedenli bir insan olup karşımıza çıkıveriyor,çarmıha geriliyor,ve yine o isa zaman sonra yine bir bedenli ve insan olarak gelecek,tabiki size göre.

 

- Beden alma olayi Tanrinin gücünü gösterir zayifligini degil. Seytan bile her dönem her zaman her saniye insanlari kandirma gücüne sahipken sizin deyiminizle Bir peygamberin gücü ondan daha mi az. seytan mi Daha güclüdür yoksa peygaber mi. Ayrica isa mesihin peygaberlik yapmistir fakat kendisi peygamber degildir. Son peygamber hz yahya asil adi yuhannadir.

 

 

 

sakın bu islama göre deme,ben islama göre böyle bişi olmıcanı zaten söyledim.

 

- islamin isaya verdigi ada bir örnek vereyim : mesih; peki mesih ne demek, mesihte meshedilmis demek.

 

kendi dinine göre yazdıklarımı yorumlarsan sevinirim.

 

- Öyle yapiyorum zaten, Sende genellikle dedigin sekilde yapmiyorsun bilmem kim böyle söyle demis.

 

Turan dursun hiç bir zaman diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır.(yapmış olsada bu onun bu dini bildiğini gösterirmi ki):

- :)

 

herkesin din anlayışı ve yorumu kendinedir.

 

-Herkesin din anlayisi ve yorumu farkli olabilir ama bunlar genellikle iftira niteliginde olabilir.

 

isa,nın ölümünden hatta onu hiç görmeyen insanalr tarafından kaleme alınmıştır inciliniz.sizce sözler manzumesi olan bir incil ne kadar doğrudur.o zaman;Hz.Muhammedinde sözlerini kutsal kitap ilan edelim.

ilahi söz başkadır,onu söyleyenlerin söylemleri başkadır

 

- Esin konusunda bir arastirma yapmani istiyorum ve ayrica bu konu ile ilgili cevap yazdim. Herkesin anlama kapasitesi bir olamaz ne hristiyan birinin nede atesit birinin nede müslüman birinin. Nasil ki bir dokturun isini demirci yapmayacagi gibi. Herkeste bir konuda bilgili olmayabilir bunu kisisellestirmek yanlistir. Hic bir kitap Allah tarafindan direkt olarak hazir yazilmis bir sekilde gönderilmemistir. Genellikle bir araci kullanmistir. Hz muhammede vahi indigine magradaydi ve tek basinaydi ayrica ona cebrail bildirmistir. islamin vahi gelis sekline bakmak gerekiyo.

 

.ama siz isa,yı ilah dediğiniz için onu görmediği halde söylemiş gibi yazanlarında ilahiliği vardır,belkide oğullarıdır olamaz mı ne dersiniz.

 

- Biz demiyoruz kutsal kitabimizda acik ve net söylüyor. Sen hz muhammedi hayatinda hic gördün mü ? Sadece kurani okuyarak ve onun hakkinda insanlarin yazmis oldugu kitaplari okuyarak bilebilirsin.

 

.bir insan olarak gelen ve bedenlenen bir tanrı nasıl olurda 4 tane nüsha yazdırır.

 

- Kutsal kitabin bütünü 66 bölümden olusur. incil sadece 27 bölümden olusur. Ayrica nüsha derken anlamadim. ?

 

,hayretler içinde kalıyorum ki,bedensel olarak yeryüzüne gelen tanrı neden bunu kendisi yazma ihtiyacı duymaz veya havarilerine sağlığında yazdırma ihtiyacı duymaz.insnalar fesattır,buna bişiler katar demez.

 

Mesih yer yüzündeyken insanlarin bir kitap yazmasina gerek duyulmuyorda zaten Söz Dünyadaydi ve insanlar görüyordu. Hayretler icinde kalmayin canim. Burda zaten hic kimse ne kadar ugrassanda hristiyan olacak diye bir sey yok. olmazda zaten. Yani bu sorular bitmez. Islama baktigimiz zaman Hz muhammed disinda en önemli kisi isa olarak gösterilmekte ve bir cok müslüman harun yahya gibi profesörlerde buna inaniyor ve tekrar gelecektir deniliyor. Isa düyaya gelip yargilayacak deniliyor. Neden bu söyleniyor. Neden Bir peygamber insanlari yargilayabiliyormus. Bir arastir islami kaynaklari.

 

 

 

gerçi tanrı düşünmez o insan değildir.ne dersiniz?

 

- Peki dualarimizda neden Allahim garibanlari muhatac olanlari duy deriz. Acaba Allah düsünmüyorsa biz neden dualarimizda söylüyoruz kendisi zaten düsünmüyor :) Cok basit bir sekilde söyledim. bu konu daha cok acilabilir.

 

bakınız ben sizin dininize sizden daha saygılıyım ve sadece kafama takılanları yazıyorum,oysa net bir yanıt alamıyorum.basit sözlerle geçirtiri veriyorsunuz.

 

- Ben calisiyorum ve genelliklede müsait olamiyorum. Bu siteye gelen herkesi düsünerek cok cabuk anliyacak sekilde söylüyorum. Kastimda burda hristiyan dogrudur hristiyan olmaniz gerekiyorda demiyorum. Bir kisi inancini kendisi arastirarak bulup inanir. Saygili oldugunuza inaniyorum. Zaten burasida inanclari asagilama ve insanlari rencide edici yer degildir. Bir arkadasin bana degersiz nesne vs demesi ayri. Senin arkandan Tek bir getiren, yüzüne tüküren, gavur diyen, oldumu yada cep telefonuna tehdit eden. öyle mailler yollayan. kiliselerinizi bomabalriz diyen boynunda inanci geregi taktigi seyi cekip koparan oldugumu. örnegin ürtünen bir hanfendinin ürtüsünün cekip atilmasi gibi. Ama ben yinede her inancli bir insan her zaman hakarete ugrayabilir diyorum.

 

 

işi siyasete mi döküyorsunuz.bakınız bende size bir şeyler yazayım,evet ben herkesin gerçek yüüzünü göstermesini ve nüfus cüzdanlarına;din hanesini yazmalarını,ama herkesin.ve herkesin kökeninin hangi millete dayandığınıda yazmasından yanayım.bakınız ben sizden dahada ileriye gidiyorum.kimse münafık olmasın herkes aslını yazsın.

 

- Hangi siyaset kimlik olayi mi. O insanlarin ne kadar korktugunu gösterir ayrica eger korkuyorsa inkar ediyordur. inkar ediyorsada Allahla o kisi arasindadir. Kimlikten kastim millet degil yani irksal degil sayina arkadasim. din ile ilgiliydi.

 

 

isa,bedenlenmesi gerekmekteydi,şimdi sizin yaptığınız sadece tanrınız adına karar vermek ve onu verdiniz.gerekmekteydi.

 

-Ne demek istedigimi incil okuyarak bilebilirsin.

 

bir ilah bedenleniyor ve makamı var,tümel bir yapı bölünüyor,sende varsın bende varıma dönüyor ki,bu ilahların çokluğuna işaret eder.

 

Simdi sana bir kac örnek vereyim : Allah öncelikle ruhtur. insanada baktigimiz zaman bir bedene ve bide bir ruha sahiptir. Simdi insan iki kisimi oluyor. Bir agaci düsün güvdesi, kökü, yaprakalri ve dallari vardir. Fakat Kökü yerin icinde oldugu icin görünmez ama kökü oldugun biliriz. AMA dört agac var demiyoruz

 

hırrıstiyanlık ne kadarda zor evet,

 

- Türkce yazarken Bazen klavye hatasi olabilir sizinkinin masallahi var cok mu acele yaziyorsunuz. hirristiyanlik degil. hristiyanlik denir.

 

kutsandığında din adamlarının bağışladığı,günahları affettiği,

 

- Afetme konusu hristiyanligin En önemli konularindadir. isa mesih cözme yetkisi verdigindendir. Kutsamakla bagis olmaz. Kastettiginiz günah itirafi ise suan ki konumuzla bir alakasi yoktur. Fakat Mesih yer yüzünden göge ciktigi zaman Son olarak böyle bir yetki vermistir ve bu tekide cözme ve baglama yetkisidir. Günah cikarma gibi bir sey yoktur. Ben bir hristiyan olarak söylüyorum bunlari. Günahin itirafi ile günahin affedilecegi söz konusu degil fakat burda bir kac sözle anlatilacak bir konu degildir.

 

 

,tanrı adına asıp kestiği,cennetten yerler vaat ettiği bir din adamı ve din anlayışı,

 

Söylemek istediginizi tam olarak söyleyemediniz. Tanri adina kesip bicme olayi ne zaman olmustur. Kim yapmistir. Cennette yer vaat etmeyi bazi kendini müslüman alimi sanan müslümanlarin bile sözüne inanmadigi kisiler vaat etmistir. Kisilerin söylemis oldugu seylerin incilde oldugu anlami cikmasin. Bizde cennette Suanki günahli halimizle tam yapamadigimiz ve gercekte görevimiz olan Tam tapinmayi yapacagiz. Orda ne evlenme, ne giyim nede insani tüm kaygilar olacaktir. Incilde melekler gibi olacagiz diyor.

 

 

 

gerçi,bedenlenme ihtiyacı duyan bir ilah için bunlar normaldir.

 

- Tanrinin gücüne sinir koyamazsiniz. bunu demekle Tanri yerine düsünüyorsunuz. yani Allah evet her seye gücü yeter ama bu beden alma olayi benim kafami baya bi kurcaliyor. Nasil olabilir. Asirlardir seytan insani kandiriyo böyle gücü varken Tanriya bunu yapamaz diyemezsiniz.

 

dinler onun için vardır demişsiniz.hangi dinler.

 

- Yahudilik ve hristiyanlik.

 

peki isa,neden bu kadar dinler gelmesine sebeb oldu ki

 

- Peki allah bu kadar dinin gelmesine sebeb oldu ki. Neden tek bir din yok. :) Müslüman olmamis olsaydin ateist dicektim :)

 

 

bir isa var,bir tanrı var,ama bunca dinler var,bu çelişki değil mi sizce?

 

- Bunu birde kendine sor bakalim :)

 

bu yazdıklarım eleştiri değil sadece açıklama istediğim konulardan başka hiç bir şey değildir.islamı yorumlayanlarla benim anladığım islam anlayışı farklı olabilir,o yüzden sizin islam da şöyle demeniz benim açımdan sığ bir düşünceden ibarettir.

 

O zaman benim ne dedigimin bir önemi yok galiba. o zaman soru sorma gibi bir amacinizda olmasin.

 

Saygilarimla

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hristiyanlar ile müslümanlar aynı tanrıya mı tapıyorlar?

 

Bu sorunun cevabı, ‘aynı Tanrı’ ifadesi nasıl anladığımıza bağlıdır. Şüphesiz ki, Müslümanların ile hristiyanların Tanrı kavramı birçok yönden benzerdir. İkisi de Tanrıyı üstün, bütün kudrete ve bilgi sahip, her yerde hazır ve nazır, kutsal, adaletli ve doğru olarak tanırlar. İslamiyet de, hristiyanlık da evrende bulunan herşeyin yaradanı olan tek bir Tanrıya iman eder. Evet, bu anlamda hristiyanlarla müslümanlar aynı tanrıya iman ederler.

 

Fakat hristiyanların ile müslümanların tanrı kavramları arasında aynı zaman önemli farklılıklar var. Müslümanlar, Allahın sevgi, merhamet ve lütuf sıfatlarına sahip olduğunu öne sürerken, Allahları bu sıfatları hristiyanların tanrısının yaptığı biçimde kanıtlamıyor. Oysa müslümanların ile hristiyanların tanrı kavramları arasında en büyük farklılık, ‘tenleşme öğretisi’dir. Hristiyanların inandığına göre Tanrı, İsa Mesih’in şahsında insan oldu. Halbuki, bu öğreti müslümanlara göre en büyük şirktir. Müslümanlar, Tanrının dünyanın günahlarını yüklemek için insan olduğunu asla kabul edemezler. Ama Tanrının İsa Mesih’in şahsında insan olduğuna inanmak, hristiyanların Tanrı kavramının vazgeçilmez bir parçasıdır. Tanrı, bizim duygularımızı paylaşabilmek için ve daha önemlisi, kurtuluşu, yani günahların bağışlanmasını, sağlayabilmek için insan oldu.

 

Peki, hristiyanlarla müslümanların taptıkları Tanrı aynısı mıdır, değil midir? Hem aynısıdır, hem değildir. Belki şu soru daha yerinde olacak: “Hem hristiyanlar, hem müslümanlar Tanrının nasıl olduğu hakkında doğru anlayışa sahip midirler?”. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır olmalı. Hristiyan ile müslüman Tanrı kavramları arasında birkaç önemli farklılıklar var. İki inanç aynı anda doğru olamaz. Biz hristiyanlığın doğru Tanrı kavramına sahip olduğuna inanıyoruz, çünkü günahların karşılığı ödenmeden, kurtuluş olamaz. Oysa bu bedeli ödeyebilen tek varlık, Tanrıdır. Ve ancak insan olmakla Tanrı, günahlarımızın cezasını ödemek için bizim uğrumuza ölebilirdi (Romalılar 5:8; 2.Korintliler 5:21).

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
http://gelenler.blip.tv/

 

Linkteki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum bakın kimler neyi konuşmuşlar

 

Videoya baktim. bu videoda bahsedilen konularin hepsini daha önce cörütülmüstür. Daha önce dediginiz gibi bir insanin söylemis oldugu bir seyin mutlaka dogru oldugu anlamina gelmez.

 

BIR Kimsenin inanci ugruna öldürülmesi bu dünyada gayet norlamdir. Malatya olayi. bunu hristiyanlarin yapmis oldugunuda söylemiyor zaten her hangi biride yapabilir( suikast sirasinda). Ilk basta inanc savunmasi ve isa ile ilgili kisinin söyledigi söz acayip hosuma gitti ve kutsal ruhtan bahsediyor :) inanclari ugruna ölenleri buraya eklesek duygusal bir mahiyet kazanir. Tek tanrili inanc var fakat ayni Tanri degildir. Babilde tevrat degismistir diyor. fakat hic bir kanit göstermiyor. isa mesih geldiginde irklar onun icin önemi yok önemli olan herkesin ona gelmesi.

 

Söylecek cok sey var ama bu yeterli :)

 

iyi günler

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Beni anladiginizi saniyorum.

 

Ayrica her seyi anlamak icin hristiyanligin temel noktasina yani yaratilis ve günah. asagidaki linki tiklayip http://www.kanalhayat.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=56%3Aiman-meselesi&catid=9&Itemid=3

 

Bu linkteki İmana Dair Sorular 10. Bölüm ne bakmanizi rica ediyorum.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Ayrica bir sey daha eklemek istiyorum. Hos görüden ve saygidan bahsetmis arkadas. Konu baslatan kisiye ve cevap yazan kisiye saygisizlik yaptiginin farkinda degil ben daha önce söylemiyecektim insanalri kirmayi pek sevmem.

 

Simdi. Bu konuyu bir arkadas basltatti ve bir cevap bekliyor. ayni konu üzerinde surular olmasi yada konularin olmasi sorun degil. Bi kisinin farkli konulari daha sorunun cevabi tam alinmamisken yada karsi taraf öyle sandigi halde bir kisi durup ikide bir bir soru sormasi ne kadar saygili bir tutum. Ben ali kimdir sorcam baskasi gelecek dicek veli kimdir :) sonra baskasi gelecek ayse kimdir dese. ortalik karma karisik olur kimin ne dedigi hangi konu üszerinde konusuldugu pek belli olmaz. bir kargasa olur.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Hristiyanlar ile müslümanlar aynı tanrıya mı tapıyorlar?

 

Bu sorunun cevabı, ‘aynı Tanrı’ ifadesi nasıl anladığımıza bağlıdır. Şüphesiz ki, Müslümanların ile hristiyanların Tanrı kavramı birçok yönden benzerdir. İkisi de Tanrıyı üstün, bütün kudrete ve bilgi sahip, her yerde hazır ve nazır, kutsal, adaletli ve doğru olarak tanırlar. İslamiyet de, hristiyanlık da evrende bulunan herşeyin yaradanı olan tek bir Tanrıya iman eder. Evet, bu anlamda hristiyanlarla müslümanlar aynı tanrıya iman ederler.

 

Fakat hristiyanların ile müslümanların tanrı kavramları arasında aynı zaman önemli farklılıklar var. Müslümanlar, Allahın sevgi, merhamet ve lütuf sıfatlarına sahip olduğunu öne sürerken, Allahları bu sıfatları hristiyanların tanrısının yaptığı biçimde kanıtlamıyor. Oysa müslümanların ile hristiyanların tanrı kavramları arasında en büyük farklılık, ‘tenleşme öğretisi’dir. Hristiyanların inandığına göre Tanrı, İsa Mesih’in şahsında insan oldu. Halbuki, bu öğreti müslümanlara göre en büyük şirktir. Müslümanlar, Tanrının dünyanın günahlarını yüklemek için insan olduğunu asla kabul edemezler. Ama Tanrının İsa Mesih’in şahsında insan olduğuna inanmak, hristiyanların Tanrı kavramının vazgeçilmez bir parçasıdır. Tanrı, bizim duygularımızı paylaşabilmek için ve daha önemlisi, kurtuluşu, yani günahların bağışlanmasını, sağlayabilmek için insan oldu.

 

Peki, hristiyanlarla müslümanların taptıkları Tanrı aynısı mıdır, değil midir? Hem aynısıdır, hem değildir. Belki şu soru daha yerinde olacak: “Hem hristiyanlar, hem müslümanlar Tanrının nasıl olduğu hakkında doğru anlayışa sahip midirler?”. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır olmalı. Hristiyan ile müslüman Tanrı kavramları arasında birkaç önemli farklılıklar var. İki inanç aynı anda doğru olamaz. Biz hristiyanlığın doğru Tanrı kavramına sahip olduğuna inanıyoruz, çünkü günahların karşılığı ödenmeden, kurtuluş olamaz. Oysa bu bedeli ödeyebilen tek varlık, Tanrıdır. Ve ancak insan olmakla Tanrı, günahlarımızın cezasını ödemek için bizim uğrumuza ölebilirdi (Romalılar 5:8; 2.Korintliler 5:21).

size yazdığım yazılarıma tutarlı bir cevap almayı beklerdim,sadece boş kalmasın bak cevap yazamadı demesinler diye yazmanızı beklemezdim,ama malesef öyle yapmuşsınız.hep kelime oyunlarıyla yazı yazmışsınız.ben ise sizin yazdıklarınıza tek tek yanıt verdim,harf hataları olabilir,ben yazdıklarıma bir daha dönüp doğrumu yazdım yanlışmı yazıdm diye bakmam.airfe tarif gerekmezdi,siz yazım hatasıda olsa,hırıstiyanlık yazıldığını anlamış olmanıza rağmen,kelime oyunlarıyla,bir başkasını alt etmeye çalıştığınızı sadece zannediyorsunz.ben size kurandan bahsetmiyorum,siz hala kuranda göüe yükseldi yazıyorya diyorsunuz ve bende diyorum ki,kurandan anladıklarıdır bu herkesin,bak bende böyle anlıyorum.peki ben size bu şekilde yönelttiğim sorulara neden,sizi müslümanlar duymasın diyerek kendinizi küçük düşürüyorsunuz.ben bir önceki yazılarımda zaten bunu bildirdim,kuranda ne diyordu,seni öldüreceğim ve katıma yükselteceğim(yükseltmek kelimesi,türkçeye çeviridedir,oysa çok farklı bir anlamdadır.ve katıma ve göğe derken,bu mecaz yollu kullanılmıştır.)beni başkalarının ne anladığı bağlamaz,sizin karşınızda bunu bilerek yazan biri varken..............peygamberi,hiç bir zaman yukarı alınmamıştır,ben bunu sizden çok önceleri bu foruma giren,bir isevi ilede konuştum.ama o sizden kat kat daha bilgiliydi,mirac olayı hiç bir zaman gökte olmamış,bilakis;Resulün derunünde matruşka boyutsallıklarda,esma terkipselliğinin boyutunda vuku bulmuştur.işte ben o yüzden hiç bir zaman gökte bir şey yok ve orda hiç bir şey vuku bulmamıştır diyorum.ama siz defaalrca müslümanlar şunu demiş,bunu demişle iş yapıyorsunuz.artık benim yazdıklarımı anlamalısınız ve ona göre yanıt vermelisiniz.kabe ve camilerin Allahın evi denmeside kuranda mecazdır,aynı zamanda huşunun olduğu yerlerdir.cami-kabe ve mescitler insanın birebir gönlündedir.ama insanalrın kendi,lerine yükledikleri enerjiselliğin baş yerleridir oralar,bu konulara girmek istemiyorum,kendinizi savununuz,başkalarının islam düşüncesi beni neden ilgilendirsin ki,benim islam ve kuran anlayışımda bu.bana göre. yazmalısın,başkalarına göre değil.hiç bir dinde bir tanrı bedenlenmemiştir,sizin tanrınız gibi,bence bu tanrınızın aciz olduğunu gösterir.(Turan dursun hiç bir zaman diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır.(yapmış olsada bu onun bu dini bildiğini gösterirmi ki):)bu sizin yazınız sanki imalarınızla ben diyanet işleri başkanlığı yapmış dermişim gibi,oysa bu zevat hiç bir zaman diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır.ben bunu söyledim ardındana imanın nereye gittiğinin neyin önemli olduğunu yazmak istedim.siz tutarlı bir insan değilsiniz.o yüzden yazı yazıp islama sataşmayınız.diğer yazdıklarınızı açıklamama hiç gerek yok........sanırım bu yazdıklarımıda anlamassınız
İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Yeni Oluştur...